Ivabradine Accord

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
ivabradin hydrochlorid
Dostupné s:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC kód:
C01EB17
INN (Mezinárodní Name):
ivabradine
Terapeutické skupiny:
Kardioterapie
Terapeutické oblasti:
Angina Pectoris; Heart Failure
Terapeutické indikace:
Symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris Ivabradin je indikován k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris, koronární nemoc dospělých s normální sinusový rytmus a srdeční frekvence ≥ 70 tepů/min. Ivabradin je indikován : - u dospělých nelze tolerovat nebo kontraindikace použití beta-blokátorů nebo v kombinaci s beta-blokátory u pacientů nedostatečně kontrolovaných s optimální beta-blokátoru. Léčba chronického srdečního selhání ivabradinu je vyznačena v chronické selhání srdeční NYHA II až IV třídy se systolickou dysfunkcí, u pacientů v sinusový rytmus a jejichž srdeční frekvence je ≥ 75 tepů/min, v kombinaci se standardní terapií, včetně terapie betablokátor nebo Když je terapie betablokátor kontraindikována nebo není tolerována. (viz část 5. 1),.
Přehled produktů:
Revision: 3
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004241
Datum autorizace:
2017-05-22
EMEA kód:
EMEA/H/C/004241

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-06-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

04-06-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

04-06-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

04-06-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

04-06-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-06-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Ivabradine Accord 5 mg potahované tablety

Ivabradine Accord 7.5 mg potahované tablety

ivabradinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Ivabradine Accord a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ivabradine Accord užívat

Jak se Ivabradine Accord užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ivabradine Accord uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ivabradine Accord a k čemu se používá

Ivabradine Accordje lék na srdce používaný k léčbě:

Symptomatické stabilní anginy pectoris (která vyvolává bolest na hrudi) u dospělých pacientů

se srdeční frekvencí vyšší nebo rovnou 70 tepům za minutu. Používá se u dospělých pacientů,

kteří netolerují nebo nemohou užívat léky na srdce zvané betablokátory. Používá se také v

kombinaci s betablokátory u dospělých pacientů, jejichž stav není při užívání betablokátoru

samotného upraven.

Chronického srdečního selhání u dospělých pacientů se srdeční frekvencí vyšší nebo rovnou

75 tepům za minutu. Používá se v kombinaci s běžnou léčbou, včetně léčby betablokátory,

nebo pokud se léčba betablokátory nesmí používat nebo je netoleruje.

O stabilní angině pectoris (obvykle nazývané “angina”):

Stabilní angina je onemocnění srdce, které vzniká, když srdce nedostává dostatek kyslíku.

Obvykle se objevuje mezi 40. a 50. rokem věku. Nejčastějším příznakem anginy je bolest na hrudi

nebo nevolnost. Angina s větší pravděpodobností vzniká, pokud srdce bije rychleji v situacích

jako tělesná námaha, rozrušení, vystavení chladu nebo po jídle. Toto zvýšení tepové frekvence

může vyvolat bolest na hrudi u lidí, kteří trpí anginou.

O chronickém srdečním selhání:

Chronické srdeční selhání je onemocnění srdce, ke kterému dochází, když srdce není schopno

pumpovat dostatek krve do celého těla. Nejčastějšími příznaky srdečního selhání jsou dušnost,

slabost, únava a otoky kotníků.

Jak Ivabradine Accord působí?

Ivabradine Accord

působí zejména tím, že snižuje tepovou frekvenci o několik tepů za minutu. To

snižuje požadavek srdce na kyslík, zejména v situacích, kdy je více pravděpodobné, že nastane

záchvat anginy. Touto cestou pomáhá Ivabradine Accord

kontrolovat a snižovat počet záchvatů

anginy.

Jelikož zvýšený srdeční tep nežádoucím způsobem ovlivňuje srdeční funkci a délku přežití u

pacientů s chronickým srdečním selháním, specifický účinek ivabradinu na snížení srdečního tepu

pomáhá zlepšit srdeční funkci a délku přežití u těchto pacientů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ivabradine Accord

užívat

Neužívejte Ivabradine Accord,

jestliže jste alergický(á) na ivabradin nebo kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže je Vaše klidová tepová frekvence před léčbou příliš pomalá (pod 70 tepů za minutu);

jestliže máte kardiogenní šok (srdeční stav léčený v nemocnici);

jestliže máte poruchu srdečního rytmu;

jestliže právě máte srdeční záchvat;

jestliže máte velmi nízký krevní tlak;

jestliže máte nestabilní anginu (závažná forma anginy, u které se bolest na hrudi objevuje velmi

často a s námahou nebo bez námahy);

jestliže máte srdeční selhání, které se poslední dobou zhoršuje;

jestliže je srdeční frekvence udávaná výhradně kardiostimulátorem;

jestliže máte závažnou poruchu funkce jater;

jestliže již používáte léky k léčbě plísňových infekcí (jako ketokonazol, itrakonazol),

makrolidová antibiotika (jako josamycin, klarithromycin, telithromycin nebo erythromycin

podávané ústy) nebo léky k léčbě HIV infekce (jako nelfinavir, ritonavir) nebo nefazodon

(přípravek k léčbě deprese) nebo diltiazem, verapamil (užívaný na vysoký krevní tlak nebo

anginu pectoris);

jestliže jste žena v reprodukčním věku (věk kdy můžete otěhotnět) a nepoužíváte spolehlivou

antikoncepci;

jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět;

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ivabradine Acco

rd se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže trpíte poruchami srdečního rytmu (jako je např. nepravidelný tep srdce, bušení srdce

(palpitace), zvýšení bolesti na hrudi) nebo trpíte trvalou fibrilací síní (typ nepravidelného

tepu srdce) nebo abnormalitou v EKG (elektrokardiogramu) nazývanou „dlouhý QT

syndrom“,

jestliže máte příznaky jako únava, závratě nebo dušnost (to by mohlo znamenat, že se Vaše

srdce nadměrně zpomalilo),

jestliže máte příznaky fibrilace síní (neobvykle vysokou klidovou tepovou frekvenci (více než

110 tepů za minutu) nebo nepravidelný puls, bez zjevného důvodu, což dělá měření obtížným),

jestliže jste měl(a) nedávno mrtvici (mozkovou),

jestliže máte mírný až středně závažný nízký krevní tlak,

jestliže máte neupravený vysoký krevní tlak, zejména po změně antihypertenzní léčby,

jestliže máte závažné srdeční selhání nebo srdeční selhání s abnormalitou v EKG

(elektrokardiogramu) nazývanou „blokáda Tawarových ramének“,

jestliže máte chronické onemocnění oční sítnice,

jestliže máte mírnou poruchu funkce jater,

jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin.

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, promluvte si přímo s Vaším lékařem,

dříve než začnete Ivabradine Accord užívat nebo během jeho užívání.

Děti

Ivabradine Accord není určen k podávání u dětí a dospívajících mladších než 18 let.

Další léčivé přípravky a Ivabradine Accord

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Ujistěte se, abyste řekli svému lékaři, pokud používáte některé z následujících léků, protože může být

nutná úprava dávky přípravku Ivabradine Accord nebo sledování:

flukonazol (přípravek proti plísním)

rifampicin (antibiotikum)

barbituráty (při poruchách spánku nebo epilepsii)

fenytoin (na epilepsii)

Hypericum perforatum

neboli třezalka tečkovaná (přírodní lék na depresi)

přípravky prodlužující QT interval k léčbě poruch srdečního rytmu nebo jiných stavů:

chinidin, disopyramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (na léčbu poruch srdečního rytmu)

bepridil (k léčbě anginy pectoris)

některé druhy léků k léčbě úzkosti, schizofrenie nebo jiných psychóz (jako pimozid,

ziprasidon,

sertindol)

antimalarika (jako meflochin nebo halofantrin)

erythromycin podávaný do žíly (antibiotikum)

pentamidin (lék proti parazitům)

cisaprid (proti pronikání žaludečního obsahu zpět do jícnu)

Některé typy diuretik (léky k odvodnění), které mohou způsobit pokles hladiny draslíku v krvi,

jako je furosemid, hydrochlorothiazid, indapamid (používané k léčbě edému, vysokého krevního

tlaku).

Ivabradine Accord s jídlem a pitím

Vyvarujte se konzumace grapefruitové šťávy během léčby přípravkem Ivabradine Accord.

Těhotenství a kojení

Neužívejte Ivabradine Accord, jste-li těhotná nebo plánujete otěhotnět (viz „Neužívejte Ivabradine

Accord“).

Jestliže jste těhotná a užila jste Ivabradine Accord, promluvte si s Vaším lékařem.

Neužívejte Ivabradine Accord jestliže jste v reprodukčním věku (můžete otěhotnět) a nepoužíváte

spolehlivou antikoncepci (viz „Neužívejte Ivabradine Accord“).

Neužívejte Ivabradine Accord, pokud kojíte (viz „Neužívejte Ivabradine Accord”). Promluvte si s

Vaším lékařem, pokud kojíte nebo chcete začít kojit, protože kojení musí být přerušeno, pokud

užíváte Ivabradine Accord. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná,

nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete tento

přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ivabradine Accord může vyvolat přechodné světelné zrakové jevy (dočasný jas v zorném poli, viz

„Mo

žné nežádoucí účinky”). Pokud se u Vás objeví, buďte opatrný(á) při řízení nebo obsluze

strojů v situacích, kdy může dojít k náhlé změně intenzity světla, zejména když řídíte v noci.

Ivabradine Accord obsahuje laktózu

Pokud Vás lékař informoval, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete

tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se Ivabradine Accord

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Ivabradine Accord má být užíván během jídla.

Jestliže jste léčen(a) z důvodu stabilní anginy pectoris

Úvodní dávka nemá překročit jednu tabletu přípravku Ivabradine Accord 5 mg dvakrát denně.

Pokud i nadále máte příznaky anginy pectoris a dobře snášíte dávku 5 mg dvakrát denně, dávka

může být zvýšena.

Udržovací dávka nemá překročit 7,5 mg dvakrát denně. Lékař Vám předepíše dávku, která je pro Vás

vhodná. Obvyklá dávka je jedna tableta ráno a jedna tableta večer. V některých případech (např.

jestliže jste vyššího věku) může lékař předepsat poloviční dávku, tj. půl tablety přípravku Ivabradine

Accord 5 mg (což odpovídá 2,5 mg ivabradinu) ráno a půl 5mg tablety večer.

Jestliže jste léčen(a) z důvodu chronického srdečního selhání

Obvyklá doporučená úvodní dávka je jedna tableta Ivabradine Accord a 5 mg dvakrát denně,

pokud je to nutné, může být zvýšena na jednu tabletu Ivabradine Accord 7,5 mg dvakrát denně.

Váš lékař rozhodne o správné dávce pro Vás. Obvyklá dávka je jedna tableta ráno a jedna tableta

večer. V některých případech (např. pokud jste starší) může lékař předepsat polovinu dávky, což je

půlka 5mg tablety Ivabradine Accord (odpovídající 2,5 mg Ivabradine Accord) ráno a půlka 5mg

tablety večer.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ivabradine Accord, než jste měl(a)

Velká dávka přípravku Ivabradine Accord Vám může přivodit potíže s dýcháním nebo únavu,

protože dojde k nadměrnému zpomalení Vašeho srdce. V takovém případě okamžitě kontaktujte

lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ivabradine Accord

Pokud jste zapomněl(a) vzít dávku přípravku Ivabradine Accord, vezměte si další dávku v obvyklém

čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Kalendář vytištěný na blistru obsahujícím tablety by Vám měl pomoci pamatovat si, kdy jste si

naposledy vzali tabletu Ivabradine Accord.

Jestliže jste přestal(a) užívat Ivabradine Accord

Protože léčba anginy pectoris a chronického srdečního selhání je obvykle celoživotní, měl(a) byste se

poradit se svým lékařem, než přestanete užívat tento přípravek.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Ivabradine Accord je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Četnost možných nežádoucích účinků jmenovaných níže je definovaná na základě následujících

zvyklostí:

velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 lidí

časté: mohou postihnout až 1 z 10 lidí

méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí

vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 lidí

velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 lidí

není známo: četnost nelze z dostupných údajů

určit

Nejčastější nežádoucí účinky související s tímto přípravkem jsou závislé na dávce a vztahují se k

jeho mechanismu účinku:

Velmi časté:

Světelné zrakové jevy (krátké okamžiky zvýšeného jasu, nejčastěji vyvolané náhlou změnou

intenzity světla). Mohou být také popsány jako kruh stínu kolem osvětleného bodu (halo), barevné

záblesky, rozložení obrazu nebo mnohočetné obrázky. Obvykle se objevují během prvních dvou

měsíců léčby, poté se mohou vyskytnout opakovaně a vymizí během léčby nebo po jejím ukončení.

Časté:

Změna srdeční funkce (příznakem je zpomalení tepové frekvence). Objevuje se zejména během

prvních 2 až 3 měsíců od zahájení léčby.

Byly hlášeny také další nežádoucí účinky:

Časté:

Nepravidelný rychlý tep srdce, neobvyklé vnímání tepu srdce, neupravený krevní tlak, bolesti hlavy,

závratě a rozmazané vidění (zamlžené vidění).

Méně časté:

Bušení srdce (palpitace) a mimořádné tepy srdce, nauzea (pocit na zvracení), zácpa, průjem, bolest

břicha,

pocit

závratě,

obtíže

dýcháním

(dušnost),

svalové

spazmy,

změny

laboratorních

parametrech: zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi, zvýšení počtu eozinofilů v krvi (druh bílých

krvinek)

zvýšení

hladiny

kreatininu

krvi

důsledku

svalové

námahy),

kožní

vyrážka,

angioedém (jako oteklý obličej, jazyk nebo hrdlo, obtíže s dýcháním nebo s polykáním), nízký

krevní

tlak,

mdloba,

pocit

únavy,

pocit

slabosti,

abnormální

srdeční

záznam

(elektrokardiogramu), dvojité vidění, zhoršené vidění.

Vzácné:

Kopřivka, svědění, zčervenání kůže, pocit nevolnosti.

Velmi vzácné:

Nepravidelné srdeční tepy.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Ivabradine Accord

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ivabradine Accord obsahuje

Léčivou látkou je ivabradinum (jako ivabradini hydrochloridum).

Ivabradine Accord 5 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje ivabradinum 5 mg (jako

ivabradini hydrochloridum).

Ivabradine Accord 7,5 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje ivabradinum 7,5 mg (jako

ivabradini hydrochloridum).

Pomocné látky obsažené v jádru tablety jsou: bezvodá laktóza, magnesium-stearát (E 470b),

předbobtnalý kukuřičný škrob koloidní hydratovaný oxid křemičitý (E 551), a v potahové

vrstvě tablety: polyvinylalkohol (E1203), oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, mastek (E

553b), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172).

Jak Ivabradine Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Ivabradine Accord 5 mg potahované tablety jsou lososově zbarvené, podlouhlé, potahované tablety s

půlicí rýhou na obou stranách, s vyraženým „FK“ na jedné straně a „2“ na druhé straně.

Ivabradine Accord 7,5 mg potahované tablety jsou lososově zbarvené, trojúhelníkové, potahované

tablety s vyraženým „FK“ na jedné straně a „1“ na druhé straně.

Tablety jsou dostupné v aluminium/ aluminium perforovaných blistrech po jedné dávce

obsahujících 14x1, 28x1, 56x1, 84x1, 98x1, 100x1 nebo 112x1 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Španělsko

Výrobce:

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velká Británie

nebo

Laboratori Fundacio Dau

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca

08040 Barcelona

Španělsko

nebo

WESSLING Hungary Kft.,

Anonymus u. 6., Budapest, 1045,

Maďarsko

nebo

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ivabradine Accord 5 mg potahované tablety

Ivabradine Accord 7,5 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ivabradine Accord 5 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje ivabradinum 5 mg (jako ivabradini hydrochloridum).

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta 5 mg obsahuje 72 mg laktózy (jako bezvodá

laktóza)

Ivabradine Accord 7,5 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje ivabradinum 7,5 mg (jako ivabradini hydrochloridum).).

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta 7,5 mg obsahuje 108 mg laktózy (jako bezvodá laktóza)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Ivabradine Accord 5 mg potahované tablety

Lososově zbarvená, podlouhlá, potahovaná tableta o délce přibližně 8,50 mm a šířce 4,50 mm,

s půlicí rýhou na obou stranách, s vyraženým „FK“ na jedné straně a „2“ na druhé straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Ivabradine Accord 7,5 mg potahované tablety

Lososově zbarvená, trojúhelníková, potahovaná tableta o délce přibližně 7,30 mm a šířce 6,769 mm s

vyraženým „FK“ na jedné straně a „1“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Symptomatická léčba chronické stabilní anginy pectoris

Ivabradin je indikován k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris u dospělých s

ischemickou chorobou srdeční s normálním sinusovým rytmem a srdeční frekvencí ≥ 70 tepů/min.

Ivabradin je indikován:

u dospělých, u kterých nejsou tolerovány nebo jsou kontraindikovány betablokátory

nebo v kombinaci s betablokátory u pacientů, kteří jsou nedostatečně kontrolováni optimální

dávkou betablokátoru.

Léčba chronického srdečního selhání

Ivabradin je indikován u chronického srdečního selhání třídy NYHA II až IV se systolickou

dysfunkcí, u pacientů se sinusovým rytmem, jejichž srdeční frekvence je ≥ 75 tepů/min, v

kombinaci se standardní terapií včetně léčby betablokátory, nebo pokud je léčba betablokátory

kontraindikována nebo netolerována (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pro různé dávky jsou dostupné potahované tablety obsahující 5 mg a 7,5 mg ivabradinu.

Symptomatická léčba chronické stabilní anginy pectoris

Doporučuje se, aby rozhodnutí o zahájení nebo titraci léčby bylo provedeno na základě dostupných

opakovaných měření srdeční frekvence, EKG nebo ambulantního 24hodinového monitorování.

U pacientů ve věku do 75 let nemá úvodní dávka ivabradinu překročit 5 mg dvakrát denně. Pokud

je pacient nadále symptomatický, dobře toleruje úvodní dávku a klidová srdeční frekvence zůstává

vyšší než 60 tepů za minutu, po třech až čtyřech týdnech léčby je možno dávku zvýšit na

následující vyšší dávku u pacientů léčených 2,5 mg dvakrát denně nebo 5 mg dvakrát denně.

Udržovací dávka nemá překročit 7,5 mg dvakrát denně.

Pokud do 3 měsíců od zahájení léčby nedojde ke zlepšení symptomů anginy pectoris, léčba

ivabradinem má být ukončena.

Kromě toho má být ukončení léčby zváženo, pokud je dosaženo pouze omezené symptomatické

odpovědi a pokud nedojde ke klinicky relevantnímu poklesu klidové srdeční frekvence během tří

měsíců. Pokud se během léčby tepová frekvence v klidu sníží pod 50 tepů za minutu nebo se u

pacienta objeví symptomy vztahující se k bradykardii jako závratě, únava nebo hypotenze, dávka

musí být titrována směrem dolů až na nejnižší dávku 2,5 mg dvakrát denně (půl 5mg tablety dvakrát

denně). Po snížení dávky je třeba monitorovat srdeční frekvenci (viz bod 4.4). Pokud i po snížení

dávky zůstává srdeční frekvence nižší než 50 tepů za minutu nebo pokud přetrvávají symptomy

bradykardie, léčba musí být ukončena.

Léčba chronického srdečního selhání

Léčba smí být zahájena pouze u pacientů se stabilním srdečním selháním. Doporučuje se, aby

ošetřující lékař měl zkušenosti s léčbou chronického srdečního selhání.

Obvyklá doporučená úvodní dávka ivabradinu je 5 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech léčby

může být dávka zvýšena na 7,5 mg dvakrát denně, pokud je klidová srdeční frekvence trvale vyšší

než 60 tepů/min nebo snížena na 2,5 mg dvakrát denně (polovina 5mg tablety dvakrát denně),

pokud je klidová srdeční frekvence trvale nižší než 50 tepů/min, nebo při výskytu symptomů

vztahujících se k bradykardii jako závratě, únava nebo hypotenze. Je-li srdeční frekvence mezi 50

až 60 tepy/min, má být udržována dávka 5 mg dvakrát denně.

Pokud se v průběhu léčby srdeční frekvence trvale sníží pod 50 tepů/min v klidu nebo pacient

zaznamená symptomy vztahující se k bradykardii, dávka musí být snížena na nejbližší nižší dávku

u pacientů užívajících 7,5 mg dvakrát denně nebo 5 mg dvakrát denně. Pokud se srdeční

frekvence trvale zvýší nad 60 tepů za minutu v klidu, dávka může být zvýšena na nejbližší vyšší

dávku u pacientů užívajících 2,5 mg dvakrát denně nebo 5 mg dvakrát denně.

Léčba musí být ukončena, pokud srdeční frekvence zůstává nižší než 50 tepů/min nebo přetrvávají

symptomy bradykardie (viz bod 4.4).

Zvláštní populace

Starší pacienti

U pacientů ve věku 75 let nebo více má být zvážena nižší úvodní dávka (2,5 mg dvakrát denně, tj.

půl 5 mg tablety dvakrát denně), před titrací dávky, pokud je to nezbytné.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin a clearance kreatininu nad 15 ml/min není nutná úprava

dávkování (viz bod 5.2).

Údaje od pacientů s clearance kreatininu nižší než 15 ml/min nejsou k dispozici. Ivabradin proto

má být u této populace používán s opatrností.

Porucha funkce jater

U mírné poruchy funkce jater není nutná úprava dávkování. U pacientů se středně těžkou poruchou

funkce jater má být ivabradin používán s opatrností. Použití ivabradinu je kontraindikováno u

pacientů s těžkou poruchou funkce jater, jelikož v této populaci nebyl studován a lze očekávat

velké zvýšení systémové expozice (viz body 4.3 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost ivabradinu v léčbě chronického srdečního selhání u dětí ve věku do 18 let

dosud nebyla stanovena.

V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit

žádná doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Tablety se užívají dvakrát denně perorálně, tj. jedna tableta ráno a jedna tableta večer, během jídla

(viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Klidová tepová frekvence před léčbou pod 70 tepů za minutu

Kardiogenní šok

Akutní infarkt myokardu

Těžká hypotenze (< 90/50 mmHg)

Těžká porucha funkce jater

Sick sinus syndrom

Sino-atriální blokáda

Nestabilní nebo akutní srdeční selhání

Závislost na kardiostimulátoru (srdeční frekvence udávaná výhradně kardiostimulátorem)

Nestabilní angina pectoris

AV blokáda 3. stupně

Kombinace se silnými inhibitory cytochromu P450 3A4 jako azolová antimykotika

(ketokonazol, itrakonazol), makrolidová antibiotika (klarithromycin, erythromycin

per os

josamycin, telithromycin), inhibitory HIV proteáz (nelfinavir, ritonavir) a nefazodon (viz

body 4.5 a 5.2)

Kombinace s verapamilem nebo diltiazemem, což jsou středně silné inhibitory CYP3A4

snižující srdeční frekvenci (viz bod 4.5)

Těhotenství, kojení a ženy ve fertilním věku, které nepoužívají vhodnou antikoncepci (viz bod

4.6)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní upozornění

Nedostatečný přínos na klinické výsledky u pacientů se symptomatickou chronickou stabilní anginou

pectoris

Ivabradin je indikován pouze k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris, protože

nemá příznivý vliv na kardiovaskulární výsledky (např. infarkt myokardu nebo kardiovaskulární

úmrtí), (viz bod 5.1).

Měření srdeční frekvence

Jelikož srdeční frekvence může mít významné výkyvy v průběhu času, je třeba zvážit opakované

měření srdeční frekvence, EKG nebo ambulantní 24hodinové monitorování před zahájením léčby

ivabradinem a u pacientů již léčených ivabradinem, u nichž se uvažuje o titraci dávky. Platí to i pro

pacienty s nízkou srdeční frekvencí, zejména pokud srdeční frekvence klesne pod 50 tepů za

minutu, nebo po snížení dávky (viz bod 4.2).

Srdeční arytmie

Ivabradin není účinný v léčbě nebo prevenci srdečních arytmií a pravděpodobně ztrácí svou

účinnost, pokud se objeví tachyarytmie (např. ventrikulární nebo supraventrikulární tachykardie).

Ivabradin tedy není doporučován u pacientů s fibrilací síní nebo jinými srdečními arytmiemi, které

zasahují do funkce sinusového uzlu.

U pacientů léčených ivabradinem je riziko vzniku fibrilace síní vyšší (viz bod 4.8). Fibrilace síní

byla častější u pacientů, kteří současně užívali amiodaron nebo silná antiarytmika I. třídy.

Doporučuje se pravidelně klinicky monitorovat pacienty léčené ivabradinem ohledně výskytu

fibrilace síní (trvalé nebo paroxysmální), což má také zahrnovat monitoring EKG, pokud je

klinicky indikováno (např. v případě obnovení anginy pectoris, palpitací, nepravidelného tepu).

Pacienti mají být informováni o projevech a příznacích fibrilace síní a mají být poučeni, aby při

jejich výskytu kontaktovali svého lékaře.

Pokud se během léčby objeví fibrilace síní, je třeba pečlivě přehodnotit poměr přínosů a rizik při

pokračování léčby ivabradinem.

Pacienti s chronickým srdečním selháním s poruchami intraventrikulárního vedení (blokáda levého

Tawarova raménka, blokáda pravého Tawarova raménka) a komorovou dyssynchronií mají být

pečlivě sledováni.

Použití u pacientů s AV blokádou 2. stupně

Ivabradin není doporučován u pacientů s AV blokádou 2. stupně.

Použití u pacientů s nízkou tepovou frekvencí

Léčba ivabradinem nesmí být zahajena u pacientů s klidovou tepovou frekvencí před léčbou pod

70 tepů za minutu (viz bod 4.3).

Pokud se během léčby tepová frekvence v klidu trvale sníží pod 50 tepů za minutu nebo se u

pacienta objeví symptomy vztahující se k bradykardii jako závratě, únava nebo hypotenze, dávka

musí být titrována směrem dolů a pokud přetrvává tepová frekvence nižší než 50 tepů za minutu

nebo pokud přetrvávají symptomy bradykardie, léčba musí být ukončena (viz bod 4.2).

Kombinace s blokátory kalciových kanálů

Současné podávání ivabradinu s blokátory kalciového kanálu snižujícími tepovou frekvenci jako

verapamil nebo diltiazem je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.5). Při kombinaci ivabradinu s

nitráty a blokátory kalciového kanálu dihydropyridinového typu jako amlodipin nebyly zjištěny

problémy týkající se bezpečnosti. Účinnost ivabradinu navíc v kombinaci s blokátory kalciového

kanálu dihydropyridinového typu nebyla prokázána (viz bod 5.1).

