Myclausen

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
mykofenolát mofetil
Dostupné s:
Passauer Pharma GmbH
ATC kód:
L04AA06
INN (Mezinárodní Name):
mycophenolate mofetil
Terapeutické skupiny:
Imunosupresiva
Terapeutické oblasti:
Odmítnutí štěpu
Terapeutické indikace:
Myclausen je indikován v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy pro profylaxi akutní transplantátu u pacientů užívajících alogenní transplantaci ledvin, srdce nebo jater.
Přehled produktů:
Revision: 13
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/001218
Datum autorizace:
2010-10-07
EMEA kód:
EMEA/H/C/001218

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

04-04-2018

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

25-11-2011

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

04-04-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

04-04-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

04-04-2018

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

04-04-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Myclausen 500 mg potahované tablety

mycophenolatum mofetilii

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Platí to i pro jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Myclausen a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Myclausen užívat

Jak se přípravek Myclausen užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Myclausen uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Myclausen a k čemu se používá

Úplný název Vašeho léku je Myclausen 500 mg potahované tablety.

V této příbalové informaci se používá zkrácený název Myclausen.

Přípravek Myclausen obsahuje mykofenolát-mofetil.

Ten patří do skupiny léků nazývaných „imunosupresiva”.

Přípravek Myclausen se používá k zabránění odloučení (rejekce) transplantovaného orgánu.

Ledviny, srdce nebo játra.

Přípravek Myclausen se má používat společně s dalšími léky:

cyklosporin a kortikosteroidy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Myclausen užívat

UPOZORNĚNÍ

Mykofenolát mofetil způsobuje vrozené vady a smrt plodu. Pokud jste žena, která může otěhotnět,

musíte mít provedený negativní těhotenský test před započetím léčby a musíte dodržovat doporučení

Vašeho lékaře týkající se antikoncepce.

Váš lékař Vás bude informovat a poskytne Vám písemnou informaci týkající se především účinků

mykofenolát mofetilu na nenarozené děti. Přečtěte si informaci pečlivě a řiďte se instrukcemi. Pokud

těmto instrukcím zcela nerozumíte, prosím, požádejte svého lékaře znovu o vysvětlení před tím, než

začnete mykofenolát užívat. Přečtěte si také další informace v tomto bodě uvedené pod nadpisy

„Upozornění a opatření“ a „Těhotenství a kojení“.

Neužívejte přípravek Myclausen

pokud jste alergický(á) (přecitlivělý (á)) na mykofenolát-mofetil, mykofenolovou kyselinu nebo

kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6)

pokud jste žena, která může otěhotnět a nebyl u Vás proveden negativní těhotenský test před

prvním předepsáním léku, neboť mykofenolát mofetil způsobuje vrozené vady a potrat.

pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná

pokud neužíváte účinnou antikoncepci (viz Těhotenství, antikoncepce a kojení).

pokud kojíte.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte tento lék. Pokud si nejste jistý(á), promluvte si

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Myclausen užívat.

Upozornění a opatření

Promluvte si přímo se svým lékařem před užíváním přípravku Myclausen:

pokud se u Vás objeví příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku

pokud se Vám bezdůvodně tvoří modřiny nebo krvácíte

pokud jste někdy měl(a) problém s trávicím ústrojím, jako je žaludeční vřed

pokud plánujete těhotenství nebo pokud otěhotníte během užívání přípravku Myclausen.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), promluvte si přímo se

svým lékařem dříve, než začnete přípravek Myclausen užívat.

Účinky slunečního záření

Přípravek Myclausen snižuje tělesnou obranyschopnost. Důsledkem je zvýšené nebezpečí vzniku

rakoviny kůže.

Omezte množství slunečního a UV záření, kterému jste vystaven(a). Udělejte to

následujícím

způsobem:

nošením ochranného oblečení, které zakrývá i hlavu, krk, paže a nohy

používáním opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem.

Další léčivé přípravky a přípravek Myclausen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu, včetně rostlinných

léčivých přípravků. To je proto, že přípravek Myclausen může ovlivňovat

způsob, jakým ostatní léky

účinkují. A rovněž ostatní léky mohou mít vliv na způsob, jakým účinkuje

přípravek Myclausen.

Zejména pokud užíváte jakýkoli z následujících léčivých přípravků, řekněte to svému lékaři nebo

lékárníkovi dříve, než začnete užívat přípravek Myclausen:

azathioprin nebo další léky, které potlačují imunitní systém (podávané po transplantaci orgánů)

cholestyramin (užívá se k léčbě vysoké hladiny cholesterolu)

rifampicin (antibiotikum užívané k prevenci a léčbě infekcí, jako je tuberkulóza)

antacida nebo inhibitory protonové pumpy (užívané při překyselení žaludku, jako je

porucha

trávení)

léky vázající fosfáty (užívané osobami, které trpí chronickým selháním ledvin ke snížení

množství fosfátů vstřebávaných do krve).

Očkování

Pokud potřebujete být očkován(a) (živou očkovací látkou) během užívání přípravku Myclausen,

promluvte si nejprve se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař Vám poradí, jakou očkovací látkou

můžete být očkován(a).

V průběhu léčby přípravkem Myclausen a po dobu nejméně 6 týdnů po ukončení léčby nesmíte

darovat krev. Muži nesmějí darovat sperma v průběhu léčby přípravkem Myclausen a po dobu

nejméně 90 dnů po ukončení léčby.

Přípravek Myclausen s jídlem a pitím

Užití jídla nebo nápojů nemá žádný vliv na Vaši léčbu přípravkem Myclausen.

Těhotenství, antikoncepce a kojení

Antikoncepce u žen, které užívají přípravek Myclausen

Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte při užívání přípravku Myclausen používat účinnou

metodu antikoncepce. To znamená:

před zahájením léčby přípravkem Myclausen

během celé léčby přípravkem Myclausen

po dobu 6 týdnů po ukončení léčby přípravkem Myclausen.

O nejvhodnější antikoncepci se poraďte se svým lékařem. Bude záležet na Vaší individuální situaci.

Dvě spolehlivé formy antikoncepce současně jsou upřednostňovány, aby bylo sníženo riziko

neúmyslného těhotenství. Kontaktujte svého lékaře ihned jak je to možné, pokud se domníváte, že

došlo k selhání antikoncepce nebo jste si zapomněla vzít antikoncepční pilulku.

Jste žena, která není schopna otěhotnět, pokud pro Vás platí některá z následujících skutečností:

jste již po menopauze, tzn. je Vám alespoň 50 let a poslední menstruaci jste měla před více než

jedním rokem (pokud Vám menstruace skončila, protože jste byla léčena z důvodu nádorového

onemocnění, je zde stále možnost, že můžete otěhotnět)

byly Vám chirurgicky odstraněny vejcovody a oba vaječníky (oboustranné odnětí vejcovodů a

vaječníků)

byla Vám chirurgicky odstraněna děloha (hysterektomie)

Vaše vaječníky již nefungují (předčasné selhání vaječníků potvrzené gynekologem)

narodila jste se s jedním z následujících vzácných stavů, které znemožňují otěhotnění: genotyp

XY, Turnerův syndrom nebo vrozené nevyvinutí dělohy

jste dítě nebo dospívající dívka, která zatím nemá menstruaci.

Antikoncepce u mužů, kteří užívají přípravek Myclausen

Dostupné důkazy nenaznačují zvýšené riziko vrozených vad nebo potratů v případě, že otec užívá

mykofenolát. Riziko však nemůže být s jistotou vyloučeno. Jako prevence je doporučeno, abyste Vy

nebo Vaše partnerka používali spolehlivou antikoncepci během léčby a 90 dní po ukončení léčby

přípravkem Myclausen.

Pokud plánujete mít dítě, promluvte si s Vaším lékařem o potenciálních rizicích.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,

požádejte svého lékaře nebo lékárníka o doporučení dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš

lékař Vás bude informovat o rizicích v případě otěhotnění a o alternativních lécích, které můžete

užívat k prevenci odmítnutí orgánu, který Vám byl transplantován, pokud:

Plánujete otěhotnět.

Nedošlo u Vás k menstruaci nebo máte neobvyklé menstruační krvácení nebo předpokládáte, že

jste těhotná.

Měla jste intimní styk bez užití účinných způsobů antikoncepce.

Pokud otěhotníte v průběhu léčby mykofenolátem, musíte okamžitě informovat Vašeho lékaře.

Nicméně nadále užívejte přípravek Myclausen až do doby návštěvy lékaře.

Těhotenství

Mykofenolát způsobuje velmi časté potraty (50 %) a závažné vrozené vady (23-27 %) u nenarozeného

dítěte. Vrozené vady, které byly hlášeny, zahrnovaly anomálie uší, očí, obličeje (rozštěp rtu/patra),

vývoje prstů, srdce, jícnu (trubice spojující krk se žaludkem), ledvin a nervového systému (např. spina

bifida (kdy nedojde ke správnému vývoji kostí páteře)). Vaše dítě může být zasaženo jedním nebo více

z těchto poškození.

Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte mít negativní těhotenský test před započetím léčby a

musíte dodržovat doporučení Vašeho lékaře týkající se antikoncepce. Váš lékař může vyžadovat více

než jeden test před započetím léčby, aby se ujistil, že nejste těhotná.

Kojení

Pokud kojíte, neužívejte přípravek Myclausen. To je proto, že malé množství léku může procházet do

mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek Myclausen ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat přístroje

nebo stroje.

Myclausen obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na jednu dávku, je tedy v podstatě

„bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Myclausen užívá

Vždy užívejte Myclausen přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým

lékařem nebo lékárníkem.

Kolik užívat

Množství, které budete užívat, záleží na typu transplantace, kterou jste prodělal(a). Obvyklé dávky

jsou

shrnuty níže. V léčbě se pokračuje tak dlouho, dokud je nutné bránit v odloučení

transplantovaného

orgánu.

Dávkování po transplantaci ledvin

Dospělí

První dávka se podává do 3 dnů po transplantaci.

Denní dávka je 4 tablety (2 g léku) a užívá se ve 2 oddělených dávkách.

Užijte 2 tablety ráno a poté 2 tablety večer.

Děti od 2 do 18 let

Dávka přípravku bude odlišná v závislosti na velikosti dítěte.

Váš lékař rozhodne o nejvhodnější výši dávky na základě tělesné výšky a hmotnosti dítěte

(velikosti povrchu těla měřené v metrech čtverečních nebo “m

”). Doporučená dávka je

600 mg/m

užívaná dvakrát denně.

Dávkování po transplantaci srdce

Dospělí

První dávka se podává do 5 dnů po transplantaci.

Denní dávka je 6 tablet (3 g léku) a užívá se ve 2 oddělených dávkách.

Užijte 3 tablety ráno a poté 3 tablety večer.

Děti

Nejsou k dispozici žádné informace týkající se užití přípravku Myclausen u dětských pacientů

po transplantaci srdce.

Dávkování po transplantaci jater

Dospělí

První dávka perorálního přípravku Myclausen Vám bude podána nejdříve 4 dny po

transplantaci

a to teprve tehdy, až budete schopen(a) léky užívané ústy spolknout.

Denní dávka je 6 tablet (3 g léku) a užívá se ve 2 oddělených dávkách.

Užijte 3 tablety ráno a poté 3 tablety večer.

Děti

Nejsou k dispozici žádné informace týkající se užití přípravku Myclausen u dětských pacientů

po transplantaci jater.

Užívání Myclausen

Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody.

Tablety nedělte ani nedrťte.

Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Myclausen, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Myclausen, než jste měl(a), poraďte se okamžitě se svým

lékařem nebo jděte do nemocnice. Totéž udělejte, pokud někdo jiný náhodně užije Váš lék.

Vezměte s

sebou balení léku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Myclausen

Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Pak pokračujte v užívání dalších dávek v

obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Myclausen

Nepřestávejte přípravek Myclausen užívat bez doporučení lékaře. Pokud léčbu ukončíte, může se

zvýšit

riziko odloučení transplantovaného orgánu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to

neprodleně svému lékaři – je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči:

máte příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku

máte nevysvětlitelné modřiny nebo krvácení

máte vyrážku, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, spolu s potížemi s dýcháním – je možné, že

máte závažnou alergickou reakci na tento lék (jako je anafylaxe, angioedém).

Obvyklé problémy

Častěji se může vyskytnout průjem, snížení počtu bílých nebo červených krvinek, infekce a zvracení.

Lékař Vám bude pravidelně provádět krevní testy ke kontrole možných změn:

počtu krevních buněk

množství určitých látek v krvi, jako jsou cukry, tuky nebo cholesterol.

U dětí může častěji než u dospělých dojít k výskytu některých nežádoucích účinků. Ty zahrnují

průjem, infekci, úbytek bílých krvinek nebo úbytek červených krvinek.

Boj s infekcí

Přípravek Myclausen snižuje obranyschopnost těla. To je proto, aby se zabránilo odloučení

transplantovaného orgánu. Výsledkem však je, že organismus zároveň není tak úspěšný v potlačování

běžných infekcí. To znamená, že můžete snáze onemocnět infekčním onemocněním. Ta zahrnují

infekce mozku, kůže, úst, žaludeční nebo střevní infekce, plicní infekce a infekce močového systému.

Rakovina lymfatických uzlin a kůže

Zcela ojediněle se může u pacientů užívajících přípravek Myclausen vyskytnout nádorové onemocnění

lymfatických tkání a kůže, tak jako u pacientů, kteří jsou léčeni přípravky této terapeutické skupiny

(imunosupresiva).

Celkové nežádoucí účinky

Mohou se u Vás objevit celkové nežádoucí účinky, které ovlivňují tělo jako celek. Ty zahrnují

závažné alergické reakce (jako jsou anafylaxe, angioedém), horečku, pocit výrazné únavy, poruchy

spánku, bolesti (jako např. žaludku, hrudníku, kloubů nebo svalů, bolest při močení), bolest hlavy,

příznaky chřipky a otoky.

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Poruchy kůže, jako jsou:

akné, opary na rtech, pásový opar, zhrubění kůže, ztráta vlasů, vyrážky a svědění kůže.

Poruchy močového ústrojí, jako jsou:

potíže s ledvinami, nucení na močení.

Poruchy zažívacího systému a úst, jako jsou:

otoky dásní a vředy v ústech

zánět slinivky břišní, tlustého střeva nebo žaludku

střevní potíže včetně krvácení, problémy s játry

zácpa, pocit na zvracení, poruchy trávení, ztráta chuti k jídlu, nadýmání.

Poruchy nervového systému, jako jsou:

pocit závrati, ospalost nebo necitlivost

třes, svalové křeče, křeče

pocit úzkosti nebo deprese, změny nálady nebo myšlení.

Poruchy srdce a krevních cév, jako jsou:

změny krevního tlaku, nepravidelnosti srdečního rytmu a rozšíření krevních cév.

Poruchy plic, jako jsou:

zápal plic, zánět průdušek

dušnost, kašel, který může být způsobený bronchiektázií (stav, při kterém dochází k

abnormálnímu rozšíření průdušek) nebo plicní fibrózou (zjizvení plic). Pokud začnete trpět

vytrvalým kašlem nebo dušností, promluvte si se svým lékařem.

výpotek na plicích nebo v hrudníku

onemocnění vedlejších nosních dutin.

Další poruchy, jako jsou:

pokles tělesné hmotnosti, dna, vysoká hladina krevního cukru, krvácení, tvorba modřin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

5.

Jak přípravek Myclausen uchovávat

Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za

„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již neužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Myclausen obsahuje

Léčivou látkou je mykofenolát-mofetil. Jedna tableta obsahuje 500 mg mykofenolát-mofetilu.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulóza, povidon (K-30), sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát

Potah tablety:

Polyvinylalkohol (částečně hydrolyzovaný), oxid titaničitý (E 171), makrogol 3000, mastek

Jak přípravek Myclausen vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé kulaté potahované tablety.

Myclausen 500 mg potahované tablety jsou dostupné v blistrech z PVC/hliníku obsahujících 10 tablet.

Každá krabička obsahuje 50 nebo 150 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Passauer Pharma GmbH

Eiderstedter Weg 3

14129 Berlin

Německo

Výrobce

Passauer Pharma GmbH

Eiderstedter Weg 3

14129 Berlin

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Passauer Pharma GmbH,

Duitsland/Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49(0)3074460-12

Lietuva

Passauer Pharma GmbH,

Vokietija

Tel: +49(0)3074460-12

България

Passauer Pharma GmbH,

Германия

Тел: +49(0)3074460-12

Luxembourg/Luxemburg

Passauer Pharma GmbH,

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49(0)3074460-12

Česká republika

Passauer Pharma GmbH,

Tyskland

Tlf: +49(0)3074460-12

Magyarország

Passauer Pharma GmbH,

Németország

Tel: +49(0)3074460-12

Danmark

Passauer Pharma GmbH,

Tyskland

Tlf: +49(0)3074460-12

Malta

Passauer Pharma GmbH,

Il-Ġermanja

Tel: +49(0)3074460-12

Deutschland

Passauer Pharma GmbH,

Deutschland

Tel: +49(0)3074460-12

Nederland

Passauer Pharma GmbH,

Duitsland

Tel: +49(0)3074460-12

Eesti

Passauer Pharma GmbH,

Saksamaa

Tel: +49(0)3074460-12

Norge

Passauer Pharma GmbH,

Tyskland

Tlf: +49(0)3074460-12

Ελλάδα

YAS Pharma L.P.

Λεωφ. Κηφισίας 120 & Φλοίας 10

151 25 Μαρούσι,

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ: + 30 210-6194190

Österreich

Passauer Pharma GmbH,

Deutschland

Tel: +49(0)3074460-12

España

Passauer Pharma GmbH,

Alemania

Tel: +49(0)3074460-12

Polska

Passauer Pharma GmbH,

Niemcy

Tel: +49(0)3074460-12

France

Passauer Pharma GmbH,

Allemagne

Tél: +49(0)3074460-12

Portugal

Passauer Pharma GmbH,

Alemanha

Tel: +49(0)3074460-12

Hrvatska

Passauer Pharma GmbH,

Njemačka

Tel: +49(0)3074460-12

România

Passauer Pharma GmbH,

Germania

Tel: +49(0)3074460-12

Ireland

Passauer Pharma GmbH,

Germany

Tel: +49(0)3074460-12

Slovenija

Passauer Pharma GmbH,

Nemčija

Tel: +49(0)3074460-12

Ísland

Passauer Pharma GmbH,

Þýskaland

Sími: +49(0)3074460-12

Slovenská republika

Passauer Pharma GmbH,

Nemecko

Tel: +49(0)3074460-12

Italia

Passauer Pharma GmbH,

Germania

Tel: +49(0)3074460-12

Suomi/Finland

Passauer Pharma GmbH,

Saksa

Puh/Tel: +49(0)3074460-12

Κύπρος

ISANGEN PHARMA CYPRUS LTD

Guricon House, Ηνωμένων Εθνών 48, 2ος &

3ος όροφος

6042, Λάρνακα, Κύπρος

Τηλ.: +357-24-638833

Sverige

Passauer Pharma GmbH,

Tyskland

Tel: +49(0)3074460-12

Latvija

Passauer Pharma GmbH,

Vācija

Tel: +49(0)3074460-12

United Kingdom

Passauer Pharma GmbH,

Germany

Tel: +49(0)3074460-12

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Příbalová informace: informace pro uživatele

Myclausen 250 mg, tvrdé tobolky

mycophenolatum mofetilii

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Platí to i pro jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Myclausen a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Myclausen užívat

Jak se přípravek Myclausen užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Myclausen uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Myclausen a k čemu se používá

Úplný název Vašeho léku je Myclausen 250 mg tobolky.

V této příbalové informaci se používá zkrácený název Myclausen.

Přípravek Myclausen obsahuje mykofenolát-mofetil.

Ten patří do skupiny léků nazývaných „imunosupresiva”.

Přípravek Myclausen se používá k zabránění odloučení (rejekce) transplantovaného orgánu.

Ledviny, srdce nebo játra.

Přípravek Myclausen se má používat společně s dalšími léky:

cyklosporin a kortikosteroidy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Myclausen užívat

UPOZORNĚNÍ

Mykofenolát mofetil způsobuje vrozené vady a smrt plodu. Pokud jste žena, která může otěhotnět,

musíte mít provedený negativní těhotenský test před započetím léčby a musíte dodržovat doporučení

Vašeho lékaře týkající se antikoncepce.

Váš lékař Vás bude informovat a poskytne Vám písemnou informaci týkající se především účinků

mykofenolát mofetilu na nenarozené děti. Přečtěte si informaci pečlivě a řiďte se instrukcemi. Pokud

těmto instrukcím zcela nerozumíte, prosím, požádejte svého lékaře znovu o vysvětlení před tím, než

začnete mykofenolát užívat. Přečtěte si také další informace v tomto bodě uvedené pod nadpisy

„Upozornění a opatření“ a „Těhotenství a kojení“.

Neužívejte přípravek Myclausen

pokud jste alergický (á) (přecitlivělý (á)) na mykofenolát-mofetil, mykofenolovou kyselinu

nebo na

kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6)

pokud jste žena, která může otěhotnět a nebyl u Vás proveden negativní těhotenský test před

prvním předepsáním léku, neboť mykofenolát mofetil způsobuje vrozené vady a potrat.

pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět nebo se domníváte, že můžete být těhotná

pokud neužíváte účinnou antikoncepci (viz Těhotenství, antikoncepce a kojení).

pokud kojíte.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte tento lék. Pokud si nejste jistý(á), promluvte si

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Myclausen užívat.

Upozornění a opatření

Promluvte si přímo se svým lékařem před užíváním přípravku Myclausen:

pokud se u Vás objeví příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku

pokud se Vám bezdůvodně tvoří modřiny nebo krvácíte

pokud jste někdy měl(a) problém s trávicím ústrojím, jako je žaludeční vřed

pokud plánujete těhotenství nebo pokud otěhotníte během užívání přípravku Myclausen.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), promluvte si přímo se

svým lékařem dříve, než začnete přípravek Myclausen užívat.

Účinky slunečního záření

Přípravek Myclausen snižuje tělesnou obranyschopnost. Důsledkem je zvýšené nebezpečí vzniku

rakoviny kůže.

Omezte množství slunečního a UV záření, kterému jste vystaven(a). Udělejte to

následujícím

způsobem:

nošením ochranného oblečení, které zakrývá i hlavu, krk, paže a nohy

používáním opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem.

Další léčivé přípravky a přípravek Myclausen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu, včetně rostlinných

léčivých přípravků. To je proto, že přípravek Myclausen může ovlivňovat

způsob, jakým ostatní léky

účinkují. A rovněž ostatní léky mohou mít vliv na způsob, jakým účinkuje

přípravek Myclausen.

Zejména pokud užíváte jakýkoli z následujících léčivých přípravků, řekněte to svému lékaři nebo

lékárníkovi dříve, než začnete užívat přípravek Myclausen:

azathioprin nebo další léky, které potlačují imunitní systém (podávané po transplantaci orgánů)

cholestyramin (užívá se k léčbě vysoké hladiny cholesterolu)

rifampicin (antibiotikum užívané k prevenci a léčbě infekcí, jako je tuberkulóza)

antacida nebo inhibitory protonové pumpy (užívané při překyselení žaludku, jako je

porucha

trávení)

léky vázající fosfáty (užívané osobami, které trpí chronickým selháním ledvin ke snížení

množství fosfátů vstřebávaných do krve).

Očkování

Pokud potřebujete být očkován(a) (živou očkovací látkou) během užívání přípravku Myclausen,

promluvte si nejprve se svým lékařem nebo lékárníkem. Váš lékař Vám poradí, jakou očkovací látkou

můžete být očkován(a).

V průběhu léčby přípravkem Myclausen a po dobu nejméně 6 týdnů po ukončení léčby nesmíte

darovat krev. Muži nesmějí darovat sperma v průběhu léčby přípravkem Myclausen a po dobu

nejméně 90 dnů po ukončení léčby.

Přípravek Myclausen s jídlem a pitím

Užití jídla nebo nápojů nemá žádný vliv na Vaši léčbu přípravkem Myclausen.

Těhotenství, antikoncepce a kojení

Antikoncepce u žen, které užívají přípravek Myclausen

Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte při užívání přípravku Myclausen používat účinnou

metodu antikoncepce. To znamená:

před zahájením léčby přípravkem Myclausen

během celé léčby přípravkem Myclausen

po dobu 6 týdnů po ukončení léčby přípravkem Myclausen.

O nejvhodnější antikoncepci se poraďte se svým lékařem. Bude záležet na Vaší individuální situaci.

Dvě spolehlivé formy antikoncepce současně jsou upřednostňovány, aby bylo sníženo riziko

neúmyslného těhotenství. Kontaktujte svého lékaře ihned jak je to možné, pokud se domníváte, že

došlo k selhání antikoncepce nebo jste si zapomněla vzít antikoncepční pilulku.

Jste žena, která není schopna otěhotnět, pokud pro Vás platí některá z následujících skutečností:

jste již po menopauze, tzn. je Vám alespoň 50 let a poslední menstruaci jste měla před více než

jedním rokem (pokud Vám menstruace skončila, protože jste byla léčena z důvodu nádorového

onemocnění, je zde stále možnost, že můžete otěhotnět)

byly Vám chirurgicky odstraněny vejcovody a oba vaječníky (oboustranné odnětí vejcovodů a

vaječníků)

byla Vám chirurgicky odstraněna děloha (hysterektomie)

Vaše vaječníky již nefungují (předčasné selhání vaječníků potvrzené gynekologem)

narodila jste se s jedním z následujících vzácných stavů, které znemožňují otěhotnění: genotyp

XY, Turnerův syndrom nebo vrozené nevyvinutí dělohy

jste dítě nebo dospívající dívka, která zatím nemá menstruaci.

Antikoncepce u mužů, kteří užívají přípravek Myclausen

Dostupné důkazy nenaznačují zvýšené riziko vrozených vad nebo potratů v případě, že otec užívá

mykofenolát. Riziko však nemůže být s jistotou vyloučeno. Jako prevence je doporučeno, abyste Vy

nebo Vaše partnerka používali spolehlivou antikoncepci během léčby a 90 dní po ukončení léčby

přípravkem Myclausen.

Pokud plánujete mít dítě, promluvte si s Vaším lékařem o potenciálních rizicích.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,

požádejte svého lékaře nebo lékárníka o doporučení dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš

lékař Vás bude informovat o rizicích v případě otěhotnění a o alternativních lécích, které můžete

užívat k prevenci odmítnutí orgánu, který Vám byl transplantován, pokud:

Plánujete otěhotnět.

Nedošlo u Vás k menstruaci nebo máte neobvyklé menstruační krvácení nebo předpokládáte, že

jste těhotná.

Měla jste intimní styk bez užití účinných způsobů antikoncepce.

Pokud otěhotníte v průběhu léčby mykofenolátem, musíte okamžitě informovat Vašeho lékaře.

Nicméně nadále užívejte přípravek Myclausen až do doby návštěvy lékaře.

Těhotenství

Mykofenolát způsobuje velmi časté potraty (50 %) a závažné vrozené vady (23-27 %) u nenarozeného

dítěte. Vrozené vady, které byly hlášeny, zahrnovaly anomálie uší, očí, obličeje (rozštěp rtu/patra),

vývoje prstů, srdce, jícnu (trubice spojující krk se žaludkem), ledvin a nervového systému (např. spina

bifida (kdy nedojde ke správnému vývoji kostí páteře)). Vaše dítě může být zasaženo jedním nebo více

z těchto poškození.

Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte mít negativní těhotenský test před započetím léčby a

musíte dodržovat doporučení Vašeho lékaře týkající se antikoncepce. Váš lékař může vyžadovat více

než jeden test před započetím léčby, aby se ujistil, že nejste těhotná.

Kojení

Pokud kojíte, neužívejte přípravek Myclausen. To je proto, že malé množství léku může procházet do

mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek Myclausen ovlivňoval schopnost řídit nebo obsluhovat přístroje

nebo stroje.

Myclausen obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na jednu dávku, je tedy v podstatě

„bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Myclausen užívá

Vždy užívejte Myclausen přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým

lékařem nebo lékárníkem.

Kolik užívat

Množství, které budete užívat, záleží na typu transplantace, kterou jste prodělal(a). Obvyklé dávky

jsou

shrnuty níže. V léčbě se pokračuje tak dlouho, dokud je nutné bránit v odloučení

transplantovaného

orgánu.

Dávkování po transplantaci ledvin

Dospělí

První dávka se podává do 3 dnů po transplantaci.

Denní dávka je 8 tobolek (2 g léku) a užívá se ve 2 oddělených dávkách.

Užijte 4 tobolky ráno a poté 4 tobolky večer.

Děti od 2 do 18 let

Dávka přípravku bude odlišná v závislosti na velikosti dítěte.

Váš lékař rozhodne o nejvhodnější výši dávky na základě tělesné výšky a hmotnosti dítěte

(velikosti povrchu těla měřené v metrech čtverečních nebo “m

”). Doporučená dávka je

600 mg/m

užívaná dvakrát denně.

Dávkování po transplantaci srdce

Dospělí

První dávka se podává do 5 dnů po transplantaci.

Denní dávka je 12 tobolek (3 g léku) a užívá se ve 2 oddělených dávkách.

Užijte 6 tobolek ráno a poté 6 tobolek večer.

Děti

Nejsou k dispozici žádné informace týkající se užití přípravku Myclausen u dětských pacientů

po transplantaci srdce.

Dávkování po transplantaci jater

Dospělí

První dávka perorálního přípravku Myclausen Vám bude podána nejdříve 4 dny po

transplantaci

a to teprve tehdy, až budete schopen(a) léky užívané ústy spolknout.

Denní dávka je 12 tobolek (3 g léku) a užívá se ve 2 oddělených dávkách.

Užijte 6 tobolek ráno a poté 6 tobolek večer.

Děti

Nejsou k dispozici žádné informace týkající se užití přípravku Myclausen u dětských pacientů

po transplantaci jater.

Užívání Myclausen

Tobolky polykejte vcelku a zapijte sklenicí vody.

Tobolky nerozlamujte ani nedrťte.

Neužívejte tobolky, které jsou rozbité nebo prasklé.

Dávejte pozor, aby se Vám žádný prášek z poškozené tobolky nedostal do očí nebo úst.

Pokud k tomu přesto dojde, vypláchněte je velkým množstvím čisté vody.

Dávejte pozor, aby žádný prášek z poškozené tobolky nepřišel do kontaktu s kůží.

Pokud k tomu přesto dojde, důkladně omyjte postiženou oblast mýdlem a vodou.

Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Myclausen, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Myclausen, než jste měl(a), poraďte se okamžitě se svým

lékařem nebo jděte do nemocnice. Totéž udělejte, pokud někdo jiný náhodně užije Váš lék.

Vezměte s

sebou balení léku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Myclausen

Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Pak pokračujte v užívání dalších dávek v

obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Myclausen

Nepřestávejte přípravek Myclausen užívat bez doporučení lékaře. Pokud léčbu ukončíte, může se

zvýšit

riziko odloučení transplantovaného orgánu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to

neprodleně svému lékaři – je možné, že budete potřebovat neodkladnou lékařskou péči:

máte příznaky infekce, jako jsou horečka nebo bolest v krku

máte nevysvětlitelné modřiny nebo krvácení

máte vyrážku, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, spolu s potížemi s dýcháním – je možné, že

máte závažnou alergickou reakci na tento lék (jako je anafylaxe, angioedém).

Obvyklé problémy

Častěji se může vyskytnout průjem, snížení počtu bílých nebo červených krvinek, infekce a zvracení.

Lékař Vám bude pravidelně provádět krevní testy ke kontrole možných změn:

počtu krevních buněk

množství určitých látek v krvi, jako jsou cukry, tuky nebo cholesterol.

U dětí může častěji než u dospělých dojít k výskytu některých nežádoucích účinků. Ty zahrnují

průjem, infekci, úbytek bílých krvinek nebo úbytek červených krvinek.

Boj s infekcí

Přípravek Myclausen snižuje obranyschopnost těla. To je proto, aby se zabránilo odloučení

transplantovaného orgánu. Výsledkem však je, že organismus zároveň není tak úspěšný v potlačování

běžných infekcí. To znamená, že můžete snáze onemocnět infekčním onemocněním. Ta zahrnují

infekce mozku, kůže, úst, žaludeční nebo střevní infekce, plicní infekce a infekce močového systému.

Rakovina lymfatických uzlin a kůže

Zcela ojediněle se může u pacientů užívajících přípravek Myclausen vyskytnout nádorové onemocnění

lymfatických tkání a kůže, tak jako u pacientů, kteří jsou léčeni přípravky této terapeutické skupiny

(imunosupresiva).

Celkové nežádoucí účinky

Mohou se u Vás objevit celkové nežádoucí účinky, které ovlivňují tělo jako celek. Ty zahrnují

závažné alergické reakce (jako jsou anafylaxe, angioedém), horečku, pocit výrazné únavy, poruchy

spánku, bolesti (jako např. žaludku, hrudníku, kloubů nebo svalů, bolest při močení), bolest hlavy,

příznaky chřipky a otoky.

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Poruchy kůže, jako jsou:

akné, opary na rtech, pásový opar, zhrubění kůže, ztráta vlasů, vyrážky a svědění kůže.

Poruchy močového ústrojí, jako jsou:

potíže s ledvinami, nucení na močení.

Poruchy zažívacího systému a úst, jako jsou:

otoky dásní a vředy v ústech

zánět slinivky břišní, tlustého střeva nebo žaludku

střevní potíže včetně krvácení, problémy s játry

zácpa, pocit na zvracení, poruchy trávení, ztráta chuti k jídlu, nadýmání.

Poruchy nervového systému, jako jsou:

pocit závrati, ospalost nebo necitlivost

třes, svalové křeče, křeče

pocit úzkosti nebo deprese, změny nálady nebo myšlení.

Poruchy srdce a krevních cév, jako jsou:

změny krevního tlaku, nepravidelnosti srdečního rytmu a rozšíření krevních cév.

Poruchy plic, jako jsou:

zápal plic, zánět průdušek

dušnost, kašel, který může být způsobený bronchiektázií (stav, při kterém dochází k

abnormálnímu rozšíření průdušek) nebo plicní fibrózou (zjizvení plic). Pokud začnete trpět

vytrvalým kašlem nebo dušností, promluvte si se svým lékařem

výpotek na plicích nebo v hrudníku

onemocnění vedlejších nosních dutin.

Další poruchy, jako jsou:

pokles tělesné hmotnosti, dna, vysoká hladina krevního cukru, krvácení, tvorba modřin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

5.

Jak přípravek Myclausen uchovávat

Uchovávejte tento léčivý přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za

„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již neužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Myclausen obsahuje

Léčivou látkou je mykofenolát-mofetil. Jedna kapsle obsahuje 250 mg mykofenolát-mofetilu.

Pomocnými látkami jsou:

Obsah kapsle:

Předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát

Obal kapsle:

Želatina, oxid titaničitý (E 171)

Jak přípravek Myclausen vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé podlouhlé tobolky.

Myclausen 250 mg tobolky jsou dostupné v blistrech z PVC/hliníku obsahujících 10 tobolek. Každá

krabička obsahuje 100 nebo 300 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Passauer Pharma GmbH

Eiderstedter Weg 3

14129 Berlin

Německo

Výrobce

Passauer Pharma GmbH

Eiderstedter Weg 3

14129 Berlin

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Passauer Pharma GmbH,

Duitsland/Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49(0)3074460-12

Lietuva

Passauer Pharma GmbH,

Vokietija

Tel: +49(0)3074460-12

България

Passauer Pharma GmbH,

Германия

Тел: +49(0)3074460-12

Luxembourg/Luxemburg

Passauer Pharma GmbH,

Allemagne/Deutschland

Tél/Tel: +49(0)3074460-12

Česká republika

Pharmagen CZ, s.r.o.,

Česká republika

Tel: +420 721 137 749

Magyarország

Passauer Pharma GmbH,

Németország

Tel: +49(0)3074460-12

Danmark

Passauer Pharma GmbH,

Tyskland

Tlf: +49(0)3074460-12

Malta

Passauer Pharma GmbH,

Il-Ġermanja

Tel: +49(0)3074460-12

Deutschland

Passauer Pharma GmbH,

Deutschland

Tel: +49(0)3074460-12

Nederland

Passauer Pharma GmbH

Duitsland

Tel: +49(0)3074460-12

Eesti

Passauer Pharma GmbH,

Saksamaa

Tel: +49(0)3074460-12

Norge

Passauer Pharma GmbH,

Tyskland

Tlf: +49(0)3074460-12

Ελλάδα

YAS Pharma L.P.

Λεωφ. Κηφισίας 120 & Φλοίας 10

151 25 Μαρούσι,

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ: + 30 210-6194190

Österreich

Passauer Pharma GmbH,

Deutschland

Tel: +49(0)3074460-12

España

Passauer Pharma GmbH,

Alemania

Tel: +49(0)3074460-12

Polska

Passauer Pharma GmbH,

Niemcy

Tel: +49(0)3074460-12

France

Passauer Pharma GmbH,

Allemagne

Tél: +49(0)3074460-12

Portugal

Passauer Pharma GmbH,

Alemanha

Tel: +49(0)3074460-12

Hrvatska

Passauer Pharma GmbH,

Njemačka

Tel: +49(0)3074460-12

România

Passauer Pharma GmbH,

Germania

Tel: +49(0)3074460-12

Ireland

Passauer Pharma GmbH,

Germany

Tel: +49(0)3074460-12

Slovenija

Passauer Pharma GmbH,

Nemčija

Tel: +49(0)3074460-12

Ísland

Passauer Pharma GmbH,

Þýskaland

Sími: +49(0)3074460-12

Slovenská republika

Passauer Pharma GmbH,

Nemecko

Tel: +49(0)3074460-12

Italia

Passauer Pharma GmbH,

Germania

Tel: +49(0)3074460-12

Suomi/Finland

Passauer Pharma GmbH,

Saksa

Puh/Tel: +49(0)3074460-12

Κύπρος

ISANGEN PHARMA CYPRUS LTD

Guricon House, Ηνωμένων Εθνών 48, 2ος &

3ος όροφος

6042, Λάρνακα, Κύπρος

Τηλ.: +357-24-638833

Sverige

Passauer Pharma GmbH,

Tyskland

Tel: +49(0)3074460-12

Latvija

Passauer Pharma GmbH,

Vācija

Tel: +49(0)3074460-12

United Kingdom

Passauer Pharma GmbH,

Germany

Tel: +49(0)3074460-12

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

PŘÍLOHA IV

VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY V REGISTRACI

Vědecké závěry

S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o

bezpečnosti (PSUR) mofetil-mykofenolátu, kyseliny mykofenolové dospěl výbor CHMP k těmto

vědeckým závěrům:

Po přezkoumání všech dostupných informací o těhotenství po expozici otce mofetil-mykofenolátem

nebo kyselinou mykofenolovou, včetně přezkoumání všech neklinických údajů a informací o přenosu

kyseliny mykofenolové prostřednictvím spermatu, dospěl výbor PRAC k závěru, že údaje nevykazují

žádný obraz nebo nárůst výskytu vrozených malformací nebo spontánních potratů. Výbor PRAC proto

doporučil upravit informace o přípravku prostřednictvím aktualizace informací o teratogenních

účincích a těhotenství a doporučení antikoncepce u mužů. Další změny byly provedeny z důvodu

potřeby upřesnění požadavků týkajících se používání antikoncepce u žen a těhotenských testů .

Výbor CHMP souhlasí s vědeckými závěry výboru PRAC.

Zdůvodnění změny v registraci

Na základě vědeckých závěrů týkajících se mofetil-mykofenolátu výbor CHMP zastává stanovisko, že

poměr přínosů a rizik léčivého přípravku obsahujícího mofetil-mykofenolát, kyselinu mykofenolovou

zůstává nezměněný, a to pod podmínkou, že v informacích o přípravku budou provedeny navrhované

změny.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Myclausen 500 mg potahované tablety.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje mycophenolatum mofetilii 500 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílé kulaté potahované tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Myclausen je v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy indikován k profylaxi akutní rejekce u

dospělých a dětí a dospívajících ve věku od 2 do 18 let po alogenní transplantaci ledviny, transplantaci

srdce nebo transplantaci jater.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Myclausen má být zahájena a dále vedena specialistou náležitě kvalifikovaným

v transplantologii.

Dávkování

Použití u ledvinového transplantátu

Dospělí

Počáteční dávku perorálního přípravku Myclausen je třeba podat do 72 hodin po transplantaci.

Doporučená dávka u pacientů po transplantaci alogenní ledviny je 1 g dvakrát denně (denní dávka

2 g).

Pediatrická populace ve věku od 2 do 18 let

Doporučená dávka mykofenolát-mofetilu je 600 mg/m

, podávaná perorálně dvakrát denně (až do

maximální dávky 2 g denně). Přípravek Myclausen potahované tablety by měl být předepisován pouze

pacientům, jejichž povrch těla je větší než 1,5 m

v dávce 1 g dvakrát denně (2 g denně). Vzhledem k

tomu, že u této skupiny pacientů (viz bod 4.8) dochází k častějšímu výskytu některých nežádoucích

účinků ve srovnání s dospělými, je v některých případech nezbytné přistoupit k dočasnému snížení

dávky nebo k přerušení léčby. Proto je třeba brát v úvahu příslušné klinické projevy včetně závažnosti

účinků.

Pediatrická populace < 2 roky

Jsou k dispozici pouze omezené údaje týkající se bezpečnosti a účinnosti u dětí mladších 2 let. Tyto

údaje jsou nedostatečné pro stanovení dávek přípravku a z tohoto důvodu není podávání přípravku u

této věkové skupiny doporučeno.

Použití u srdečních transplantátů

Dospělí

Počáteční dávku přípravku Myclausen je třeba podat perorálně do 5 dnů po transplantaci srdce.

Doporučená dávka u pacientů po transplantaci srdce je 1,5 g dvakrát denně (denní dávka 3 g).

Pediatrická populace

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se použití přípravku u dětských pacientů po transplantaci

srdce.

Použití u jaterních transplantátů

Dospělí

První 4 dny po transplantaci jater se podává intravenózně infuzní roztok mykofenolát-mofetilu,

perorální léčba přípravkem Myclausen by měla být zahájena co nejdříve, hned jakmile ji pacient začne

tolerovat. Doporučená perorální dávka je u pacientů po transplantaci jater 1,5 g dvakrát denně (tj. 3 g

denně).

Pediatrická populace

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se použití přípravku u dětských pacientů po transplantaci jater.

Použití u zvláštní populace

Starší pacient

Doporučená dávka 1,0 g dvakrát denně po transplantaci ledvin a 1,5 g dvakrát denně po transplantaci

srdce nebo jater je vhodná pro starší pacienty.

Porucha funkce ledvin

Pacienti po transplantaci ledvin s těžkým chronickým selháním ledvin (glomerulární

filtrace < 25 ml/min/1,73 m

) po uplynutí akutního potransplantačního období, by neměli překročit

dávku 1 g dvakrát denně. Tyto pacienty je třeba pečlivě sledovat. Při opoždění nástupu funkce

transplantovaného orgánu není nutno zvláště upravovat dávkování (viz bod 5.2). K dispozici nejsou

žádné údaje týkající se pacientů po transplantaci srdce nebo jater s těžkým chronickým selháním

ledvin.

Závažná porucha jaterních funkcí

U pacientů po transplantaci ledvin s těžkým postižením jaterního parenchymu není potřeba měnit

dávku. K dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů po transplantaci srdce s těžkým jaterním

postižením.

Léčba v průběhu rejekce transplantátu

Kyselina mykofenolová (MPA) je účinným metabolitem mykofenolát-mofetilu. Rejekce renálního

transplantátu nevede ke změnám farmakokinetiky MPA, které by vyžadovaly snížení dávky nebo

přerušení léčby přípravkem Myclausen. Podobně není také třeba úprava dávkování po rejekci

transplantovaného srdce. K dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů s rejekcí

transplantovaných jater.

Způsob podání

Perorální podání

Opatření, která musí být provedena před manipulací nebo podáním léčivého přípravku

Protože byl u mykofenolát mofetilu prokázán teratogenní efekt u potkanů a králíků, neměly by se

tablety přípravku Myclausen drtit.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Myclausen se nesmí podávat pacientům s hypersensitivitou na mykofenolát-mofetil,

kyselinu mykofenolovou nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Byly

zaznamenány hypersensitivní reakce na Myclausen (viz bod 4.8).

Přípravek Myclausen nesmějí užívat ženy ve fertilním věku, které nepoužívají vysoce účinné

antikoncepční metody (viz bod 4.6).

Léčba přípravkem Myclausen nesmí být zahájena u žen ve fertilním věku bez provedení

negativního výsledku těhotenského testu k vyloučení použití v průběhu těhotenství (viz bod 4.6).

Přípravek Myclausen se nesmí užívat během těhotenství s výjimkou případů, kdy není k dispozici

jiná alternativní léčba pro zabránění rejekce transplantovaného orgánu (viz bod 4.6).

Přípravek Myclausen nesmí být podáván kojícím ženám (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Novotvary

Pacienti léčení imunosupresivy včetně kombinací léčivých přípravků zahrnujících přípravek

Myclausen jsou vystaveni zvýšenému riziku výskytu lymfomů a dalších malignit, především na kůži

(viz bod 4.8). Míra tohoto rizika je zřejmě spíše ve vztahu k intenzitě a trvání imunosuprese, než k

typu použitého přípravku. Tak jako u všech pacientů, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku

rakoviny kůže, doporučuje se omezit expozici slunečnímu a UV-záření nošením ochranných oděvů a

používáním opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem.

Infekce

Pacienti léčení imunosupresivy, včetně přípravku Myclausen, mají vyšší riziko vzniku oportunních

infekcí (bakteriálních, mykotických, virových a protozoálních), fatálních infekcí a sepse (viz bod 4.8).

Tyto infekce zahrnují reaktivaci latentních virů, jako je reaktivace viru hepatitidy B nebo hepatitidy C,

a infekce způsobené polyomaviry (s virem BK asociovaná nefropatie a s JC virem asociovaná

progresivní multifokální leukoencefalopatie, PML). Případy hepatitidy v důsledku reaktivace

hepatitidy B nebo hepatitidy C byly hlášeny u pacientů léčených imunosupresivy. Tyto infekce jsou

často spojené s vyšší celkovou imunosupresivní zátěží a mohou vést k závažným, nebo fatálním

stavům, které by měl lékař zvažovat v diferenciální diagnóze u imunosuprimovaných pacientů

s poruchou renálních funkcí nebo neurologickými symptomy.

U pacientů, kteří užívali přípravek Mycophenolatum mofetilii v kombinaci s jinými imunosupresivy,

byla hlášena hypogamaglobulinémie v souvislosti s opakujícími se infekcemi. V některých z těchto

případů, vedla změna léčby z přípravku Mycophenolatum mofetilii na alternativní imunosupresivum k

návratu hladin IgG v séru do normálního referenčního rozpětí. U pacientů užívajících přípravek

Mycophenolatum mofetilii, u kterých dochází ke vzniku opakujících se infekcí, je třeba stanovovat

hladiny imunoglobulinů v séru. V případě přetrvávající, klinicky významné hypogamaglobulinémie

má být zvážen vhodný klinický postup s ohledem na silné cytostatické účinky, které má kyselina

mykofenolová na T- a B-lymfocyty.

U dospělých a dětí, kteří užívali přípravek Mycophenolatum mofetilii v kombinaci s jinými

imunosupresivy, byla publikována hlášení případů bronchiektázie. V některých případech vedla změna

léčby z přípravku Mycophenolatum mofetilii na jiné imunosupresivum ke zlepšení respiračních

příznaků. Riziko bronchiektázie může souviset s hypogamaglobulinémií nebo s přímým účinkem na

plíce. Byly také hlášeny izolované případy intersticiální plicní nemoci a plicní fibrózy, některé končící

úmrtím (viz bod 4.8). Je doporučeno, aby pacienti, u kterých dojde ke vzniku přetrvávajících plicních

příznaků, jako je například kašel a dyspnoe, byli urychleně vyšetřeni.

Krevní a imunitní systém

U pacientů léčených přípravkem Myclausen je třeba monitorovat počet neutrofilů. Rozvoj neutropenie

může být důsledkem podávání přípravku Myclausen samotného, další současné medikace, virových

infekcí nebo kombinací těchto vlivů. Pacientům užívajícím Myclausen je třeba vyšetřit kompletní

krevní obraz jednou týdně v průběhu prvního měsíce, dvakrát za měsíc ve druhém a třetím měsíci

léčby a dále jednou za měsíc do konce prvního roku. Pokud dojde k rozvoji neutropenie (absolutní

počet neutrofilů < 1,3 x 10

/μl), může být vhodné přerušení nebo ukončení léčby přípravkem

Myclausen.

U pacientů léčených mykofenolát-mofetilem v kombinaci s dalšími imunosupresivními látkami

byly zaznamenány případy čisté aplazie červené řady (PRCA). Mechanismus, jakým mykofenolát

mofetil indukuje PRCA, není známý. PRCA může být zvrácena snížením dávek nebo

přerušením terapie přípravkem Myclausen. Změny v léčbě přípravkem Myclausen by u pacientů

po transplantaci měly být prováděny pouze pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou

takovýchto pacientů, aby se minimalizovalo riziko odloučení štěpu (viz bod 4.8).

Pacienti užívající přípravek Myclausen musí být upozorněni, že je třeba okamžitě hlásit lékaři, pokud

se objeví známky infekce, nečekané hematomy, krvácení nebo jakékoli další příznaky útlumu kostní

dřeně.

Pacienti by měli být poučeni, že v průběhu léčby přípravkem Myclausen mohou být vakcinace méně

účinné a že by nemělo být prováděno očkování živými oslabenými vakcínami (viz bod 4.5). Očkování

proti chřipce se může provádět. Lékař by se měl řídit národními směrnicemi vakcinace proti chřipce.

Gastrointestinální trakt

Podávání přípravku mykofenolát-mofetilu je spojeno se zvýšením incidence výskytu nežádoucích

účinků v gastrointestinálním traktu, včetně velmi vzácných případů ulcerace, krvácení a perforace.

Přípravek Myclausen je nutno podávat velmi opatrně pacientům s vážným aktivním onemocněním

gastrointestinálního traktu.

Mykofenolát-mofetil je inhibitor inosin monofosfátdehydrogenázy (IMPDH). Neměl by být proto

podáván pacientům se vzácným dědičným deficitem hypoxantin-guanin-fosforibosyltransferázy

(HGPRT) jako je Lesh-Nyhanův syndrom a Kelley-Seegmillerův syndrom.

Interakce

Je třeba dávat pozor při přechodu z režimu kombinované terapie, jejíž součástí jsou imunosupresiva,

která ovlivňují enterohepatální recirkulaci MPA, např. z cyklosporinu na jiná imunosupresiva, která

tento účinek postrádají, např. sirolimus, belatacept nebo naopak, což může vést ke změnám expozice

MPA. Léky dalších tříd, které ovlivňují enterohepatální cyklus MPA, např. kolestyramin, vzhledem k

jeho potenciálnímu vlivu na snížení plazmatických hladin a účinnosti přípravku Myclausen (viz též

bod 4.5), má být použit s opatrností.

Je doporučeno, aby Myclausen nebyl podáván spolu s azathioprinem, protože tato kombinace dosud

nebyla studována.

Poměr rizika k prospěchu současného podávání mykofenolát-mofetilu s takrolimem nebo sirolimem

nebyl stanoven (viz též bod 4.5).

Zvláštní populace

U starších pacientů může být, ve srovnání s osobami mladšími, zvýšené riziko nežádoucích účinků,

jako jsou některé infekce (včetně invazivních onemocnění tkání způsobené cytomegalovirem) a

gastrointestinální krvácení a plicní edém (viz bod 4.8).

Teratogenní účinky

Mykofenolát je silný lidský teratogen. Spontánní potraty (četnost 45-49 %) a vrozené malformace

(odhadovaná četnost 23-27 %) byly hlášeny následně po expozici MMF v průběhu těhotenství.

Z tohoto důvodu je přípravek Myclausen kontraindikován během těhotenství s výjimkou případů, kdy

není k dispozici jiná alternativní léčba k prevenci rejekce transplantovaného orgánu. Pacientky ve

fertilním věku musí být upozorněny na rizika před, v průběhu a po ukončení léčby přípravkem

Myclausen a musí být poučeny o doporučeních uvedených v bodě 4.6 (např. metody antikoncepce,

těhotenský test). Lékaři se musí ujistit o tom, že ženy užívající mofetil-mykofenolát rozumí rizikům

poškození dítěte, nutnosti účinné antikoncepce a nutnosti informovat okamžitě lékaře, pokud je zde

riziko otěhotnění.

Antikoncepce (viz bod 4.6)

Vzhledem k silným klinickým důkazům o vysokém riziku potratů a vrozených vad je třeba zabránit

těhotenství během léčby. Ženy ve fertilním věku tak musí před zahájením léčby přípravkem

Myclausen, v průběhu léčby a po dobu šesti týdnů po ukončení léčby používat alespoň jednu

spolehlivou formu antikoncepce (viz bod 4.3); pokud abstinence není zvolena jako metoda

antikoncepce. Dvě spolehlivé formy antikoncepce současně jsou upřednostňovány, aby byla

minimalizována možnost selhání antikoncepce a neúmyslného těhotenství.

Pokyny ohledně antikoncepce pro muže jsou uvedeny v bodě 4.6.

Edukační materiály

Z důvodu pomoci pacientům zabránit působení mykofenolát mofetilu na plod a poskytnutí dalších

důležitých informací o bezpečnosti bude držitel rozhodnutí o registraci poskytovat edukační materiály

zdravotnickým pracovníkům. Edukační materiály zdůrazní upozornění týkající se teratogenity

mykofenolát-mofetilu, poskytnou doporučení týkající se způsobu antikoncepce před započetím léčby a

nutnosti těhotenských testů. Souhrnná informace pro pacienta o teratogenním riziku a opatřeních k

prevenci početí má být lékařem poskytnuta ženám ve fertilním věku a dle potřeby pacientům –

mužům.

Dodatečná opatření

Pacienti nesmějí darovat krev v průběhu léčby a po dobu nejméně 6 týdnů po ukončení léčby

mykofenolátem. Muži nesmějí darovat sperma v průběhu léčby a po dobu 90 dnů po ukončení léčby

mykofenolátem.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na jednu dávku, je tedy v podstatě

„bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Acyklovir

Při podání mykofenolát-mofetilu spolu s acyklovirem byly pozorovány vyšší plazmatické koncentrace

acykloviru oproti podání samotného acykloviru. Změny farmakokinetiky MPAG byly minimální

(zvýšení koncentrace MPAG o 8 %) a nejsou považovány za klinicky významné. Protože plazmatické

koncentrace MPAG (fenolový glukuronid MPA) stoupají při renálním postižením stejně tak jako

koncentrace acykloviru, mohou obě látky nebo jejich prekursory, např. valacyklovir, kompetovat o

tubulární sekreci a tím navzájem ještě zvyšovat svoje koncentrace.

Antacida a inhibitory protonové pumpy (PPIs)

Pokud byla antacida, jako hydroxidy hliníku a hořčíku, a inhibitory protonové pumpy, včetně

lansoprazolu a pantoprazolu, podávána současně s přípravkem mykofenolát-mofetilu, byla pozorovaná

snížená expozice MPA. Pokud byl srovnáván výskyt rejekce transplantátu nebo ztráty štěpu u pacientů

užívajících přípravek mykofenolát-mofetilu s inhibitory protonové pumpy s pacienty užívajícími

pouze přípravek mykofenolát-mofetilu, nebyly zaznamenány významné rozdíly. Tyto údaje podporují

extrapolaci tohoto nálezu na všechna antacida, neboť snížení expozice v případech, kdy byl přípravek

mykofenolát-mofetilu podáván společně s hydroxidy hliníku a hořčíku, je významně nižší v porovnání

s podáváním přípravku mykofenolát-mofetilu společně s inhibitory protonové pumpy.

Cholestyramin

Při jednorázovém podání mykofenolát-mofetilu v dávce 1,5 g normálním zdravým subjektům léčeným

po 4 dny dávkou 4,0 g cholestyraminu třikrát denně, došlo k 40 % redukci AUC MPA (viz bod 4.4 a

5.2). Při současném podávání obou látek je třeba zvýšené opatrnosti vzhledem k možnému snížení

účinnosti přípravku Myclausen.

Léčivé přípravky interferující s enterohepatální cirkulací

Při současném podávání mykofenolát-mofetilu s léčivými přípravky interferujícími s enterohepatální

cirkulací je třeba zvýšené opatrnosti vzhledem k možnému snížení účinnosti přípravku Myclausen.

Cyklosporin A

Farmakokinetika cyklosporinu A (CsA) není ovlivněna podáním mykofenolát-mofetilu. Naopak je-li

souběžně podávaná léčba cyklosporinem ukončena, lze očekávat vzestup AUC MPA přibližně o 30 %.

CsA ovlivňuje enterohepatální recirkulaci MPA, u pacientů po transplantaci ledvin vedlo souběžné

podávání přípravku mykofenolát-mofetil a CsA ke snížení expozice MPA o 30-50 % ve srovnání

s pacienty, kteří dostávali kombinaci sirolimu a obdobných dávek přípravku mykofenolát-mofetil (viz

též bod 4.4). Naopak změny expozice MPA se očekávají při přechodu pacientů z CsA na některé z

imunosupresiv, které neovlivňují enterohepatální cyklus MPA.

Telmisartan

Souběžné podávání telmisartanu s mykofenolát-mofetilem vede ke snížení koncentrace MPA přibližně

o 30 %. Telmisartan mění eliminaci MPA zvýšením exprese PPAR gama (peroxisome proliferator-

activated receptor gamma), což vede ke zvýšené expresi a aktivitě UGT1A9. Při porovnání míry

odmítnutí transplantátu, ztráty štěpu nebo profilu nežádoucích účinků mezi pacienty léčenými

přípravkem mykofenolát-mofetilu s nebo bez souběžného podávání telmisartanu, nebyly pozorovány

žádné klinické následky na farmakokinetiku lékové interakce.

Ganciklovir

Na základě výsledků studie s podáním jednotlivých doporučených dávek perorálního mykofenolátu a

i.v. gancikloviru a na podkladě známého vlivu renálního poškození na farmakokinetiku přípravku

mykofenolát-mofetil (viz bod 4.2) a gancikloviru lze předpokládat, že současné podání obou látek

(které kompetují o mechanismus renální tubulární sekrece) povede ke zvýšení koncentrace MPAG a

gancikloviru. Žádné podstatné ovlivnění farmakokinetiky MPA se nepředpokládá a není nutná žádná

úprava dávek přípravku Myclausen. U pacientů s renálním postižením, kterým je současně podávána

kombinace přípravku Myclausen a gancikloviru nebo jejich prekursorů např. valgancikloviru, by mělo

být doporučené dávkování gancikloviru zachováno a pacienti by měli být pečlivě monitorováni.

Perorální kontraceptiva

Při současném podávání s mykofenolát-mofetilem nebyla farmakokinetika a farmakodynamika

perorálních kontraceptiv ovlivněna (viz bod 5.2).

Rifampicin

U pacientů neužívajících současně cyklosporin, současné podávání mykofenolát-mofetilu a

rifampicinu vedlo k poklesu expozice MPA (AUC

0-12 h

o 18 % až 70 %). Proto se doporučuje

monitorovat hladiny MPA a upravit dávkování přípravku Myclausen tak, aby při souběžném podávání

obou léčivých látek byla zachována klinická účinnost.

Sevelamer

Při podávání přípravku mykofenolát-mofetil souběžně se sevelamerem byl pozorován pokles Cmax a

0-12 h

MPA o 30 %, resp. 25 % bez jakýchkoli klinických následků (tj. rejekce štěpu). Doporučuje

se však podávat přípravek Myclausen aspoň hodinu před nebo tři hodiny po užití sevelameru, aby byl

minimalizován vliv na absorpci MPA. Nejsou k dispozici žádné údaje o podávání přípravku

mykofenolát-mofetil s jinými látkami vázajícími fosfát než je sevelamer.

Trimethoprim/sulfamethoxazol

Nebyl pozorován žádný vliv na biologickou dostupnost MPA.

Norfloxacin a metronidazol

U zdravých dobrovolníků nebylo pozorováno žádné významné ovlivnění při podání přípravku

mykofenolát-mofetil souběžně s norfloxacinem nebo metronidazolem. Při podávání kombinace

norfloxacinu a metronidazolu byla po jedné dávce mykofenolát-mofetilu snížena expozice MPA

přibližně o 30 %.

Ciprofloxacin a amoxicilin s kyselinou klavulanovou

U příjemců renálního transplantátu bylo ve dnech bezprostředně následujících po zahájení perorální

terapie ciprofloxacinem nebo amoxicilinem s kyselinou klavulanovou zaznamenáno snížení

koncentrace (minimální koncentrace v rovnovážném stavu) MPA o přibližně 50 % ve srovnání

s koncentracemi před zahájením léčby těmito antibiotiky. Při pokračování v terapii antibiotiky mají

tyto účinky tendenci se snižovat a ustanou během několika dnů po jejím přerušení. Změny hladin

nemusejí přesně znázorňovat změny v celkové expozici MPA, proto by změna dávkování přípravku

Myclausen neměla být obvykle nutná v nepřítomnosti klinických známek dysfunkce štěpu. Nicméně

během kombinované terapie a krátce po ukončení antibiotické terapie by mělo být prováděno pečlivé

klinické sledování.

Takrolimus

U pacientů po transplantaci jater, u nichž byla zahájena léčba přípravku mykofenolát-mofetil a

takrolimem, nemělo podání takrolimu významný vliv na AUC ani na Cmax MPA, účinného

metabolitu mykofenolát-mofetilu. Naproti tomu při podávání opakované dávky přípravku

mykofenolát-mofetil (1,5 g 2 x denně) pacientům po transplantaci jater užívajícím takrolimus došlo ke

zvýšení AUC takrolimu o přibližně 20 %. U pacientů po transplantaci ledvin se nezdály koncentrace

takrolimu mykofenolát-mofetilem ovlivněny. (viz též bod 4.4).

Další interakce

Podání probenecidu spolu s mykofenolát-mofetilem opicím zvýšilo hodnotu plasmatické AUC MPAG

na trojnásobek. Další látky vylučované renální tubulární sekrecí mohou soutěžit s MPAG a tím

zvyšovat plasmatickou koncentraci MPAG nebo jiných látek vylučovaných tubulární sekrecí.

Živé vakcíny

Pacientům se sníženou imunitní odpovědí by neměly být podávány živé vakcíny. Protilátková

odpověď na jiné typy vakcín může být snížena (viz též bod 4.4).

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Během užívání mykofenolátu je třeba zabránit těhotenství. Ženy ve fertilním věku tak musí před

zahájením léčby přípravkem Myclausen, v průběhu léčby a po dobu šesti týdnů po ukončení léčby

používat alespoň jednu spolehlivou formu antikoncepce (viz bod 4.3); pokud abstinence není zvolena

jako metoda antikoncepce. Dvě spolehlivé formy antikoncepce současně jsou upřednostňovány.

Těhotenství

Přípravek Myclausen je kontraindikován v průběhu těhotenství s výjimkou případů, kdy není

k dispozici jiná alternativní léčba k prevenci rejekce transplantovaného orgánu. Léčba nesmí být

zahájena dříve, než bude proveden negativní těhotenský test k vyloučení použití v průběhu těhotenství

(viz bod 4.3).

Ženy v reprodukčním věku si musí být na začátku léčby vědomy zvýšeného rizika potratu a vrozených

malformací a musí být poučeny o prevenci těhotenství a jeho plánování.

Před zahájením léčby přípravkem Myclausen musí být u žen ve fertilním věku provedeny dva

negativní těhotenské testy se sérem nebo močí s citlivostí nejméně 25 mIU/ml k vyloučení expozice

embrya mykofenolátu. Je doporučeno provést druhý test 8-10 dní po prvním testování. U transplantací

od zemřelých dárců, pokud není možné před zahájením léčby provést dva testy v rozmezí 8-10 dnů

(kvůli načasování dostupnosti transplantačních orgánů), musí být bezprostředně před zahájením léčby

proveden těhotenský test a další test o 8-10 dní později. Těhotenské testy mají být opakovaně

prováděny dle klinické potřeby (např. po jakémkoli ohlášení selhání antikoncepce). Výsledky všech

těhotenských testů mají být projednány s pacientkou. Pacientky mají být upozorněny, aby se v případě

otěhotnění okamžitě poradily s ošetřujícím lékařem.

Mykofenolát je silný lidský teratogen se zvýšeným rizikem výskytu případu spontánních potratů a

vrozených malformací v případě expozice během těhotenství:

Bylo hlášeno 45 až 49 % spontánních potratů u těhotných žen po expozici mofetil-mykofenolátu

ve srovnání s hlášenou četností mezi 12 a 33 % u pacientek po transplantaci orgánu léčených

jinými imunosupresivy než je mofetil-mykofenolát.

Dle lékařské literatury byl výskyt malformací u 23 až 27 % živě narozených dětí žen po

expozici mofetil-mykofenolátu v těhotenství (ve srovnání s 2 až 3 % živě narozených dětí z

celkové populace a přibližně 4 až 5 % u pacientek po transplantaci orgánu léčených jinými

imunosupresivy než je mofetil-mykofenolát).

U dětí žen, které byly během těhotenství vystaveny přípravku Myclausen v kombinaci s dalšími

imunosupresivy, byly v post-marketingovém sledování zaznamenány kongenitální malformace, včetně

hlášení vícečetných malformací. Nejčastěji byly hlášeny následující malformace:

Abnormality ucha (např. abnormálně tvarované nebo chybějící vnější ucho), atrézie zevního

zvukovodu (střední ucho);

Malformace obličeje jako jsou rozštěp rtu, rozštěp patra, mikrognácie a hypertelorismus orbity;

Abnormality očí (např. kolobom);

Vrozená srdeční vada jako je defekt síňového a komorového septa;

Malformace prstů (např. polydaktylie, syndaktylie);

Tracheoezofageální malformace (např. atrézie jícnu);

Malformace nervového systému jako jsou spina bifida;

Renální abnormality.

Kromě toho byla zaznamenána ojedinělá hlášení následujících malformací:

Mikroftalmie;

Vrozená cysta plexus chorioideus

Ageneze septum pellucidum

Ageneze čichového nervu

Studie se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Kojení

Bylo prokázáno, že mofetil-mykofenolát je vylučován do mléka kojících samic potkanů. Není známo,

zda je tato látka vylučována také do lidského mléka. Vzhledem k možnosti výskytu závažných

nežádoucích účinků způsobených mofetil-mykofenolátem u kojených dětí je přípravek Myclausen

kontraindikován u kojících matek (viz bod 4.3).

Muži

Omezené klinické důkazy nepoukazují na zvýšené riziko vrozených vad nebo potratu po expozici otce

mofetil-mykofenolátu.

MPA je silný teratogen. Není známo, zda je MPA přítomen ve spermatu. Výpočty na základě

informací získaných od zvířat ukazují, že maximální množství MPA, které by mohlo být potenciálně

přeneseno na ženu je tak nízké, že je nepravděpodobný jakýkoliv účinek. Ukázalo se, že mykofenolát

je ve studicích se zvířaty genotoxický při koncentracích překračujících expozice u lidí během léčby

pouze o malé rozpětí, takže riziko genotoxických účinků na spermatické buňky nemůže být zcela

vyloučeno.

Doporučuje se proto následující opatření: sexuálně aktivní muži nebo jejich partnerky mají během

léčby pacienta a po dobu 90 dní po ukončení léčby mofetil-mykofenolátem užívat spolehlivou

antikoncepci. Muži v reprodukčním věku mají být informováni kvalifikovaným zdravotnickým

pracovníkem o možných rizicích při zplození dítěte.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Farmakologický

profil přípravku a pozorované nežádoucí účinky naznačují, že tento vliv není pravděpodobný.

4.8

Nežádoucí účinky

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky zaznamenané v klinických studiích

Hlavními nežádoucí účinky hlášenými v souvislosti s podáním mykofenolát-mofetilu v kombinaci

s cyklosporinem a kortikosteroidy jsou průjem, leukopenie, sepse a zvracení a je také průkazně

zvýšená frekvence výskytu některých druhů infekcí (viz bod 4.4).

Malignity

Pacienti léčení imunosupresivy včetně kombinací léčivých přípravků zahrnujících mykofenolát-

mofetil jsou vystaveni zvýšenému riziku výskytu lymfomů a dalších malignit, především na kůži (viz

bod 4.4). K rozvoji lymfoproliferativního onemocnění nebo lymfomu došlo u 0,6 % pacientů

užívajících mykofenolát-mofetil (2 g nebo 3 g denně) v kombinaci s dalšími imunosupresivy

v kontrolovaných klinických studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g

denně), transplantaci srdce nebo jater při sledování nejméně 1 rok. Karcinom kůže (kromě melanomu)

se objevil u 3,6 % pacientů; jiné typy malignit se objevily u 1,1 % pacientů. Údaje o bezpečnosti ze

tříletého sledování u pacientů po transplantaci ledvin nebo srdce neprokázaly žádné neočekávané

změny incidence malignit ve srovnání s údaji z ročního sledování. Pacienti po transplantaci jater byli

sledováni déle než rok, ale méně než 3 roky.

Oportunní infekce

Všichni pacienti po transplantaci jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku oportunní infekce, riziko se

zvyšuje s celkovou imunosupresivní zátěží (viz bod 4.4). Nejčastější oportunní infekce zaznamenané u

pacientů užívajících mykofenolát-mofetil (2 g nebo 3 g denně) s dalšími imunosupresivy

v kontrolovaných klinických studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g

denně), transplantaci srdce nebo jater při sledování po dobu nejméně 1 roku byly kandidóza kůže a

sliznic, CMV viremie/syndrom a herplex simplex. CMV viremie/syndrom byly zaznamenány u

13,5 % pacientů.

Pediatrická populace

Druh a četnost výskytu nežádoucích účinků v klinické studii s 92 pacienty ve věkovém rozmezí od

2 do 18 let, kterým bylo perorálně podáváno 600 mg/m

mykofenolát-mofetilu dvakrát denně, byly

obecně podobné nežádoucím účinkům, které byly zaznamenány u dospělých pacientů, kterým byl

podáván mykofenolát-mofetil v dávce 1 g dvakrát denně. Výjimku tvoří dětští pacienti, především děti

mladší 6 let, u kterých byl častější výskyt průjmu, sepse, leukopenie, anémie a infekce, ve srovnání s

dospělými pacienty.

Starší pacienti

U starších pacientů (≥ 65 let) je obecně zvýšené riziko rozvoje nežádoucích účinků v důsledku

imunosuprese. Starší pacienti, a to především ti, kteří užívají mykofenolát-mofetil jako součást

imunosupresivní léčby, jsou ve srovnání s mladšími pacienty vystaveni zvýšenému riziku vzniku

některých infekcí (včetně cytomegalovirových invazivních onemocnění tkání) a zvýšenému riziku

krvácení do zažívacího traktu a plicního edému.

Další nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky vznikající v pravděpodobné nebo možné souvislosti s léčbou mykofenolát-

mofetilem zaznamenané u ≥ 1/10 a u ≥ 1/100 až < 1/10 pacientů léčených mykofenolát-mofetilem

v kontrolovaných klinických studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g

denně), srdce nebo jater, jsou uvedeny v následující tabulce.

Nežádoucí účinky v klinických studiích hlášené u pacientů po transplantaci ledvin, srdce nebo

jater při léčbě mykofenolát-mofetilem v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy

V rámci třídy orgánových systémů jsou nežádoucí účinky seřazeny v rubrikách dle četnosti za použití

následujících kategorií: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000

až < 1/100); vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1,000); velmi vzácné(< 1/10000), neznámé (není možno

odhadnout na základě dostupných dat). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny

podle klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinky léčivého přípravku

Infekce a infestace

Velmi časté

Sepse, gastrointestinální kandidóza, infekce močových cest,

herpes simplex, herpes zoster

Časté

Pneumonie, chřipka, infekce dýchacích cest, respirační moniliáza,

gastrointestinální infekce, kandidóza, gastroenteritida, infekce,

bronchitida, faryngitida, sinusitida, plísňová onemocnění kůže,

kožní kandida, vaginální kandidóza, rinitida

Novotvary

benigní, maligní,

blíže neurčené

(včetně cyst a

polypů)

Velmi časté

Časté

Rakovina kůže, benigní kožní novotvar

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Velmi časté

Leukopenie, trombocytopenie, anémie

Časté

Pancytopenie, leukocytóza

Poruchy

metabolismu a

výživy

Velmi časté

Časté

Acidóza, hyperkalémie, hypokalémie, hyperglykémie,

hypomagnezémie, hypokalcémie, hypercholesterolémie,

hyperlipidémie, hypofosfatémie, hyperurikémie, dna, anorexie

Psychiatrické

poruchy

Velmi časté

Časté

Agitovanost, zmatenost, deprese, úzkost, poruchy myšlení,

nespavost

Poruchy

nervového

systému

Velmi časté

Časté

Křeče, hypertonie, třes, somnolence, myastenický syndrom,

závratě, bolest hlavy, parestézie, dysgeuzie

Srdeční poruchy

Velmi časté

Časté

Tachykardie

Cévní poruchy

Velmi časté

Časté

Hypotenze, hypertenze, vazodilatace

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Velmi časté

Časté

Pleurální výpotek, dyspnoe, kašel

Gastrointestinální

poruchy

Velmi časté

Zvracení, bolest břicha, průjem, nauzea

Časté

Krvácení ze zažívacího traktu, peritonitida, ileus, kolitida,

žaludeční vřed, duodenální vřed, gastritida, ezofagitida,

stomatitida, zácpa, dyspepsie, flatulence, eruktace

Poruchy jater a

žlučových cest

Velmi časté

Časté

Hepatitida, žloutenka, hyperbilirubinémie

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Velmi časté

Časté

Hypertrofie kůže, vyrážka, akné, alopecie

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Velmi časté

Časté

Artralgie

Poruchy ledvin a

močových cest

Velmi časté

Časté

Zhoršení funkce ledvin

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinky léčivého přípravku

Časté

Otok, pyrexie, třesavka, bolest, únava, asténie

Vyšetření

Velmi časté

Časté

Zvýšení jaterních enzymů, zvýšení kreatininu v krvi, zvýšení

laktát-dehydrogenázy v krvi, zvýšení močoviny v krvi, zvýšení

alkalické fosfatázy v krvi, úbytek váhy

Poznámka: Fáze III klinického hodnocení prevence rejekce renálního, srdečního nebo jaterního

transplantátu se účastnilo 501 pacientů (mykofenolát-mofetil 2 g denně), 289 pacientů (mykofenolát-

mofetil 3 g denně), resp. 277 pacientů (mykofenolát-mofetil 2 g intravenózně/3 g perorálně denně).

Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky zaznamenané v rámci postmarketingového sledování

Nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketingového sledování s mykofenolát-mofetilem jsou

podobné nežádoucím účinkům zaznamenaným v kontrolovaných studiích u pacientů po transplantaci

ledvin, srdce nebo jater. Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny

níže s četnostmi, pokud jsou známy, uvedenými v závorkách.

Gastrointestinální systém

Gingivální hyperplazie (≥ 1/100 až < 1/10), kolitida včetně kolitidy vyvolané cytomegalovirem

(≥ 1/100 až < 1/10), pankreatitida (≥ 1/100 až < 1/10) a případy intestinální vilózní atrofie.

Infekce

Závažné, život ohrožující infekce jako meningitida, infekční endokarditida, tuberkulóza a atypická

mykobakteriální infekce. U pacientů léčených imunosupresivy, včetně mykofenolát-mofetilu byly

zaznamenány případy s BK virem asociované nefropatie stejně jako případy s virem JC asociované

progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Byly hlášeny případy agranulocytózy (≥ 1/1000

až < 1/100) a neutropenie, proto je doporučována pravidelná kontrola pacientů užívajících přípravek

Myclausen (viz bod 4.4). U pacientů léčených přípravkem mykofenolát-mofetil byly hlášeny případy

výskytu aplastické anémie a útlumu kostní dřeně, některé z nich byly fatální.

Poruchy krve a lymfatického systému

U pacientů léčených mykofenolát-mofetilem byly zaznamenány případy čisté aplazie červené řady

(PRCA) (viz bod 4.4).

Ojedinělé případy abnormální morfologie neutrofilů, včetně získané Pelger-Huetovy anomálie, byly

pozorovány u pacientů léčených mykofenolát-mofetilem. Tyto změny nejsou spojovány s poruchou

funkce neutrofilů. Tyto změny mohou připomínat posun doleva (left shift) zralosti neutrofilů při

hematologických vyšetřeních, které pak mohou být chybně interpretovány jako příznaky infekce u

imunosuprimovaných pacientů, mezi něž patří i pacienti užívající mykofenolát-mofetil.

Hypersenzitivita

Byly hlášeny hypersensitivní reakce včetně angioneurotického edému a

anafylaktické reakce.

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím

Byly hlášeny případy spontánních potratů u pacientek vystavených mykofenolát-mofetilu, především

v prvním trimestru, viz bod 4.6.

Kongenitální poruchy

Po uvedení přípravku na trh byly pozorovány vrozené malformace u dětí žen, vystavených přípravku

Myclausen v kombinaci s dalšími imunosupresivy viz bod 4.6.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

U pacientů léčených mykofenolát-mofetilem v kombinaci s dalšími imunosupresivy byly ojediněle

hlášeny případy intersticiálního plicního onemocnění a plicní fibrózy, z nichž některé byly fatální. U

dětí a dospělých byla také hlášena bronchiektázie (s neznámou četností).

Poruchy imunitního systému

Hypogamaglobulinémie byla hlášena u pacientů, kteří užívali mykofenolát-mofetil v kombinaci

s jinými imunosupresivy (s neznámou četností).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Předávkování mykofenolát-mofetilem bylo hlášeno v klinických studiích i po uvedení přípravku na

trh. V mnoha případech nebylo spojeno s žádnými nežádoucími účinky. V případech, kdy byly při

předávkování hlášeny nežádoucí účinky, nepřekračovaly známý bezpečnostní profil léčivého

přípravku.

Lze předpokládat, že předávkování mykofenolát-mofetilem by se mohlo projevit nadměrnou supresí

imunitního systému a zvýšením vnímavosti k infekcím a k supresi kostní dřeně (viz bod 4.4). Dojde-li

k výskytu neutropenie, mělo by být podávání přípravku Myclausen přerušeno nebo by měla být

snížena dávka (viz bod 4.4).

Nelze očekávat, že by klinicky významné množství MPA nebo MPAG, bylo možno odstranit

hemodialýzou. Sekvestranty žlučových kyselin, např. cholestyramin, mohou napomoci odstranění

MPA snížením enterohepatální recirkulace léku (viz bod 5.2).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunosupresiva, selektivní imunosupresiva, ATC kód: L04AA06

Mechanismus účinku

Mykofenolát-mofetil je 2-morpholinoethyl ester mykofenolové kyseliny (MPA). MPA je silný,

selektivní, nekompetitivní a reversibilní inhibitor inosinmonofosfátdehydrogenázy, který inhibuje de

novo syntézu guanosinových nukleotidů, které tak nemohou být v dostatečné míře inkorporovány do

molekuly DNA. Zatímco jiné buňky mohou využít tzv. záchrannou syntézu purinových nukleosidů,

proliferace T a B lymfocytů je kriticky závislá na de novo syntéze purinů. Proto má MPA silnější

cytostatický efekt na lymfocyty než na jiné buňky.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání dochází k rychlé a intenzívní absorpci mykofenolát-mofetilu a úplné

presystémové metabolizaci na aktivní metabolit, MPA. Jak prokazuje potlačení rejekce transplantátu

po transplantaci ledvin, imunosupresivní aktivita mykofenolát-mofetilu odpovídá koncentraci MPA.

Průměrná biologická dostupnost perorálně podaného mykofenolát-mofetilu počítaná z AUC MPA byla

94 % v porovnání s i.v. podaným mykofenolát-mofetilem. Potrava neměla žádný vliv na míru

absorpce (MPA AUC) mykofenolát-mofetilu, když byl podán v dávce 1,5 g dvakrát denně pacientům s

ledvinným transplantátem. Hodnota C

MPA však poklesla o 40 % v přítomnosti potravy.

Mykofenolát-mofetil není po perorálním podání měřitelný v systémovém oběhu.

Distribuce

V důsledku enterohepatální cirkulace se přibližně 6-12 hodin po podání zjišťují sekundární vzestupy

plazmatické koncentrace MPA. Podání cholestyraminu (4 g třikrát denně) je spojeno s přibližně 40 %

snížením hodnoty AUC MPA. To svědčí o značné enterohepatální recirkulaci.

MPA je v klinicky odpovídajících koncentracích vázán z 97 % na plazmatický albumin.

Biotransformace

MPA se metabolizuje především enzymem glukuronyl transferázou (izoforma UGT1A9) na inaktivní

fenolový glukuronid MPA (MPAG). MPAG je in vivo konvertována zpět na volnou MPA

enterohepatální recirkulací. Také se tvoří menší acylglukuronid (AcMPAG). AcMPAG je

farmakologicky aktivní a předpokládá se, že je zodpovědný za některé nežádoucí účinky mykofenolát-

mofetilu (průjem, leukopenie).

Eliminace

Zanedbatelné množství látky je vylučováno močí jako MPA (méně než 1 % dávky). Při perorálním

podání radioaktivně značeného mykofenolát-mofetilu, kdy bylo dosaženo kompletního záchytu látky,

bylo zjištěno, že 93 % z podané dávky je vyloučeno v moči a 6 % ve stolici. Většina (kolem 87 %) z

podané dávky je vylučována močí ve formě MPAG.

V klinických koncentracích nejsou MPA a MPAG odstranitelné hemodialýzou. Při velmi vysokých

plazmatických koncentracích MPAG (> 100 µg/ml) však lze malé množství MPAG hemodialýzou

odstranit. Sekvestranty žlučových kyselin, např. kolestyramin, snižují AUC MPA (viz bod 4.9)

ovlivněním enterohepatální recirkulace léku.

Distribuce MPA závisí na několika transportérech. OATP (organic anion-transporting polypeptides) a

MRP2 (multidrug resistance-associated protein 2) jsou zapojeny do distribuce MPA; OATP izoformy,

MRP2 a protein rezistence karcinomu prsu (BCRP) jsou transportéry spojené s vylučováním

glukoronidů žlučí. MDR1 (multidrug resistance protein 1) je také schopen transportovat MPA, ale

jeho podíl se zdá být omezen na vstřebávání. MPA a jeho metabolity v ledvinách účinně interagují

s renálními organickými transportními anionty.

V době krátce po transplantaci (do 40 dnů) byly u pacientů po transplantaci ledvin, srdce nebo jater

průměrné hodnoty MPA AUC přibližně o 30 % nižší a hodnoty C

o 40 % nižší ve srovnání

s obdobím delší dobu po transplantaci (3–6 měsíců po transplantaci).

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

Ve studii s jednorázovým podáním (6 pacientů v každé skupině) byly průměrné hodnoty plazmatické

AUC MPA u pacientů s těžkou chronickou poruchou funkce ledvin (glomerulární filtrace < 25 ml/min

/1,73 m

) vyšší o 28-75 % než u zdravých subjektů nebo u lehčího stupně postižení ledvin. AUC

MPAG po jedné dávce byla 3–6krát vyšší u subjektů s těžkou poruchou funkce ledvin, než u lehčích

forem anebo u zdravých subjektů. Tento nález byl v souladu s předpokládaným mechanismem

vylučování MPAG ledvinami. Opakované podávání u pacientů s těžkou chronickou poruchou funkce

ledvin nebylo testováno. K dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů po transplantaci srdce

nebo jater s těžkou chronickou poruchou funkce ledvin.

Opožděný nástup funkce transplantátu

U pacientů s opožděným nástupem funkce transplantátu byla průměrná AUC (0-12 h) MPA

srovnatelná s hodnotou u normálního nástupu funkce u pacientů po transplantaci. Průměrná hodnota

(0–12 h) MPAG byla 2-3krát vyšší než u pacientů po transplantaci s normálním nástupem funkce

transplantátu. U pacientů s opožděným nástupem funkce transplantátu může dojít k přechodnému

zvýšení volné frakce a plazmatických koncentrací MPA. Nezdá se však, že by byla úprava dávkování

přípravku Myclausen nutná.

Porucha funkce jater

U dobrovolníků s cirhózou jater byla funkce jaterní glukuronidace MPA relativně neovlivněna nemocí

jaterního parenchymu. Vliv jaterního onemocnění na tento proces závisí pravděpodobně na typu

onemocnění. Jaterní onemocnění s poruchou tvorby a vylučování žluče, jako je primární biliární

cirhóza, však může mít na tento proces odlišný vliv.

Pediatrická populace

Farmakokinetické parametry byly vyhodnocovány u 49 dětských pacientů (ve věku od 2 do 18 let) po

transplantaci ledviny, kterým byl perorálně podáván mykofenolát-mofetil v dávce 600 mg/m

dvakrát

denně. Při této dávce bylo dosaženo hodnot AUC MPA podobných těm, které byly zaznamenány u

dospělých pacientů po transplantaci ledviny, kteří dostávali mykofenolát-mofetil v dávce 1 g dvakrát

denně v časném a pozdějším období po transplantaci. Hodnoty AUC MPA vyhodnocované v rámci

věkových skupin byly podobné v časném i pozdějším období po transplantaci.

Starší pacienti

Farmakokinetické vlastnosti mykofenolát-mofetilu u starších pacientů (

65 let) nebyly vyhodnoceny.

Pacientky užívající perorální kontraceptiva

Farmakokinetika perorálních kontraceptiv nebyla společným podáváním s mykofenolát-mofetilem

ovlivněna (viz bod 4.5). V klinické studii, do níž bylo zařazeno 18 žen (které nepodstoupily

transplantaci a neužívaly žádná další imunosupresiva), prováděné po dobu 3 po sobě následujících

menstruačních cyklů, byl současně podáván mykofenolát-mofetil (1 g 2 krát denně) a kombinovaná

perorální kontraceptiva obsahující ethinylestradiol (0,02 mg - 0,04 mg) a levonorgestrel (0,05 mg -

0,15 mg), desogestrel (0,15 mg) nebo gestoden (0,05-0,10 mg). Výsledky této studie neprokázaly

žádné klinicky významné ovlivnění funkce orálních kontraceptiv (suprese ovulace) mykofenolát-

mofetilem. Sérové koncentrace LH, FSH a progesteronu nebyly významně ovlivněny.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V experimentálních modelech nebyl u mykofenolát-mofetilu prokázán tumorigenní potenciál.

Nejvyšší studovaná dávka v testech kancerogenity na zvířatech byla 2 až 3krát vyšší než systémová

expozice (AUC a C

) pozorovaná u pacientů po transplantaci ledvin s klinickou dávkou 2 g denně a

1,3-2krát vyšší než systémová expozice (AUC a C

) pozorovaná u pacientů po transplantaci srdce

s doporučenou klinickou dávkou 3 g denně.

Dva testy genotoxicity (test in vitro za využití myšího lymfomu a test in vivo za využití jadérek myší

kostní dřeně) prokázaly schopnost mykofenolát-mofetilu způsobit chromozomální aberace. Tyto

účinky mohou být ve vztahu k farmakodynamickému mechanizmu účinku látky, tj. k inhibici syntézy

nukleotidů v citlivých buňkách. Další in vitro testy pro určení možné genetické mutace neprokázaly

genotoxickou aktivitu.

Mykofenolát-mofetil neměl žádný vliv na plodnost potkaních samců při perorálním podávání v

dávkách do 20 mg/kg/den. Systémová expozice při této dávce představuje 2 až 3násobek klinické

expozice při doporučené dávce 2 g denně u pacientů po transplantaci ledvin a 1,3–2 násobek klinické

expozice při doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce.

Ve studii zkoumající vliv na samičí fertilitu a reprodukci u potkanů způsobila perorálně podaná dávka

4,5 mg/kg/den malformaci plodu (včetně anoftalmie, agnatie a hydrocefalu) v první generaci potomků

při nepřítomnosti mateřské toxicity. Systémová expozice při této dávce představuje přibližně polovinu

klinické expozice při doporučené dávce 2 g denně u pacientů po transplantaci ledvin a přibližně třetinu

klinické expozice při doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce. Nebyl pozorován

žádný vliv na fertilitu nebo reprodukční parametry matek nebo následujících generací zvířat.

V teratologických studiích na potkanech a králících se vyskytly resorpce plodu a malformace u

potkanů při dávkách 6 mg/kg/den (včetně anoftalmie, agnatie a hydrocefalu) a u králíků při dávkách

90 mg/kg/den (včetně anomálií kardiovaskulárního a renálního systému jako jsou ektopie srdce,

ektopie ledvin a diafragmatická a umbilikální hernie), bez příznaků mateřské toxicity. Systémová

expozice při této dávce představuje zhruba polovinu nebo méně než polovinu klinické dávky při

doporučené denní dávce 2 g u pacientů po transplantaci ledvin a přibližně třetinu klinické expozice při

doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce (viz bod 4.6).

Orgány, které byly především ovlivněny v toxikologických studiích s mykofenolát-mofetilem na

potkanech, myších, psech a opicích, byly hematopoetický a lymfatický systém. Ovlivnění těchto

systémů bylo pozorováno při systémové expozici v dávkách ekvivalentních nebo nižších než je

klinická expozice při doporučeném dávkování 2 g denně u příjemců renálního transplantátu. Účinky

na gastrointestinální systém byly u psů pozorovány při systémové expozici ekvivalentní nebo nižší než

je klinická expozice při doporučeném dávkování. Účinky na gastrointestinální a renální systém

spojené s dehydratací byly pozorovány u opic při nejvyšších testovaných dávkách (hladina systémová

expozice ekvivalentní nebo vyšší než hodnoty klinické expozice). Profil neklinické toxicity

mykofenolát-mofetilu je ve shodě s nežádoucími účinky pozorovanými v klinických studiích, jejichž

výsledky nyní představují relevantnější data o bezpečnosti pro lidskou populaci (viz bod 4.8).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

mikrokrystalická celulosa

povidon (K-30)

sodná sůl kroskarmelosy

magnesium–stearát

Potah tablety

polyvinylalkohol (částečně hydrolyzovaný)

oxid titaničitý (E 171)

makrogol 3000

mastek

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC/hliníkové blistry obsahující 10 potahovaných tablet.

Jedna krabička obsahuje 50 nebo 150 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

S nepoužitým léčivým přípravkem a částmi výrobku určenými k likvidaci by mělo být nakládáno v

souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Passauer Pharma GmbH

Eiderstedter Weg 3

14129 Berlin

Německo

Tel.: 0049 (0)30 744 60 12

Fax: 0049 (0)30 744 60 41

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/10/647/001-002

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 7. října 2010

Datum posledního prodloužení registrace: 27 květen2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Myclausen 250 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tvrdá tobolka obsahuje mycophenolatum mofetilii 250 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka

Podlouhlé bílé tobolky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Myclausen je v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy indikován k profylaxi akutní rejekce u

dospělých a dětí a dospívajících ve věku od 2 do 18 let po alogenní transplantaci ledviny, transplantaci

srdce nebo transplantaci jater.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Myclausen má být zahájena a dále vedena specialistou náležitě kvalifikovaným

v transplantologii.

Dávkování

Použití u ledvinového transplantátu

Dospělí

Léčbu perorálním přípravkem Myclausen je třeba zahájit během 72 hodin po transplantaci.

Doporučená dávka u pacientů po transplantaci alogenní ledviny je 1 g dvakrát denně (denní dávka

2 g).

Pediatrická populace ve věku od 2 do 18 let

Doporučená dávka mykofenolát-mofetilu je 600 mg/m

, podávaná perorálně dvakrát denně (až do

maximální dávky 2 g denně). Myclausen tobolky mají být předepisovány pouze pacientům, jejichž

povrch těla dosahuje nejméně 1,25 m

. Pacientům s povrchem těla 1,25 m² až 1,5 m² lze předepsat

Myclausen tobolky v dávce 750 mg dvakrát denně ( denní dávka 1,5 g). Pacientům s povrchem těla

větším než 1,5 m² lze předepsat Myclausen tobolky v dávce 1 g dvakrát denně (2 g denně).

Vzhledem k tomu, že u této skupiny pacientů (viz bod 4.8) dochází k častějšímu výskytu některých

nežádoucích účinků ve srovnání s dospělými, je v některých případech nezbytné přistoupit k

dočasnému snížení dávky nebo k přerušení léčby. Proto je třeba brát v úvahu příslušné klinické

projevy, včetně závažnosti účinků.

Pediatrická populace < 2 roky

Jsou k dispozici pouze omezené údaje týkající se bezpečnosti a účinnosti u dětí mladších 2 let. Tyto

údaje jsou nedostatečné pro stanovení dávek přípravku, a z tohoto důvodu není podávání přípravku u

této věkové skupiny doporučeno.

Použití u srdečních transplantátů

Dospělí

Podávání perorálního přípravku Myclausen je třeba začít 5 dnů po transplantaci srdce.. Doporučená

dávka u pacientů po transplantaci srdce je 1,5 g dvakrát denně (denní dávka 3 g).

Pediatrická populace

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se použití přípravku u dětských pacientů po transplantaci

srdce.

Použití u jaterních transplantátů

Dospělí

První 4 dny po transplantaci jater se podává Myclausen intravenózně, perorální léčba přípravkem

Myclausen by měla být zahájena co nejdříve, jakmile ji pacient začne tolerovat. Doporučená perorální

dávka je u pacientů po transplantaci jater 1,5 g dvakrát denně (tj. 3 g denně).

Pediatrická populace

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se použití přípravku u dětských pacientů po transplantaci jater.

Použití u zvláštní populace

Starší pacient

Doporučená dávka 1,0 g dvakrát denně po transplantaci ledvin a 1,5 g dvakrát denně po transplantaci

srdce nebo jater je vhodná pro starší pacienty.

Porucha funkce ledvin

Pacienti po transplantaci ledvin s těžkým chronickým selháním ledvin (glomerulární

filtrace < 25 ml/min/1,73 m

) po uplynutí akutního potransplantačního období, by neměli překročit

dávku 1 g dvakrát denně. Tyto pacienty je třeba pečlivě sledovat. Při opoždění nástupu funkce

transplantovaného orgánu není nutno zvláště upravovat dávkování (viz bod 5.2). K dispozici nejsou

žádné údaje týkající se pacientů po transplantaci srdce nebo jater s těžkým chronickým selháním

ledvin.

Závažná porucha jaterních funkcí

U pacientů po transplantaci ledvin s těžkým postižením jaterního parenchymu není potřeba měnit

dávku.

K dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů po transplantaci srdce s těžkým jaterním

postižením.

Léčba v průběhu rejekce transplantátu

Kyselina mykofenolová (MPA) je aktivním metabolitem mofetil-mykofenolátu. Rejekce renálního

transplantátu nevede ke změnám farmakokinetiky MPA, redukce dávky nebo přerušení podávání

přípravku Myclausen není nutné.

Podobně není také třeba úprava dávkování po rejekci transplantovaného srdce.

K dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů s rejekcí transplantovaných jater.

Způsob podání

Perorální podání

Opatření, která musí být provedena před manipulací nebo podáním léčivého přípravku

Protože byl u mykofenolát mofetilu prokázán teratogenní efekt u potkanů a králíků, neměly by se

tobolky přípravku Myclausen otvírat nebo drtit, aby se zabránilo vdechování a přímému kontaktu

prášku v tobolkách přípravku Myclausen s kůží a sliznicemi. Pokud k takovému kontaktu dojde,

důkladně omyjte zasažená místa mýdlem a vodou a vypláchněte oči čistou vodou.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Myclausen se nesmí podávat pacientům s hypersensitivitou na mykofenolát-mofetil,

kyselinu mykofenolovou nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. Byly

zaznamenány hypersensitivní reakce na Myclausen (viz bod 4.8).

Přípravek Myclausen nesmějí užívat ženy ve fertilním věku, které nepoužívají vysoce účinné

antikoncepční metody (viz bod 4.6).

Léčba přípravkem Myclausen nesmí být zahájena u žen ve fertilním věku bez provedení

negativního výsledku těhotenského testu k vyloučení použití v průběhu těhotenství (viz bod 4.6).

Přípravek Myclausen se nesmí užívat během těhotenství s výjimkou případů, kdy není k dispozici

jiná alternativní léčba pro zabránění rejekce transplantovaného orgánu (viz bod 4.6).

Přípravek Myclausen nesmí být podáván kojícím ženám (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Novotvary

Pacienti léčení imunosupresivy včetně kombinací léčivých přípravků zahrnujících přípravek

Myclausen jsou vystaveni zvýšenému riziku výskytu lymfomů a dalších malignit, především na kůži

(viz bod 4.8). Míra tohoto rizika je zřejmě spíše ve vztahu k intenzitě a trvání imunosuprese, než k

typu použitého přípravku. Tak jako u všech pacientů, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku

rakoviny kůže, doporučuje se omezit expozici slunečnímu a UV-záření nošením ochranných oděvů a

používáním opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem.

Infekce

Pacienti léčení imunosupresivy, včetně přípravku Myclausen, mají vyšší riziko vzniku oportunních

infekcí (bakteriálních, mykotických, virových a protozoálních), fatálních infekcí a sepse (viz bod 4.8).

Tyto infekce zahrnují reaktivaci latentních virů, jako je reaktivace viru hepatitidy B nebo hepatitidy C

a infekce způsobené polyomaviry (s virem BK asociovaná nefropatie a s JC virem asociovaná

progresivní multifokální leukoencefalopatie, PML). Případy hepatitidy v důsledku reaktivace

hepatitidy B nebo hepatitidy C byly hlášeny u pacientů léčených imunosupresivy. Tyto infekce jsou

často spojené s vyšší celkovou imunosupresivní zátěží a mohou vést k závažným, nebo fatálním

stavům, které by měl lékař zvažovat v diferenciální diagnóze u imunosuprimovaných pacientů

s poruchou renálních funkcí nebo neurologickými symptomy.

U pacientů, kteří užívali přípravek Mycophenolatum mofetilii v kombinaci s jinými imunosupresivy,

byla hlášena hypogamaglobulinémie v souvislosti s opakujícími se infekcemi. V některých z těchto

případů, vedla změna léčby z přípravku Mycophenolatum mofetilii na alternativní imunosupresivum k

návratu hladin IgG v séru do normálního referenčního rozpětí. U pacientů užívajících přípravek

Mycophenolatum mofetilii, u kterých dochází ke vzniku opakujících se infekcí, je třeba stanovovat

hladiny imunoglobulinů v séru. V případě přetrvávající, klinicky významné hypogamaglobulinémie

má být zvážen vhodný klinický postup s ohledem na silné cytostatické účinky, které má kyselina

mykofenolová na T- a B-lymfocyty.

U dospělých a dětí, kteří užívali přípravek Mycophenolatum mofetilii v kombinaci s jinými

imunosupresivy, byla publikována hlášení případů bronchiektázie. V některých případech vedla změna

léčby z přípravku Mycophenolatum mofetilii na jiné imunosupresivum ke zlepšení respiračních

příznaků. Riziko bronchiektázie může souviset s hypogamaglobulinémií nebo s přímým účinkem na

plíce. Byly také hlášeny izolované případy intersticiální plicní nemoci a plicní fibrózy, některé končící

úmrtím (viz bod 4.8). Je doporučeno, aby pacienti, u kterých dojde ke vzniku přetrvávajících plicních

příznaků, jako je například kašel a dyspnoe, byli urychleně vyšetřeni.

Krevní a imunitní systém

U pacientů léčených přípravkem Myclausen je třeba monitorovat počet neutrofilů. Rozvoj neutropenie

může být důsledkem podávání přípravku Myclausen samotného, další současné medikace, virových

infekcí nebo kombinací těchto vlivů. Pacientům užívajícím Myclausen je třeba vyšetřit kompletní

krevní obraz jednou týdně v průběhu prvního měsíce, dvakrát za měsíc ve druhém a třetím měsíci

léčby a dále jednou za měsíc do konce prvního roku. Pokud dojde k rozvoji neutropenie (absolutní

počet neutrofilů < 1,3 x 10

/μl), může být vhodné přerušení nebo ukončení léčby přípravkem

Myclausen.

U pacientů léčených mykofenolát-mofetilem v kombinaci s dalšími imunosupresivními látkami

byly zaznamenány případy čisté aplazie červené řady (PRCA). Mechanismus, jakým mykofenolát

mofetil indukuje PRCA, není známý. PRCA může být zvrácena snížením dávek nebo

přerušením terapie přípravkem Myclausen. Změny v léčbě přípravkem Myclausen by u pacientů

po transplantaci měly být prováděny pouze pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou

takovýchto pacientů, aby se minimalizovalo riziko odloučení štěpu (viz bod 4.8).

Pacienti užívající přípravek Myclausen musí být upozorněni, že je třeba okamžitě hlásit lékaři, pokud

se objeví známky infekce, nečekané hematomy, krvácení nebo jakékoli další příznaky útlumu kostní

dřeně.

Pacienti by měli být poučeni, že v průběhu léčby přípravkem Myclausen mohou být vakcinace méně

účinné a že by nemělo být prováděno očkování živými oslabenými vakcínami (viz bod 4.5). Očkování

proti chřipce se může provádět. Lékař by se měl řídit národními směrnicemi vakcinace proti chřipce.

Gastrointestinální trakt

Podávání přípravku mykofenolát-mofetilu je spojeno se zvýšením incidence výskytu nežádoucích

účinků v gastrointestinálním traktu, včetně velmi vzácných případů ulcerace, krvácení a perforace.

Přípravek Myclausen je nutno podávat velmi opatrně pacientům s vážným aktivním onemocněním

gastrointestinálního traktu.

Mykofenolát-mofetil je inhibitor inosin monofosfátdehydrogenázy (IMPDH). Neměl by být proto

teoreticky podáván pacientům se vzácným dědičným deficitem hypoxantin-guanin-

fosforibosyltransferázy (HGPRT) jako je Lesh-Nyhanův syndrom a Kelley-Seegmillerův syndrom.

Interakce

Je třeba dávat pozor při přechodu z režimu kombinované terapie, jejíž součástí jsou imunosupresiva,

která ovlivňují enterohepatální recirkulaci MPA, např. z cyklosporinu na jiná imunosupresiva, která

tento účinek postrádají, např. sirolimus, belatacept nebo naopak, což může vést ke změnám expozice

MPA. Léky dalších tříd, které ovlivňují enterohepatální cyklus MPA, např. kolestyramin, vzhledem k

jeho potenciálnímu vlivu na snížení plazmatických hladin a účinnosti přípravku Myclausen (viz též

bod 4.5), má být použit s opatrností.

Je doporučeno, aby Myclausen nebyl podáván spolu s azathioprinem, protože tato kombinace dosud

nebyla studována.

Poměr rizika k prospěchu současného podávání mykofenolát-mofetilu s takrolimem nebo sirolimem

nebyl stanoven (viz též bod 4.5).

Zvláštní populace

U starších pacientů může být, ve srovnání s osobami mladšími, zvýšené riziko nežádoucích účinků,

jako jsou některé infekce (včetně invazivních onemocnění tkání způsobené cytomegalovirem) a

gastrointestinální krvácení a plicní edém (viz bod 4.8).

Teratogenní účinky

Mykofenolát je silný lidský teratogen. Spontánní potraty (četnost 45-49 %) a vrozené malformace

(odhadovaná četnost 23-27 %) byly hlášeny následně po expozici MMF v průběhu těhotenství.

Z tohoto důvodu je přípravek Myclausen kontraindikován během těhotenství s výjimkou případů, kdy

není k dispozici jiná alternativní léčba k prevenci rejekce transplantovaného orgánu. Pacientky

ve fertilním věku musí být upozorněny na rizika před, v průběhu a po ukončení léčby přípravkem

Myclausen a musí být poučeny o doporučeních uvedených v bodě 4.6 (např. metody antikoncepce,

těhotenský test). Lékaři se musí ujistit o tom, že ženy užívající mofetil-mykofenolát rozumí rizikům

poškození dítěte, nutnosti účinné antikoncepce a nutnosti informovat okamžitě lékaře, pokud je zde

riziko otěhotnění.

Antikoncepce (viz bod 4.6)

Vzhledem k silným klinickým důkazům o vysokém riziku potratů a vrozených vad je třeba zabránit

těhotenství během léčby. Ženy ve fertilním věku tak musí před zahájením léčby přípravkem

Myclausen, v průběhu léčby a po dobu šesti týdnů po ukončení léčby používat alespoň jednu

spolehlivou formu antikoncepce (viz bod 4.3); pokud abstinence není zvolena jako metoda

antikoncepce. Dvě spolehlivé formy antikoncepce současně jsou upřednostňovány, aby byla

minimalizována možnost selhání antikoncepce a neúmyslného těhotenství.

Pokyny ohledně antikoncepce pro muže jsou uvedeny v bodě 4.6.

Edukační materiály

Z důvodu pomoci pacientům zabránit působení mykofenolát mofetilu na plod a poskytnutí dalších

důležitých informací o bezpečnosti bude držitel rozhodnutí o registraci poskytovat edukační materiály

zdravotnickým pracovníkům. Edukační materiály zdůrazní upozornění týkající se teratogenity

mykofenolát-mofetilu, poskytnou doporučení týkající se způsobu antikoncepce před započetím léčby a

nutnosti těhotenských testů. Souhrnná informace pro pacienta o teratogenním riziku a opatřeních k

prevenci početí má být lékařem poskytnuta ženám ve fertilním věku a dle potřeby pacientům –

mužům.

Dodatečná opatření

Pacienti nesmějí darovat krev v průběhu léčby a po dobu nejméně 6 týdnů po ukončení léčby

mykofenolátem. Muži nesmějí darovat sperma v průběhu léčby a po dobu 90 dnů po ukončení léčby

mykofenolátem.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na jednu dávku, je tedy v podstatě

„bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Acyklovir

Při podání mykofenolát-mofetilu spolu s acyklovirem byly pozorovány vyšší plazmatické koncentrace

acykloviru oproti podání samotného acykloviru. Změny farmakokinetiky MPAG byly minimální

(zvýšení koncentrace MPAG o 8 %) a nejsou považovány za klinicky významné. Protože plazmatické

koncentrace MPAG (fenolový glukuronid MPA) stoupají při renálním postižením stejně tak jako

koncentrace acykloviru, mohou obě látky nebo jejich prekursory, např. valacyklovir, kompetovat o

tubulární sekreci a tím navzájem ještě zvyšovat svoje koncentrace.

Antacida a inhibitory protonové pumpy (PPIs)

Pokud byla antacida, jako hydroxidy hliníku a hořčíku, a inhibitory protonové pumpy, včetně

lansoprazolu a pantoprazolu, podávána současně s přípravkem mykofenolát-mofetilu, byla pozorovaná

snížená expozice MPA. Pokud byl srovnáván výskyt rejekce transplantátu nebo ztráty štěpu u pacientů

užívajících přípravek mykofenolát-mofetilu s inhibitory protonové pumpy s pacienty užívajícími

pouze přípravek mykofenolát-mofetilu, nebyly zaznamenány významné rozdíly. Tyto údaje podporují

extrapolaci tohoto nálezu na všechna antacida, neboť snížení expozice v případech, kdy byl přípravek

mykofenolát-mofetilu podáván společně s hydroxidy hliníku a hořčíku, je významně nižší v porovnání

s podáváním přípravku mykofenolát-mofetilu společně s inhibitory protonové pumpy.

Cholestyramin

Při jednorázovém podání mykofenolát-mofetilu v dávce 1,5 g normálním zdravým subjektům léčeným

po 4 dny dávkou 4,0 g cholestyraminu třikrát denně, došlo k 40 % redukci AUC MPA (viz bod 4.4 a

5.2). Při současném podávání obou látek je třeba zvýšené opatrnosti vzhledem k možnému snížení

účinnosti přípravku Myclausen.

Léčivé přípravky interferující s enterohepatální cirkulací

Při současném podávání mykofenolát-mofetilu s léčivými přípravky interferujícími s enterohepatální

cirkulací je třeba zvýšené opatrnosti vzhledem k možnému snížení účinnosti přípravku Myclausen.

Cyklosporin A

Farmakokinetika cyklosporinu A (CsA) není ovlivněna podáním mykofenolát-mofetilu. Naopak je-li

souběžně podávaná léčba cyklosporinem ukončena, lze očekávat vzestup AUC MPA přibližně o 30 %.

CsA ovlivňuje enterohepatální recirkulaci MPA, u pacientů po transplantaci ledvin vedlo souběžné

podávání přípravku mykofenolát-mofetil a CsA ke snížení expozice MPA o 30-50 % ve srovnání

s pacienty, kteří dostávali kombinaci sirolimu a obdobných dávek přípravku mykofenolát-mofetil (viz

též bod 4.4). Naopak změny expozice MPA se očekávají při přechodu pacientů z CsA na některé z

imunosupresiv, které neovlivňují enterohepatální cyklus MPA.

Telmisartan

Souběžné podávání telmisartanu s mykofenolát-mofetilem vede ke snížení koncentrace MPA přibližně

o 30 %. Telmisartan mění eliminaci MPA zvýšením exprese PPAR gama (peroxisome proliferator-

activated receptor gamma), což vede ke zvýšené expresi a aktivitě UGT1A9. Při porovnání míry

odmítnutí transplantátu, ztráty štěpu nebo profilu nežádoucích účinků mezi pacienty léčenými

přípravkem mykofenolát-mofetilu s nebo bez souběžného podávání telmisartanu, nebyly pozorovány

žádné klinické následky na farmakokinetiku lékové interakce.

Ganciklovir

Na základě výsledků studie s podáním jednotlivých doporučených dávek perorálního mykofenolátu a

i.v. gancikloviru a na podkladě známého vlivu renálního poškození na farmakokinetiku přípravku

mykofenolát-mofetil (viz bod 4.2) a gancikloviru lze předpokládat, že současné podání obou látek

(které kompetují o mechanismus renální tubulární sekrece) povede ke zvýšení koncentrace MPAG a

gancikloviru. Žádné podstatné ovlivnění farmakokinetiky MPA se nepředpokládá a není nutná žádná

úprava dávek přípravku Myclausen. U pacientů s renálním postižením, kterým je současně podávána

kombinace přípravku Myclausen a gancikloviru nebo jejich prekursorů např. valgancikloviru, by mělo

být doporučené dávkování gancikloviru zachováno a pacienti by měli být pečlivě monitorováni.

Perorální kontraceptiva

Při současném podávání s mykofenolát-mofetilem nebyla farmakokinetika a farmakodynamika

perorálních kontraceptiv ovlivněna (viz bod 5.2).

Rifampicin

U pacientů neužívajících současně cyklosporin, současné podávání mykofenolát-mofetilu a

rifampicinu vedlo k poklesu expozice MPA (AUC

0-12 h

o 18 % až 70 %). Proto se doporučuje

monitorovat hladiny MPA a upravit dávkování přípravku Myclausen tak, aby při souběžném podávání

obou léčivých látek byla zachována klinická účinnost.

Sevelamer

Při podávání přípravku mykofenolát-mofetil souběžně se sevelamerem byl pozorován pokles Cmax a

0-12 h

MPA o 30 %, resp. 25 % bez jakýchkoli klinických následků (tj. rejekce štěpu). Doporučuje

se však podávat přípravek Myclausen aspoň hodinu před nebo tři hodiny po užití sevelameru, aby byl

minimalizován vliv na absorpci MPA. Nejsou k dispozici žádné údaje o podávání přípravku

mykofenolát-mofetil s jinými látkami vázajícími fosfát než je sevelamer.

Trimethoprim/sulfamethoxazol

Nebyl pozorován žádný vliv na biologickou dostupnost MPA.

Norfloxacin a metronidazol

U zdravých dobrovolníků nebylo pozorováno žádné významné ovlivnění při podání přípravku

mykofenolát-mofetil souběžně s norfloxacinem nebo metronidazolem. Při podávání kombinace

norfloxacinu a metronidazolu byla po jedné dávce mykofenolát-mofetilu snížena expozice MPA

přibližně o 30 %.

Ciprofloxacin a amoxicilin s kyselinou klavulanovou

U příjemců renálního transplantátu bylo ve dnech bezprostředně následujících po zahájení perorální

terapie ciprofloxacinem nebo amoxicilinem s kyselinou klavulanovou zaznamenáno snížení

koncentrace (minimální koncentrace v rovnovážném stavu) MPA o přibližně 50 % ve srovnání

s koncentracemi před zahájením léčby těmito antibiotiky. Při pokračování v terapii antibiotiky mají

tyto účinky tendenci se snižovat a ustanou během několika dnů po jejím přerušení. Změny hladin

nemusejí přesně znázorňovat změny v celkové expozici MPA, proto by změna dávkování přípravku

Myclausen neměla být obvykle nutná v nepřítomnosti klinických známek dysfunkce štěpu. Nicméně

během kombinované terapie a krátce po ukončení antibiotické terapie by mělo být prováděno pečlivé

klinické sledování.

Takrolimus

U pacientů po transplantaci jater, u nichž byla zahájena léčba přípravku mykofenolát-mofetil a

takrolimem, nemělo podání takrolimu významný vliv na AUC ani na Cmax MPA, účinného

metabolitu mykofenolát-mofetilu. Naproti tomu při podávání opakované dávky přípravku

mykofenolát-mofetil (1,5 g 2 x denně) pacientům po transplantaci jater užívajícím takrolimus došlo ke

zvýšení AUC takrolimu o přibližně 20 %. U pacientů po transplantaci ledvin se nezdály koncentrace

takrolimu mykofenolát-mofetilem ovlivněny. (viz též bod 4.4).

Další interakce

Podání probenecidu spolu s mykofenolát-mofetilem opicím zvýšilo hodnotu plasmatické AUC MPAG

na trojnásobek. Další látky vylučované renální tubulární sekrecí mohou soutěžit s MPAG a tím

zvyšovat plasmatickou koncentraci MPAG nebo jiných látek vylučovaných tubulární sekrecí.

Živé vakcíny

Pacientům se sníženou imunitní odpovědí by neměly být podávány živé vakcíny. Protilátková

odpověď na jiné typy vakcín může být snížena (viz též bod 4.4).

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Během užívání mykofenolátu je třeba zabránit těhotenství. Ženy ve fertilním věku tak musí před

zahájením léčby přípravkem Myclausen, v průběhu léčby a po dobu šesti týdnů po ukončení léčby

používat alespoň jednu spolehlivou formu antikoncepce (viz bod 4.3); pokud abstinence není zvolena

jako metoda antikoncepce. Dvě spolehlivé formy antikoncepce současně jsou upřednostňovány.

Těhotenství

Přípravek Myclausen je kontraindikován v průběhu těhotenství s výjimkou případů, kdy není

k dispozici jiná alternativní léčba k prevenci rejekce transplantovaného orgánu. Léčba nesmí být

zahájena dříve, než bude proveden negativní těhotenský test k vyloučení použití v průběhu těhotenství

(viz bod 4.3).

Ženy v reprodukčním věku si musí být na začátku léčby vědomy zvýšeného rizika potratu a vrozených

malformací a musí být poučeny o prevenci těhotenství a jeho plánování.

Před zahájením léčby přípravkem Myclausen musí být u žen ve fertilním věku provedeny dva

negativní těhotenské testy se sérem nebo močí s citlivostí nejméně 25 mIU/ml k vyloučení expozice

embrya mykofenolátu. Je doporučeno provést druhý test 8-10 dní po prvním testování. U transplantací

od zemřelých dárců, pokud není možné před zahájením léčby provést dva testy v rozmezí 8-10 dnů

(kvůli načasování dostupnosti transplantačních orgánů), musí být bezprostředně před zahájením léčby

proveden těhotenský test a další test o 8-10 dní později. Těhotenské testy mají být opakovaně

prováděny dle klinické potřeby (např. po jakémkoli ohlášení selhání antikoncepce). Výsledky všech

těhotenských testů mají být projednány s pacientkou. Pacientky mají být upozorněny, aby se v případě

otěhotnění okamžitě poradily s ošetřujícím lékařem.

Mykofenolát je silný lidský teratogen se zvýšeným rizikem výskytu případu spontánních potratů a

vrozených malformací v případě expozice během těhotenství:

Bylo hlášeno 45 až 49 % spontánních potratů u těhotných žen po expozici mykofenolát mofetilu

ve srovnání s hlášenou četností mezi 12 a 33 % u pacientek po transplantaci orgánu léčených

jinými imunosupresivy než je mykofenolát-mofetil.

Dle lékařské literatury byl výskyt malformací u 23 až 27 % živě narozených dětí žen po

expozici mykofenolát mofetilu v těhotenství (ve srovnání s 2 až 3 % živě narozených dětí z

celkové populace a přibližně 4 až 5 % u pacientek po transplantaci orgánu léčených jinými

imunosupresivy než je mykofenolát mofetil).

U dětí žen, které byly během těhotenství vystaveny přípravku Myclausen v kombinaci s dalšími

imunosupresivy, byly v post-marketingovém sledování zaznamenány kongenitální malformace, včetně

hlášení vícečetných malformací. Nejčastěji byly hlášeny následující malformace:

Abnormality ucha (např. abnormálně tvarované nebo chybějící vnější ucho), atrézie zevního

zvukovodu (střední ucho);

Malformace obličeje jako jsou rozštěp rtu, rozštěp patra, mikrognácie a hypertelorismus orbity;

Abnormality očí (např. kolobom);

Vrozená srdeční vada jako je defekt síňového a komorového septa;

Malformace prstů (např. polydaktylie, syndaktylie);

Tracheoezofageální malformace (např. atrézie jícnu);

Malformace nervového systému jako jsou spina bifida;

Renální abnormality.

Kromě toho byla zaznamenána ojedinělá hlášení následujících malformací:

Mikroftalmie;

Vrozená cysta plexus chorioideus

Ageneze septum pellucidum

Ageneze čichového nervu

Studie se zvířaty prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Kojení

Bylo prokázáno, že mofetil-mykofenolát je vylučován do mléka kojících samic potkanů. Není známo,

zda je tato látka vylučována také do lidského mléka. Vzhledem k možnosti výskytu závažných

nežádoucích účinků způsobených mofetil-mykofenolátem u kojených dětí je přípravek Myclausen

kontraindikován u kojících matek (viz bod 4.3).

Muži

Omezené klinické důkazy nepoukazují na zvýšené riziko vrozených vad nebo potratu po expozici otce

mofetil-mykofenolátu.

MPA je silný teratogen. Není známo, zda je MPA přítomen ve spermatu. Výpočty na základě

informací získaných od zvířat ukazují, že maximální množství MPA, které by mohlo být potenciálně

přeneseno na ženu je tak nízké, že je nepravděpodobný jakýkoliv účinek. Ukázalo se, že mykofenolát

je ve studicích se zvířaty genotoxický při koncentracích překračujících expozice u lidí během léčby

pouze o malé rozpětí, takže riziko genotoxických účinků na spermatické buňky nemůže být zcela

vyloučeno.

Doporučuje se proto následující opatření: sexuálně aktivní muži nebo jejich partnerky mají během

léčby pacienta a po dobu 90 dní po ukončení léčby mofetil-mykofenolátem užívat spolehlivou

antikoncepci. Muži v reprodukčním věku mají být informováni kvalifikovaným zdravotnickým

pracovníkem o možných rizicích při zplození dítěte.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Farmakologický

profil přípravku a pozorované nežádoucí účinky naznačují, že tento vliv není pravděpodobný.

4.8

Nežádoucí účinky

Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky zaznamenané v klinických studiích

Hlavními nežádoucí účinky hlášenými v souvislosti s podáním mykofenolát-mofetilu v kombinaci

s cyklosporinem a kortikosteroidy jsou průjem, leukopenie, sepse a zvracení a je také průkazně

zvýšená frekvence výskytu některých druhů infekcí (viz bod 4.4).

Malignity

Pacienti léčení imunosupresivy včetně kombinací léčivých přípravků zahrnujících mykofenolát-

mofetil jsou vystaveni zvýšenému riziku výskytu lymfomů a dalších malignit, především na kůži (viz

bod 4.4). K rozvoji lymfoproliferativního onemocnění nebo lymfomu došlo u 0,6 % pacientů

užívajících mykofenolát-mofetil (2 g nebo 3 g denně) v kombinaci s dalšími imunosupresivy

v kontrolovaných klinických studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g

denně), transplantaci srdce nebo jater při sledování nejméně 1 rok. Karcinom kůže (kromě melanomu)

se objevil u 3,6 % pacientů; jiné typy malignit se objevily u 1,1 % pacientů. Údaje o bezpečnosti ze

tříletého sledování u pacientů po transplantaci ledvin nebo srdce neprokázaly žádné neočekávané

změny incidence malignit ve srovnání s údaji z ročního sledování. Pacienti po transplantaci jater byli

sledováni déle než rok, ale méně než 3 roky.

Oportunní infekce

Všichni pacienti po transplantaci jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku oportunní infekce, riziko se

zvyšuje s celkovou imunosupresivní zátěží (viz bod 4.4). Nejčastější oportunní infekce zaznamenané u

pacientů užívajících mykofenolát-mofetil (2 g nebo 3 g denně) s dalšími imunosupresivy

v kontrolovaných klinických studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g

denně), transplantaci srdce nebo jater při sledování po dobu nejméně 1 roku byly kandidóza kůže a

sliznic, CMV viremie/syndrom a herplex simplex. CMV viremie/syndrom byly zaznamenány u

13,5 % pacientů.

Pediatrická populace

Druh a četnost výskytu nežádoucích účinků v klinické studii s 92 pacienty ve věkovém rozmezí od

2 do 18 let, kterým bylo perorálně podáváno 600 mg/m

mykofenolát-mofetilu dvakrát denně, byly

obecně podobné nežádoucím účinkům, které byly zaznamenány u dospělých pacientů, kterým byl

podáván mykofenolát-mofetil v dávce 1 g dvakrát denně. Výjimku tvoří dětští pacienti, především děti

mladší 6 let, u kterých byl častější výskyt průjmu, sepse, leukopenie, anémie a infekce, ve srovnání s

dospělými pacienty.

Starší pacienti

U starších pacientů (≥ 65 let) je obecně zvýšené riziko rozvoje nežádoucích účinků v důsledku

imunosuprese. Starší pacienti, a to především ti, kteří užívají mykofenolát-mofetil jako součást

imunosupresivní léčby, jsou ve srovnání s mladšími pacienty vystaveni zvýšenému riziku vzniku

některých infekcí (včetně cytomegalovirových invazivních onemocnění tkání) a zvýšenému riziku

krvácení do zažívacího traktu a plicního edému.

Další nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky vznikající v pravděpodobné nebo možné souvislosti s léčbou mykofenolát-

mofetilem zaznamenané u ≥ 1/10 a u ≥ 1/100 až < 1/10 pacientů léčených mykofenolát-mofetilem

v kontrolovaných klinických studiích u pacientů po transplantaci ledvin (údaje z dávkování 2 g

denně), srdce nebo jater, jsou uvedeny v následující tabulce.

Nežádoucí účinky v klinických studiích hlášené u pacientů po transplantaci ledvin, srdce nebo

jater při léčbě mykofenolát-mofetilem v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy

V rámci třídy orgánových systémů jsou nežádoucí účinky seřazeny v rubrikách dle četnosti za použití

následujících kategorií: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000

až < 1/100); vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1,000); velmi vzácné(< 1/10000), neznámé (není možno

odhadnout na základě dostupných dat). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny

podle klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinky léčivého přípravku

Infekce a infestace

Velmi časté

Sepse, gastrointestinální kandidóza, infekce močových cest,

herpes simplex, herpes zoster

Časté

Pneumonie, chřipka, infekce dýchacích cest, respirační moniliáza,

gastrointestinální infekce, kandidóza, gastroenteritida, infekce,

bronchitida, faryngitida, sinusitida, plísňová onemocnění kůže,

kožní kandida, vaginální kandidóza, rinitida

Novotvary

benigní, maligní,

blíže neurčené

(včetně cýst a

polypů)

Velmi časté

Časté

Rakovina kůže, benigní kožní novotvar

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Velmi časté

Leukopenie, trombocytopenie, anémie

Časté

Pancytopenie, leukocytóza

Poruchy

metabolismu a

výživy

Velmi časté

Časté

Acidóza, hyperkalémie, hypokalémie, hyperglykémie,

hypomagnezémie, hypokalcémie, hypercholesterolémie,

hyperlipidémie, hypofosfatémie, hyperurikémie, dna, anorexie

Psychiatrické

poruchy

Velmi časté

Časté

Agitovanost, zmatenost, deprese, úzkost, poruchy myšlení,

nespavost

Poruchy

nervového

systému

Velmi časté

Časté

Křeče, hypertonie, třes, somnolence, myastenický syndrom,

závratě, bolest hlavy, parestézie, dysgeuzie

Srdeční poruchy

Velmi časté

Časté

Tachykardie

Cévní poruchy

Velmi časté

Časté

Hypotenze, hypertenze, vazodilatace

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Velmi časté

Časté

Pleurální výpotek, dyspnoe, kašel

Gastrointestinální

poruchy

Velmi časté

Zvracení, bolest břicha, průjem, nauzea

Časté

Krvácení ze zažívacího traktu, peritonitida, ileus, kolitida,

žaludeční vřed, duodenální vřed, gastritida, ezofagitida,

stomatitida, zácpa, dyspepsie, flatulence, eruktace

Poruchy jater a

žlučových cest

Velmi časté

Časté

Hepatitida, žloutenka, hyperbilirubinémie

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Velmi časté

Časté

Hypertrofie kůže, vyrážka, akné, alopecie

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Velmi časté

Časté

Artralgie

Poruchy ledvin a

močových cest

Velmi časté

Časté

Zhoršení funkce ledvin

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinky léčivého přípravku

Časté

Otok, pyrexie, třesavka, bolest, únava, asténie

Vyšetření

Velmi časté

Časté

Zvýšení jaterních enzymů, zvýšení kreatininu v krvi, zvýšení

laktát-dehydrogenázy v krvi, zvýšení močoviny v krvi, zvýšení

alkalické fosfatázy v krvi, úbytek váhy

Poznámka: Fáze III klinického hodnocení prevence rejekce renálního, srdečního nebo jaterního

transplantátu se účastnilo 501 pacientů (mykofenolát-mofetil 2 g denně), 289 pacientů (mykofenolát-

mofetil 3 g denně), resp. 277 pacientů (mykofenolát-mofetil 2 g intravenózně/3 g perorálně denně).

Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky zaznamenané v rámci postmarketingového sledování

Nežádoucí účinky hlášené v rámci postmarketingového sledování s mykofenolát-mofetilem jsou

podobné nežádoucím účinkům zaznamenaným v kontrolovaných studiích u pacientů po transplantaci

ledvin, srdce nebo jater. Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny

níže s četnostmi, pokud jsou známy, uvedenými v závorkách.

Gastrointestinální systém

Gingivální hyperplazie (≥ 1/100 až < 1/10), kolitida včetně kolitidy vyvolané cytomegalovirem

(≥ 1/100 až < 1/10), pankreatitida (≥ 1/100 až < 1/10) a případy intestinální vilózní atrofie.

Infekce

Závažné, život ohrožující infekce jako meningitida, infekční endokarditida, tuberkulóza a atypická

mykobakteriální infekce. U pacientů léčených imunosupresivy, včetně mykofenolát-mofetilu byly

zaznamenány případy s BK virem asociované nefropatie stejně jako případy s virem JC asociované

progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Byly hlášeny případy agranulocytózy (≥ 1/1000

až < 1/100) a neutropenie, proto je doporučována pravidelná kontrola pacientů užívajících přípravek

Myclausen (viz bod 4.4). U pacientů léčených přípravkem mykofenolát-mofetil byly hlášeny případy

výskytu aplastické anémie a útlumu kostní dřeně, některé z nich byly fatální.

Poruchy krve a lymfatického systému

U pacientů léčených mykofenolát-mofetilem byly zaznamenány případy čisté aplazie červené řady

(PRCA) (viz bod 4.4).

Ojedinělé případy abnormální morfologie neutrofilů, včetně získané Pelger-Huetovy anomálie, byly

pozorovány u pacientů léčených mykofenolát-mofetilem. Tyto změny nejsou spojovány s poruchou

funkce neutrofilů. Tyto změny mohou připomínat posun doleva (left shift) zralosti neutrofilů při

hematologických vyšetřeních, které pak mohou být chybně interpretovány jako příznaky infekce u

imunosuprimovaých pacientů, mezi něž patří i pacienti užívající mykofenolát-mofetil.

Hypersenzitivita

Byly hlášeny hypersensitivní reakce včetně angioneurotického edému a

anafylaktické reakce.

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím

Byly hlášeny případy spontánních potratů u pacientek vystavených mykofenolát-mofetilu, především

v prvním trimestru, viz bod 4.6.

Kongenitální poruchy

Po uvedení přípravku na trh byly pozorovány vrozené malformace u dětí žen, vystavených přípravku

Myclausen v kombinaci s dalšími imunosupresivy viz bod 4.6.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

U pacientů léčených mykofenolát-mofetilem v kombinaci s dalšími imunosupresivy byly ojediněle

hlášeny případy intersticiálního plicního onemocnění a plicní fibrózy, z nichž některé byly fatální. U

dětí a dospělých byla také hlášena bronchiektázie (s neznámou četností).

Poruchy imunitního systému

Hypogamaglobulinémie byla hlášena u pacientů, kteří užívali mykofenolát-mofetil v kombinaci

s jinými imunosupresivy (s neznámou četností).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Předávkování mykofenolát-mofetilem bylo hlášeno v klinických studiích i po uvedení přípravku na

trh. V mnoha případech nebylo spojeno s žádnými nežádoucími účinky. V případech, kdy byly při

předávkování hlášeny nežádoucí účinky, nepřekračovaly známý bezpečnostní profil léčivého

přípravku.

Lze předpokládat, že předávkování mykofenolát-mofetilem by se mohlo projevit nadměrnou supresí

imunitního systému a zvýšením vnímavosti k infekcím a k supresi kostní dřeně (viz bod 4.4). Dojde-li

k výskytu neutropenie, mělo by být podávání přípravku Myclausen přerušeno nebo by měla být

snížena dávka (viz bod 4.4).

Nelze očekávat, že by klinicky významné množství MPA nebo MPAG, bylo možno odstranit

hemodialýzou. Sekvestranty žlučových kyselin, např. cholestyramin, mohou napomoci odstranění

MPA snížením enterohepatální recirkulace léku (viz bod 5.2).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunosupresiva, selektivní imunosupresiva, ATC kód: L04AA06

Mechanismus účinku

Mykofenolát-mofetil je 2-morpholinoethyl ester mykofenolové kyseliny (MPA). MPA je silný,

selektivní, nekompetitivní a reversibilní inhibitor inosinmonofosfátdehydrogenázy, který inhibuje de

novo syntézu guanosinových nukleotidů, které tak nemohou být v dostatečné míře inkorporovány do

molekuly DNA. Zatímco jiné buňky mohou využít tzv. záchrannou syntézu purinových nukleosidů,

proliferace T a B lymfocytů je kriticky závislá na de novo syntéze purinů. Proto má MPA silnější

cytostatický efekt na lymfocyty než na jiné buňky.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání dochází k rychlé a intenzívní absorpci mykofenolát-mofetilu a úplné

presystémové metabolizaci na aktivní metabolit, MPA. Jak prokazuje potlačení rejekce transplantátu

po transplantaci ledvin, imunosupresivní aktivita mykofenolát-mofetilu odpovídá koncentraci MPA.

Průměrná biologická dostupnost perorálně podaného mykofenolát-mofetilu počítaná z AUC MPA byla

94 % v porovnání s i.v. podaným mykofenolát-mofetilem. Potrava neměla žádný vliv na míru

absorpce (MPA AUC) mykofenolát-mofetilu, když byl podán v dávce 1,5 g dvakrát denně pacientům s

ledvinným transplantátem. Hodnota C

MPA však poklesla o 40 % v přítomnosti potravy.

Mykofenolát-mofetil není po perorálním podání měřitelný v systémovém oběhu.

Distribuce

V důsledku enterohepatální cirkulace se přibližně 6-12 hodin po podání zjišťují sekundární vzestupy

plazmatické koncentrace MPA. Podání cholestyraminu (4 g třikrát denně) je spojeno s přibližně 40 %

snížením hodnoty AUC MPA. To svědčí o značné enterohepatální recirkulaci.

MPA je v klinicky odpovídajících koncentracích vázán z 97 % na plazmatický albumin.

Biotransformace

MPA se metabolizuje především enzymem glukuronyl transferázou (izoforma UGT1A9) na inaktivní

fenolový glukuronid MPA (MPAG). MPAG je in vivo konvertována zpět na volnou MPA

enterohepatální recirkulací. Také se tvoří menší acylglukuronid (AcMPAG). AcMPAG je

farmakologicky aktivní a předpokládá se, že je zodpovědný za některé nežádoucí účinky mykofenolát-

mofetilu (průjem, leukopenie).

Eliminace

Zanedbatelné množství látky je vylučováno močí jako MPA (méně než 1 % dávky). Při perorálním

podání radioaktivně značeného mykofenolát-mofetilu, kdy bylo dosaženo kompletního záchytu látky,

bylo zjištěno, že 93 % z podané dávky je vyloučeno v moči a 6 % ve stolici. Většina (kolem 87 %) z

podané dávky je vylučována močí ve formě MPAG.

V klinických koncentracích nejsou MPA a MPAG odstranitelné hemodialýzou. Při velmi vysokých

plazmatických koncentracích MPAG (> 100 µg/ml) však lze malé množství MPAG hemodialýzou

odstranit. Sekvestranty žlučových kyselin, např. kolestyramin, snižují AUC MPA (viz bod 4.9)

ovlivněním enterohepatální recirkulace léku.

Distribuce MPA závisí na několika transportérech. OATP (organic anion-transporting polypeptides) a

MRP2 (multidrug resistance-associated protein 2) jsou zapojeny do distribuce MPA; OATP izoformy,

MRP2 a protein rezistence karcinomu prsu (BCRP) jsou transportéry spojené s vylučováním

glukoronidů žlučí. MDR1 (multidrug resistance protein 1) je také schopen transportovat MPA, ale

jeho podíl se zdá být omezen na vstřebávání. MPA a jeho metabolity v ledvinách účinně interagují

s renálními organickými transportními anionty.

V době krátce po transplantaci (do 40 dnů) byly u pacientů po transplantaci ledvin, srdce nebo jater

průměrné hodnoty MPA AUC přibližně o 30 % nižší a hodnoty C

o 40 % nižší ve srovnání

s obdobím delší dobu po transplantaci (3–6 měsíců po transplantaci).

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

Ve studii s jednorázovým podáním (6 pacientů v každé skupině) byly průměrné hodnoty plazmatické

AUC MPA u pacientů s těžkou chronickou poruchou funkce ledvin (glomerulární filtrace < 25 ml/min

/1,73 m

) vyšší o 28-75 % než u zdravých subjektů nebo u lehčího stupně postižení ledvin. AUC

MPAG po jedné dávce byla 3–6krát vyšší u subjektů s těžkou poruchou funkce ledvin, než u lehčích

forem anebo u zdravých subjektů. Tento nález byl v souladu s předpokládaným mechanismem

vylučování MPAG ledvinami. Opakované podávání u pacientů s těžkou chronickou poruchou funkce

ledvin nebylo testováno. K dispozici nejsou žádné údaje týkající se pacientů po transplantaci srdce

nebo jater s těžkou chronickou poruchou funkce ledvin.

Opožděný nástup funkce transplantátu

U pacientů s opožděným nástupem funkce transplantátu byla průměrná AUC (0-12 h) MPA

srovnatelná s hodnotou u normálního nástupu funkce u pacientů po transplantaci. Průměrná hodnota

(0–12 h) MPAG byla 2-3krát vyšší než u pacientů po transplantaci s normálním nástupem funkce

transplantátu. U pacientů s opožděným nástupem funkce transplantátu může dojít k přechodnému

zvýšení volné frakce a plazmatických koncentrací MPA. Nezdá se však, že by byla úprava dávkování

přípravku Myclausen nutná.

Porucha funkce jater

U dobrovolníků s cirhózou jater byla funkce jaterní glukuronidace MPA relativně neovlivněna nemocí

jaterního parenchymu. Vliv jaterního onemocnění na tento proces závisí pravděpodobně na typu

onemocnění. Jaterní onemocnění s poruchou tvorby a vylučování žluče, jako je primární biliární

cirhóza, však může mít na tento proces odlišný vliv.

Pediatrická populace

Farmakokinetické parametry byly vyhodnocovány u 49 dětských pacientů (ve věku od 2 do 18 let) po

transplantaci ledviny, kterým byl perorálně podáván mykofenolát-mofetil v dávce 600 mg/m

dvakrát

denně. Při této dávce bylo dosaženo hodnot AUC MPA podobných těm, které byly zaznamenány u

dospělých pacientů po transplantaci ledviny, kteří dostávali mykofenolát-mofetil v dávce 1 g dvakrát

denně v časném a pozdějším období po transplantaci. Hodnoty AUC MPA vyhodnocované v rámci

věkových skupin byly podobné v časném i pozdějším období po transplantaci.

Starší pacienti

Farmakokinetické vlastnosti mykofenolát-mofetilu u starších pacientů (

65 let) nebyly vyhodnoceny.

Pacientky užívající perorální kontraceptiva

Farmakokinetika perorálních kontraceptiv nebyla společným podáváním s mykofenolát-mofetilem

ovlivněna (viz bod 4.5). V klinické studii, do níž bylo zařazeno 18 žen (které nepodstoupily

transplantaci a neužívaly žádná další imunosupresiva), prováděné po dobu 3 po sobě následujících

menstruačních cyklů, byl současně podáván mykofenolát-mofetil (1 g 2 krát denně) a kombinovaná

perorální kontraceptiva obsahující ethinylestradiol (0,02 mg–0,04 mg) a levonorgestrel (0,05 mg–

0,15 mg), desogestrel (0,15 mg) nebo gestoden (0,05-0,10 mg). Výsledky této studie neprokázaly

žádné klinicky významné ovlivnění funkce orálních kontraceptiv (suprese ovulace) mykofenolát-

mofetilem. Sérové koncentrace LH, FSH a progesteronu nebyly významně ovlivněny.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V experimentálních modelech nebyl u mykofenolát-mofetilu prokázán tumorigenní potenciál.

Nejvyšší studovaná dávka v testech kancerogenity na zvířatech byla 2 až 3krát vyšší než systémová

expozice (AUC a C

) pozorovaná u pacientů po transplantaci ledvin s klinickou dávkou 2 g denně a

1,3-2krát vyšší než systémová expozice (AUC a C

) pozorovaná u pacientů po transplantaci srdce

s doporučenou klinickou dávkou 3 g denně.

Dva testy genotoxicity (test in vitro za využití myšího lymfomu a test in vivo za využití jadérek myší

kostní dřeně) prokázaly schopnost mykofenolát-mofetilu způsobit chromozomální aberace. Tyto

účinky mohou být ve vztahu k farmakodynamickému mechanizmu účinku látky, tj. k inhibici syntézy

nukleotidů v citlivých buňkách. Další in vitro testy pro určení možné genetické mutace neprokázaly

genotoxickou aktivitu.

Mykofenolát-mofetil neměl žádný vliv na plodnost potkaních samců při perorálním podávání v

dávkách do 20 mg/kg/den. Systémová expozice při této dávce představuje 2 až 3násobek klinické

expozice při doporučené dávce 2 g denně u pacientů po transplantaci ledvin a 1,3–2 násobek klinické

expozice při doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce.

Ve studii zkoumající vliv na samičí fertilitu a reprodukci u potkanů způsobila perorálně podaná dávka

4,5 mg/kg/den malformaci plodu (včetně anoftalmie, agnatie a hydrocefalu) v první generaci potomků

při nepřítomnosti mateřské toxicity. Systémová expozice při této dávce představuje přibližně polovinu

klinické expozice při doporučené dávce 2 g denně u pacientů po transplantaci ledvin a přibližně třetinu

klinické expozice při doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce. Nebyl pozorován

žádný vliv na fertilitu nebo reprodukční parametry matek nebo následujících generací zvířat.

V teratologických studiích na potkanech a králících se vyskytly resorpce plodu a malformace u

potkanů při dávkách 6 mg/kg/den (včetně anoftalmie, agnatie a hydrocefalu) a u králíků při dávkách

90 mg/kg/den (včetně anomálií kardiovaskulárního a renálního systému jako jsou ektopie srdce,

ektopie ledvin a diafragmatická a umbilikální hernie), bez příznaků mateřské toxicity. Systémová

expozice při této dávce představuje zhruba polovinu nebo méně než polovinu klinické dávky při

doporučené denní dávce 2 g u pacientů po transplantaci ledvin a přibližně třetinu klinické expozice při

doporučené dávce 3 g denně u pacientů po transplantaci srdce (viz bod 4.6).

Orgány, které byly především ovlivněny v toxikologických studiích s mykofenolát-mofetilem na

potkanech, myších, psech a opicích, byly hematopoetický a lymfatický systém. Ovlivnění těchto

systémů bylo pozorováno při systémové expozici v dávkách ekvivalentních nebo nižších než je

klinická expozice při doporučeném dávkování 2 g denně u příjemců renálního transplantátu. Účinky

na gastrointestinální systém byly u psů pozorovány při systémové expozici ekvivalentní nebo nižší než

je klinická expozice při doporučeném dávkování. Účinky na gastrointestinální a renální systém

spojené s dehydratací byly pozorovány u opic při nejvyšších testovaných dávkách (hladina systémová

expozice ekvivalentní nebo vyšší než hodnoty klinické expozice). Profil neklinické toxicity

mykofenolát-mofetilu je ve shodě s nežádoucími účinky pozorovanými v klinických studiích, jejichž

výsledky nyní představují relevantnější data o bezpečnosti pro lidskou populaci (viz bod 4.8).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Obsah tobolky

předbobtnalý kukuřičný škrob

sodná sůl kroskarmelosy

povidon (K-30)

magnesium-stearát

Obal tobolky

želatina

oxid titaničitý (E 171)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C

6.5

Druh obalu a velikost balení

Blistry PVC/hliník obsahující 10 tvrdých tobolek.

Jedna krabička obsahuje 100 nebo 300 tvrdých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Passauer Pharma GmbH

Eiderstedter Weg 3

14129 Berlin

Německo

Tel.: 0049 (0)30 744 60 12

Fax: 0049 (0)30 744 60 41

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/10/647/003-004

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 7. října 2010

Datum posledního prodloužení registrace: 27 květen2015

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/706342/2011

EMEA/H/C/001218

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Myclausen

mycophenolatum mofetilii

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Myclausen. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Myclausen.

Co je Myclausen?

Myclausen je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku mykofenolát mofetil. Je k dispozici ve formě

tablet (500 mg) a tobolek (250 mg).

Myclausen je „generikum“. To znamená, že přípravek Myclausen je obdobou „referenčního přípravku“,

který je již v Evropské unii (EU) registrován, a sice přípravku Cellcept. Více informací o generikách

naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

K čemu se přípravek Myclausen používá?

Přípravek Myclausen se používá k prevenci odmítnutí (odloučení) transplantované ledviny, srdce nebo

jater organismem pacienta. Užívá se společně s cyklosporinem a kortikosteroidy (jinými léčivými

přípravky zabraňujícími odloučení orgánu).

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Myclausen používá?

Léčba přípravkem Myclausen by měla být zahájena a dále vedena specialistou kvalifikovaným

v transplantologii.

Způsob podávání a dávka přípravku Myclausen závisí na typu transplantovaného orgánu.

Pro dospělé pacienty s transplantovanou ledvinou činí doporučená dávka 1 g dvakrát denně a je

podávána ústně, přičemž první dávka se podává do 72 hodin po transplantaci. U dětí ve věku od 2 do

18 let se dávka přípravku Myclausen vypočítá na základě jejich tělesné hmotnosti a výšky.

Pro dospělé pacienty s transplantovaným srdcem je doporučená dávka 1,5 g dvakrát denně, přičemž

první dávka se podává během 5 dnů po transplantaci.

Dospělým pacientům s transplantovanými játry by měl být mykofenolát mofetil podáván ve formě

infuze (kapání do žíly) po dobu prvních 4 dnů po transplantaci. Poté je pacient převeden na léčbu

přípravkem Myclausen v dávce 1,5 g dvakrát denně, a to jakmile začne léčbu dobře snášet. U dětí po

transplantaci srdce nebo jater se užívání přípravku Myclausen vzhledem k nedostatku informací o jeho

účincích v této věkové skupině pacientů nedoporučuje.

U pacientů s onemocněním jater nebo ledvin může být zapotřebí dávku upravit. Další informace jsou

uvedeny v souhrnu údajů o přípravku (

rovněž součástí zprávy EPAR).

Jak přípravek Myclausen působí?

Léčivá látka v přípravku Myclausen, mykofenolát mofetil, je imunosupresivum. V těle se přeměňuje na

kyselinu mykofenolovou, která blokuje enzym nazývaný inosinmonofosfátdehydrogenáza. Tento

enzym je důležitý pro tvorbu DNA v buňkách, především v lymfocytech (což je druh bílé krvinky, která

se účastní odloučení orgánových transplantátů). Zabráněním tvorby nové DNA snižuje přípravek

Myclausen rychlost množení lymfocytů. Díky tomu jsou méně účinné v rozpoznávání a napadání

transplantovaného orgánu, a tím se snižuje riziko odloučení transplantátu.

Jak byl přípravek Myclausen zkoumán?

Vzhledem k tomu, že přípravek Myclausen je generikum, studie u pacientů se omezily pouze na testy

zaměřené na prokázání jeho bioekvivalence s referenčním přípravkem Cellcept. Dva léčivé přípravky

jsou bioekvivalentní, pokud produkují stejné hladiny léčivé látky v těle.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Myclausen?

Jelikož přípravek Myclausen je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním přípravkem, jeho

přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Myclausen schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo prokázáno, že přípravek

Myclausen je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní s přípravkem Cellcept. Stanovisko výboru CHMP

proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Cellcept přínosy přípravku Myclausen převyšují zjištěná

rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Myclausen bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Myclausen:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Myclausen platné v celé Evropské unii dne

7. října 2010

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Myclausen je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Myclausen naleznete v příbalové

informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Myclausen

EMA/706342/2011

Strana 2/3

Myclausen

EMA/706342/2011

Strana 3/3

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční

přípravek.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 08-2011.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace