GESTAVET

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GESTAVET Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční roztok
 • Léková forma:
 • Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GESTAVET Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Gonadotropiny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936981 - 5 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/064/01-C
 • Datum autorizace:
 • 11-10-2001
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

GESTAVET 200 IU/400 IU lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda . la Selva, 135

17170 AMER (Girona)

Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GESTAVET 200 IU/400 IU lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční roztok

Gonadotrophinum chorionicum

Gonadotrophinum sericum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Léčivé látky:

Gonadotrophinum chorionicum.200 IU

Gonadotrophinum sericum.400 IU

Rozpouštědlo:

Voda na injekci q.s.5 ml

Bílá lyofilizovaná tableta s čirým bezbarvým roztokem.

4.

INDIKACE

Prasnice:

Indukce a synchronizace říje (aplikace od 0 – 2 dnů po odstavu).

Zvýšení počtu narozených selat (aplikace od 0 – 2 dnů po odstavu).

Anestrus, tichá říje – aplikace přibližně 10 den po odstavu.

Diagnostika březosti – 90 den po připuštění.

Prasničky:

Anestrus, tichá říje – aplikace ve stáří 8 – 10 měsíců.

Indukce a synchronizace říje (aplikace ve stáří 5,5 až 6,5 měsíců nebo při živé hmotnosti 85

až 100 kg).

Říje se dostavuje 3 – 6 dní po aplikaci léčiva.

Diagnostika březosti - 90 den po připuštění.

5.

KONTRAINDIKACE

Neaplikovat zvířatům s alergií na gonadotropiny.

Nepoužívat při zjištění polycystických ovarií.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Sporadický výskyt anafylaktické reakce. V případě projevu aplikovat adrenalin.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

1 dávka = 5 ml pro toto.

Intramuskulárně do krčních svalů za uchem nebo subkutánně.

Příprava roztoku: lyofilizát se rozpustí v přiloženém zřeďovači.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Účinek aplikovaných PMSG a HCG hormonů je možné očekávat při dodržení doporučených

synchronizačních dávek s přihlédnutím k fyziologickému stavu zvířat, genotypu, výživě,

sezónním vlivům apod.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Říje se objevuje 3 – 6 den po aplikaci.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného samopodání vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na gonadotropiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním

léčivým přípravkem.

Těhotné ženy by se měly vyhnout kontaktu s tímto přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

5 x 1 dávka + 5 x 5 ml rozpouštědla

10 x 5 dávek + 10 x 25 ml rozpouštědla

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.