Chronické srdeční selhání

Pro zvážení léčby ivabradinem musí být srdeční selhání stabilní. Ivabradin musí být používán

s opatrností u pacientů se srdečním selháním s funkční klasifikací NYHA IV vzhledem k omezenému

množství údajů u této populace pacientů.

Cévní mozková příhoda

Použití ivabradinu se nedoporučuje bezprostředně po cévní mozkové příhodě, protože nejsou

k dispozici údaje týkající se těchto situací.

Vizuální funkce

abradin ovlivňuje retinální funkci. Nebyl zaznamenán toxický účinek dlouhodobé léčby

ivabradinem na retinu (viz bod 5.1). Pokud se objeví jakékoli neočekávané zhoršení vizuální

funkce, má být zváženo ukončení léčby. Opatrnosti je zapotřebí u pacientů s retinitis pigmentosa.

Opatření pro použití

Pacienti s hypotenzí

Údaje u pacientů s mírnou až středně těžkou hypotenzí jsou omezené a ivabradin proto má být u

těchto pacientů používán s opatrností. Ivabradin je kontraindikován u pacientů s těžkou hypotenzí

(krevní tlak < 90/50 mmHg) (viz bod 4.3).

Fibrilace síní - srdeční arytmie

Pokud

pacientů

léčených

ivabradinem

zahajována

farmakologická

kardioverze,

nebylo

prokázáno riziko (nadměrné) bradykardie při návratu k sinusovému rytmu. Nicméně vzhledem k

tomu, že nejsou k dispozici dostatečné údaje, neurgentní DC-kardioverze má být zvažována 24

hodin po poslední dávce ivabradinu.

Použití u pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QT nebo léčených přípravky prodlužujícími QT

interval

Ivabradin nemá být použit u pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QT nebo léčených

přípravky prodlužujícími QT interval (viz bod 4.5). Pokud se taková kombinace jeví jako nezbytná,

je potřeba pečlivě sledovat srdeční funkce.

Snížení tepové frekvence způsobené ivabradinem může vyvolat prodloužení intervalu QT, což

může způsobit závažné arytmie, zvláště

Torsade de pointes

Hypertonici vyžadující změnu léčby krevního tlaku

Ve studii SHIFT zaznamenalo více pacientů epizody zvýšeného krevního tlaku během léčby

ivabradinem (7,1 %) v porovnání s pacienty léčenými placebem (6,1 %). Tyto epizody se

nejčastěji vyskytovaly krátce po změně léčby krevního tlaku, byly přechodné a neovlivnily účinek

léčby ivabradinem. Pokud u pacientů s chronickým srdečním selháním léčených ivabradinem

dochází ke změně léčby, je třeba monitorovat krevní tlak ve vhodném intervalu (viz bod 4.8).

Pomocné látky

Jelikož tablety obsahují laktózu, pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, s vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorbcí glukózy a galaktózy tento léčivý

přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce

Nedoporučené současné použití

Léčivé přípravky prodlužující QT interval

Kardiovaskulární léčivé přípravky prodlužující QT interval (např. chinidin, disopyramid,

bepridil, sotalol, ibutilid, amiodaron).

Nekardiovaskulární léčivé přípravky prodlužující QT interval (např. pimozid, ziprasidon,

sertindol, meflochin, halofantrin, pentamidin, cisaprid, intravenózní erythromycin).

Současnému podávání kardiovaskulárních a nekardiovaskulárních léčivých přípravků

prodlužujících QT interval a ivabradinu je třeba se vyhnout, protože prodloužení QT intervalu

může být znovu vyvoláno snížením tepové frekvence. Pokud se taková kombinace jeví nezbytná,

je potřebné pečlivé sledování srdeční funkce (viz bod 4.4).

Opatrnost při současném použití

Diuretika snižující hladinu draslíku (thiazidová diuretika a kličková diuretika): hypokalemie může

zvyšovat riziko vzniku arytmií. Protože ivabradin může způsobit bradykardii, následná kombinace

hypokalemie a bradykardie je predisponujícím faktorem vzniku závažných arytmií zvláště u

pacientů se syndromem dlouhého QT, vrozeným nebo vyvolaným.

Farmakokinetické interakce

Cytochrom P450 3A4 (CYP3A4)

Ivabradin je metabolizován pouze prostřednictvím CYP3A4 a je velmi slabým inhibitorem tohoto

cytochromu. U ivabradinu bylo prokázáno, že nemá vliv na metabolismus a plazmatické koncentrace

jiných substrátů CYP3A4 (mírných, středně silných a silných inhibitorů). Inhibitory a induktory

CYP3A4 mohou vést k interakci s ivabradinem a ovlivňovat jeho metabolismus a farmakokinetiku

v klinicky významném rozsahu. Studie lékových interakcí prokázaly, že inhibitory CYP3A4

zvyšují plazmatické koncentrace ivabradinu, zatímco induktory je snižují. Zvýšené plazmatické

koncentrace ivabradinu mohou být spojeny s rizikem nadměrné bradykardie (viz bod 4.4).

Kontraindikace současného použití

Současné použití silných inhibitorů CYP3A4 jako azolová antimykotika (ketokonazol, itrakonazol),

makrolidová antibiotika (klarithromycin, erythromycin

per os

, josamycin, telithromycin), inhibitory

HIV proteáz (nelfinavir, ritonavir) a nefazodon je kontraindikováno (viz bod 4.3). Silné inhibitory

CYP3A4 ketokonazol (200 mg jednou denně) a josamycin (1 g dvakrát denně) zvýšily průměrnou

plazmatickou expozici ivabradinu 7- až 8násobně.

Středně silné inhibitory CYP3A4: specifické studie interakcí na zdravých dobrovolnících a

pacientech prokázaly, že kombinace ivabradinu s látkami snižujícími tepovou frekvenci

diltiazemem nebo verapamilem vedla ke zvýšení expozice ivabradinu (2- až 3násobné zvýšení

AUC) a dalšímu snížení tepové frekvence o 5 tepů za minutu. Současné použití ivabradinu s těmito

léčivými přípravky je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Nedoporučené současné používání

Grapefruitová šťáva: expozice ivabradinu byla dvojnásobně zvýšena po současném podání s

grapefruitovou šťávou. Proto je třeba se vyvarovat konzumace grapefruitové šťávy.

Opatrnost při současném použití

Středně silné inhibitory CYP3A4: současné použití ivabradinu s ostatními středně silnými

inhibitory CYP3A4 (např. flukonazol) může být zváženo při zahájení dávkou 2,5 mg dvakrát

denně a pokud je klidová tepová frekvence nad 70 tepů za minutu, se sledováním tepové

frekvence.

Induktory CYP3A4: induktory CYP3A4 (např. rifampicin, barbituráty, fenytoin,

Hypericum

perforatum

[Třezalka tečkovaná]) mohou snížit expozici ivabradinu a jeho účinnost. Současné

použití léčivých přípravků indukujících CYP3A4 může vyžadovat úpravu dávek ivabradinu.

Bylo prokázáno, že kombinace ivabradinu 10 mg dvakrát denně s Třezalkou tečkovanou

snižuje AUC ivabradinu o polovinu. Používání Třezalky tečkované má být během léčby

ivabradinem omezeno.

Další současné použití

Specifické studie lékových interakcí neprokázaly klinicky významné účinky následujících

léčivých přípravků na farmakokinetiku a farmakodynamiku ivabradinu: inhibitory protonové

pumpy (omeprazol, lansoprazol), sildenafil, inhibitory HMG CoA reduktázy (simvastatin),

blokátory kalciového kanálu dihydropyridinového typu (amlodipin, lacidipin), digoxin a warfarin.

Navíc nebyl pozorován klinicky významný efekt ivabradinu na farmakokinetiku simvastatinu,

amlodipinu, lacidipinu, na farmakokinetiku a farmakodynamiku digoxinu, warfarinu ani na

farmakodynamiku kyseliny acetylsalicylové.

V pivotních klinických studiích III. fáze byly následující přípravky rutinně kombinovány s

ivabradinem, aniž by byla ovlivněna bezpečnost: inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu,

antagonisté angiotenzinu II, betablokátory, diuretika, antagonisté aldosteronu, krátkodobě a

dlouhodobě působící nitráty, inhibitory HMG CoA reduktázy, fibráty, inhibitory protonové

pumpy, perorální antidiabetika, kyselina acetylsalicylová a ostatní antiagregancia.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku mají používat během léčby vhodnou antikoncepci (viz bod 4.3).

Těhotenství

Údaje o podávání ivabradinu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. Tyto studie prokázaly embryotoxické a

teratogenní účinky (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Proto je

ivabradin v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3).

Kojení

Studie na zvířatech ukazují, že ivabradin se vylučuje do mléka. Proto je podávání ivabradinu během

kojení kontraindikováno (viz bod 4.3).

Ženy, které potřebují léčbu ivabradinem, musí přestat kojit a zvolit jiný způsob výživy dítěte.

Fertilita

Studie na potkanech neprokázaly žádný účinek na fertilitu u mužů ani u žen (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

U zdravých dobrovolníků byla provedena specifická studie ke zhodnocení možného vlivu

ivabradinu na schopnost řídit, ve které nebylo prokázáno ovlivnění této schopnosti. Nicméně v

postmarketingové praxi byly hlášeny případy zhoršení schopnosti řídit následkem zrakových

symptomů. Ivabradin může vyvolat přechodné světelné jevy, zejména zrakové vjemy (viz bod

4.8). Možný výskyt těchto světelných jevů má být vzat v úvahu při řízení nebo obsluze strojů v

situacích, kdy může dojít k náhlým změnám v intenzitě světla, zejména při řízení v noci.

Ivabradin nemá vliv na schopnost obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

Ivabradin byl studován v klinických studiích zahrnujících téměř 45 000 účastníků. Nejčastější

nežádoucí účinky ivabradinu - světelné jevy (zrakové vjemy tzv. fosfény) a bradykardie - jsou

závislé na dávce a souvisí s farmakologickým účinkem léčivého přípravku.

Do tabulky sestavený přehled nežádoucích účinků

Během klinických studií byly zaznamenány následující nežádoucí účinky a jsou řazeny podle

následující frekvence: velmi časté (

1/10); časté (

1/100 až <1/10); méně časté (

1/1000 až

<1/100); vzácné (

1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000); není známo (z dostupných

údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického

systému

Méně časté

Eosinofilie

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

Hyperurikemie

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy, obecně během prvního měsíce

léčby

Závrať, možná v souvislosti s bradykardií

Méně časté*

Synkopa, možná v souvislosti s bradykardií

Poruchy oka

Velmi časté

Světelné jevy (fosfény)

Časté

Rozmazané vidění

Méně časté*

Diplopie

Zhoršené vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Vertigo

Srdeční poruchy

Časté

Bradykardie

AV blokáda 1. stupně (EKG: prodloužený

interval PQ)

Komorové extrasystoly

Fibrilace síní

Méně časté

Palpitace, supraventrikulární extrasystoly

Velmi vzácné

AV blokáda 2. stupně, AV blokáda 3.

stupně

Sick sinus syndrom

Cévní poruchy

Časté

Neupravený vysoký krevní tlak

Méně časté*

Hypotenze, možná v souvislosti s

bradykardií

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Méně časté

Dušnost

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Nauzea

Zácpa

Průjem

Bolest břicha*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté*

Angioedém

Vyrážka

Vzácné*

Erythém

Svědění

Kopřivka

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Svalové spazmy

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Méně časté*

Astenie, možná v souvislosti s bradykardií

Únava, možná v souvislosti s bradykardií

Vzácné*

Nevolnost, možná v souvislosti

s bradykardií

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení kreatininu v krvi

EKG: prodloužený interval QT

*Frekvence počítána z klinických studií, kde nežádoucí účinky byly zaznamenány ze spontánních

hlášení

Popis vybraných nežádoucích účinků

Světelné jevy (fosfény) byly zaznamenány u 14,5 % pacientů, popsané jako přechodné zvýšení

jasu na omezené ploše zrakového pole. Obvykle jsou spouštěny náhlou změnou intenzity světla.

Fosfény mohou také být popsány jako kruh stínu kolem osvětleného bodu (halo), rozložení

obrazu (stroboskopické nebo kaleidoskopické efekty), barevné záblesky nebo mnohočetný obraz

(retinální perzistence). Fosfény se obvykle objevují během prvních dvou měsíců léčby, poté se

mohou vyskytnout opakovaně. Fosfény byly obecně hlášeny jako mírně až středně intenzivní.

Všechny fosfény vymizely během léčby nebo po jejím ukončení, většina z nich (77,5 %)

vymizela během léčby. Méně než 1 % pacientů změnilo své každodenní návyky nebo přerušilo

léčbu v důsledku výskytu fosfén.

Bradykardie byla hlášena u 3,3 % pacientů zejména během prvních 2 až 3 měsíců od zahájení léčby.

0,5 % pacientů mělo těžkou bradykardii nižší nebo rovno 40 tepů za minutu.

Ve studii SIGNIFY byla pozorována fibrilace síní u 5,3 % pacientů užívajících ivabradin v

porovnání s 3,8 % ve skupině užívající placebo. V souhrnné analýze všech dvojitě zaslepených,

kontrolovaných klinických studií fáze II/III v délce trvání nejméně 3 měsíců, které zahrnuly více

než 40 000 pacientů, byl výskyt fibrilace síní 4,86 % u pacientů léčených ivabradinem v

porovnání s 4,08 % v kontrolní skupině, což odpovídá poměru rizik 1,26, 95% CI [1,15-1,39].

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Symptomy

Předávkování může vést k závažné a dlouhotrvající bradykardii (viz bod 4.8).

Management

Závažná bradykardie má být léčena symptomaticky ve specializovaném zařízení. V případě

bradykardie se špatnou hemodynamickou tolerancí může být zvážena symptomatická léčba včetně

intravenózního podání beta-stimulačních léčivých přípravků jako např. isoprenalin. V případě

nutnosti může být zavedena dočasná kardiostimulace.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kardiaka, jiná kardiaka, ATC kód: C01EB17.

Mechanismus účinku

Ivabradin je látkou výhradně snižující tepovou frekvenci, která působí prostřednictvím selektivní a

specifické inhibice kardiálního pacemakerového

I

proudu, který kontroluje spontánní diastolickou

depolarizaci v sinusovém uzlu a reguluje tepovou frekvenci. Účinky na srdce jsou specifické na

sinusový uzel bez účinku na intra-atriální, atrioventrikulární nebo intraventrikulární časy vedení

nebo na myokardiální kontraktilitu nebo ventrikulární repolarizaci.

Ivabradin může ovlivňovat také retinální

I

proud, který je velmi podobný kardiálnímu

I

proudu.

Podílí se na přechodné změně rozlišení zrakového systému zkrácením retinální odpovědi na jasné

světelné stimuly. V situacích, které působí jako spouštěče (např. rychlé změny intenzity světla),

způsobuje částečná inhibice

I

ivabradinem světelné jevy, které pacient může příležitostně

zaznamenat. Světelné jevy (fosfény) jsou popsány jako přechodné zvýšení jasu na omezené ploše

zrakového pole (viz bod 4.8).

Farmakodynamické účinky

Hlavní farmakodynamickou vlastností ivabradinu u člověka je specifické snížení tepové frekvence

závislé na dávce. Analýza snížení tepové frekvence s dávkami až 20 mg dvakrát denně ukazuje

tendenci k plató efektu, což odpovídá snížení rizika těžké bradykardie pod 40 tepů za minutu (viz

bod 4.8).

V obvyklých doporučených dávkách dochází ke snížení tepové frekvence o přibližně 10 tepů za

minutu v klidu a během zátěže. To vede ke snížení srdeční práce a spotřeby kyslíku myokardem.

Ivabradin neovlivňuje intrakardiální vedení, kontraktilitu (nemá negativní inotropní účinek) nebo

ventrikulární repolarizaci:

v klinických elektrofyziologických studiích ivabradin neovlivňoval dobu atrioventrikulárního

nebo

intraventrikulárního vedení nebo korigované QT intervaly;

u pacientů s dysfunkcí levé komory (ejekční frakce levé komory (LVEF) mezi 30 až 45 %)

ivabradin neměl žádný nepříznivý vliv na LVEF.

Klinická účinnost a bezpečnost

Antianginózní a antiischemická účinnost ivabradinu byla studována v pěti dvojitě slepých

randomizovaných studiích (tři versus placebo, jedna versus atenolol a jedna versus amlodipin).

Tyto studie zahrnuly celkem 4111 pacientů s chronickou stabilní anginou pectoris, z nichž 2617

pacientů užívalo ivabradin.

Ivabradin v dávkách 5 mg dvakrát denně byl účinný na parametry zátěžového testu po 3 až 4

týdnech léčby. Účinnost byla potvrzena v dávce 7,5 mg dvakrát denně. Dodatečný přínos dávek

nad 5 mg dvakrát denně byl potvrzen zejména v referenční kontrolované studii ve srovnání s

atenololem: celková doba zátěže v době nejnižšího účinku se zvýšila asi o 1 minutu po jednom

měsíci léčby v dávkách 5 mg dvakrát denně a dále se zlepšila téměř o 25 vteřin po dalším 3

měsíčním období povinné titrace dávek na 7,5 mg dvakrát denně. V této studii byl antianginózní a

antiischemický přínos ivabradinu potvrzen u pacientů ve věku 65 let a starších. Účinnost dávek 5 a

7,5 mg dvakrát denně byla shodná ve studiích na parametrech zátěžového testu (celková doba

zátěže, doba do limitní anginy pectoris, doba do objevení se anginy pectoris a doba do objevení se

1mm deprese ST úseku) a byla spojena se snížením počtu záchvatů anginy pectoris přibližně o 70

%. Dávkovací režim ivabradinu dvakrát denně poskytl rovnoměrnou účinnost po celých 24 hodin.

V randomizované, placebem kontrolované studii u 889 pacientů prokázal ivabradin přidaný k

atenololu 50 mg jednou denně aditivní účinnost ve všech parametrech zátěžového testu

hodnoceného v době nejnižšího „trough“ účinku (12 hodin po perorálním podání).

V randomizované, placebem kontrolované studii na 725 pacientech ivabradin přidaný k amlodipinu

10 mg jednou denně neprokázal účinnost navíc v době nejnižšího účinku léku (12 hodin po

perorálním podání), zatímco účinnost navíc byla prokázána v době maximálního účinku léku (3 - 4

hodiny po perorálním podání).

V randomizované, placebem kontrolované studii u 1277 pacientů prokázal ivabradin přidaný k

amlodipinu 5 mg jednou denně nebo nifedipinu GITS 30 mg jednou denně v době nejnižšího

účinku léku (12 hodin po perorálním podání ivabradinu) během 6-týdenní léčby statisticky

signifikantní aditivní účinnost (OR = 1,3; 95% CI (1,0-1,7); p = 0,012) na odpověď na léčbu

(definovanou jako pokles o nejméně 3 záchvaty anginy pectoris za týden a/nebo prodloužení doby

do poklesu úseku ST o 1 mm nejméně o 60 sekund během zátěžového testu). Ivabradin neprokázal

aditivní účinnost na sekundární cílové parametry zátěžového testu v době nejnižšího účinku léku,

nicméně aditivní účinnost byla prokázána v době maximálního účinku léku (3 - 4 hodiny po

perorálním podání ivabradinu).

Účinnost ivabradinu byla ve studiích účinnosti plně zachována během 3 až 4 měsíců léčby.

Neprojevila se farmakologická tolerance (ztráta účinnosti) rozvíjející se během léčby ani rebound

fenomén po náhlém přerušení léčby. Antianginózní a antiischemické účinky ivabradinu byly

spojeny se snížením tepové frekvence v závislosti na dávce a se statisticky významným snížením

dvojproduktu (tepová frekvence x systolický krevní tlak) v klidu a během zátěže. Účinky na krevní

tlak a periferní cévní rezistenci byly minimální a nebyly klinicky významné.

Trvalé snížení tepové frekvence bylo prokázáno u pacientů léčených ivabradinem nejméně jeden

rok (n = 713). Nebyl pozorován vliv na metabolismus glukózy nebo lipidů.

Antianginózní a antiischemická účinnost ivabradinu byla zachována i u diabetických pacientů

(n = 457) s podobným profilem bezpečnosti jako u celkové populace.

Rozsáhlé studie BEAUTIFUL se zúčastnilo 10917 pacientů s ischemickou chorobou srdeční a

poruchou funkce levé komory (LVEF<40), kdy 86,9 % pacientů užívalo zároveň i betablokátory

jako optimální standardní terapii. Hlavním kritériem účinnosti byl kombinovaný cíl zahrnující

úmrtí z kardiovaskulárních příčin, hospitalizace z důvodu akutního infarktu myokardu nebo

hospitalizace z důvodu nového nebo zhoršeného srdečního selhání. Studie neprokázala rozdíl v

poměru primárního sledovaného ukazatele u skupiny užívající ivabradin ve srovnání se skupinou

užívající placebo (relativní riziko ivabradin : placebo 1,00, p=0,945).

následné analýze podskupiny pacientů se symptomatickou anginou pectoris při randomizaci

(n=1507) nebyl identifikován žádný bezpečnostní signál týkající se úmrtí z kardiovaskulárních

příčin, hospitalizace z důvodu akutního infarktu myokardu nebo srdečního selhání (ivabradin 12,0

% versus placebo 15,5 %, p=0,05).

Rozsáhlá studie zaměřená na klinické výstupy SIGNIFY byla provedena u 19 102 pacientů s

ischemickou chorobou srdeční, bez klinického srdečního selhání (LVEF > 40 %), užívajících

optimální standardní terapii. Bylo použito terapeutické schéma s vyšším dávkováním, než je

schválené dávkování (úvodní dávka 7,5 mg 2x denně (5 mg 2x denně u pacientů ve věku ≥ 75 let)

a titrace až na 10 mg 2x denně). Hlavním kritériem účinnosti byl kombinovaný cíl zahrnující

úmrtí z kardiovaskulárních příčin nebo nefatální infarkt myokardu. Studie neprokázala rozdíl v

ovlivnění primárního sledovaného ukazatele ve skupině užívající ivabradin ve srovnání se

skupinou užívající placebo (relativní riziko ivabradin/placebo 1,08, p = 0,197). Bradykardie byla

zaznamenána u 17,9 % pacientů ve skupině užívající ivabradin (2,1 % ve skupině užívající

placebo). Verapamil, diltiazem nebo silné inhibitory CYP 3A4 užívalo během studie 7,1 %

pacientů.

V předem specifikované podskupině pacientů s anginou pectoris stupně II nebo vyššího podle

CCS na začátku studie (n = 12 049) bylo pozorováno malé, statisticky signifikantní zvýšení

primárního kombinovaného ukazatele (roční incidence 3,4 % versus 2,9 %, relativní riziko

ivabradin/placebo 1,18, p = 0,018), nikoli však v podskupině celkové populace s anginou pectoris

stupeň ≥ I podle CCS (n = 14 286), (relativní riziko ivabradin/placebo 1,11, p = 0,110).

Tato zjištění nebyla plně vysvětlena tím, že ve studii bylo použito vyšší než schválené dávkování.

Studie SHIFT byla rozsáhlá multicentrická, mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená,

placebem kontrolovaná studie provedená u 6505 dospělých pacientů se stabilním chronickým

srdečním selháním (≥4 týdny) třídy NYHA II až IV, se sníženou ejekční frakcí levé komory

(LVEF

35%) a klidovou srdeční frekvencí ≥70 tepů/min.

Pacienti dostávali standardní léčbu včetně betablokátorů (89 %), inhibitorů ACE a/nebo

antagonistů angiotensinu II (91 %), diuretik (83 %) a antagonistů aldosteronu (60 %). Ve skupině

léčené ivabradinem užívalo 67 % pacientů dávku 7,5 mg dvakrát denně. Průměrná délka

sledování činila 22,9 měsíců. Léčba ivabradinem byla spojena s průměrným snížením srdeční

frekvence o 15 tepů/min ze vstupní hodnoty 80 tepů/min. Rozdíl srdeční frekvence mezi

ivabradinovou a placebovou větví byl 10,8 tepů/min po 28 dnech, 9,1 tepů/min po 12 měsících a

8,3 tepů/min po 24 měsících.

Studie prokázala klinicky a statisticky signifikantní snížení relativního rizika o 18 % u primárního

složeného cílového parametru účinnosti kardiovaskulární mortality a hospitalizace z důvodu

zhoršení srdečního selhání (poměr rizika: 0,82, 95%CI [0,75;0,90] – p

<

0,0001), které bylo patrné

za 3 měsíce po zahájení léčby. Snížení absolutního rizika bylo 4,2 %. Výsledky primárního

cílového parametru účinnosti se odvíjí zejména od cílových parametrů účinnosti srdečního selhání,

hospitalizace z důvodu zhoršení srdečního selhání (absolutního riziko sníženo o 4,7 %), a úmrtí

následkem srdečního selhání (absolutního riziko sníženo o 1,1 %).

Účinek léčby na primární složený cílový parametr účinnosti, jeho složky a sekundární cílové

parametry účinnosti

Ivabradin

(N=3241)

Placebo

(N=3264)

Poměr rizika

[95%CI]

Hodnota

Primární složený cílový parametr

účinnosti

793 (24,47)

937 (28,71)

0,82 [0,75; 0,90]

<0,0001

Složky složeného cílového

parametru účinnosti:

KV úmrtí

Hospitalizace z důvodu

zhoršení srdečního selhání

449 (13,85)

514 (15,86)

491 (15,04)

672 (20,59)

0,91 [0,80; 1,03]

0,74 [0,66; 0,83]

0,128

<0,0001

Další sekundární cílové

503 (15,52)

113 (3,49)

552 (16,91)

151 (4,63)

0,90 [0,80; 1,02]

0,74 [0,58; 0,94]

0,092

0,014

parametry účinnosti:

Mortalita ze všech příčin

Úmrtí z důvodu srdečního

selhání

Hospitalizace z jakékoli příčiny

pitalizace z KV příčiny

1231 (37,98)

977 (30,15)

1356 (41,54)

1122 (34,38)

0,89 [0,82; 0,96]

0,85 [0,78; 0,92]

0,003

0,0002

Snížení primárního cílového parametru účinnosti bylo pozorováno stejnoměrně bez ohledu na

pohlaví, třídu NYHA, ischemickou nebo neischemickou etiologii srdečního selhání a anamnézu

diabetu či hypertenze.

V podskupině pacientů se srdeční frekvencí ≥ 75 tepů/min (n=4150) bylo zaznamenáno větší

snížení primárního složeného cílového parametru účinnosti o 24 % (poměr rizika: 0,76, 95%CI

[0,68;0,85] – p

<

0,0001) a pro ostatní sekundární cílové parametry účinnosti včetně celkové

mortality (poměr rizika: 0,83, 95%CI [0,72;0,96] – p

=

0,0109) a KV mortality (poměr rizika: 0,83,

95%CI

[0,71;0,97]

=

0,0166).

této

podskupině

pacientů

profil

bezpečnosti

ivabradinu

odpovídá profilu v celkové populaci.

Signifikantní účinek na primární složený cílový parametr účinnosti byl zaznamenán v celé skupině

pacientů užívající betablokátory (poměr rizika: 0,85, 95%CI [0,76;0,94]). V podskupině pacientů se

srdeční frekvencí ≥ 75 tepů/min a léčených cílovou dávkou betablokátorů nebyl zaznamenán

statisticky významný účinek na primární složený cílový parametr účinnosti (poměr rizika: 0,97,

95%CI [0,74;1,28]) a další sekundární hodnocené parametry včetně hospitalizace z důvodu

zhoršeného srdečního selhání (poměr rizika: 0,79, 95%CI [0,56;1,10]) nebo úmrtí na srdeční selhání

(poměr rizika: 0,69, 95%CI [0,31;1,53]).

Došlo k signifikantnímu zlepšení třídy NYHA u poslední zaznamenané hodnoty, u 887 (28 %)

pacientů léčených ivabradinem došlo ke zlepšení v porovnání se 776 (24 %) pacienty užívajícími

placebo (p=0,001).

Data shromážděná v průběhu specifického oftalmologického zkoumání v rámci randomizované,

placebem kontrolované studie u 97 pacientů, zaměřené na zdokumentování funkce systémů čípků a

tyčinek a hlavní zrakové cesty (tj. elektroretinogram, statické a kinetické zorné pole, barevné vidění,

zraková ostrost), u pacientů léčených ivabradinem pro chronickou stabilní anginu pectoris v

průběhu 3 let, neprokázala toxicitu na retinu.

Pediatrická populace

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie byla provedena u 116

pediatrických pacientů (17 ve věku [6-12] měsíců, 36 ve věku [1-3] roky a 63 ve věku [3-18] let) s

chronickým srdečním selháním a dilatační kardiomyopatií při optimální standardní terapii. 74

pacientů obdrželo ivabradin (poměr 2:1). Počáteční dávka byla 0,02 mg/kg dvakrát denně u věkové

kategorie [6-12] měsíců; 0,05 mg/kg dvakrát denně u věkové kategorie [1-3] roky a [3-18] let < 40

kg; a 2,5 mg dvakrát denně u věkové kategorie [3-18] let a ≥ 40 kg. Dávka byla přizpůsobena

terapeutické odpovědi s maximální dávkou 0,2 mg/kg dvakrát denně; 0,3 mg/kg dvakrát denně a 15

mg dvakrát denně. V této studii byl ivabradin podáván jako perorální tekutý přípravek nebo tableta

dvakrát denně. Absence farmakokinetického rozdílu mezi 2 lékovými formami byla prokázána v

otevřené randomizované dvoufázové studii s překříženým designem u 24 dospělých zdravých

dobrovolníků.

20% poklesu srdeční frekvence bez bradykardie bylo dosaženo u 69,9 % u pacientů užívajících

ivabradin versus 12,2 % v placebové skupině během titrační periody od 2 do 8 týdnů (OR:

E=17,24, 95% CI [5,91; 50,30]).

Průměrné dávky ivabradinu dovolující dosáhnout 20% HRR byly 0,13 ± 0,04 mg/kg dvakrát

denně, 0,10 ± 0,04 mg/kg dvakrát denně a 4,1 ± 2,2 mg dvakrát denně ve věkových kategoriích [1-

3] let, [3- 18[ let a < 40 kg a [3-18] let a ≥ 40 kg.

Průměrná LVEF se zvýšila z 31,8 % na 45,3 % v M012 v ivabradinové skupině versus zvýšení z 35,4

% na 42,3 % v placebové skupině. Zde bylo zlepšení třídy NYHA u 37,7 % pacientů užívajících

ivabradin versus 25,0 % v placebové skupině. Toto zlepšení bylo statisticky významné.

Bezpečnostní profil byl v průběhu jednoho roku podobný bezpečnostnímu profilu popsanému u

dospělých pacientů s chronickým srdečním selháním.

Dlouhodobé účinky ivabradinu na růst, pubertu a celkový vývoj stejně tak jako dlouhodobá

účinnost léčby ivabradinem v dětství na redukci kardiovaskulární morbidity a mortality nebyly

studovány.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s

přípravkem Ivabradine Accord u všech podskupin pediatrické populace v léčbě anginy pectoris.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Ivabradine Accord u dětí ve věku 0 až 6 měsíců v léčbě chronického srdečního selhání.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Za fyziologických podmínek se ivabradin rychle uvolňuje z tablet a je ve vodě vysoce rozpustný

(>10 mg/ml). Ivabradin je S-enanciomer,

in vivo

nebyla prokázána biokonverze. Jako hlavní

aktivní metabolit u člověka byl identifikován N-demethyl derivát ivabradinu.

Absorpce a biologická dostupnost

Ivabradin je po perorálním podání rychle a téměř kompletně absorbován, maximálních

plazmatických hladin dosahuje přibližně za 1 hodinu po podání nalačno. Absolutní biologická

dostupnost potahovaných tablet je asi 40 %, z důvodu efektu prvního průchodu střevem a játry.

Jídlo zpomalilo absorpci přibližně o 1 hodinu a zvýšilo expozici v plazmě o 20 až 30 %. Užívání

tablet během jídla je doporučováno proto, aby se snížila intra-individuální variabilita v expozici

(viz bod 4.2).

Distribuce

Ivabradin je přibližně ze 70 % vázán na plazmatické bílkoviny a distribuční objem v ustáleném

stavu u pacientů činí téměř 100 l. Maximální plazmatické koncentrace po chronickém podávání v

doporučené dávce 5 mg dvakrát denně jsou 22 ng/ml (CV = 29 %). Průměrné plazmatické

koncentrace v ustáleném stavu jsou 10 ng/ml (CV = 38 %).

Biotransformace

Ivabradin je rozsáhle metabolizován v játrech a ve střevě oxidací pouze prostřednictvím

cytochromu P450 3A4 (CYP3A4). Hlavním aktivním metabolitem je N-demethyl derivát (S

18982), s expozicí přibližně 40 % mateřské látky. Metabolismu tohoto aktivního metabolitu se také

účastní CYP3A4. Ivabradin má nízkou afinitu vůči CYP3A4, nevykazuje klinicky relevantní

indukci nebo inhibici CYP3A4 a proto je nepravděpodobné, že by modifikoval metabolismus nebo

plazmatické koncentrace substrátů CYP3A4. Na druhou stranu silně účinné inhibitory a induktory

mohou výrazně ovlivnit plazmatické koncentrace ivabradinu (viz bod 4.5).

Eliminace

Ivabradin je eliminován s hlavním poločasem 2 hodiny (70 - 75 % AUC) v plazmě a

efektivním

poločasem

hodin.

Celková

clearance

přibližně

ml/min

renální

clearance je přibližně 70 ml/min. K exkreci metabolitů dochází v podobné míře stolicí a

močí. Přibližně 4 % perorální dávky jsou vyloučena močí v nezměněné podobě.

Linearita/nelinearita

Kinetika ivabradinu je lineární v rozmezí perorálních dávek 0,5 - 24 mg.

Zvláštní populace

Starší pacienti: nebyly pozorovány farmakokinetické rozdíly (AUC a Cmax) mezi staršími

pacienty (≥ 65 let) nebo velmi starými pacienty (≥ 75 let) a celkovou populací (viz bod 4.2).

Porucha funkce ledvin: vliv poruchy funkce ledvin (clearance kreatininu od 15 až do 60 ml/min)

na farmakokinetiku ivabradinu je minimální, což souvisí s nízkým podílem renální clearance

(přibližně 20 %) na celkové eliminaci ivabradinu a jeho hlavního metabolitu S 18982 (viz bod

4.2).

Porucha funkce jater: u pacientů s mírnou poruchou funkce jater (Childova-Pughovo skóre až

7) byly nevázaná AUC ivabradinu a hlavní aktivní metabolit přibližně o 20 % vyšší, než u

osob s normální funkcí jater. Pro vyvození závěrů pro pacienty se středně těžkou poruchou

funkce jater jsou údaje omezené. U pacientů s těžkou poruchou funkce jater nejsou data

dostupná (viz body 4.2 a 4.3).

Pediatrická populace: Farmakokinetický profil ivabradinu u pediatrických pacientů s

chronickým srdečním selháním ve věku 6 měsíců až 18 let je podobný farmakokinetice

popsané u dospělých, když je použito titrační schéma založené na věku a váze.

Farmakokinetické/farmakodynamické (FK/FD) vztahy

Analýza FK/FD vztahů ukázala, že se tepová frekvence snižuje téměř lineárně se zvyšujícími se

plazmatickými koncentracemi ivabradinu a S 18982 až do dávek 15 - 20 mg dvakrát denně. Ve

vyšších dávkách již není snížení tepové frekvence proporcionální k plazmatickým koncentracím

ivabradinu a má tendenci dosažení plató. K vysoké expozici ivabradinu může dojít, pokud je

ivabradin podáván v kombinaci se silnými inhibitory CYP3A4, což může vést k výraznému snížení

tepové frekvence, toto riziko je nižší u středně silných inhibitorů CYP3A4 (viz body 4.3, 4.4 a 4.5).

FK/FD vztahy ivabradinu u pediatrických pacientů s chronickým srdečním selháním ve věku 6

měsíců až 18 let jsou podobné FK/FD vztahům popsaným u dospělých.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po

opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu neodhalily žádné

zvláštní riziko pro člověka. Studie reprodukční toxicity neodhalily žádný účinek ivabradinu na

plodnost samců a samic potkanů. Pokud byl březím samicím podáván během organogeneze v

dávkách blízkých dávkám terapeutickým, objevila se vyšší incidence počtu plodů se srdečními

vadami u potkanů a malý počet plodů s ektrodaktylií u králíků.

U psů, kteří dostávali ivabradin (v dávkách 2, 7 nebo 24 mg/kg/den) po dobu jednoho roku byly

pozorovány reverzibilní změny v retinální funkci, které ale nesouvisely s žádným poškozením

zrakových struktur. Tyto údaje odpovídají farmakologickému účinku ivabradinu ve vztahu k jeho

interakci s hyperpolarizací aktivovaným

I

proudem v retině, který je značně podobný

kardiálnímu pacemakerovému

I

proudu.

Další dlouhodobé studie opakovaných dávek a kancerogenity neodhalily žádné klinicky relevantní

změny.

Posouzení rizika pro životní prostředí (ERA – Enviromental risk assessment)

Posouzení rizika ivabradinu pro životní prostředí bylo provedeno v souladu s Evropskými

doporučeními.

Výsledky tohoto hodnocení neodhalily žádná rizika ivabradinu pro životní prostředí, ivabradin

životní prostředí neohrožuje.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro

Laktóza

Magnesium-stearát (E 470b)

Předbobtnalý kukuřičný škrob

Koloidní hydratovaný oxid křemičitý

(E551)

Potahová vrstva

Polyvinylalkohol

(E1203)

Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 4000

Mastek (E 553b)

Žlutý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý

(E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Potahované tablety Ivabradine Accord se dodávají v aluminiových/aluminiových perforovaných

blistrech po jedné dávce balených po 14x1, 28x1, 56x1, 84x1, 98x1, 100x1 nebo 112x1 tabletách.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Španělsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Ivabradine Accord 5 mg potahované tablety

EU/1/17/1190/001

EU/1/17/1190/002

EU/1/17/1190/003

EU/1/17/1190/004

EU/1/17/1190/005

EU/1/17/1190/006

EU/1/17/1190/007

Ivabradine Accord 7,5 mg potahované tablety

EU/1/17/1190/008

EU/1/17/1190/009

EU/1/17/1190/010

EU/1/17/1190/011

EU/1/17/1190/012

EU/1/17/1190/013

EU/1/17/1190/014

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 22. května 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/308744/2017

EMEA/H/C/004241

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Ivabradine Accord

ivabradinum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Ivabradine Accord. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila

tento přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Ivabradine

Accord používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Ivabradine Accord, pacienti by si měli přečíst

příbalovou informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Ivabradine Accord a k čemu se používá?

Přípravek Ivabradine Accord je léčivý přípravek na srdce, který se používá k léčbě příznaků dlouhodobé

stabilní anginy pectoris (bolesti na hrudi, v čelisti a v zádech vyvolané fyzickou námahou) u dospělých

s ischemickou chorobou srdeční (onemocněním srdce, které je způsobeno ucpáním krevních cév

zásobujících srdeční sval). Tento přípravek se používá u pacientů s normálním srdečním rytmem

a srdeční frekvencí nejméně 70 tepů za minutu. Používá se u pacientů, kteří nemohou užívat

betablokátory (jiný typ léčivých přípravků k léčbě anginy pectoris), nebo v kombinaci s betablokátory

u pacientů, jejichž onemocnění není samotnými betablokátory kontrolováno.

Přípravek Ivabradine Accord se používá rovněž u pacientů s dlouhodobým srdečním selháním (stavem,

kdy srdce nezvládá pumpovat do ostatních částí těla dostatečné množství krve) a normálním srdečním

rytmem, jejichž srdeční frekvence činí nejméně 75 tepů za minutu. Používá se v kombinaci se

standardní léčbou zahrnující betablokátory, nebo u pacientů, kteří nemohou být léčeni betablokátory.

Přípravek Ivabradine Accord obsahuje léčivou látku ivabradin. Přípravek Ivabradine Accord je

„generikum“. Znamená to, že přípravek Ivabradine Accord obsahuje stejnou léčivou látku a působí

stejně jako „referenční léčivý přípravek“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravek

Procoralan. Více informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

Ivabradine Accord

EMA/308744/2017

strana 2/3

Jak se přípravek Ivabradine Accord používá?

Přípravek Ivabradine Accord je k dispozici ve formě tablet (5 a 7,5 mg) a jeho výdej je vázán na

lékařský předpis. Doporučená počáteční dávka je 5 mg dvakrát denně s jídlem. V závislosti na srdeční

frekvenci a příznacích pacienta může lékař tuto dávku zvýšit na 7,5 mg dvakrát denně nebo snížit na

2,5 mg (polovinu 5mg tablety) dvakrát denně. U pacientů starších 75 let je možné použít nižší

počáteční dávku 2,5 mg dvakrát denně. Pokud je srdeční frekvence trvale nižší než 50 tepů za minutu

nebo pokud přetrvávají příznaky bradykardie (nízké srdeční frekvence), léčba musí být ukončena. Při

použití u anginy pectoris by léčba měla být ukončena, pokud po 3 měsících nedojde ke zmírnění

příznaků. Lékař rovněž zváží ukončení léčby v případě, že přípravek má jen omezený účinek na

zmírnění příznaků nebo snížení srdeční frekvence.

Jak přípravek Ivabradine Accord působí?

Příznaky anginy pectoris jsou způsobeny tím, že srdeční sval není zásobován dostatečným množstvím

okysličené krve. U stabilní anginy pectoris se tyto příznaky objevují během fyzické námahy. Léčivá

látka v přípravku Ivabradine Accord, ivabradin, blokuje „I

proud“ v sinusovém uzlu, což je přirozený

„kardiostimulátor“ regulující srdeční frekvenci. Při zablokování tohoto proudu dojde ke snížení srdeční

frekvence, čímž se sníží i výkon, kterého musí srdce dosáhnout, a srdce tak potřebuje méně okysličené

krve. Přípravek Ivabradine Accord tedy zmírňuje příznaky anginy pectoris nebo zabraňuje jejich

výskytu.

Příznaky srdečního selhání jsou způsobeny tím, že srdce do těla nepumpuje dostatečné množství krve.

Snížením srdeční frekvence přípravek Ivabradine Accord snižuje zátěž srdce a tím zpomaluje

zhoršování srdečního selhání a zmírňuje jeho příznaky.

Jak byl přípravek Ivabradine Accord zkoumán?

Studie přínosů a rizik léčivé látky v rámci schválených použití již byly provedeny u referenčního

léčivého přípravku Procoralan, pro přípravek Ivabradine Accord je proto není nutné opakovat.

Podobně jako pro jakýkoli jiný léčivý přípravek předložila společnost studie kvality i pro přípravek

Ivabradine Accord. Společnost provedla také studii, která prokázala, že přípravek Ivabradine Accord je

bioekvivalentní s referenčním léčivým přípravkem. Dva léčivé přípravky jsou bioekvivalentní, pokud

produkují stejné hladiny léčivé látky v těle, a tudíž se u nich předpokládá stejný účinek.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Ivabradine Accord?

Jelikož přípravek Ivabradine Accord je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním léčivým

přípravkem, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního léčivého

přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Ivabradine Accord schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury dospěl k závěru, že v souladu s požadavky

Evropské unie bylo prokázáno, že přípravek Ivabradine Accord je kvalitativně srovnatelný

a bioekvivalentní s přípravkem Procoralan. Stanovisko výboru CHMP proto bylo takové, že stejně jako

u přípravku Procoralan přínosy přípravku Ivabradine Accord převyšují zjištěná rizika. Výbor doporučil,

aby přípravek Ivabradine Accord byl schválen k použití v EU.

Ivabradine Accord

EMA/308744/2017

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Ivabradine Accord?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Ivabradine Accord, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Další informace o přípravku Ivabradine Accord

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Ivabradine Accord je k dispozici na internetových stránkách

agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Další informace o léčbě přípravkem Ivabradine Accord naleznete v příbalové informaci (rovněž

součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční léčivý

přípravek.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace