Osigraft

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
eptotermin alfa
Dostupné s:
Olympus Biotech International Limited
ATC kód:
M05BC02
INN (Mezinárodní Name):
eptotermin alfa
Terapeutické skupiny:
Léky pro léčbu onemocnění kostí, Kostní morfogenní proteiny
Terapeutické oblasti:
Tibiální zlomeniny
Terapeutické indikace:
Léčba nezhojení holeně trvání alespoň 9 měsíců, sekundární trauma, v nezaslepené pacientů, v případech, kde selhala předchozí léčba přiložení nebo využívání přiložení neproveditelné.
Přehled produktů:
Revision: 13
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000293
Datum autorizace:
2001-05-17
EMEA kód:
EMEA/H/C/000293

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

27-07-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

27-07-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

27-07-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

27-07-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Léčivý přípravek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Osigraft 3,3 mg prášek pro přípravu implantační suspenze

eptoterminum alfa

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Osigraft a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Osigraft používat

Jak se přípravek Osigraft používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Osigraft uchovávat

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK OSIGRAFT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Osigraft je druh léčivého přípravku známý jako morfogenetický protein kostní tkáně. Tato skupina

léků způsobuje růst nové kosti v místě umístění (implantace) přípravku chirurgem.

Osigraft se implantuje dospělým pacientům s nehojícími se frakturami tibie trvajícími alespoň 9

měsíců v případech, kde selhala nebo nebyla možná léčba autogenním štěpem (kostí transplantovanou

z kyčle pacienta).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OSIGRAFT

POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Osigraft

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na eptotermin alfa nebo na kolagen, který je další složkou

přípravku Osigraft (viz bod 6)

jestliže jste mladistvý/á a Váš pohybový aparát není ještě plně vytvořen (ještě rostete)

jestliže jste dítě (mladší než 18 let)

jestliže trpíte autoimunitní poruchou (onemocnění, které se vyvine vlivem Vašich vlastních tkání

nebo které je proti nim zaměřeno), včetně následujících: revmatoidní artritida, systémový lupus

erythematosus, sklerodermie, Sjögrenův syndrom a dermatomyozitida/polymyozitida

jestliže u Vás probíhá infekce v místě výskytu pseudoartrózy (zánět a drenáž v místě poranění)

nebo pokud u Vás probíhá celková infekce

jestliže Váš lékař stanoví, že máte nedostatečné kožní pokrytí (v místě zlomeniny) a

neodpovídající prokrvení v místě zákroku

pro fraktury obratlů (páteře)

pro léčbu pseudoartrózy vzniklé vlivem patologických fraktur (souvisejících s chorobným

procesem), vlivem metabolické kostní poruchy nebo nádoru

jestliže se v blízkosti pseudoartrózy vyskytují tumory

jestliže se léčíte chemoterapií, ozařováním nebo imunosupresivy.

Zvláštní opatrnosti při použití Osigraft je zapotřebí

Následující bezpečnostní opatření musíte probrat se svým lékařem.

Přípravek Osigraft stimuluje růst nové kosti v rámci léčby pseudoartrózy fraktury a musí být podpořen

speciálními chirurgickými pomůckami pro stabilizaci zlomené kosti po dobu hojení.

Léčivý přípravek již není registrován

Použití přípravku Osigraft nezaručuje korekci; může být zapotřebí další chirurgický zákrok.

V průběhu chirurgického zákroku je třeba dbát zvláštní opatrnosti, aby nedošlo k odplavování

přípravku Osigraft do okolních tkání a tak se předešlo růstu nové kosti mimo léčené místo výskytu

pseudoartrózy.

Je možné, že se ve Vašem těle po léčbě přípravkem Osigraft vytvoří nové protilátky. Protilátky jsou

speciální proteiny produkované lidským tělem v rámci procesu hojení u různých onemocnění; jedním z

takových onemocnění je virová infekce. Tvorba protilátek je často reakcí těla na léčbu některými léky,

z nichž jedním je Osigraft. Tyto nově vytvořené protilátky nezpůsobily žádné známé poškození

pacienta. V případě podezření, že se vytvořily nové protilátky, budete sledován/a lékařem.

Opakované použití přípravku Osigraft se nedoporučuje, protože nebyla uskutečněna klinická

hodnocení několika chirurgických zákroků u pacientů v různých obdobích. Laboratorní studie

prokázaly, že protilátky na složku eptotermin alfa tohoto léku by mohly reagovat s podobnými

protilátkami, které Vaše tělo přirozeně vytváří. Dlouhodobý dopad těchto protilátek není znám.

Použití přípravku Osigraft se syntetickou výplní kostních defektů může způsobovat riziko zvýšení

lokálního zánětu, infekce a příležitostnou migraci implantovaných materiálů, a proto se nedoporučuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i

o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Osigraft by se neměl používat během těhotenství, pokud se má za to, že očekávané přínosy pro matku

nepřeváží nad možnými riziky pro nenarozené dítě. O tom rozhodne Váš chirurg. Ženy v plodném

věku by měly informovat svého chirurga o možnosti těhotenství ještě před podstoupením léčby

přípravkem Osigraft. Ženy v plodném věku je třeba upozornit na nutnost používat účinnou

antikoncepci minimálně 12 měsíců po skončení léčby.

Potenciál pro poškození kojeného dítěte není znám. Ženy v období následujícím těsně po léčbě

přípravkem Oigraft nesmějí kojit. Pokud kojíte, měl by Vám být přípravek Osigraft podán pouze

tehdy, pokud Váš lékař nebo chirurg rozhodne, že prospěšnost léčby pro Vás převáží možná rizika pro

Vaše dítě.

Důležité informace o některých složkách přípravku Osigraft

Osigraft obsahuje bovinní kolagen. Pokud trpíte známou přecitlivělostí na kolagen, tímto lékem byste

neměli být léčeni.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK OSIGRAFT POUŽÍVÁ

Přípravek Osigraft smí používat pouze kvalifikovaný chirurg. To probíhá obvykle v celkové narkóze,

takže při chirurgickém zákroku nebudete vzhůru. Podle velikosti mezery ve zlomené kosti může být

podána jedna nebo dvě lahvičky přípravku Osigraft. Při chirurgickém zákroku se přípravek Osigraft

umístí přímo na místo zranění do kontaktu s poškozenými povrchy kosti. Okolní svalové tkáně se

kolem implantovaného léku uzavřou, stejně jako pokožka na svalu.

Maximální doporučená dávka tohoto léku je 2 lahvičky (2 g), neboť jeho účinnost při vyšších dávkách

nebyla stanovena.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Léčivý přípravek již není registrován

Podobně jako všechny léky, může mít i Osigraft nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého. Frekvence níže uvedených možných nežádoucích účinků je definována dle následující

úmluvy:

velmi časté (postihují více než 1 z 10 uživatelů)

časté (postihují 1 – 10 ze 100 uživatelů)

méně časté (postihují 1 – 10 z 1 000 uživatelů)

vzácné (postihují 1 – 10 z 10 000 uživatelů)

velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 uživatelů)

není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

V klinických hodnoceních byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Často hlášené nežádoucí účinky:

zbarvení v místě rány

erytém (zarudlá kůže)

citlivost a otoky nad místem implantace

heterotopická osifikace/myositis ossificans (kost, která se vytvoří mimo oblast fraktury)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5.

JAK PŘÍPRAVEK OSIGRAFT UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek se dodává pouze nemocnicím a specializovaným klinikám. Za správné

uchovávání přípravku před i v průběhu jeho použití i za jeho správnou likvidaci odpovídá lékárník

nemocnice nebo chirurg.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C)

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření

pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Osigraft obsahuje

Léčivou látkou je eptoterminum alfa, rekombinantní lidský osteogenický protein produkovaný

v rekombinantní buněčné linii ovarií křečka čínského (CHO). Jedna lahvička přípravku Osigraft

obsahuje 1 g prášku obsahujícího 3,3 mg eptoterminu alfa a pomocnou látku bovinní kolagen.

Jak přípravek Osigraft vypadá a co obsahuje toto balení

Osigraft se dodává jako bílý až téměř bílý prášek v jantarově zabarvené skleněné injekční lahvičce

(velikost balení: 1x) v blistru sestávajícím z plastové podložky a víčka ve vnějším obalu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Olympus Biotech International Limited

40 Upper Mount Street

Dublin

Irsko

Léčivý přípravek již není registrován

Tel +353-87-9278653

medicalinfo@olympusbiotech.com

Výrobce

Olympus Biotech International Limited

Block 2, International Science Centre, National Technology Park

Castletroy

Limerick

Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové

agentury : http://www.ema.europa.eu

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Léčivý přípravek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Osigraft 3,3 mg prášek pro přípravu implantační suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje 3,3 mg eptoterminum alfa*

* Produkovaný v buňkách ovarií křečka čínského (CHO) rekombinantní DNA technologií

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu implantační suspenze.

Bílý až téměř bílý zrnitý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba pseudoartrózy tibie trvající alespoň 9 měsíců, sekundárně po traumatu, u pacientů s ukončeným

vývojem kostry, a to v případech, u nichž selhala předchozí léčba autogenním štěpem nebo autogenní

štěp nelze použít.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Osigraft by měl používat patřičně kvalifikovaný chirurg.

Doporučená dávka u dospělých osob je jediné podání. Podle velikosti kostního defektu může být

potřebné i množství přesahující 1g prášku v 1 injekční lahvičce přípravku Osigraft. Doporučená

maximální dávka by neměla přesáhnout 2 injekční lahvičky, dokud nebude stanovena účinnost u

pseudoartróz vyžadujících vyšší dávky.

Pediatrická populace

Podávání Osigraftu u dětí a mladistvých (ve věku do 18 let) a pacientů s nedokončeným vývojem

kostry je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Způsob podání:

Kostní implantace.

Rekonstituovaný přípravek se podává prostřednictvím chirurgického umístění přímo v místě

pseudoartrózy, v kontaktu s připraveným kostním povrchem. Okolní měkké tkáně se poté kolem

implantátu uzavřou. Zkušenosti z kontrolovaných klinických zkoušek jsou omezeny na stabilizaci

místa fraktury s pomocí intramedulárního upevnění hřebenem.

Sterilním způsobem vyjměte injekční lahvičku z obalu.

Sejměte pružné plastové víčko a obrubu z injekční lahvičky.

S obrubou manipulujte opatrně. Její okraje jsou ostré a mohly by proříznout nebo poškodit

rukavice.

Léčivý přípravek již není registrován

Palcem vytlačte okraje zátky nahoru. Jakmile je vakuum narušeno, sejměte zátku injekční

lahvičky; lahvičku přitom držte dnem dolů, abyste zabránili úniku prášku.

Zátku nepropichujte jehlou. Mohlo by dojít k tomu, že částice materiálu, z něhož je zátka

vyrobena, zkontaminují prášek.

Návod k rekonstituci léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

Odstraňte zbytky fibrózní, nekrotické nebo sklerotické tkáně a proveďte potřebnou dekortikaci

kostních fragmentů, aby se naředěný přípravek Osigraft dostal do přímého kontaktu s krvácející

kostí a životaschopnou kostní tkání.

Zajistěte odpovídající hemostázu, aby implantovaný materiál zůstal v místě zákroku. Před

implantací přípravku Osigraft proveďte potřebný výplach. Chirurgické zákroky v místě by měly

být pokud možno ukončeny ještě před implantací přípravku.

Naneste rekonstituovaný přípravek na připravenou kost pomocí sterilního nástroje, jako je

špachtle nebo kyreta. Použité množství přípravku Osigraft by mělo odpovídat rozsahu kostního

defektu.

V přímém místě implantace se vyhněte odsávání či výplachu, neboť by mohlo dojít k odstranění

částic přípravku Osigraft. Nadbytečné tekutiny podle potřeby odstraňte odsáváním vedle místa

implantace nebo opatrným vysátím do sterilního tampónu.

Uzavřete měkké tkáně kolem defektu ošetřeného přípravkem; pro stehy si zvolte vhodný

materiál. Uzavření je zásadně důležité pro uchování implantátu v místě kostního defektu.

Po uzavření měkkých tkání kolem kostního defektu proveďte výplach, pokud je třeba odstranit

tu část přípravku, která se během uzavírání měkkých tkání vyplavila.

Neumísťujte přímo do místa implantace drén. Pokud je potřeba, umístěte jej subkutánně.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Osigraft se nesmí používat u pacientů:

u nichž je známa hypersensitivita na léčivou látku nebo na kolagen;

s nedokončeným vývojem kostry;

se známou autoimunitní chorobou včetně následujících: revmatoidní artritida, systémový lupus

erythematosus, sklerodermie, Sjögrenův syndrom a dermatomyozitida/polymyozitida;

s probíhající infekcí v místě pseudoartrózy nebo probíhající systémovou infekcí;

s neadekvátním kožním pokrytím a vaskularitou v místě pseudoartrózy;

s vertebrálními frakturami;

s pseudoartrózou vzniklou vlivem patologických fraktur, metabolického kostního onemocnění

nebo tumoru;

s výskytem tumoru v blízkosti pseudoartrózy;

kteří jsou léčení chemoterapií, ozařováním nebo imunosupresivy.

Léčivý přípravek již není registrován

Podávání Osigraftu u dětí a mladistvých (ve věku do 18 let) a pacientů s nedokončeným vývojem

kostry je kontraindikováno (viz bod 4.2).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Opatření pro použití

Přípravek Osigraft nezajišťuje biomechanickou pevnost a měl by být používán společně s interní nebo

externí fixací, pokud je nutná počáteční mechanická stabilizace. Externí fixace ovšem nemusí zajistit

dostatečnou imobilizaci. Pohybem pseudoartrotického místa by mohlo dojít k narušení hojivého

procesu. Zkušenosti z kontrolovaných klinických zkoušek jsou omezeny na stabilizaci tibiálního

výskytu pseudoartrózy pomocí chirurgického intramedulárního upevnění hřebem. Ve většině případů

bylo použito aretačních intramedulárních hřebů.

Použití přípravku Osigraft nezaručuje korekci, může být potřebný další chirurgický zákrok.

Implantovaný materiál, který se vyplaví z pseudoartrotického místa, může vyvolat ektopickou

osifikaci okolních tkání s možnými komplikacemi. Přípravek Osigraft lze tedy použít pouze v místě

defektu za adekvátní viditelnosti a s maximální opatrností. Je třeba dbát zvláštní opatrnosti, aby

nedošlo k odplavování přípravku Osigraft při výplachu rány, uzavírání defektu okolními tkáněmi nebo

neadekvátní hemostázou.

Protilátky

Protilátky k proteinu OP-1 byly zjištěny po podání eptoterminu alfa u 66 % pacientů ve studii

tibiálního výskytu pseudoartrózy. Analýza těchto protilátek prokázala, že 9 % mělo neutralizační

schopnosti. V klinických studiích nebyla pozorována žádná souvislost s klinickými výsledky ani

s nežádoucími účinky. Imunitní reakce na přípravek Osigraft by měla být brána v úvahu a v případech,

kde se vyskytne podezření na imunitně zprostředkovaný nežádoucí účinek, a v případech, kde je

přípravek neúčinný, je třeba provést příslušná vyšetření na přítomnost protilátek v séru.

Opakované použití

Opakované použití přípravku nelze doporučit. Studie s protilátkami k OP-1 prokázaly určitou křížovou

reaktivitu s blízce příbuznými proteiny z rodiny BMP – BMP-5 a BMP-6. Protilátky k OP-1 mají

schopnost neutralizovat in vitro biologickou aktivitu minimálně proteinu BMP-6. Proto může při

opakovaném podání eptoterminu alfa vyvstat riziko vzniku autoimunity vůči endogenním proteinům

rodiny BMP.

Interakce s jinými léčivými přípravky

Použití přípravku Osigraft se syntetickou výplní kostních defektů může způsobovat riziko zvýšení

lokálního zánětu, infekce a příležitostnou migraci implantovaných materiálů, a proto se nedoporučuje

(viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Hlavní klinické hodnocení podporující schválení přípravku Osigraft nezahrnovalo použití syntetických

výplní kostních defektů. Údaje z poregistračního dozoru naznačily, že použití přípravku v kombinaci

se syntetickou výplní kostních defektů může vést ke zvýšení lokálního zánětu, infekce a příležitostné

migraci implantovaných materiálů, a proto se nedoporučuje.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy plodném věku by měly informovat svého chirurga o možnosti těhotenství ještě před léčbou

přípravkem.

Antikoncepce u mužů a žen

Ženy v plodném věku je třeba informovat o nutnosti používat účinnou antikoncepci minimálně 12

měsíců po skončení léčby.

Léčivý přípravek již není registrován

Těhotenství

Uskutečnily se studie na zvířatech, které nemohou vyloučit účinky protilátek k OP-1 na vývoj embrya

a plodu (viz bod 5.3). Vzhledem k neznámým rizikům vznikajícím pro plod v souvislosti s možným

vývojem neutralizujících protilátek k proteinu OP-1 by se neměl přípravek Osigraft používat

v těhotenství, pokud možné přínosy neospravedlní potenciální riziko pro plod (viz body 4.4 a 5.3).

Kojení

Ve studiích na zvířatech se prokázalo vylučování protilátek k OP-1 třídy IgG do mléka. Vzhledem

k tomu, že lidský IgG se vylučuje do lidského mateřského mléka a možnost poškození dítěte není

známa, neměly by ženy během léčby přípravkem Osigraft kojit (viz bod 5.3). Přípravek Osigraft by

měl být podán kojícím ženám pouze v tom případě, kdy ošetřující lékař rozhodne, že přínosy převažují

nad riziky. Po léčbě se doporučuje přerušit kojení.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné důkazy toho, že by eptotermin alfa ovlivňoval fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8

Nežádoucí účinky

Níže uvedená tabulka nežádoucích reakcí byla sestavena na základě nežádoucích reakcí pozorovaných

a hlášených v klinických hodnoceních. Podobná skladba nežádoucích reakcí byla zaznamenána u

spontánních hlášení s výskytem výrazně menším, než jaký byl pozorován v klinických hodnoceních. U

některých pacientů léčených tímto přípravkem byly také hlášeny různé nežádoucí účinky spojené

s nedávným chirurgickým zákrokem.

Při hodnocení nežádoucích reakcí podle frekvence výskytu se používají tyto kategorie: velmi časté

(≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000) a

velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů podle databáze

Nežádoucí reakce

Časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové

tkáně

Zvýšená tvorba kosti

(Heterotopická oscifikace / Myositis ossificans)

Vyšetření

Pozitivní test na protilátky

(Vytváření protilátek)

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Erytém v místě pooperační rány

(Erytém)

Citlivost po zákroku

(Citlivost)

Otoky po zákroku

(Otoky)

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen dosud žádný případ předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Léčivý přípravek již není registrován

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva pro léčbu onemocnění kosti, morfogenetické proteiny kostní

tkáně, ATC kód M05BC02

Osigraft je osteoinduktivní a osteokonduktivní léčivý přípravek.

Mechanismus účinku

Léčivá látka eptotermin alfa iniciuje tvorbu kosti pomocí indukce buněčné diferenciace

mesenchymálních buněk, které se dostávají na místo implantace z kostní dřeně, okostice a svalu.

Jakmile se léčivá látka naváže na buněčný povrch, dojde k řadě buněčných dějů, které vedou k tvorbě

chondroblastů a osteoblastů, které mají klíčovou roli v kostitvorném procesu. Základní kolagenová

hmota je nerozpustná a tvoří ji částice o velikosti 75 - 425µm. Ty představují vhodný biologicky

vstřebatelný skelet pro procesy proliferace a diferenciace buněk vyžadujících ukotvení, které byly

indukovány léčivou látkou. Buněčné děje vyvolané léčivou látkou probíhají v základní kolagenové

hmotě. Základní hmota je také osteokonduktivní a umožňuje vrůstání kostní hmoty z okolní zdravé

kosti do oblasti poškození.

Farmakodynamické účinky

Nově vytvořená kost je mechanicky a radiograficky srovnatelná s normální kostí. Nová kost se

přetváří přirozeně, vytváří se kortex a prvky kostní dřeně. Použití přípravku Osigraft ovšem

nezaručuje korekci; může být potřebný další chirurgický zákrok.

Klinická účinnost a bezpečnost

Základní studie „Pseudoartróza tibie” porovnávala přípravek Osigraft s autogenními štěpy, přičemž

primárním bodem vyhodnocení účinnosti bylo 9 měsíců po terapii. Klinické výsledky bolestivosti a

zátěže byly srovnatelné s autogenními štěpy (81% úspěšnost ve skupině s přípravkem Osigraft, 77%

úspěšnost ve skupině autogenních štěpů). Rentgenografické výsledky hojení ve skupině pacientů

léčených přípravkem Osigraft byly mírně horší než v kontrolní skupině autogenních štěpů (68 %, resp.

79 %).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Údaje o farmakokinetice léčivé látky u lidí nejsou k dispozici. Výsledky z implantace přípravku

Osigraft u zvířat ovšem ukázaly, že léčivá látka eptotermin alfa převážně není systémově dostupná.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Byly provedeny studie jednotlivé dávky a opakovaných dávek na různých zvířecích modelech

(potkani, psi a primáti). Výsledky těchto studií neprokázaly žádné neočekávané či systémové toxické

účinky po podání ani v průběhu pozorování.

V dvouleté studii subkutánní implantace u potkanů byla zjištěna tvorba heterotopické kosti, což se

předpokládalo. S dlouhodobou přítomností heterotopické kosti souvisel vznik sarkomu. Tento

výsledek stavu kancerogenity byl často pozorován u potkanů, když došlo k subkutánní implantaci

pevných materiálů (plastů či kovů).

Heterotopická osifikace se často vyskytuje u osob po úrazu či chirurgickém traumatu. Heterotopická

osifikace může také nastat po použití (viz bod 4.8). Ovšem existují i doklady naznačující, že

heterotopická osifikace u lidí nemá souvislost se sarkomem.

Účinek protilátek k OP-1 na proces hojení kostí byl studován na psech, kteří prodělali dva defekty

dlouhých kostí a byli léčeni opakovanou implantací. Výsledky radiologických a histologických

vyšetření v této neklinické studii vykázaly hojení kosti u první a opakované expozice u téhož zvířete.

Po obou expozicích byly zjištěny protilátky k OP-1 a bovinnímu kostnímu kolagenu typu I; píková

koncentrace protilátek byla vyšší po druhé implantaci. V období následného sledování se hladiny

protilátek snižovaly k výchozí úrovni.

Léčivý přípravek již není registrován

Kontrolované studie účinků expozice eptoterminu alfa na prenatální a postnatální vývoj byly

provedeny na králičích modelech. Eptotermin alfa ve Freundově adjuvans byl poprvé podán

subkutánně a po 14 a 28 dnech následovaly booster dávky. Vzorky krve a mléka byly odebírány

pravidelně a analyzovány pomocí enzymového imunoanalytického stanovení využívajícího pevné fáze

(ELISA). Vytvořily se pozorovatelné hladiny protilátek IgG a IgM k eptoterminu alfa a byly zjištěny

v séru všech exponovaných dospělých zvířat. Protilátky k eptoterminu alfa byly zjištěny v séru ze

směsi odběrů krve plodů a pupečníkové krve v hladinách, které korelovaly s hladinami v mateřské

krvi. Protilátky byly zjistitelné u dospělých jedinců i u potomků během gestace a laktace. Významně

vyšší titry protilátek k OP-1 třídy IgG byly pozorovány v mléku po celé období postnatální fáze studie

až do 28. dne laktace (viz bod 4.6).

Statisticky významný nárůst malformací plodu (špatně uložené sternebra) byl pozorován ve vrzích

skupiny s imunizací k OP-1. V další studii byl pozorován rozdíl v hmotnostním přírůstku u

imunizovaných dospělých samic mezi 14. a 21. dnem laktace oproti zvířatům v kontrolní skupině.

V období pozorování bylo zjištěno, že hmotnost potomků v léčené skupině je nižší než u potomků

v kontrolní skupině. Klinické implikace těchto pozorování pro humánní aplikaci konečného přípravku

jsou i nadále nejisté (viz bod 4.6).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Bovinní kolagen (vakuově sušený)

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými

dalšími léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Naředěný přípravek musí být spotřebován okamžitě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

6.5

Druh obalu a obsah balení a zvláštní vybavení pro použití, podání nebo implantaci

Prášek se dodává ve skleněné injekční lahvičce (borosilikátové sklo typu 1), která je uzavřena zátkou

(z butylové pryže) a víčkem s obrubou (z aluminia).

Primární obal je sterilní, dokud je uložen v blistru sestávajícímu ze dvou plastových podložek a víček

(vnitřních a vnějších).

Velikost balení: 1x injekční lahvička.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Rekonstituce

Jedna lahvička přípravku Osigraft se před použitím naředí 2 až 3 ml sterilního roztoku chloridu

sodného 9 mg/ml (0,9 % w/v). Sterilní injekční roztok chloridu sodného a obsah injekční lahvičky

přípravku Osigraft se přenese do sterilní misky a zamíchá sterilní špachtlí nebo kyretou. Při přenášení

Léčivý přípravek již není registrován

obsahu neklepejte na dno injekční lahvičky, aby se nerozbila. Po rekonstituci by se implantační

suspenze určená na jedno použití měla okamžitě použít.

Podání

Po naředění má přípravek Osigraft konzistenci mokrého písku, která usnadňuje jeho implantaci a

umístění v místě poškozené kosti.

Likvidace

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Olympus Biotech International Limited

40 Upper Mount Street

Dublin 2

Irsko

Tel +353-87-9278653

medicalinfo@olympusbiotech.com

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/01/179/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace 18.5.2001

Datum posledního prodloužení registrace 18.05.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové

agentury http://www.ema.europa.eu/

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/183641/2011

EMEA/H/C/000293

EPAR summary for the public

Osigraft

eptoterminum alfa

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Osigraft. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Osigraft.

Co je Osigraft?

Osigraft je prášek pro přípravu implantační suspenze (suspenze určené k implantaci). Obsahuje léčivou

látku eptotermin alfa.

Na co se přípravek Osigraft používá?

Přípravek Osigraft se používá k nápravě zlomenin tibie (holenní kosti), jejichž léčba trvá již nejméně

devět měsíců. Používá se u pacientů, kteří byli v minulosti neúspěšně léčeni autogenním štěpem

(podstoupili transplantaci kostního štěpu odebraného z jejich těla, obvykle z kosti kyčelní), nebo u

kterých nelze autogenní štěp provést. Přípravek se používá u pacientů s ukončeným vývojem kostry

(kteří již nejsou ve fázi růstu).

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Osigraft používá?

Přípravek Osigraft by měl používat pouze kvalifikovaný chirurg. Bezprostředně před použitím se

přípravek Osigraft smíchá s 2 až 3 ml roztoku chloridu sodného a připraví se suspenze, která má

konzistenci mokrého písku. Tuto směs pak chirurg aplikuje do místa zlomeniny tak, aby byla v přímém

kontaktu s náležitě připraveným povrchem konců zlomené kosti. Okolní měkké tkáně, například svaly a

kůže, se poté kolem implantátu uzavřou. Obvykle stačí jedna lahvička, ale v případě potřeby lze použít

i další.

Léčivý přípravek již není registrován

Jak přípravek Osigraft působí?

Léčivá látka v přípravku Osigraft, eptotermin alfa, působí na kostní strukturu. Je kopií proteinu

s názvem osteogenní protein 1, rovněž známého jako morfogenetický protein kostní tkáně 7 (BMP-7),

který se v těle přirozeně tvoří a napomáhá tvorbě nové kostní tkáně. Implantovaný eptotermin alfa

podporuje tvorbu nové kosti, čímž přispívá ke zhojení zlomeniny. Eptotermin alfa se vyrábí metodou

označovanou jako „technologie rekombinantní DNA“: je vytvářen buňkou, do které byl vložen gen

(DNA), díky němuž je schopná produkovat eptotermin alfa. Náhradní eptotermin alfa působí stejným

způsobem jako přirozeně vytvořený BMP-7.

Jak byl přípravek Osigraft zkoumán?

Hlavní studie přípravku Osigraft byla provedena na 122 pacientech s nezhojenou zlomeninou holenní

kosti, kteří byli léčeni buď tímto léčivým přípravkem, nebo transplantací autogenním štěpem. Hlavním

měřítkem účinnosti hodnocené po devíti měsících byla skutečnost, zda došlo ke zhojení zlomené kosti.

Hodnocení vycházelo jak z posouzení známek hojení zlomeniny na rentgenových snímcích, tak

z informací týkajících se bolestivosti zlomeniny, míry možného zatížení holenní kosti a potřeby další

léčby této zlomeniny.

Jaký přínos přípravku Osigraft byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Osigraft byl přinejmenším stejně účinný jako standardní léčba, tj. transplantace autogenního

kostního štěpu. Po devíti měsících reagovalo na léčbu (menší bolestivost, možnost větší zátěže) 81 %

pacientů, kterým byl implantován přípravek Osigraft, oproti 77 % pacientů, jimž byl transplantován

autogenní štěp.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Osigraft?

Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Osigraft (zaznamenané u 1 až 10 pacientů ze 100) patří

erytém (zarudnutí), citlivost, otok nad místem implantace, heterotopická osifikace (vytvoření kostní

tkáně na neobvyklých místech v těle) či myositis ossificans (neobvyklý nárůst kostní tkáně ve svalech)

a vytváření protilátek proti eptoterminu alfa. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti

s přípravkem Osigraft je uveden v příbalových informacích.

Přípravek Osigraft by se neměl používat u osob s možnou přecitlivělostí (alergií) na eptotermin alfa

nebo na kolagen. Přípravek Osigraft se nesmí používat ani u následujících pacientů:

u osob s nedokončeným vývojem kostry (stále ve fázi růstu),

u pacientů do 18 let věku,

u pacientů s autoimunitní poruchou (kdy imunitní systém napadá určité části těla),

u pacientů s probíhající infekcí v místě chirurgického zákroku nebo s jinou závažnou infekcí,

u pacientů bez dostatečného kožního pokrytí nebo krevního zásobení v místě zlomeniny,

u pacientů, jejichž zlomenina souvisí s určitým onemocnění

m (např

íklad s metabolickým kostním

onemocněním nebo s rakovinou),

u pacientů s nádorem v okolí zlomeniny,

u pacientů podstupujících chemoterapii, léčbu ozařováním nebo imunosupresivní léčbu.

Osigraft

EMA/183641/2011

strana 2/3

Léčivý přípravek již není registrován

Osigraft

EMA/183641/2011

strana 3/3

Na základě čeho byl přípravek Osigraft schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Osigraft převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu

bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Osigraft

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Osigraft

platné v celé Evropské unii

společnosti Howmedica International S. de R. L. dne 17. května 2001. Registrace je platná po

neomezenou dobu.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Osigraft je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Osigraft naleznete v příbalových

informacích (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 03-2011.

Léčivý přípravek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace