Nisamox 40/ 10 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Nisamox 40/ 10 mg Tableta
 • Dávkování:
 • 40/ 10mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Nisamox 40/10 mg Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace penicilinů, včetně. beta-laktamázy inhibitory
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900183 - 1 x 10 tableta - blistr; 9936908 - 10 x 1 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/033/07-C
 • Datum autorizace:
 • 27-07-2007
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Nisamox 40/10 mg tablety

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Co Down

Severní Irsko, BT35 6PU

Spojené království

Výrobce.

Norbrook Laboratories Limited,

Station Works Newry

Severní Irsko BT35 6 JP

Spojené království

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nisamox 40/10 mg tablety

Amoxicillinum/Acidum clavulanicum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivé látky v 1 tabletě:

Amoxicillinum (ut amoxicillinum trihydricum)

40 mg,

Aacidum clavulanicum (ut kalii clavulanas)

10 mg

4.

INDIKACE

Nisamox tbl. jsou určeny k léčbě infekčních dermatitid (hlubokých i povrchových pyodermií), infekcí

měkkých tkání (abscesů, zánětů análních váčků), gingivitid, enteritid, infekcí respiratorního a

urogenitálního traktu psů a koček.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na penicilin. Nepoužívat u králíků, křečků a morčat.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi, kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obecná doporučená dávka je 12,5 mg účinných látek na kg živé hmotnosti dvakrát denně.

Dávkování – počet tablet dvakrát denně při živé hmotnosti:

1-2 kg ž.hm.: 1/2 tablety; 3 –5 kg ž.hm.: 1 tableta; 6-9 kg ž.hm.: 2 tablety; 10-13 kg ž.hm.: 3 tablety a

14 –19 kg ž.hm.: 4 tablety. Při těžkých infekcích respiračního traktu lze užít dvojnásobnou dávku.

Doba podávání: Běžné infekce 5-7 dní, infekce respiratorního traktu 8-10 dní, chronické dermatitidy

10-20 dní, chronické cystitidy 10-28 dní.

Lze použít během březosti a laktace.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nisamox tbl. jsou určeny pro perorální podání (přímo do dutiny ústní nebo v krmivu) u psů a koček.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při manipulaci s přípravkem je nutné dodržovat bezpečnost práce s ohledem na možnou přecitlivělost

na peniciliny. V případě rozvinutí alergických příznaků ( např. kožní vyrážky, otoky tváře, rtu, očí

nebo ztížené dýchání) vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

15.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2011

16.

DALŠÍ INFORMACE

Jen pro veterinární použití.

Balení: 1x10 tablet, 10x10 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.