Exubera

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
lidského inzulínu
Dostupné s:
Pfizer Limited
ATC kód:
A10AF01
INN (Mezinárodní Name):
insulin human
Terapeutické skupiny:
Léky používané při diabetu,
Terapeutické oblasti:
Diabetes mellitus
Terapeutické indikace:
Přípravek EXUBERA je indikován k léčbě dospělých pacientů s diabetes mellitus 2. typu nebylo dostatečněinformováno ovládat pomocí perorálních antidiabetik a inzulínu vyžadující léčbu. Přípravek EXUBERA je také indikován k léčbě dospělých pacientů s diabetes mellitus typu 1, kromě dlouhodobě nebo střednědobě účinkujícími subkutánně podávaným inzulínem, pro které potenciální přínosy ofadding inhalačního inzulínu převažují nad potenciálním obavám ohledně bezpečnosti (viz bod 4.
Přehled produktů:
Revision: 6
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000588
Datum autorizace:
2006-01-24
EMEA kód:
EMEA/H/C/000588

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

17-11-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

17-11-2008

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

17-11-2008

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

17-11-2008

Přečtěte si celý dokument

Přípavek již není registrován

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

EXUBERA 1 mg dávkovaný prášek k inhalaci

EXUBERA 3 mg dávkovaný prášek k inhalaci

Lidský inzulín

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře, diabetologické sestry nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete

Co je přípravek EXUBERA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EXUBERA užívat

Jak se přípravek EXUBERA užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek EXUBERA uchovávat

Další informace

Užití tří samostatných blistrů po 1 mg dodá do Vašich plic více inzulínu než jeden blistr s 3 mg. Jeden

3mg blistr nesmí být nahrazen třemi 1mg blistry (viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než

začnete přípravek EXUBERA užívat“, bod 3 „Jak se přípravek EXUBERA užívá“ a bod 6 „Další

informace“).

Jednodávkový blistr je samostatný obal, do kterého je prášek inzulínu zabalen a v dalším textu této

příbalové informace bude označován jako blistr.

1.

CO JE PŘÍPRAVEK

XUBERA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek EXUBERA je prášek k inhalaci, který je v blistrech. Obsah blistrů musíte vdechnout ústy

do plic pomocí inzulínového inhalátoru.

Přípravek EXUBERA je lék proti cukrovce (diabetu), který snižuje hladinu cukru v krvi.

Přípravek EXUBERA je rychle účinkující inzulín. To znamená, že začne snižovat hladinu cukru v krvi

10-20 minut potom, co jej užijete, s tím, že, maximální účinek se dostavuje za 2 hodiny a účinek léku

potrvá asi 6 hodin.

Přípravek EXUBERA se často podává v kombinaci s jinými přípravky k léčbě diabetu.

Přípravek

EXUBERA

používá

snížení

vysokých

hladin

cukru

v krvi

dospělých

pacientů

s diabetem mellitem 2. typu, kteří potřebují inzulín.

Přípravek EXUBERA se může také používat k léčbě diabetu 1. typu u dospělých pacientů, u kterých

hladina cukru v krvi není dostatečně kontrolována injekcemi inzulínu.

Diabetes je onemocnění, při kterém Váš organismus nevytváří dostatek inzulínu pro řízení hladiny

cukru v krvi.

Přípavek již není registrován

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

XUBERA

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek EXUBERA:

Pokud máte pocit, že se rozvíjí hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi)

. Další pokyny

jak postupovat při hypoglykemii najdete na konci kapitoly 4 této Příbalové informace.

jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á))

na inzulin, léčivou látku obsaženou v přípravku

EXUBERA nebo na kteroukoliv další složku přípravku EXUBERA. Pokud máte podezření na

alergii na přípravek EXUBERA, řekněte to ihned svému lékaři.

Pokud

kouříte,

případně

pokud

jste

kouřil(a)

v posledních

6

měsících

přípravek

EXUBERA nesmíte užívat, protože může vzniknout mimořádné riziko hypoglykemie (nízké

hladiny

cukru

v krvi).

Řekněte,

prosím,

ihned

svému

lékaři,

pokud

užíváte

přípravek

EXUBERA a znovu jste začal(a) kouřit, případně jste kouřil(a) v posledních 6 měsících před

zahájením léčby přípravkem EXUBERA.

Pokud máte nedostatečně kontrolované, nestabilní nebo závažné astma.

Pokud máte těžkou (GOLD stádium III) chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku EXUBERA je zapotřebí:

Dodržujte, prosím, přesně pokyny pro dávkování, sledování (testy krve a moči), dietu a fyzickou

aktivitu (fyzickou práci a cvičení) tak jak jste o nich hovořili s Vaším lékařem či zdravotní sestrou.

Předtím než začnete přípravek EXUBERA užívat Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám řeknou jak

inhalátor správně užívat. Přečtěte si, prosím, také pečlivě pokyny k použití inhalátoru uvedené na

konci této příbalové informace, ještě předtím než budete přípravek EXUBERA užívat. Ujistěte se, že

umíte s inhalátorem zacházet správně, protože to může ovlivnit množství inzulínu, které vdechnete.

Musíte se vyvarovat užití přípravku EXUBERA ve vlhkém prostředí např. v koupelně s párou,

srchovém koutě nebo v kuchyni protože to může způsobit, že užijete nižší dávku inzulínu než

potřebujete (viz pokyny pro použití inhalátoru, uvedené na konci této příbalové informace).

Pokud je inzulínový inhalátor během použití náhodně vystaven extrémně vlhkému prostředí může

dojít ke snížení dávky inzulínu, kterou užijete. V takovém případě vyměňte jednotku uvolňující

inzulín před

Vaší další inhalací.

Dávkování

Váš lékař Vám předepíše zahajovací dávku přípravku EXUBERA

na základě Vaší tělesné hmotnosti.

V té mohou být namíchány 1mg (zelené) a 3mg (modré) blistry. Je důležité přesně dodržovat pokyny

Vašeho lékaře.

Jeden

blistr

přípravku

EXUBERA

odpovídá

přibližně

subkutánně

podaného

rychle

účinkujícího lidského inzulínu a jeden 3mg blistr přípravku EXUBERA odpovídá přibližně 8 IU

subkutánně podaného rychle účinkujícího lidského inzulínu.

K úpravě dávky lze přistoupit na základě množství jídla a nutričního složení, denní doby (vyšší

spotřeba inzulínu v ranních hodinách), koncentrace glukózy v krvi před jídlem, současné tělesné

námahy nebo podle předpokládané tělesné námahy.

Nepoužívejte tři samostatné 1mg blistry namísto jednoho 3mg blistru, protože tak užijete

mnohem vyšší dávku inzulínu (pro další podrobnosti viz „Jak se přípravek EXUBERA užívá“).

Pokud máte nízkou tělesnou hmotnost nebo potřebujete titrovat dávku menší než 1 mg, ověřte si u

svého lékaře, zda můžete přípravek EXUBERA užívat (pro další podrobnosti viz bod 3 „Jak se

přípravek EXUBERA užívá“ a bod 6 „Další informace“).

Přípavek již není registrován

Zvláštní skupiny pacientů

Pokud Vaše játra a ledviny nefungují dobře, řekněte to svému lékaři, může Vám doporučit snížit

dávku inzulínu.

Pokud je Vám méně než 18 let, řekněte to prosím svému lékaři, protože užívání přípravku EXUBERA

se nedoporučuje pacientům ve věku nižším než 18 let.

Zkušenosti s podáváním přípravku EXUBERA pacientům starším než 75 let jsou malé.

Zkušenosti s podáváním přípravku EXUBERA pacientům s městnavým srdečním selháváním jsou

velmi malé, a proto není přípravek EXUBERA doporučen pro pacienty s dušností, způsobenou

městnavým srdečním selháním.

Plicní onemocnění

Pokud máte nějaké plicní onemocnění jako je astma, emfyzém nebo chronická bronchitida, řekněte to

svému lékaři. Užívání přípravku EXUBERA se nedoporučuje pacientům s plicním onemocněním

Rovněž pokud máte obtíže s dýcháním, které jste v minulosti neprobíral(a) se svým lékařem, měl(a)

byste je s ním probrat ještě před zahájením léčby přípravkem EXUBERA.

Před zahájením léčby Vám lékař provede jednoduchý test funkce Vašich plic, aby se rozhodl, zda je

přípravek EXUBERA pro Vás vhodná/správná léčba. Po zahájení léčby bude Váš lékař kontrolovat

znovu po 6 měsících a ještě několikrát, jestli přípravek EXUBERA dobře snášíte.

Pokud zaznamenáte náhlé a závažné zhoršení v dýchání brzy po užití dávky přípravku EXUBERA,

měli byste přerušit užívání přípravku EXUBERA a sdělit to okamžitě Vašemu lékaři nebo vyhledat

oddělení urgentních případů v nejbližší nemocnici.

Pokud se u Vás rozvinou jakékoliv jiné zvětšující se dýchací obtíže během užívání přípravku

EXUBERA, měli byste to rovněž sdělit svému lékaři.

Nemoci a zranění

Při nemoci nebo větším zranění se Vám může zvýšit hladina cukru v krvi (hyperglykemie) nebo pokud

nejíte dostatečně, může Vám hladina cukru v krvi příliš klesnout (hypoglykemie). Zvládnutí diabetu

může v takových situacích vyžadovat mnoho péče a může se stát, že budete potřebovat vyhledat lékaře

nebo zdravotní sestru.

Pokud se během užívání přípravku EXUBERA u Vás vyskytne infekce dýchacích cest (jako jsou

bronchitida nebo infekce horních cest dýchacích) měli byste častěji monitorovat hladinu cukru v krvi a

může se stát, že budete potřebovat upravit Vaši dávku přípravku EXUBERA. Sdělte to prosím svému

lékaři, jestliže máte problém s podáváním přípravku EXUBERA nebo s kontrolou cukru v krvi.

Nejsou žádné zkušenosti s přípravkem EXUBERA u pacientů s infekcí plic (pneumonií/zápalem plic).

Přečtěte si, prosím, důležité informace o hypoglykémii a hyperglykémii a jejich léčbě v závěru bodu 4.

Cestování

Před cestou se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou o časovém rozvrhu jídel a podávání

inzulinu během cesty, možném vlivu změn různých časových pásem na hladiny cukru v krvi a jejich

kontrolu a na dostupnosti přípravku EXUBERA v zemích, které navštívíte.

Přípavek již není registrován

Užívání jiných léků:

Některé léky způsobují pokles hladiny cukru v krvi, některé zase její vzestup a jiné mohou mít oba

účinky, v závislosti na situaci. V každém případě bude zřejmě nezbytné upravit dávku inzulínu, aby se

zabránilo příliš nízkým nebo příliš vysokým hladinám cukru v krvi. Buďte opatrný(á) nejen když

začínáte užívat jiný lék, ale rovněž při ukončení jeho užívání.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, a to i o lécích, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu (v lékárně nebo jiném obchodě). Předtím než začnete užívat nový lék, zeptejte se

svého lékaře, zda tento lék ovlivňuje hladinu cukru v krvi, a jaké kroky, pokud je to zapotřebí, musíte

podniknout.

K lékům, které mohou způsobit pokles hladin cukru v krvi patří tablety proti cukrovce, inhibitory

angiotenzin

konvertujícího

enzymu

(ACE)

(používané

léčbě

určitých

stavů

srdce,

vysokého

krevního tlaku nebo zvýšených hladin bílkovin/albuminu v moči), inhibitory monoamino oxidázy

(MAO) (používané k léčbě deprese), některé betablokátory (používané k léčbě určitých stavů srdce a

vysokého krevního tlaku), salicyláty (např. Aspirin používaný k úlevě od bolesti a snížení horečky) a

sulfonamidová antibiotika.

K lékům

, které mohou způsobit vzestup hladin cukru v krvi patří kortikosteroidy (používané k léčbě

zánětlivých stavů, s vyjímkou

místního podání), danazol (používaný k léčbě některých poruch

ženských hormonů), perorální kontraceptiva (používané ke kontrole početí), hormony štítné žlázy

(užívané k léčbě poruchy funkce štítné žlázy), růstové hormony (užívané k léčbě endokrinních

poruch),

sympatomimetika

(používané

léčbě

astmatu),

thiazidy

(užívané

léčbě

zvláštních

endokrinních poruch).

Bronchodilatancia (inhalační léky k úlevě při zúžení průdušek) používané u průduškového astmatu

nebo jiných onemocnění průdušek mohou způsobit výrazný pokles hladiny cukru v krvi, pokud jsou

užity před inhalací inzulínu (viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

EXUBERA užívat“).

Hladina cukru v krvi může poklesnout nebo se zvýšit při užívání betablokátorů nebo při pití alkoholu.

Betablokátory mohou oslabit varovné příznaky hypoglykemické reakce nebo je zcela potlačit. Alkohol

může zvýšit účinek inzulínu a vést k nízkým hladinám cukru v krvi. Octreotide/lanreotide (užívané k

léčbě zvláštních endokrinních poruch) mohou změnit potřebu i

nzulínu.

Pokud kouříte, bude množství inzulínu vstřebaného do Vašeho organismu vyšší a bude u Vás vyšší

riziko hypoglykémie. Při užívání přípravku EXUBERA nekuřte (viz bod 2 „Čemu musíte věnovat

pozornost, než začnete přípravek EXUBERA užívat“).

Naopak pasivní expozice cigaretovému kouři může snížit množství inzulínu, které se vstřebá do

Vašeho organismu.

Těhotenství

Nejsou žádné zkušenosti s podáváním přípravku EXUBERA u těhotných žen. Přípravek EXUBERA

nesmí

v těhotenství

užívat.

Informujte

svého

lékaře

nebo

zdravotní

sestru

pokud

plánujete

těhotenství

nebo

pokud

již

těhotná

jste.

Lékař

může

nahradit

přípravek

EXUBERA

injekčním

inzulínem pro léčbu cukrovky. Je možné, že bude třeba měnit dávkování inzulínu během těhotenství a

po porodu. Pečlivá kontrola diabetu a prevence hypoglykemie jsou důležité pro zdraví Vašeho dítěte.

Kojení

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem, protože může být zapotřebí úprava dávek inzulínu a diety.

Přípavek již není registrován

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Pokud máte příliš nízkou hladinu cukru (hypoglykemie) v krvi, může dojít ke snížení schopnosti se

soustředit nebo reagovat. Mějte, prosím, tento možný problém na paměti za všech okolností, kdy

můžete přivést do rizika sebe a jiné osoby (např. řízení automobilu nebo práce se stroji). Kontaktujte

lékaře a poraďte se s ním o vhodnosti řízení dopravních prostředků, pokud se u Vás vyskytují:

časté epizody hypoglykemie,

snížení nebo chybění varovných známek hypoglykemie.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK

XUBERA UŽÍVÁ

EXUBERA má být užita 10 minut před začátkem jídla.

Váš lékař rozhodne na základě Vaší hmotnosti jaké množství přípravku EXUBERA budete na začátku

léčby potřebovat a doporučí po tom změny na základě Vaší diety a cvičení.

Jeden 1mg blistr přípravku EXUBERA Vám dodá přibližně 3 IU subkutánně podaného rychle

účinkujícího lidského inzulínu. Jeden 3mg blistr přípravku EXUBERA Vám dodá přibližně 8 IU

subkutánně podaného rychle účinkujícího lidského inzulínu. Pokud máte nízkou tělesnou hmotnost

nebo potřebujete titrovat dávku menší než 1 mg, ověřte si u svého lékaře, zda můžete přípravek

EXUBERA užívat.

Před použitím dávky přípravku se vždy ujistěte, že máte správnou sílu a správný počet blistrů

přípravku EXUBERA. Je důležité, abyste si vzal(a) takový počet blistrů s 1 mg nebo 3 mg přípravku,

které Vám lékař doporučil a v kombinaci, kterou Vám doporučil.

Nepoužívejte tři blistry po 1 mg místo jednoho blistru po 3 mg, protože tím užijete mnohem větší

dávku inzulinu. Pokud Vám přechodně dojdou blistry po 3 mg, užijte dva blistry po 1 mg a

pečlivě monitororujte Vaší hladinu cukru v krvi. Kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka

jakmile je to možné abyste si opatřili další blistry po 3 mg.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Příprava užití přípravku EXUBERA

Pro použití přípravku EXUBERA nejprve oodělte blistr od hřbetu odtržením podél trhací rýhy

(perforace).

Neotvírejte

blistr

obsahující

přípravek

EXUBERA.

Blistr

bude

při

jeho

použití

propíchnut

v inhalátoru. Obsah jednodávkového blistru nepolykejte.

Přípravek

EXUBERA

musíte

vdechovat

pouze

ústy

smíte

užívat

pouze

pomocí

Vašeho

inzulínového inhalátoru.

Vždy dodržujte pokyny Vašeho lékaře ohledně toho kdy a jak přípravek EXUBERA užívat. Návod,

jak používat inzulínový inhalátor a jak se o něj starat, je uveden na konci této příbalové informace.

Ověřte s Vaším lékařem, zdravostní sestrou nebo lékárníkem jestli nemáte nějaké další dotazy ohledně

přípravku EXUBERA nebo inzulínového inhalátoru.

Chyby při dávkování

Prosím, projednejte se svým lékařem , co máte udělat pokud jste užil(a) příliš mnoho nebo příliš málo

přípravku EXUBERA, případně pokud jste vynechal(a) dávku, tak abyste věděli, co dělat.

Pokud jste si

vzal(a) příliš mnoho inzulínu

, může se rozvinout hypoglykemie. Kontrolujte si

často hladinu cukru v krvi. Obecně k zabránění hypoglykemie musíte sníst více jídla a sledovat

Přípavek již není registrován

cukr v krvi. Informace o léčbě hypoglykemie jsou uvedeny na konci bodu 4 této příbalové

informace.

Pokud jste

vynechal(a) dávku inzulínu, případně pokud jste si vzal(a) příliš malou dávku

může dojít k tomu, že jsou hladiny cukru v krvi příliš vysoké. Kontrolujte si často hladinu cukru

v krvi. Další informace o hyperglykemii jsou uvedeny na konci bodu 4 této příbalové informace.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i EXUBERA nežádoucí účinky.

Nežádoucí účinky hlášené velmi často

(Zaznamenané u více než 1 z 10 pacientů)

Hypoglykemie

jako

při

léčbě

jakýmkoliv

inzulínem,

nejčastějším

nežádoucím

účinkem

přípravku EXUBERA je hypoglykemie (příliš nízká hladina cukru v krvi). Informace o hypoglykemii

a její léčbě jsou uvedeny na konci bodu 4 této příbalové informace.

Kašel

- kašel se může objevit během několika vteřin až minut po inhalování přípravku EXUBERA.

Kašel je obvykle mírný a v průběhu času se často zlepšuje.

Nežádoucí účinky hlášené často

(Zaznamenané u méně než 1 z 10 pacientů, ale u více než 1 ze 100 pacientů)

K častým hlášeným nežádoucím účinkům patří mírné až střední zkrácení dechu (dušnost), produktivní

kašel, dráždění v hrdle a sucho v hrdle.

Nežádoucí účinky hlášené méně často

(Zaznamenané u méně než 1 ze 100 pacientů, ale u více než 1 z 1000 pacientů)

Méně častými nežádoucími účinky jsou infekce v krku (faryngitida), krvácení z nosu (epistaxis),

zúžení dýchacích cest s dýchacími obtížemi (bronchospasmus), dýchavičnost, změna hlasu (dysfonie),

bolest v hrdle, onemocnění mandlí, sucho v ústech a bolest na hrudníku.

Další nežádoucí účinky

U některých pacientů se vyskytla tekutina v plicích (pohrudniční výpotek).

Léčba inzulínem může způsobit, že tělo vytváří protilátky proti inzulínu (látky, které se váží na

inzulin). Rozvoj těchto protilátek byl pozorován častěji u pacientů léčených přípravkem EXUBERA

v porovnání k pacientům léčených subkutánně podávaným inzulínem. Ačkoliv se tyto protilátky

mohou tvořit, nemají vliv na kontrolu Vaší glukózy v krvi.

Během léčby přípravkem EXUBERA se může objevit malé snížení funkce plic, ačkoliv si nemusíte

všimnout žádných příznaků. Tato změna se objeví během prvních měsíců léčby a během pokračování

léčby se nezhoršuje. Pokud ukončíte léčbu přípravkem EXUBERA, funkce Vašich plic se obvykle

vrátí na Vaši normální úroveň. Pokud zaznamenáte změnu dýchání při užívání přípravku EXUBERA,

informujte svého lékaře.

Těžké alergické reakce na inzulín jsou velmi vzácné. Takové reakce na inzulín nebo na pomocnou

látku mohou vyvolat kožní reakce, těžk

é otoky kůže nebo sliznic (angioedém), krácení dechu, pokles

krevního tlaku a mohou být život ohrožující.

Při zahájení léčby inzulínem se mohou vyskytnout změny Vašeho vidění. Tyto změny jsou obvykle

mírné a postupem času odezní.

Přípavek již není registrován

Léčba inzulínem může rovněž způsobit přechodné hromadění vody v těle, které způsobuje otoky lýtek

a kolem kotníků.

Jestliže

zaznamenáte

tyto

nežádoucí

účinky

a

obtěžují

Vás,

nebo

zaznamenáte

jakýkoliv

nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Pokud je hladina cukru v krvi příliš nízká (hypoglykemie)

Hladina cukru v krvi může příliš poklesnout, pokud např.:

jste si vzal(a) příliš velkou dávku inzulínu,

zapomněl(a) jste se najíst nebo jste se najedl(a) pozdě,

neměl(a) jste dostatečné množství jídla nebo jste měl(a) stravu s menším obsahem uhlovodanů

než obvykle (cukr a látky podobné cukru se nazývají uhlovodany, umělá sladidla NEJSOU

uhlovodany),

ztrácíte nebo nejste schopen(a) přijímat uhlovodany vzhledem ke zvracení nebo průjmu,

pijete alkohol, zejména, pokud jste se dostatečně nenajedl(a),

máte větší tělesnou námahu než obvykle nebo provádíte jiný druh tělesné činnosti,

zotavujete se z úrazu nebo operace či jiné zátěžové situace,

zotavujete se z horečnatého onemocnění či jiného onemocnění,

užíváte nebo jste přestal(a) užívat některé jiné léky (viz bod 2 „Užívání jiných léků“).

Hypoglykémie (nízké hladiny cukru v krvi) se může rovněž objevit pravděpodobně, pokud

jste se právě začal(a) léčit inzulinem nebo jste změnil(a) léčbu na jiný inzulínový přípravek,

hladiny cukru v krvi jsou téměř normální nebo jsou nestabilní,

trpíte závažným onemocněním ledvin nebo jater nebo některým jiným onemocněním, např.

hypothyreózou (snížená funkce štítné žlázy).

K příznakům ukazujícím na přílišný pokles nebo na příliš rychlý pokles hladiny cukru v krvi patří

např.: pocení, vlhká lepkavá kůže, úzkost, rychlá srdeční frekvence, vysoký krevní tlak, bušení srdce a

nepravidelná srdeční frekvence, bolesti na hrudníku (angina pectoris). Tyto příznaky se často vyskytují

ještě před vznikem příznaků nízké hladiny cukru v mozku.

K příznakům, které ukazují na nízkou hladinu cukru v mozku patří: bolesti hlavy, výrazný hlad,

nevolnost, zvracení, únava, spavost, poruchy spánku, neklid, agresivní chování, výpadky koncentrace,

porucha reaktivity, deprese, zmatenost, poruchy řeči (někdy naprostá ztráta řeči), zrakové poruchy,

třes, ochrnutí, pocity brnění (parestesie), znecitlivění a brnění kolem úst, závratě, ztráta sebekontroly,

neschopnost se o sebe postarat, křeče, ztráta vědomí.

První příznaky, které Vás upozorňují na hypoglykemii („varovné příznaky“) mohou být změněny, být

slabší nebo zcela chybět v těchto případech:

jste starší,

máte již dlouhou dobu cukrovku,

cukrovka Vám způsobila určitý druh nervového onemocnění (autonomní neuropatie),

prodělal(a) jste v nedávné době hypoglykemii (např. předchozí den) nebo se hypoglykemie

vyvíjí pomalu,

máte téměř normální nebo přinejmenším výrazně zlepšené hladiny cukru,

užíváte nebo jste užíval(a) některé léky (viz bod 2 „Užívání jiných léků“).

V takovém případě se může vyvinout závažná (dokonce i ztráta vědomí) hypoglykemie ještě dříve než

si uvědomíte problém. Vždy se snažte poznat varovné příznaky. Je-li to potřebné, častější vyšetření

hladiny cukru v krvi Vám může pomoci určit epizody mírné hypoglykemie, které by mohly být jinak

přehlédnuty. Pokud si nejste jistý(á), zda dokážete poznat varovné příznaky, vyvarujte se situací (např.

řízení automobilu), při kterých byste se mohl(a) vystavit nebo byste mohl(a) vystavit jiné osoby

rizikům hypoglykemie.

Přípavek již není registrován

Co dělat v případě hypoglykemie?

Neberte si více inzulínu. Ihned si vezměte 10-20 g cukru, např. glukózu, kostky cukru nebo

cukrem oslazený čaj. (Zjistěte si někdy, kolik lžiček nebo kostek cukru, případně tablet glukózy

představuje toto množství.) Upozornění: pamatujte, že umělá sladila nebo potraviny s umělými

sladidly (např. dietní nápoje) Vám v případě hypoglykemie nepomohou.

Poté snězte něco, co má dlouhodobý účinek na zvýšení cukru v krvi (např. chléb). Váš lékař

nebo zdravotní sestra to s Vámi proberou.

Pokud se hypoglykemie vrátí, vezměte si dalších 10-20 g cukru.

Pokud nejste schopen(a) upravit hypoglykemii nebo v případě její recidivy, oznamte to ihned

svému lékaři.

Vždy s sebou noste nějaký cukr (nejméně 20 g).

Pokud nejste schopen (schopna) polykat nebo jste v bezvědomí, bude zapotřebí Vám podat injekci

glukózy

nebo

glukagonu

(lék

zvyšující

cukr

v krvi).

Tyto

injekce

mohou

být

odůvodněné

v případech, kdy není jisté, zda máte hypoglykemii.

Doporučuje se ihned poté, co si vezmete glukózu, provést vyšetření hladiny cukru v krvi, aby se

zkontrolovalo, zda se skutečně jedná o hypoglykemii.

Pokud je hladina cukru v krvi příliš vysoká (hyperglykemie)

Hladina cukru v krvi může být příliš vysoká, pokud např.

jste neužil(a) dostatečnou dávku inzulinu nebo pokud je méně účinný, např. při nesprávném

uchovávání,

máte menší tělesnou námahu, jste ve stresu (emoční utrpení, vzrušení) nebo jste zraněn/a, po

operaci, horečnaté onemocnění nebo některá jiná onemocnění,

užíváte nebo jste užíval(a) některé jiné léky (viz bod 2 „Užívání jiných léků“).

Příznaky, které Vám mohou napovědět, že Vaše hladina cukru je příliš vysoká, jsou:

žízeň, zvýšená potřeba močení, únava, suchá kůže, zrudnutí obličeje, ztráta chuti k jídlu, nízký krevní

tlak, rychlá srdeční frekvence a glukóza a ketolátky v moči. Příznaky závažného stavu (ketoacidózy)

při nedostatku inzulinu jsou bolesti žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost až ztráta vědomí.

Jakmile se tyto příznaky objeví, proveďte vyšetření hladiny cukru v krvi a vyšetření moče na

přítomnost ketolátek.

Závažnou hyperglykemii nebo ketoacidózu musí vždy léčit lékař, obvykle za

pobytu v nemocnici.

Noste při sobě informaci, že jste diabetik.

5.

UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU PŘÍPRAVKU

XUBERA

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30

C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkem.

Po prvním otevření fólie přebalu: uchovávejte při teplotě do 25

C.Použijte během 3 měsíců po

otevření.

Chraňte blistry před chladem nebo mrazem.

Nepoužívejte přípravek EXUBERA, jestliže zaznamenáte, že blistr není řádně uzavřen nebo je

poškozen.

Nepoužívejte

uplynutí

doby

použitelnosti

vyznačené

(EXP)

obalu

nebo

jednodávkových

blistrech.

Přípavek již není registrován

Návod, jak se starat o inzulínový inhalátor je uveden na konci této příbalové informace „Návod

k použití“.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek EXUBERA obsahuje

Léčivou látkou je lidský inzulín. Každý jednodávkový blistr obsahuje 1 mg nebo 3 mg léčivé

látky lidský inzulín.

Pomocné

látky

přípravku

EXUBERA

jsou

manitol,

glycin,

dihydrát

citronanu

sodného

hydroxid sodný.

Užití tří samostatných blistrů po 1 mg dodá do Vašich plic více inzulínu než jeden blistr s 3 mg. Jeden

3mg blistr nesmí být nahrazen třemi 1mg blistry (viz bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než

začnete přípravek EXUBERA užívat“ a bod 3 „Jak se přípravek EXUBERA užívá“).

Jak přípravek EXUBERA vypadá a co obsahuje toto balení

EXUBERA se dodává jako odtrhávací blistry s označením buď 1 mg EXUBERA zeleným inkoustem

nebo 3 mg EXUBERA modrým inkoustem. Hřbet kartičky 1mg blistru má jednu vystouplou rýhu a

hřbet kartičky 3mg blistru má tři vystouplé rýhy. V každém kartonu je 6 blistrů a 5 blistrových kartonů

je v jedné vaničce. Vanička je uzavřená v plastikovém sáčku s vysoušecím činidlem, které udržuje lék

v suchu a není určen k jídlu.

EXUBERA je k dostání v těchto velikostech balení:

balení obsahující 30, 60, 90, 180 a 270 x 1 perforovaný jednodávkový blistr PVC/Al s obsahem

1 mg

balení obsahující 30, 60, 90, 180 a 270 x 1 perforovaný jednodávkový blistr PVC/Al s obsahem

3 mg

balení obsahující 60 x 1 perforovaný jednodávkový blistr PVC/Al s obsahem 1 mg inzulínu (2

sáčky) a 2 náhradní jednotky uvolňující inzulín

balení obsahující 270 x 1 perforovaný jednodávkový blistr PVC/Al s obsahem 1 mg inzulínu (9

sáčků) a 6 náhradních jednotek uvolňující inzulín

balení obsahující 60 x 1 perforovaný jednodávkový blistr PVC/Al s obsahem 3 mg inzulínu (2

sáčky) a 2 náhradní jednotky uvolňující inzulín

balení obsahující 90 x 1 perforovaný jednodávkový blistr PVC/Al s obsahem 3 mg inzulínu (3

sáčky) a 2 náhradní jednotky uvolňující inzulín

balení obsahující 180 x 1 perforovaný jednodávkový blistr PVC/Al s obsahem 3 mg inzulínu (6

sáčků) a 2 náhradní jednotky uvolňující inzulín

balení obsahující 270 x 1 perforovaný jednodávkový blistr PVC/Al s obsahem 3 mg inzulinu (9

sáčků) a 6 náhradních jednotek uvolňujících inzulín

sada obsahující 90 x 1 perforovaný jednodávkový blistr PVC/Al s obsahem 1 mg inzulínu (3

sáčky), 1 inzulínový inhalátor, 1 náhradní komůrku a 6 náhradních jednotek uvolňujících inzulín

sada obsahující 90 x 1 perforovaný jednodávkový blistr PVC/Al s obsahem 3 mg inzulínu (3

sáčky), 1 inzulínový inhalátor, 1 náhradní komůrku a 6 náhradních jednotek uvolňujících inzulín

Dostupná jsou další balení obsahující inhalátor, jednotku uvolňující inzulín a komůrku.

Přípavek již není registrován

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci je Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Velká

Británie.

Výrobce je Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, Heinrich Mack Strasse 35, 89257, Illertissen,

Německo.

Další informace o tomto přípravku získáte v EXUBERA centrum péče o zákazníky.

België /Belgique / Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Klanteninformatiedienst

voor

EXUBERA/

EXUBERA-Service-Center/Service Client local

EXUBERA

Tél/Tel: 0800 30432

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Service

Client

local

EXUBERA/EXUBERA-

Service-Center

Tél/Tel: 8002 5350

Tél/Tel: + 32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

EXUBERA centrum péče o zákazníky

Tel: 800106108

Tel: + 420 283 004 111

EXUBERA ügyfélszolgálat

Tel. 06-80-203-279

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

EXUBERA kundecenter

Tlf: 80 60 10 40

Tlf: + 45 44 20 11 00

EXUBERA Customer Care Centre

Tel: 800 62451

Tel: + 356 21 220174

Deutschland

Nederland

EXUBERA-Service-Center

Tel: 0800 3982372

Tel: + 49 (0)721 6101 9000

Klanteninformatiedienst voor EXUBERA

Tel: 0800 3982372

Tel: + 31 (0)10 406 42 00

Eesti

Norge

EXUBERA Kliendi Tugikeskusega

Tel: + 372 6 405 328

EXUBERA kundetelefon

Tlf: 800 74444

Tlf: + 47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

Κέντρο

Εξυπηρέτησης

και

Ενημέρωσης

Πελατών του EXUBERA

Τηλ: 80011 83333

Τηλ: + 30 210 6785 800

EXUBERA-Service-Center

Tel: 0800 80 80 42

Tel: + 43 (0)1 521 15 0

España

Polska

Centro

local

Atención

Cliente

EXUBERA

Tel: 900 900866

Tel: + 34 91 490 99 00

Lokalne

telefoniczne

centrum

informacyjne

pacjenta

Tel.: 0800 80 88 80

Tel.: + 48 22 335 61 00

Přípavek již není registrován

France

Portugal

Service Client local EXUBERA

Tél: 0800 438 438

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Serviço

local

Atendimento

utilizador

EXUBERA

Tel: 800 206746

Tel: + 351 21 423 5500

Ireland

Slovenija

EXUBERA Customer Care Centre

Tel: 1 800 882 392

Tel: + 44 (0)1737 331111

Center za svetovanje o EXUBERA

Tel: 080 2682

Tel: + 386 1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

EXUBERA neytendaþjónusta

Tel: 044 20 11 00

Tel: + 354 535 7000

EXUBERA Centrum starostlivosti o pacientov

Tel: 0800 101 001

Tel: + 421 2 5941 8500

Italia

Suomi/Finland

Customer Care locale di EXUBERA

Tel: 0800 021354

Tel: + 39 06 33 18 21

EXUBERA-asiakaspalvelunumero

Puh/Tel: 0800 915 133

Puh/Tel: + 358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Sverige

Κέντρο

Εξυπηρέτησης

και

Ενημέρωσης

Πελατών του EXUBERA

Τηλ: 800 92656

Τηλ: + 357 22 81 80 87

Kundservice för EXUBERA

Tel: 020 88 80 80

Tel: + 46 (0)8 5505 2000

Latvija

United Kingdom

EXUBERA pacientu atbalsta centrs

Tel: + 371 70 35 775

EXUBERA Customer Care Centre

Tel: 0845 850 0198

Tel: + 44 (0)1737 331111

Lietuva

EXUBERA pacientų priežiūros centras

Tel: 8 800 22000

Tel. + 3705 2514000

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

04/2006

Přípavek již není registrován

Návod k použití inzulínového inhalátoru

Přečtěte si pozorně celý návod dříve, než začnete tento inzulínový inhalátor používat.

Ponechte si tento návod pro případ, že si ho budete potřebovat přečíst znovu.

Před použitím inzulínového inhalátoru se vždy ujistěte, že máte k dispozici správné blistry.

Přečtěte si rovněž příbalovou informaci pro přípravek EXUBERA

1 mg a 3 mg, dávkovaný prášek k

inhalaci.

VÝMĚNA INHALÁTORU A JEDNOTKY UVOLŇUJÍCÍ INZULÍN

Inzulínový inhalátor vyměňte jednou za rok od data jeho prvního použití.

Jednotka uvolňující inzulín v inzulínovém inhalátoru se mění každé 2 týdny, nebo poté, je-li inhalátor

náhodně vystaven extrémně vlhkému prostředí např. v koupelně s párou.

UCHOVÁVÁNÍ INZULÍNOVÉHO INHALÁTORU

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte inzulínový inhalátor na suchém místě při pokojové teplotě.

Chraňte inzulínový inhalátor před chladem nebo mrazem.

SEZNAMTE

SE

S

JEDNOTLIVÝMI

ČÁSTMI

VAŠEHO

INZULÍNOVÉHO

INHALÁTORU

překlad

textu

obrázku:

náustek;

průhledná

komůrka; modré tlačítko (není vidět); tlačítko

uvolnění

komůrky;

spodní

část;

štítek

s názvem

Exubera;

aktivizer;

tlačítko

uvolnění komůrky (není vidět); šedivé tlačítko;

blistr

s inzulínem;

modré

držadlo;

černý

kroužek]

Přípavek již není registrován

JAK SI VZÍT DÁVKU LÉKU

1.

Sestavení inzulínového inhalátoru

Uchopte inzulínový inhalátor do ruky. Ujistěte

nápis

„EXUBERA”

horní

části

inhalátoru směřuje k Vám.

Uchopte

černý

kroužek

spodní

části

inhalátoru a vytáhněte spodní část z komůrky.

Poté, co je inhalátor zcela vytažen a uzamčen ve

správné poloze, uslyšíte kliknutí. Dno komůrky

MUSÍ být nad šedivým tlačítkem.

Přípavek již není registrován

2.

Vložte blistr s inzulínem

Držte blistr s inzulínem potištěnou částí směrem

nahoru

zářezem

směřujícím

k inzulínovému

inhalátoru a vložte blistr do inhalátoru.

Vsuňte blistr s inzulínem přímo do otvoru pro

blistr až na doraz.

3.

Příprava na užití dávky

Přesvědčte se, že náustek je uzavřený.

Odtáhněte modré držadlo až na doraz.

Stlačte držadlo, až záklopka zaklapne.

Přípavek již není registrován

Vzpřímeně se postavte nebo posaďte.

Normálně dýchejte.

4.

Inhalujte dávku inzulínu

Proveďte následující kroky v tomto pořadí.

Uchopte

inzulínový

inhalátor

vzpřímené

poloze s modrým tlačítkem směřujícím k Vám.

Zmáčkněte modré tlačítko až se ozve kliknutí a

sledujte,

objeví

obláček

inzulínu

v komůrce.

Až se objeví obláček, ihned otočte náustkem

dokola. Náustek nyní směřuje k Vám.

Přípavek již není registrován

Obejměte

rychle

svými

náustek,

inzulín neunikal kolem.

Neblokujte otvor náustku jazykem nebo zuby.

Nefoukejte do náustku.

Pomalu a zhluboka vdechněte jedním dechem

inzulínový obláček ústy.

Nefoukejte do náustku.

Vyjměte náustek z úst.

Zavřete ústa a zadržte dech na 5 vteřin.

Normálně vydechněte.

5.

Poté, co si vezmete dávku

Otočte náustek zpět do zavřené polohy.

Zmáčkněte

šedivé

tlačítko

vytáhněte

inzulínový blistr.

Pokud

potřebujete

vzít

další

blistry

jako

součást Vaší dávky, opakujte kroky 2, 3 a 4.

Přípavek již není registrován

6.

Poté, co je ukončeno podávání dávky

léku

Zmáčkněte současně dvě tlačítka pro uvolnění

komůrky

straně

spodní

části

inhalátoru.

Zatlačte spodní část zpět do komůrky.

PÉČE O INZULÍNOVÝ INHALÁTOR

Je důležité, abyste dodržovali tyto kroky. Tím

zajistíte, že inzulínový inhalátor

zůstane čistý a

bude řádně fungovat.

Rozmontujte inzulínový inhalátor

Uchopte inzulínový inhalátor do ruky. Ujistěte

nápis

EXUBERA

horní

části

inhalátoru směřuje k Vám.

Uchopte

černý

kroužek

spodní

části

inhalátoru a vytáhněte spodní část z komůrky.

Přípavek již není registrován

Jednou rukou zmáčkněte současně obě tlačítka

pro uvolnění komůrky po straně spodní části

inhalátoru

druhou

rukou

přitom

vytahujte

spodní část inhalátoru z komůrky.

Čištění

Komůrka a náustek – jednou týdně

Jak?

Rozmontujte inzulínový inhalátor.

Otočte náustek do otevřené polohy. Viz výše.

Navlhčete čistý měkký hadřík a použijte jemné

tekuté

mýdlo

k otření

vnějšku

vnitřku

komůrky a náustku. NEDÁVEJTE komůrku do

myčky nádobí.

Důkladně

opláchněte

mýdlo

z komůrky

náustku horkou vodou.

Nechte komůrku vysušit na vzduchu. Zajistěte,

nezůstaly

žádné

kapičky

vody

potom uzavřete náustek. Vsuňte zpět komůrku

do spodní části inhalátoru.

Návod,

vložit

komůrku

spodní

části

inhalátoru,

uveden

v části

„Smontování

inzulínového inhalátoru”.

Přípavek již není registrován

Pokud umytá komůrka nevyschla do doby než

máte

vzít

další

dávku

inzulínu,

použijte

náhradní komůrku.

Spodní část – jednou týdně

Jak?

Nedávejte spodní část inhalátoru do vody.

Nenechte

namočit

vnitřek

jednotky

uvolňující inzulín.

Nepoužívejte

mýdlo

ani

jiný

čistící

prostředek.

Navlhčete vodou čistý jemný hadřík.

Při čištění horní části spodního dílu inhalátoru

postupujte opatrně, aby se nedostala voda do

jednotky

uvolňující

inzulín.

V tuto

chvíli

jednotku uvolňující inzulín nevyjímejte. Nechte

modré držadlo zavřené.

Otírejte

pouze

HORNÍ

ČÁST

a

VNĚJŠÍ

POVRCH

spodního

dílu.

Neotírejte

otvor

pro blistr.

Smontování inzulínového inhalátoru

Mějte horní díl spodní části inhalátoru v úrovni

s otevřeným koncem komůrky. Modrá tečka na

dně komůrky musí být na stejné straně jako

modré tlačítko.

Stlačte

současně

obě

tlačítka

uvolnění

komůrky po stranách spodní části inhalátoru.

Zasuňte spodní část do komůrky.

Uchovávejte

inzulínový

inhalátor

suchém

místě při pokojové teplotě.

Přípavek již není registrován

VÝMĚNA

JEDNOTKY

UVOLŇUJÍCÍ

INZULÍN

Výměna jednotky uvolňující inzulín

Každé 2 týdny

Měli

byste

vyvarovat

užívání

přípravku

EXUBERA

v podmínkách

vysoké

vlhkosti,

např. v koupelně s párou, protože může dojít

k podání

nižší

dávky

než

potřebujete

(viz

pokyny pro použití inhalátoru).

Pokud je inzulínový inhalátor během použití

náhodně vystaven extrémně vlhkému prostředí

může dojít ke snížení dávky inzulínu, kterou

užijete. V takovém případě vyměňte jednotku

uvolňující inzulín před Vaší další inhalací.

Jak?

Vyjměte použitou jednotku uvolňující inzulín

Při

odstraněné

komůrce

spodní

části

inhalátoru

(viz

„Rozmontujte

inzulínový

inhalátor“)

uchopte

spodní

část

ruky,

přičemž šedivé tlačítko směřuje k Vám. Otočte

použitou jednotku uvolňující inzulín asi o čtvrt

otáčky proti směru hodinových ručiček směrem

k symbolu odemknutí.

Vytáhněte použitou jednotku uvolňující inzulín

směrem nahoru a mimo spodní část a vyhoďte

Odstraňte použitou jednotku uvolňující inzulín

bezpečně

v souladu

s místními

předpisy,

případně

zkontrolujte

způsob

likvidace

zdravotnickými pracovníky.

Nasazení nové jednotky uvolňující inzulín

Vyjměte jednotku uvolňující inzulín z obalu.

Uchopte novou jednotku uvolňující inzulín tak,

její

horní

část

směřovala

k Vám.

jednotce

uvolňující

inzulín

uvidíte

modrou

čárku. Držte jednotku uvolňující inzulín v jedné

ruce

otáčejte

její

horní

částí

proti

směru

hodinových ručiček, pokud to půjde.

Přípavek již není registrován

Dejte

modrou

čárku

horní

části

jednotky

uvolňující inzulín do jedné řady se symbolem

odemknutí na vrcholu spodní části inhalátoru.

Vtlačte jednotku uvolňující inzulín jemně do

spodní části. Netlačte, protože by měla na místo

lehce

zapadnout.

(Pokud

nová

jednotka

uvolňující

inzulín

nezapadne

místo

nebo

pasuje příliš pevně, vyjměte ji a pokuste se o

nové zasunutí.)

Otáčejte horní částí jednotky uvolňující inzulín

ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud

modrá

čárka

nemíří

symbol

zamknutí

spodní

části

inhalátoru.

Nová

jednotka

uvolňující inzulín je nyní uzamčena na svém

místě.

Přečtěte si celý dokument

Přípavek již není registrován

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

EXUBERA 1 mg dávkovaný prášek k inhalaci.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden jednodávkový blistr obsahuje 1 mg lidského inzulínu.

Expozice lidského inzulínu po podání tří blistrů po 1 mg je významně vyšší než po podání jednoho

blistru s 3 mg. Blistr s 3 mg proto není zaměnitelný za tři blistry po 1 mg (viz body 4.2, 4.4 a 5.2).

Vyroben technologií rekombinace DNA využitím kmenů bakterie

Escherichia coli

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Dávkovaný prášek k inhalaci.

Bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek EXUBERA je indikován k léčbě dospělých pacientů s diabetem mellitem 2. typu, který není

dostatečně kompenzován perorálními antidiabetiky a který vyžaduje léčbu inzulínem.

Přípravek EXUBERA je rovněž indikován pro léčbu dospělých pacientů s diabetem mellitem 1. typu

jako

doplněk

dlouhodobě

nebo

střednědobě

účinkujícímu

subkutánnímu

inzulínu,

kterých

očekávaný

přínos

doplňkového

inhalačního

inzulínu

převažuje

potenciálním

bezpečnostním

doporučením

(viz bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

EXUBERA (inhalační lidský inzulín) je rychle účinkující lidský inzulín k používání u diabetes

mellitus

nebo

typu.

Inhalační

lidský

inzulín

užívat

v monoterapii

nebo

v kombinaci

s perorálními

antidiabetiky

a/nebo

dlouhodobě

nebo

střednědobě

účinkujícími

subkutánně

podávanými inzulíny, aby bylo dosaženo optimalizace kontroly glykémie.

EXUBERA 1mg a 3mg jednodávkové blistry jsou určeny pro podání plícemi perorální inhalací pouze

za použití inzulínového inhalátoru.

Inhalace tří 1mg jednodávkových blistrů po sobě vede k významně vyšší expozici inzulínu než

inhalace

jednoho

jednodávkového

blistru.

Není

proto

možná

náhrada

jednoho

jednodávkového blistru třemi jednodávkovými blistry po 1 mg (viz body 2, 4.4 a 5.2).

Inhalační lidský inzulín má rychlejší nástup účinku než subkutánně podaný rychle účinkující lidský

inzulín. Vzhledem ke svému rychlému nástupu účinku by se inhalační lidský inzulín měl podávat 10

minut před jídlem.

Úvodní dávka a další dávkování (dávka a doba podání) musí být stanoveny individuálně lékařem a

upravovány podle individuální odpovědi pacienta a podle jeho potřeb (např. dieta, tělesná aktivita a

způsob života).

Přípavek již není registrován

Denní dávky a časový rozvrh podání

Neexistují pevná pravidla pro dávkování inzulínu. Nicméně doporučená úvodní denní dávka je

založena na následujícím vzorci:

Tělesná hmotnost (kg) x 0,15 mg/kg = celková denní dávka (mg). Celková denní dávka se rozdělí do

tří dávek podávaných před jídlem.

Přibližný návod pro počáteční dávkování přípravku EXUBERA před jídlem, založené na pacientově

tělesné hmotnosti je uveden v tabulce 1:

Hmotnost pacienta

Počáteční dávka před

jídlem

Přibližná

dávka v IU

Počet blistrů po

1 mg na dávku

Počet blistrů po

3 mg na dávku

30 až 39.9 kg

1 mg na jednu dávku jídla

3 IU

40 až 59.9 kg

2 mg na jednu dávku jídla

6 IU

60 až 79.9 kg

3 mg na jednu dávku jídla

8 IU

80 až 99.9 kg

4 mg na jednu dávku jídla

11 IU

100 až 119.9 kg

5 mg na jednu dávku jídla

14 IU

120 až 139.9 kg

6 mg na jednu dávku jídla

16 IU

Tabulka 1: Přibližný

návod

pro

počáteční

dávkování

přípravku

EXUBERA

před

jídlem

(založené na pacientově tělesné hmotnosti).

Jeden

blistr

inhalačního

inzulínu

odpovídá

přibližně

subkutánně

podaného

rychle

účinkujícího

lidského

inzulínu.

Jeden

blistr

inhalačního

inzulínu

odpovídá

přibližně

subkutánně podaného rychle účinkujícího lidského inzulínu. Tabulka 1 nahoře uvádí přibližné IU

dávky rychle účinkujícího lidského inzulínu pro počáteční dávky přípravku EXUBERA před jídlem

v mg.

Přípravek EXUBERA by měl být proto podáván pacientům s nízkou tělesnou hmotností s opatrností.

Použití přípravku EXUBERA u pacientů vyžadujících titraci dávky menší než 1 mg se nedoporučuje

(viz bod 4.4).

Může být potřebná úprava dávky na základě množství jídla a nutričního složení, denní doby (vyšší

potřeba inzulínu v ranních hodinách), koncentrace glukózy v krvi před jídlem, současné tělesné

námahy nebo podle předpokládané tělesné námahy.

Během přidruženého respiračního onem

ocnění (např. bronchitida, infekce horních cest dýchacích)

může být potřebná pečlivá kontrola koncentrace glukózy v krvi a individuální úprava dávky (viz bod

4.4).

Další podrobnosti o používání inzulínového inhalátoru jsou uvedeny v pokynech pro použití.

Poškození jaterních a ledvinných funkcí

U pacientů se zhoršenou funkcí jater nebo ledvin může být potřeba inzulínu snížena.

Děti a mladiství

Dlouhodobá

bezpečnost

inhalačního

lidského

inzulínu

dětských

pacientů

s diabetem

nebyla

stanovena a proto se jeho používání u pacientů mladších 18 let nedoporučuje (viz bod 5.2).

Starší pacienti

Zkušenosti s užitím inhalačního inzulínu u pacientů ve věku ≥ 75 let jsou omezené.

Přípavek již není registrován

Městnavé srdeční selhání

Zkušenosti s užitím inhalačního inzulínu u pacientů s městnavým srdečním selháním jsou velmi

omezené, a z toho důvodu není doporučeno jeho užití u pacientů s významně sníženou plicní funkcí.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku a na kteroukoli pomocnou látku.

Hypoglykemie.

Pacienti nesmí během léčby přípravkem EXUBERA kouřit a musí přestat kouřit nejméně 6 měsíců

před zahájením léčby přípravkem EXUBERA. Pokud pacient začne nebo pokračuje v kouření, léčba

přípravkem EXUBERA musí být vzhledem ke zvýšenému riziku hypoglykemie ihned přerušena a

použije se náhradní léčba (viz bod 5.2).

Nedostatečně kontrolované, nestabilní nebo závažné astma.

Těžká (GOLD stádium III nebo IV) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Pacienti, kteří zahajují léčbu přípravkem EXUBERA musí dostat vyčerpávající pokyny k používání

inhalátoru (viz pokyny pro použití). Pacienti musí inhalovat inzulínový prášek z náústku v jedné

pomalé a rovnoměrné in

halaci. Pacienti pak

musí zadržet svůj dech na

5 sekund a normálně

vydechnout. K zajištění nejvýhodnějšího a stejného dodávání léku, musí být používána stejná a

standardní inhalační technika.

Pacienti by se měli při užívání dávky vyvarovat toho, aby byl přípravek vystaven vysokému vlhku

nebo relativní vlhkosti např. v koupelně s párou.

Pokud je inzulínový inhalátor během použití nedopatřením vystaven extrémně vlhkému prostředí

může dojít ke snížení dávky inzulínu dodaného z inhalátoru. V takovém případě by se měla jednotka

uvolňující inzulín před další inhalací vyměnit (viz bod 6.6).

Dávkování

Převedení pacientů na jiný typ nebo značku inzulínu by mělo být provedeno za přísného lékařského

dohledu, protože může dojít ke změně dávkování.

Inhalace tří 1mg jednodávkových blistrů po sobě vede k významně vyšší expozici inzulínu než

inhalace

jednoho

jednodávkového

blistru.

Není

proto

možná

náhrada

jednoho

jednodávkového blistru třemi jednodávkovými blistry po 1 mg (viz body 2, 4.2 a 5.2).

Pokud přechodně není k dispozici 3mg blistr, může být nahrazen dvěma 1mg blistry, hladina glukózy

v krvi musí být pečlivě monitorována.

Jeden

blistr

inhalačního

inzulínu

odpovídá

přibližně

subkutánně

podaného

rychle

účinkujícího lidského inzulínu. Přípravek EXUBERA by měl být proto podáván pacientům s nízkou

tělěsnou hmotností s opatrností. Použití přípravku EXUBERA u pacientů vyžadujících titraci dávky

menší než 1 mg se nedoporučuje (viz bod 4.2).

Přípavek již není registrován

Hypoglykemie

Hypoglykemie

obecně

nejčastějším

nežádoucím

účinkem

léčby

inzulínem,

včetně

přípravku

EXUBERA a mnohých perorálních antidiabetik. K hypoglykémii může dojít, pokud je dávka inzulínu

příliš vysoká v porovnání s jeho potřebou.

Těžké

záchvaty

hypoglykemie,

zejména

pokud

jsou

opakované,

mohou

vést

k neurologickému

poškození. Protrahované nebo těžké epizody hypoglykémie mohou být život ohrožující.

Příznaky hypoglykemie se obvykle objeví náhle. Mohou mezi ně patřit studený pot, studená bledá

pokožka, únava, nervozita nebo třes, úzkost, neobvyklá vyčerpanost nebo slabost, zmatenost, obtíže se

soustředěním, ospalost, nepřiměřený hlad, změny vidění, bolest hlavy, nauzea a palpitace. Těžké

hypoglykemie mohou vést ke ztrátě vědomí a/nebo křečím a mohou způsobit přechodné nebo trvalé

poškození mozkových funkcí nebo dokonce smrt.

Obecně může být hypoglykémie upravena okamžitým příjmem sacharidů. Pacienti by s sebou měli

neustále nosit nějaký cukr, aby byli schopni ihned zahájit opatření při hypoglykemii.

Vynechání jídla nebo neplánovaná, intenzivní fyzická zátěž může vést k hypoglykemii.

Pacienti, u kterých byla kontrola cukru v krvi významně zl

epšena např. intenzivní inzulínovou léčbou,

mohou mít změněné jejich obvyklé varovné příznaky hypoglykemie a měli by být o tom dostatečně

poučeni.

Obvyklé varovné příznaky mohou zcela chybět u pacientů s dlouhotrvajícím diabetem.

Několik pacientů, kteří měli hypoglykemickou reakci po převodu z inzulínu živočišného původu na

lidský uváděli, že časné varovné příznaky hypoglykemie byly méně výrazné nebo odlišné od těch,

které znali ze zkušenosti se svým předchozím inzulínem.

Pacienti by měli být poučeni, aby se před cestováním mezi různými časovými pásmy, poradili se svým

lékařem, neboť to může znamenat, že pacient bude muset užívat inzulín a jídlo v odlišnou dobu.

Nedostatečné dávkování nebo vysazení léčby může vést především u inzulín dependentních diabetiků

k hyperglykemii a diabetické ketoacidóze, což jsou stavy potenciálně letální.

Pokud se EXUBERA použije s dalšími antidiabetiky, pak dávka každého léku musí být pečlivě

upravena

tak,

byla

stanovena

optimální

dávka

potřebná

dosažení

požadovaného

farmakologického účinku.

Potřeba inzulínu může být změněna během přidružených onemocnění, emočních poruch anebo stresu.

Plicní bezpečnost

Respirační poruchy jako základní onemocnění.

EXUBERA by neměla být užívána u pacientů s plicním onemocněním jako je astma a CHOPN, neboť

data dokládající bezpečné užití u těchto pacientů nejsou dostatečná.

Současné užívání bronchodilatanciií jako je salbutamol, používaných jako úleva akutních respiračních

příznaků, může zvýšit absorpci přípravku EXUBERA a může proto zvýšit riziko hypoglykémie (viz

bod 4.5).

Dýchací systém

Vzácně se může objevit bronchospasmus. Všichni pacienti, u kterých dojde k takové reakci, musí

přerušit užívání přípravku EXUBERA a ihned vyhledat lékařskou pomoc. Opětovné podání přípravku

Přípavek již není registrován

EXUBERA vyžaduje pečlivé vyhodnocení rizika a může být zahájeno pouze za pečlivého lékařského

sledování s patřičným klinickým vybavením.

Pokles plicní funkce

V klinických studiích byly mezi léčenými skupinami pozorovány malé, ale konzistentní rozdíly v

poklesu funkce plic (zejména v hodnotě FEV

(tj. objem vzduchu vydechnutého usilovným výdechem

během

sekundy))

prospěch

subjektů

léčených

srovnávacím

lékem.

klinických

studiích

trvajících až dva roky nebyl po 3-6 měsících pozorován zrychlený pokles plicní funkce. Tyto malé

rozdíly mezi léčenými skupinami vymizely během 6 týdnů po ukončení dvouleté léčby (viz body 4.8.a

5.1).

Všichni pacienti musí před zahájením léčby přípravkem EXUBERA podstoupit vstupní vyšetření

funkce plic (např. spirometrii ke změření FEV

) a následné vyšetření po prvních 6 měsících léčby.

Pokud je po 6 měsících pozorován pokles < 15 % FEV

spirometrické vyšetření by mělo být

opakováno do jednoho roku a potom každoročně. Pokud je po prvních 6 měsících pozorován pokles

plicní funkce o 15 – 20 % nebo >500 ml od vstupní hodnoty, spirometické vyšetření se musí opakovat

po 3 měsících.

U pacientů s potvrzeným (např. alespoň dvěma po sobě následujícími testy v odstupu 3 až 4 týdnů)

poklesem hodnot FEV

o > 20 % oproti vstupní hodnotě by měla být léčba přípravkem EXUBERA

ukončena

pacient

měl

být

monitorován

klinické

potřeby.

Nejsou

žádné

zkušenosti

opětovným zahájením léčby přípravkem EXUBERA u pacientů, u nichž se funkce plic vrátí k

původním hodnotám.

U pacientů, u nichž dojde k rozvoji dušnosti během léčby přípravkem EXUBERA, by měli být

vyšetřeny plicní nebo kardiální příčiny stavu. Při současném plicním edému, nebo klinicky významné

redukci plicní funkce, by měla být léčba přípravkem EXUBERA přerušena a pacient převeden na

injekční insulín.

Přidružené respirační onemocnění

V klinických

studiích

přípravek

EXUBERA

podáván

pacientům

s přidruženým

respiračním

onemocněním

(např.

bronchitida,

infekce

horního

dýchacího

traktu).

V těchto

studiích

nebylo

pozorováno zvýšené riziko hypoglykemie nebo špatná glykemická kontrola. Během přidruženého

respiračního onemocnění je potřebné důkladné monitorování koncentrace glukózy v krvi a může být

potřebná úprava dávky na individuálním základě (viz bod 4.2). S podáváním přípravku EXUBERA

pacientům s pneumonií nejsou žádné zkušenosti.

Dřívější/bývalí kuřáci

V klinických studiích s přípravkem Exubera bylo nově diagnostikováno 6 případů primárních plicních

malignancí mezi pacienty léčenými přípravkem Exubera a 1 nově diagnostikovaný případ mezi

pacienty léčenými srovnávacím přípravkem. V rámci poregistračního sledování byl rovnež hlášen 1

případ

primární

plicní

malignance

pacienta

léčeného

přípravkem

Exubera.

kontrolovaných

studiích s přípravkem Exubera se sledoval výskyt nového primárního karcinomu plic u 100 pacientů

užívajících studijní lék po dobu roku. Tento výskyt byl 0,130 (5 případů u 3800 pacientů/rok) pro

pacienty léčené přípravkem Exubera a 0,03 (1 případ u 3900 pacientů/rok) pro pacienty léčené

srovnávacím přípravkem. Případů bylo příliš málo na to, aby bylo možné bezpečně stanovit souvislost

těchto případů s přípravkem Exubera. Všichni pacienti s diagnostikovaným karcinomem plic měli v

anamnéze uvedeno dřívější kouření cigaret.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vést k potřebě úprav

y dávek inzulínu.

Přípavek již není registrován

K látkám, které mohou zvyšovat hypoglykemizující účinek a zvyšovat citlivost na hypoglykemii patří

perorální

antidiabetika,

inhibitory

angiotenzin

konvertujícího

enzymu

(ACE),

inhibitory

monoaminooxidasy (MAO), neselektivní beta-blokátory, salicyláty a sulfonamidová antibiotika.

Podání salbutamolu před přípravkem EXUBERA může vést ke zvýšené absorpci inzulínu (viz bod

5.2).

Podání flutikazonu před přípravkem EXUBERA nemělo vliv na absorpci inzulínu (bod 5.2).

Aktivní kouření značně zvyšuje rychlost a rozsah absorpce přípravku EXUBERA, zatímco pasivní

expozice tabákovému kouři i zdravých nekuřáků je snižuje (viz body 4.3 a 5.2).

K látkám, které mohou snižovat hypoglykemizující účinek patří glukokortikoidy, danazol, perorální

kontraceptiva,

hormony

štítné

žlázy,

růstový

hormon,

sympatomimetika

thiazidy.

Octreotide/lanreotide mohou jak snižovat tak zvyšovat potřebu inzulínu.

Betablokátory

mohou

maskovat

symptomy

hypoglykemie.

Alkohol

může

zvýšit

prodloužit

hypoglykemizující účinek inzulínu.

Podání přípravku EXUBERA 10 minut před podáním salbutamolu nemělo vliv na bronchodilatační

odpověď na salbutamol u subjektů bez diabetu s mírným až středním stupněm astmatu.

Další léčivé přípravky, které mohou změnit absorpci v plicích nebo plicní permeabilitu, nebyly

studovány. Pokud se inhalační inzulín použije u těchto pacientů, je nezbytné pečlivé monitorování

koncentrací glukózy v krvi a řádná titrace dávek. Při současném používání přípravku EXUBERA a

těchto léků je nutná o

patrnost.

4.6

Těhotenství a kojení

S používáním přípravku EXUBERA v těhotenství nejsou klinické zkušenosti. Inhalační insulin často

vyvolává tvorbu protilátek proti inzulínu, jejichž riziko pro plod není známo. Přípravek EXUBERA se

proto nesmí používat během těhotenství. Pokud pacientka léčená přípravkem EXUBERA otěhotní,

měl by být použit vhodný subkutánní inzulín místo přípravku EXUBERA.

U kojících žen může být potřebná úprava dávek inzulínu a úprava diety.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tak jako u ostatních inzulínů, schopnost pacienta soustředit se a reagovat může být zhoršená

následkem hypoglykemie. To může představovat riziko v situacích, kde jsou tyto schopnosti zvláště

důležité (tj. řízení vozidla a obsluha strojů).

4.8

Nežádoucí účinky

Bezpečnost přípravku EXUBERA samotného nebo v kombinaci se subkutánním inzulínem nebo

perorálními antidiabetiky byla hodnocena v klinických studiích u více než 2700 pacientů s diabetes

mellitus 1. nebo 2. typu, z toho více než 1975 dospělých bylo exponováno po dobu delší než 6 měsíců

a více než 745 dospělých po dobu delší než 2 roky.

tabulce

jsou

uvedeny

nežádoucí

účinky

pozorované

v kontrolovaných

klinických

studiích

zahrnujících více než 1970 pacientů léčených pří

pravkem EXUBERA.

Přípavek již není registrován

Poznámka: V souhrnném klinickém programu, včetně nekontrolovaných prodloužených studií, byly

hlášeny dva případy pleurálního výpotku, u nichž nelze vyloučit účinek související s léčbou.

Hypoglykemie

U pacientů léčených přípravkem EXUBERA byla, stejně jako u ostatních inzulínů, hypoglykemie

nejčastějším pozorovaným nežádoucím účinkem.

Kašel

Kašel se objevoval během sekund až minut po inhalaci inzulínu, byl převážně mírně závažný. Tento

kašel časem ustupoval. Jedno procento pacientů přerušilo léčbu přípravkem EXUBERA kvůli kašli.

Dušnost

Ve většině hlášených případů (

>

95 %) byla dušnost posuzována jako mírná až střední. Dušnost byla

důvodem pro přerušení léčby u 0,4 % subjektů léčených přípravkem EXUBERA.

Bolest na hrudi

Jako s léčbou související nežádoucí účinky byla hlášena řada různých hrudních příznaků, které byly

označeny

jako

nespecifická

bolest

hrudi.

Závažnost

většiny

(>

95%)

těchto

případů

byla

posuzována jako mírná až střední. Jeden subjekt léčený přípravkem EXUBERA a jeden ze srovnávací

skupiny přerušili léčbu z důvodu bolesti na hrudi. Důležité je, že incidence všech nežádoucích příhod

kauzálně

souvisejících

s onemocněním

koronárních

arterií,

jako

angina

pectoris

nebo

infarkt

myokardu, nebyla při užití přípravku EXUBERA zvýšená.

Další reakce

Pokles FEV

Tělesný systém

Velmi časté

(>1/10)

Časté

(>1/100, <1/10)

Méně časté

(>1/1000,

<1/100)

Infekční a

parazitární

onemocnění

Faryngitida

Poruchy

metabolismu a

výživy

Hypoglykemie

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Kašel

Dušnost

Produktivní

kašel

Podráždění

hrdla

Sucho v ústech

Epistaxe

Bronchospazmus

Sípání

Dysfonie

Bolest v jícnu a

hrtanu

Onemocnění

mandlí

Gastrointestinální

poruchy

Sucho v ústech

Celkové a jinde

nezařazené

poruchy a lokální

reakce po podání

Bolest na

hrudníku

Přípavek již není registrován

V klinických studiích byly mezi léčenými skupinami pozorovány malé rozdíly v poklesu FEV

. V

klinických studiích trvajících až dva roky nebyl po 3-6 měsících pozorován zrychlený pokles. Tyto

malé rozdíly mezi léčenými skupinami se vyrovnaly během 6 týdnů po ukončení dvouleté léčby (viz

body 4.4.a 5.1).

Pokles hodnot FEV

> 15% od vstupního období se objevil u 1,3 % diabetiků 1. typu léčených

přípravkem EXUBERA a u 5,0 % diabetiků 2. typu léčených přípravkem EXUBERA.

Protilátky proti inzulínu

Protilátky

proti

inzulínu

mohou

vyvinout

během

léčby

všemi

inzulíny

včetně

přípravku

EXUBERA. V klinických studiích se protilátky proti inzulínu vyvinuly častěji a průměrné hladiny

protilátek proti inzulínu byly vyšší u pacientů, kteří byly převedeni ze subkutánního lidského inzulínu

na přípravek EXUBERA oproti pacientům, kteří zůstali na subkutánním lidském inzulínu. Hladiny

protilátek proti inzulínu byly vyšší u pacientů s diabetes mellitus 1. typu v porovnání s pacienty

s diabetes mellitus 2. typu a ustálily se v obou skupinách během 6 – 12 měsíců léčby. Žádný klinický

význam těchto protilátek nebyl zjištěn.

Reakce z přecitlivělosti

Tak jako u ostatních inzulínů se mohou velmi vzácně vyskytnout generalizované alergické reakce.

Tyto reakce na inzulín nebo pomocné látky mohou vést např. ke generalizovaným kožním reakcím,

angioedému, bronchospazmu, hypotenzi a šoku a mohou být život ohrožující (viz bod 4.4 Dýchací

systém).

Otoky a refrakční vady oka

Terapie inzulínem může vyvolat retenci sodíku a otoky. Refrakční vady oka se mohou objevit po

zahájení terapie inzulínem.Tyto účinky jsou obvykle přechodné.

4.9

Předávkování

Hypoglykemie se může vyskytnout jako výsledek nadbytku inzulínu v porovnání s příjmem potravy,

energetickým výdejem nebo oběma faktory.

Mírné epizody hypoglykemie lze obvykle léčit perorálně podanými sacharidy. Může být potřebná

úprava dávky léku, skladby jídla nebo tělesné zátěže.

Závažnější epizody s kómatem, křečemi nebo neurologickým poškozením lze léčit intramuskulárně či

subkutánně podaným glukagonem (0,5 až 1 mg) nebo intravenózním podáním koncentrovaného

roztoku glukózy. Glukóza musí být také intravenózně podána, pokud pacient neodpovídá na glukagon

během 10 až 15 minut.

Po opětovném nabytí vědomí se pacientům doporučuje perorální podání sacharidů z důvodu prevence

relapsu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, ATC kód: [očekávaný]

Mechanismus účinku

Lidský inzulín snižuje hladinu glukózy v krvi, podporuje anabolické účinky a snižuje katabolické

účinky, zvyšuje transport glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a

Přípavek již není registrován

zlepšuje využití pyruvátu. Inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezi, zvyšuje lipogenezi v játrech a

tukové tkáni a inhibuje lipolýzu. Napomáhá rovněž vychytávání aminokyselin do buněk a podporuje

syntézu bílkovin a zvyšuje vychytávání kalia do buněk.

Inhalační

lidský

inzulín,

stejně

jako

rychle

účinkující

analoga

inzulínu,

rychlejší

nástup

hypoglykemizujícího účinku v porovnání se subkutánně podávaným rozpustným lidským inzulínem.

Inhalační lidský inzulín má trvání hypoglykemizujícího účinku srovnatelné se subkutánně podaným

rychle účinkujícím lidským inzulínem a delší než rychle účinkující analoga (viz obr. 1).

Průměrná GIR (% maximální

hodnoty

Čas (min)

SC Lispro(18 U)

Exubera (6 mg)

Rychle účinkující

lidský inzulín

(18 U)

Obr. 1

Průměrná rychlost infuze glukózy (GIR) normalizovaná na GIRmax pro každý subjekt léčby

v závislosti na čase u zdravých dobrovolníků.

Po inhalaci lidského inzulínu dochází k nástupu hypoglykemizujícího účinku během 10-20 minut.

Maximálního účinku je dosaženo přibližně za 2 hodiny po inhalaci. Trvání účinku je přibližně 6 hodin.

U pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu má inhalační lidský inzulín v porovnání se subkutánně podaným

rychle účinkujícím lidským inzulínem rychlejší nástup hypoglykemizujícího účinku v počátečních

hodinách po podání dávky.

Variabilita hypoglykemizujícího účinku inhalačního lidského inzulínu mezi jednotlivými subjekty

s diabetem mellitem 1. nebo 2. typu byla obecně srovnatelná s variabilitou u subkutánně podaného

rychle účinkujícího lidského inzulínu.

Užití inhalačního lidského inzulínu je spojeno se zvýšením frekvence výskytu a hladin protilátek proti

inzulínu.

V prospektivní

výzkumné

šestiměsíční

studii

pacientů

s diabetem

typu

nebyly

pozorovány změny farmakodynamiky glukózy při podávání inhalačního lidského inzulínu.

Informace o klinických studiích

Kontrolované

klinické

studie

pacientů

s diabetem

nebo

typu

prokázaly,

přípravek

EXUBERA dosáhne a udrží účinnou kontrolu glykemie srovnatelnou se subkutánně podávaným

rychle účinkujícím lidským inzulínem.

Diabetes mellitus 1. typu

V klinických

studiích

diabetu

typu

došlo

pacientů

léčených

přípravkem

EXUBERA

v kombinaci se střednědobě nebo dlouhodobě účinkujícím inzulínem k obdobnému snížení HbA1c

jako u pacientů užívajících subkutánní inzulín v monoterapii. Podíl pacientů, kteří dosáhli cílovou

hodnotu HbA1c <7,0 %, byl v obou léčebných skupinách obdobný.

Přípavek již není registrován

Hodnoty

glykemie

nalačno

byly

významně

nižší

pacientů

léčebným

režimem

zahrnujícím

přípravek EXUBERA, v porovnání s hodnotami u pacientů léčených subkutánně podávaným rychle

účinkujícím lidským inzulínem v monoterapii.

Diabetes mellitus 2. typu

V klinických

studiích

došlo

pacientů

s diabetem

typu,

kteří

užívali

přípravek

EXUBERA

v kombinaci s dlouhodobě nebo střednědobě účinkujícím inzulínem, k obdobným změnám HbA1c

jako u pacientů užívajících subkutánní inzulín v monoterapii.

Hodnoty

glykemie

nalačno

byly

významně

nižší

pacientů

léčených

přípravkem

EXUBERA,

v porovnání s hodnotami u pacientů léčených subkutánně podávaným inzulínem.

V klinických

studiích

zahrnujících

pacienty

diabetem

typu

nedostatečně

kompenzovanými

perorálními

antidiabetiky

samotnými,

došlo

pacientů

léčených

přípravkem

EXUBERA

v monoterapii nebo v kombinaci s perorálními přípravky k většímu zlepšení HbA1c, v porovnání

s pacienty léčenými pouze perorálními přípravky. Ve většině těchto studií byl podíl pacientů, kteří

dosáhli

hodnotu

HbA1c

<7,0

vyšší

pacientů

léčených

režimem

zahrnujícím přípravek

EXUBERA, než u pacientů léčených pouze perorálními přípravky. Hladiny glukózy v plazmě nalačno

byly obdobné nebo nižší u pacientů léčených režimem zahrnujícím přípravek EXUBERA, v porovnání

s pacienty

léčený

pouze

perorálními

přípravky.

pacientů

s diabetem

typu

dostatečně

kontrolovaných léčbou perorálním antidiabetiky nedošlo při užití inhalačního inzulínu k dalšímu

zlepšení glykemické kontroly.

Pokles FEV

Randomizované, otevřené, studie paralelních skupin byly prováděny za účelem zjištění změn hodnot

po zahájení léčby přípravkem EXUBERA u pacientů s diabetem 1. a 2. typu. U pacientů v obou

léčebných

skupinách,

léčených

přípravkem

EXUBERA

nebo

srovnávacím

přípravkem,

došlo

k poklesu plicních funkcí v průběhu těchto studií (obr. 2 a 3). Po 2 letech léčby se objevily malé

rozdíly mezi léčebnými skupinami (ve prospěch srovnávacího přípravku) ve změně hodnot oproti

vstupnímu období: 0,034 l u diabetiků 1.typu a 0,039 l u diabetiků 2. typu.

Pokles FEV

> 15% oproti hodnotám ve vstupním období se objevil u 1,3 % diabetiků 1. typu léčených

přípravkem EXUBERA a u 1,0 % diabetiků 1. typu léčených srovnávacím přípravkem, dále u 5,0 %

diabetiků 2. typu léčených přípravkem EXUBERA a u 3,4 % diabetiků 2. typu léčených srovnávacím

přípravkem.

Přípavek již není registrován

Obr. 2

. Pozorované změny FEV

(l) od hodnot ve vstupním období u pacientů s diabetem mellitem 1.

typu.

INH – Inhalační lidský inzulín

Comparator – Srovnávací přípravek

LOCF – Poslední observační návštěva

Změna FEV

1

(L) od hodnot ve vstupním

období ( Mean +/- SD)

-0.5

-0.45

-0.4

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Výchozí

stav

24

36

52

65

78

91

104

+6

+12

Návštěva

(týdny)

INH

Comparator

INH Washout

N=Počet subjektů na počátku, týden 52, týden 104, týden +6, týden +12.

INH and INH washout N=158, 155, 143, 139, 123. Comparator N=145, 143, 125, 129, 120.

Srovnávací fáze

Eliminační fáze

Obr. 3

. Pozorované změny FEV

(l) od hodnot ve vstupním období u pacientů s diabetem mellitem 2.

typu.

INH – Inhalační lidský inzulín

Comparator – Srovnávací přípravek

INH Washout – Eliminační fáze inhalačního inzulínu

-0 . 5

-0 . 4 5

-0 . 4

-0 . 3 5

-0 . 3

-0 . 2 5

-0 . 2

-0 . 1 5

-0 . 1

-0 . 0 5

0

0 . 0 5

0 . 1

0 . 1 5

0 . 2

0 . 2 5

0 . 3

IN H

C o m p a r a to r

Změna FEV

1

(L) od hodnot ve vstupním

období ( Mean +/- SD)

N=Počet subjektů na počátku, týden 12, týden 24, týden 36 , týden 48, týden 60 , týden 72 ,

týden 84 , týden 96, LOCF.

INH N=236, 231, 233, 233, 235, 235, 226, 217, 208, 236. Comparator N=253, 238, 252, 248, 252,

249, 230, 224, 216, 253.

Výchozí stav

12

24

36

48

60

72

84

96 LOCF

Návštěva (týdny)

Přípavek již není registrován

V klinických hodnoceních fáze 2/3, 9 ze 2498 subjektů léčených přípravkem EXUBERA bylo

vyloučeno z těchto studií z důvodu poklesu plicní funkce, jejíž hodnota FEV

byla na konci studie

nižší o

15% oproti vstupnímu období. U těchto pacientů bylo zaznamenáno snížení hodnoty FEV

21 % (rozmezí 16 %-33 %) oproti vstupnímu období a byli léčeni přípravkem EXUBERA v průměru

23 měsíců. 6 z těchto pacientů, kteří přerušili léčbu, podstoupilo následné vyšetření plicní funkce. U 5

z těchto pacientů došlo k významnému zlepšení hodnot FEV

po přerušení a u jednoho pacienta

nedošlo k dalšímu poklesu od hodnoty na konci studie. Žádné další informace nejsou k dispozici o

zbývajících 3 pacientech, kteří přerušili studii.

Reverzibilita FEV

U subjektů s diabetem 1.typu se malé rozdíly pozorované mezi léčebnými skupinami (0,010 l ve

prospěch srovnávacího přípravku) vyrovnali během dvou týdnů po ukončení 12 týdnů trvající léčby

přípravkem

EXUBERA.

subjektů

s diabetem

2.typu

došlo

k vyrovnání

malých

rozdílů

mezi

léčebnými skupinami (0,039 l ve prospěch srovnávacího přípravku) během 6 týdnů po ukončení 2

roky trvající léčby přípravkem EXUBERA (obr.3). V malé skupině (n=36) subjektů se smíšeným

diabetem 1. a 2. typu léčené přípravkem EXUBERA po dobu > 36 měsíců, došlo po ukončení terapie

v průběhu následujících 6 měsíců k nárůstu hodnot FEV

v průměru o 0,036 l.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Inhalační lidský inzulín se podává inhalací do plic. U zdravých osob i u pacientů s diabetem 1. a 2.

typu se inhalační lidský inzulín absorbuje stejně rychle jako rychle účinkující analoga inzulínu a

rychleji než subkutánně podávaný rychle účinkující lidský inzulín (viz obr. 4).

Obr. 4

Průměrné změny koncentrace volného inzulínu v séru nalačno oproti výchozí hodnotě (μU/ml)

po inhalaci 4 mg lidského inzulínu nebo po subkutánní injekci 12 IU rychle účinkujícího inzulínu u

obézních pacientů s diabetem 2. typu.

Doba k dosažení vrcholové koncentrace (T

) je obvykle poloviční oproti době u subkutánně

podaného rychle účinkujícího inzulínu. Vrcholové koncentrace inzulínu je u inhalačního lidského

inzulínu zpravidla dosaženo po 45 minutách. Variabilita doby dosažení vrcholových koncentrací

inzulínu

mezi

subjekty

byla

nižší

inhalačního

lidského

inzulínu

než

subkutánního

rychle

účinkujícího lidského inzulínu u subjektů s diabetem 1. nebo 2. typu.

Čas (min)

Změna volného inzulínu v séru od výchozích hodnot

Koncentrace (µU/ml)

Inhalační inzulin

Subkutánní inzulin

Přípavek již není registrován

U subjektů s diabetem 1. typu měl inhalační lidský inzulín srovnatelnou variabilitu AUC mezi

subjekty v porovnání se subkutánně podávaným rychle účinkujícím lidským inzulínem. Pro C

, je

variabilita inhalačního inzulínu mezi subjekty větší, než je tomu u subkutánně podávaného rychle

účinkujícího lidského inzulínu. U obézních pacientů s diabetem 2. typu byla variabilita C

a AUC

mezi subjekty srovnatelná nebo menší, než tomu bylo u subkutánně podávaného rychle účinkujícího

inzulínu.

Relativní biologická dostupnost přípravku EXUBERA v porovnání se subkutánním rychle účinkujícím

lidským

inzulínem

přibližně

rozdíl

subkutánních

inzulínových

přípravků

není

biologická dostupnost přípravku EXUBERA ovlivněna Body Mass Indexem.

Ve studii u zdravých dobrovolníků rostla systémová expozice (AUC a C

) inhalačního lidského

inzulínu přibližně způsobem závislosti na dávce od 1 mg do 6 mg, pokud byly podány maximálně dva

blistry jakékoliv dávky nebo jejich kombinace. Ve studii, ve které byla porovnávána dávka tří 1mg

blistrů s jednou dávkou 3 mg, byla C

po inhalaci tří blistrů po 1 mg přibližně o 30 % vyšší a AUC

byla přibližně o 40 % vyšší než po inhalaci jednoho 3mg blistru, což ukazuje, že tři 1mg blistry nejsou

zaměnitelné za jeden 3mg blistr (viz body 2, 4.2 a 4.4).

zdravých

dobrovolníků

byla

pozorována

přibližně

vyšší

biologická

dostupnost

tří

jednodávkových blistrů po 1 mg ve srovnání s jedním jednodávkovým blistrem s 3 mg. Vysvětlením

rozdílů v biologické dostupnosti se zdá být rozdílný poměr energie ke hmotnosti mezi 1mg a 3mg

jednodávkovým

blistrem,

protože

s menším

množstvím

prášku

v blistru

inhalátor

účinější

v rozprášení nebo rozptýlení prášku, což vede k většímu podílu aerodynamických částeček menších

velikostí pro 1mg blistr (viz body 2 a 4.4).

Distribuce

Po perorální inhalaci jednorázové dávky lidského inzulínu zůstává přibližně 30 % celkového obsahu

blistru v blistru nebo v inhalátoru, 20 % je deponováno v orofarynxu, 10 % v přívodných dýchacích

cestách a 40 % se dostane hluboko do plic.

Studie na zvířatech neprokázaly, že by se inhalační lidský inzulín hromadil v plicích.

Zvláštní populace pacientů

Kouření

Kouření výrazně zvyšuje rychlost a rozsah absorpce inhalačního lidského inzulínu (C

asi 3 až 5krát

a AUC asi 2 až 3krát vyšší), a proto může vzrůstat riziko hypoglykemie (viz body 4.3 a 4.5).

Když byl přípravek EXUBERA podáván zdravým dobrovolníkům v kontrolovaných experimentálních

souborech

dvouhodinové

pasivní

expozici

cigaretovému

kouři,

inzulínu

byla

snížena

přibližně o 17 % a C

inzulínu přibližně o 30 % (viz bod 4.5).

Respirační onemocnění (základní plicní onemocnění)

U nediabetických pacientů s mírným až středním stupněm astmatu byla AUC a C

inhalačního

lidského inzulínu při absenci léčby bronchodilatancii mírně nižší než u pacientů bez astmatu.

U nediabetických pacientů s CHOPN byla absorpce inhalačního lidského inzulínu zjevně větší než u

pacientů bez CHOPN (viz bod 4.4).

Při podání salbutamolu 30 minut před přípravkem EXUBERA u subjektů bez diabetu s mírným až

středním stupněm astmatu došlo k nárůstu AUC a C

inzulínu v rozmezí mezi 25 a 51 % oproti

situaci, kdy byl podán přípravek EXUBERA samotný (viz body 4.2 a 4.5).

Přípavek již není registrován

Podání flutikazonu 30 minut před přípravkem EXUBERA nemělo vliv na farmakokinetiku přípravku

EXUBERA u subjektů bez diabetu s mírným až středním stupněm astmatu (bod 4.5).

Poškození renálních funkcí

Účinek poškození ledvin na absorpci inhalačního lidského inzulínu nebyl studován (viz bod 4.2).

Poškození funkce jater

Účinek poškození jater na absorpci inhalačního lidského inzulínu nebyl studován (viz bod 4.2).

Pohlavní odlišnosti

Nebyl pozorován zjevný rozdíl v absorpci inhalačního lidského inzulínu mezi muži a ženami, a to jak

u osob s diabetem, tak i u osob bez diabetu.

Děti a mladiství

U dětí (6-11 let) a dospívajících (12-17 let) s diabetem 1. typu se inhalační lidský inzulín absorboval

rychleji než rychle účinkující lidský inzulín. Biologická dostupnost inhalačního lidského inzulínu

v porovnání

subkutánně

podávaným

rychle

účinkujícím

lidským

inzulínem

byla

srovnatelná

s dospělými osobami s diabetem 1. typu (viz bod 4.2).

Starší pacienti

U starších pacientů s diabetem 2. typu byl inhalační lidský inzulín absorbován rychleji než subkutánně

podávaný

rychle

účinkující

lidský

inzulín.

Biologická

dostupnost

inhalačního

lidského

inzulínu

v porovnání

subkutánně

podávaným

rychle

účinkujícím

lidským

inzulínem

byla

srovnatelná

s mladšími dospělými osobami s diabetem 2. typu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie inhalační toxicity u krys a opic, trvající až 6 měsíců, neprokázaly žádné zvláštní riziko pro

respirační trakt následkem inzulínového inhalačního prášku.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mannitol,

glycin,

dihydrát citronanu sodného,

hydroxid sodný.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

Po prvním otevření fólie přebalu: 3 měsíce.

Přípavek již není registrován

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě do 30°C. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Po otevření fólie přebalu: uchovávát při teplotě do 25°C.

Chraňte jednodávkové blistry před chladem nebo mrazem.

Inhalátor a jeho části musí být uchovávány a používány na suchém místě.

Chraňte inzulínový inhalátor před chladem nebo mrazem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Jeden karton s blistry obsahuje 6 perforovaných jednodávkových blistrů (PVC/Al). 5 blistrových

kartonů je umístěno v průhledné plastikové (PET) teplem vytvarované vaničce s vysoušecím činidlem

pokrytým

průhledným

plastikovým

(PET)

víkem.

Vanička

uzavřena

v laminátovém

sáčku

s vysoušecím činidlem.

Dodávané velikosti balení:

kartonová krabička se 30 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (1 sáček)

kartonová krabička se 60 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (2 sáčky)

kartonová krabička s 90 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (3 sáčky)

kartonová krabička se 180 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (6 sáčků)

kartonová krabička s 270 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (9 sáčků)

kartonová

krabička

s 60

perforovanými

jednodávkovými

blistry

PVC/Al

sáčky)

náhradními jednotkami uvolňujícími inzulín

kartonová

krabička

s 270

perforovanými

jednodávkovými

blistry

PVC/Al

sáčků)

náhradními jednotkami uvolňujícími inzulín

sada obsahující 90 perforovaných jednodávkových blistrů PVC/Al (3 sáčky), 1 inzulínový

inhalátor, 1 náhradní komůrku a 6 náhradních jednotek uvolňujících inzulín.

Dostupná jsou další balení obsahující inzulínový inhalátor, jednotku uvolňující inzulín a komůrku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

EXUBERA jednodávkové blistry se smí používat pouze s inzulínovým inhalátorem.

Inzulínový inhalátor se má vyměňovat 1x ročně.

Jednotka uvolňující inzulín se má vyměňovat 1x za 2 týdny.

Pokud je inzulínový inhalátor během použití neúmyslně vystaven extrémně vlhkému prostředí může

dojít ke snížení dávky inzulínu dodaného z inhalátoru. V takovém případě by se měla jednotka

uvolňující inzulín před další inhalací vyměnit (viz bod 4.4).

Přípavek již není registrován

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13,9NJ

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/327/001

EU/1/05/327/002

EU/1/05/327/003

EU/1/05/327/004

EU/1/05/327/005

EU/1/05/327/006

EU/1/05/327/007

EU/1/05/327/008

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24/01/2006

10.

DATUM REVIZE TEXTU

04/2006

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

EXUBERA 3 mg dávkovaný prášek k inhalaci.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden jednodávkový blistr obsahuje 3 mg lidského inzulínu.

Expozice lidského inzulínu po podání tří blistrů po 1 mg je významně vyšší než po podání jednoho

blistru s 3 mg. Blistr s 3 mg proto není zaměnitelný za tři blistry po 1 mg (viz body 4.2, 4.4 a 5.2).

Vyroben technologií rekombinace DNA využitím kmenů bakterie

Escherichia coli

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Dávkovaný prášek k inhalaci.

Bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek EXUBERA je indikován k léčbě dospělých pacientů s diabetem mellitem 2. typu, který není

dostatečně kompenzován perorálními antidiabetiky a který vyžaduje léčbu inzulínem.

Přípravek EXUBERA je rovněž indikován pro léčbu dospělých pacientů s diabetem mellitem 1. typu

jako

doplněk

dlouhodobě

nebo

střednědobě

účinkujícímu

subkutánnímu

inzulínu,

kterých

očekávaný

přínos

doplňkového

inhalačního

inzulínu

převažuje

potenciálním

bezpečnostním

doporučením (viz bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

EXUBERA (inhalační lidský inzulín) je rychle účinkující lidský inzulín k používání u diabetes

mellitus

nebo

typu.

Inhalační

lidský

inzulín

užívat

v monoterapii

nebo

v kombinaci

s perorálními

antidiabetiky

a/nebo

dlouhodobě

nebo

střednědobě

účinkujícími

subkutánně

podávanými inzulíny, aby bylo dosaženo optimalizace kontroly glykemie.

EXUBERA 1mg a 3mg jednodávkové blistry jsou určeny pro podání plícemi perorální inhalací pouze

za použití inzulínového inhalátoru.

Inhalace tří 1mg jednodávkových blistrů po sobě vede k významně vyšší expozici inzulínu než

inhalace

jednoho

jednodávkového

blistru.

Není

proto

možná

náhrada

jednoho

jednodávkového blistru třemi jednodávkovými blistry po 1 mg (viz body 2, 4.4 a 5.2).

Inhalační lidský inzulín má rychlejší nástup účinku než subkutánně podaný rychle účinkující lidský

inzulín. Vzhledem ke svému rychlému nástupu účinku by se inhalační lidský inzulín měl podávat 10

minut před jídlem.

Úvodní dávka a další dávkování (dávka a doba podání) musí být stanoveny individuálně lékařem a

upravovány podle individuální odpovědi pacienta a podle jeho potřeb (např. dieta, tělesná aktivita a

způsob života).

Přípavek již není registrován

Denní dávky a časový rozvrh podání

Neexistují pevná pravidla pro dávkování inzulínu. Nicméně doporučená úvodní denní dávka je

založena na následujícím vzorci:

Tělesná hmotnost (kg) x 0,15 mg/kg = celková denní dávka (mg). Celková denní dávka se rozdělí do

tří dávek podávaných před jídlem.

Přibližný návod pro počáteční dávkování přípravku EXUBERA před jídlem, založené na pacientově

tělesné hmotnosti je uveden v tabulce 1:

Hmotnost pacienta

Počáteční dávka před

jídlem

Přibližná

dávka v IU

Počet blistrů po

1 mg na dávku

Počet blistrů po

3 mg na dávku

30 až 39.9 kg

1 mg na jednu dávku jídla

3 IU

40 až 59.9 kg

2 mg na jednu dávku jídla

6 IU

60 až 79.9 kg

3 mg na jednu dávku jídla

8 IU

80 až 99.9 kg

4 mg na jednu dávku jídla

11 IU

100 až 119.9 kg

5 mg na jednu dávku jídla

14 IU

120 až 139.9 kg

6 mg na jednu dávku jídla

16 IU

Tabulka 1: Přibližný

návod

pro

počáteční

dávkování

přípravku

EXUBERA

před

jídlem

(založené na pacientově tělesné hmotnosti).

Jeden

blistr

inhalačního

inzulínu

odpovídá

přibližně

subkutánně

podaného

rychle

účinkujícího

lidského

inzulínu.

Jeden

blistr

inhalačního

inzulínu

odpovídá

přibližně

subkutánně podaného rychle účinkujícího lidského inzulínu. Tabulka 1 nahoře uvádí přibližné IU

dávky rychle účinkujícího lidského inzulínu pro počáteční dávky přípravku EXUBERA před jídlem v

Přípravek EXUBERA by měl být proto podáván pacientům s nízkou tělesnou hmotností s opatrností.

Použití přípravku EXUBERA u pacientů vyžadujících titraci dávky menší než 1 mg se nedoporučuje

(viz bod 4.4).

Může být potřebná úprava dávky na základě množství jídla a nutričního složení, denní doby (vyšší

potřeba inzulínu v ranních hodinách), koncentrace glukózy v krvi před jídlem, současné tělesné

námahy nebo podle předpokládané tělesné námahy.

Během přidruženého respiračního onemocnění (např. bronchitida, infekce horních cest dýchacích)

může být potřebná pečlivá kontrola koncentrace glukózy v krvi a individuální úprava dávky (viz bod

4.4).

Další podrobnosti o používání inzulínového inhalátoru jsou u

vedeny v pokynech pro použití.

Poškození jaterních a ledvinných funkcí

U pacientů se zhoršenou funkcí jater nebo ledvin může být potřeba inzulínu snížena.

Děti a mladiství

Dlouhodobá

bezpečnost

inhalačního

lidského

inzulínu

dětských

pacientů

s diabetem

nebyla

stanovena a proto se jeho používání u pacientů mladších 18 let nedoporučuje (viz bod 5.2).

Starší pacienti

Zkušenosti s užitím inhalačního inzulínu u pacientů ve věku ≥ 75 let jsou omezené.

Přípavek již není registrován

Městnavé srdeční selhání

Zkušenosti s užitím inhalačního inzulínu u pacientů s městnavým srdečním selháním jsou velmi

omezené, a z toho důvodu není doporučeno jeho užití u pacientů s významně sníženou plicní funkcí.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku a na kteroukoli pomocnou látku.

Hypoglykemie

Pacienti nesmí během léčby přípravkem EXUBERA kouřit a musí přestat kouřit nejméně 6 měsíců

před zahájením léčby přípravkem EXUBERA. Pokud pacient začne nebo pokračuje v kouření, léčba

přípravkem EXUBERA musí být vzhledem ke zvýšenému riziku hypoglykemie ihned přerušena a

použije se náhradní léčba (viz bod 5.2).

Nedostatečně kontrolované, nestabilní nebo závažné astma.

Těžká (GOLD stádium III nebo IV) chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Pacienti, kteří zahajují léčbu přípravkem EXUBERA musí dostat vyčerpávající pokyny k používání

inhalátoru (viz pokyny pro použití). Pacienti musí inhalovat inzulínový prášek z náústku v jedné

pomalé a rovnoměrné inhalaci. Pacienti pak

musí zadržet svůj dech na

5 sekund a normálně

vydechnout. K zajištění nejvýhodnějšího a stejného dodávání léku, musí být používána stejná a

standardní inhalační technika.

Pacienti by se měli při užívání dávky vyvarovat toho, aby byl přípravek vystaven vysokému vlhku

nebo relativní vlhkosti např. v koupelně s párou.

Pokud je inzulínový inhalátor během použití nedopatřením vystaven extrémně vlhkému prostředí

může dojít ke snížení dávky inzulínu dodaného z inhalátoru. V takovém případě by se měla jednotka

uvolňující inzulín před další inhalací vyměnit (viz bod 6.6).

Dávkování

Převedení pacientů na jiný typ nebo značku inzulínu by mělo být provedeno za přísného lékařského

dohledu, protože může dojít ke změně dávkování.

Inhalace tří 1mg jednodávkových blistrů po sobě vede k významně vyšší expozici inzulínu než

inhalace

jednoho

jednodávkového

blistru.

Není

proto

možná

náhrada

jednoho

jednodávkového blistru třemi jednodávkovými blistry po 1 mg (viz body 2, 4.2 a 5.2).

Pokud přechodně není k dispozici 3mg blistr může být nahrazen dvěma 1mg blistry, hladina glukózy

v krvi musí být pečlivě monitorována.

Jeden

blistr

inhalačního

inzulínu

odpovídá

přibližně

subkutánně

podaného

rychle

účinkujícího lidského inzulínu. Přípravek EXUBERA by měl být proto podáván pacientům s nízkou

tělěsnou hmotností s opatrností. Použití přípravku EXUBERA u pacientů vyžadujících titraci dávky

menší než 1 mg se nedoporučuje (viz bod 4.2).

Hypoglykemie

Hypoglykemie

obecně

nejčastějším

nežádoucím

účinkem

léčby

inzulínem,

včetně

přípravku

EXUBERA a mnohých perorálních antidiabetik. K hypoglykémii může dojít, pokud je dávka inzulínu

příliš

vysoká

v porovnání

s jeho

potřebou.

Těžké

záchvaty

hypoglykemie,

zejména

pokud

jsou

Přípavek již není registrován

opakované, mohou vést k neurologickému poškození. Protrahované nebo těžké epizody hypoglykémie

mohou být život ohrožující.

Příznaky hypoglykemie se obvykle objeví náhle. Mohou mezi ně patřit studený pot, studená bledá

pokožka, únava, nervozita nebo třes, úzkost, neobvyklá vyčerpanost nebo slabost, zmatenost, obtíže se

soustředěním, ospalost, nepřiměřený hlad, změny vidění, bolest hlavy, nauzea a palpitace. Těžké

hypoglykemie mohou vést ke ztrátě vědomí a/nebo křečím a mohou způsobit přechodné nebo trvalé

poškození mozkových funkcí nebo dokonce smrt.

Obecně může být hypoglykémie upravena okamžitým příjmem sacharidů. Pacienti by s sebou měli

neustále nosit nějaký cukr, aby byli schopni ihned zahájit opatření při hypoglykemii.

Vynechání jídla nebo neplánovaná, intenzivní fyzická zátěž může vést k hypoglykemii.

Pacienti, u kterých byla kontrola cukru v krvi významně zlepšena např. intenzivní inzulínovou léčbou,

mohou mít změněné jejich obvyklé varovné příznaky hypoglykemie a měli by být o tom dostatečně

poučeni.

Obvyklé varovné příznaky mohou zcela chybět u pacientů s dlouhotrvajícím diabetem.

Několik pacientů, kteří měli h

ypoglykemickou reakci po převodu z inzulínu živočišného původu na

lidský uváděli, že časné varovné příznaky hypoglykemie byly méně výrazné nebo odlišné od těch,

které znali ze zkušenosti se svým předchozím inzulínem.

Pacienti by měli být poučeni, aby se před cestováním mezi různými časovými pásmy, poradili se svým

lékařem, neboť to může znamenat, že pacient bude muset užívat inzulín a jídlo v odlišnou dobu.

Nedostatečné dávkování nebo vysazení léčby může vést především u inzulín dependentních diabetiků

k hyperglykemii a diabetické ketoacidóze, což jsou stavy potenciálně letální.

Pokud se EXUBERA použije s dalšími antidiabetiky, pak dávka každého léku musí být pečlivě

upravena

tak,

byla

stanovena

optimální

dávka

potřebná

k dosažení

požadovaného

farmakologického účinku.

Potřeba inzulínu může být změněna během přidružených onemocnění, emočních poruch anebo stresu.

Plicní bezpečnost

Respirační poruchy jako základní onemocnění.

EXUBERA by neměla být užívána u pacientů s plicním onemocněním jako je astma a CHOPN, neboť

data dokládající bezpečné užití u těchto pacientů nejsou dostatečná.

Současné užívání bronchodilatanciií jako je salbutamol, používaných jako úleva akutních respiračních

příznaků, může zvýšit absorpci přípravku EXUBERA a může proto zvýšit riziko hypoglykémie (viz

bod 4.5).

Dýchací systém

Vzácně se může objevit bronchospasmus. Všichni pacienti, u kterých dojde k takové reakci, musí

přerušit užívání přípravku EXUBERA a ihned vyhledat lékařskou pomoc. Opětovné podání přípravku

EXUBERA vyžaduje pečlivé vyhodnocení rizika a může být zahájeno pouze za pečlivého lékařského

sledování s patřičným klinickým vybavením.

Pokles plicní funkce

V klinických studiích byly mezi léčenými skupinami pozorovány malé, ale konzistentní rozdíly v

poklesu funkce plic (zejména v hodnotě FEV

(tj. objem vzduchu vydechnutého usilovným výdechem

Přípavek již není registrován

během

sekundy))

prospěch

subjektů

léčených

srovnávacím

lékem.

klinických

studiích

trvajících až dva roky nebyl po 3-6 měsících pozorován zrychlený pokles plicní funkce. Tyto malé

rozdíly mezi léčenými skupinami vymizely během 6 týdnů po ukončení dvouleté léčby (viz body 4.8.a

5.1).

Všichni pacienti musí před zahájením léčby přípravkem EXUBERA podstoupit vstupní vyšetření

funkce plic (např. spirometrii ke změření FEV

) a následné vyšetření po prvních 6 měsících léčby.

Pokud je po 6 měsících pozorován pokles < 15 % FEV

spirometrické vyšetření by mělo být

opakováno do jednoho roku a potom každoročně. Pokud je po prvních 6 měsících pozorován pokles

plicní funkce o 15 – 20 % nebo >500 ml od vstupní hodnoty, spirometické vyšetření se musí opakovat

po 3 měsících.

U pacientů s potvrzeným (např. alespoň dvěma po sobě následujícími testy v odstupu 3 až 4 týdnů)

poklesem hodnot FEV

o > 20 % oproti vstupní hodnotě by měla být léčba přípravkem EXUBERA

ukončena

pacient

měl

být

monitorován

klinické

potřeby.

Nejsou

žádné

zkušenosti

opětovným zahájením léčby přípravkem EXUBERA u pacientů, u nichž se funkce plic vrátí k

původním hodnotám.

U pacientů, u nichž dojde k rozvoji dušnosti během léčby přípravkem EXUBERA, by měli být

vyšetřeny plicní nebo kardiální příčiny stavu. Při současném plicním edému, nebo klinicky významné

redukci plicní funkce, by měla být léčba přípravkem EXUBERA přerušena a pacient převeden na

injekční insulín.

Přidružené respirační onemocnění

V klinických

studiích

přípravek

EXUBERA

podáván

pacientům

s přidruženým

respiračním

onemocněním

(např.

bronchitida,

infekce

horního

dýchacího

traktu).

V těchto

studiích

nebylo

pozorováno zvýšené riziko hypoglykemie nebo špatná glykemická kontrola. Během přidruženého

respiračního onemocnění je potřebné důkladné monitorování koncentrace glukózy v krvi a může být

potřebná úprava dávky na individuálním základě (viz bod 4.2). S podáváním přípravku EXUBERA

pacientům s pneumonií nejsou žádné zkušenosti.

Dřívější/bývalí kuřáci

V klinických studiích s přípravkem Exubera bylo nově diagnostikováno 6 případů primárních plicních

malignancí mezi pacienty léčenými přípravkem Exubera a 1 nově diagnostikovaný případ mezi

pacienty léčenými srovnávacím přípravkem. V rámci poregistračního sledování byl rovnež hlášen 1

případ

primární

plicní

malignance

pacienta

léčeného

přípravkem

Exubera.

kontrolovaných

studiích s přípravkem Exubera se sledoval výskyt nového primárního karcinomu plic u 100 pacientů

užívajících studijní lék po dobu roku. Tento výskyt byl 0,130 (5 případů u 3800 pacientů/rok) pro

pacienty léčené přípravkem Exubera a 0,03 (1 případ u 3900 pacientů/rok) pro pacienty léčené

srovnávacím přípravkem. Případů bylo příliš málo na to, aby bylo možné bezpečně stanovit souvislost

těchto případů s přípravkem Exubera. Všichni pacienti s diagnostikovaným karcinomem plic měli v

anamnéze uvedeno dřívější kouření cigaret.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Řada látek ovlivňuje metabolismus glukózy a může vést k potřebě úpravy dávek inzulínu.

K látkám, které mohou zvyšovat hypoglykemizující účinek a zvyšovat citlivost na hypoglykemii patří

perorální

antidiabetika,

inhibitory

angiotenzin

konvertujícího

enzymu

(ACE),

inhibitory

monoaminooxidasy (MAO), neselektivní beta-blokátory, salicyláty a sulfonamidová antibiotika.

Podání salbutamolu před přípravkem EXUBERA může vést ke zvýšené absorpci inzulínu (viz bod

5.2).

Podání flutikazonu před přípravkem EXUBERA nemělo vliv na absorpci inzulínu (bod 5.2).

Přípavek již není registrován

Aktivní kouření značně zvyšuje rychlost a rozsah absorpce přípravku EXUBERA, zatímco pasivní

expozice tabákovému kouři i zdravých nekuřáků je snižuje (viz body 4.3 a 5.2).

K látkám, které mohou snižovat hypoglykemizující účinek patří glukokortikoidy, danazol, perorální

kontraceptiva,

hormony

štítné

žlázy,

růstový

hormon,

sympatomimetika

thiazidy.

Octreotide/lanreotide mohou jak snižovat tak zvyšovat potřebu inzulínu.

Betablokátory

mohou

maskovat

symptomy

hypoglykemie.

Alkohol

může

zvýšit

prodloužit

hypoglykemizující účinek inzulínu.

Podání přípravku EXUBERA 10 minut před podáním salbutamolu nemělo vliv na bronchodilatační

odpověď na salbutamol u subjektů bez diabetu s mírným až středním stupněm astmatu.

Další léčivé přípravky, které mohou změnit absorpci v plicích nebo plicní permeabilitu, nebyly

studovány. Pokud se inhalační inzulín použije u těchto pacientů, je nezbytné pečlivé monitorování

koncentrací glukózy v krvi a řádná titrace dávek. Při současném používání přípravku EXUBERA a

těchto léků je nutná opatrnost.

4.6

Těhotenství a kojení

S používáním přípravku EXUBERA v těhotenství nejsou klinické zkušenosti.. Inhalační insulin často

vyvolává tvorbu protilátek proti inzulínu, jejichž riziko pro plod není známo. Přípravek EXUBERA se

proto nesmí používat během těhotenství. Pokud pacientka léčená přípravkem EXUBERA otěhotní,

měl by být použit vhodný subkutánní inzulín místo přípravku EXUBERA.

U kojících žen může být potřebná úprava dávek inzulínu a úprava diety.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tak jako u ostatních inzulínů, schopnost pacienta soustředit se a reagovat může být zhoršená

následkem hypoglykemie. To může představovat riziko v situacích, kde jsou tyto schopnosti zvláště

důležité (tj. řízení vozidla a obsluha strojů).

4.8

Nežádoucí účinky

Bezpečnost přípravku EXUBERA samotného nebo v kombinaci se subkutánním inzulínem nebo

perorálními antidiabetiky byla hodnocena v klinických studiích u více než 2700 pacientů s diabetes

mellitus 1. nebo 2. typu, z toho více než 1975 dospělých bylo exponováno po dobu delší než 6 měsíců

a více než 745 dospělých po dobu delší než 2 roky.

tabulce

jsou

uvedeny

nežádoucí

účinky

pozorované

v kontrolovaných

klinických

studiích

zahrnujících více než 1970 pacientů léčených přípravkem EXUBERA.

Přípavek již není registrován

Poznámka: V souhrnném klinickém programu, včetně nekontrolovaných prodloužených studií, byly

hlášeny dva případy pleurálního výpotku, u nichž nelze vyloučit účinek související s léčbou.

Hypoglykémie

U pacientů léčených přípravkem EXUBERA byla, stejně jako u ostatních inzulínů, hypoglykemie

nejčastějším pozorovaným nežádoucím účinkem.

Kašel

Kašel se objevoval během sekund až minut po inhalaci inzulínu, byl převážně mírně závažný. Tento

kašel časem ustupoval. Jedno procento pacientů přerušilo léčbu přípravkem EXUBERA kvůli kašli.

Dušnost

Ve většině hlášených případů (

>

95 %) byla dušnost posuzována jako mírná až střední. Dušnost byla

důvodem pro přerušení léčby u 0,4 % subjektů léčených přípravkem EXUBERA.

Bolest na hrudi

Jako s léčbou související nežádoucí účinky byla hlášena řada různých hrudních příznaků, které byly

označeny

jako

nespecifická

bolest

hrudi.

Závažnost

většiny

(>95

těchto

případů

byla

posuzována jako mírná až střední. Jeden subjekt léčený přípravkem EXUBERA a jeden ze srovnávací

skupiny přerušili léčbu z důvodu bolesti na hrudi. Důležité je, že incidence všech nežádoucích příhod

kauzálně

souvisejících

s onemocněním

koronárních

arterií,

jako

angina

pectoris

nebo

infarkt

myokardu, nebyla při užití přípravku EXUBERA zvýšená.

Další reakce

Pokles FEV

Tělesný systém

Velmi časté

(>1/10)

Časté

(>1/100, <1/10)

Méně časté

(>1/1000,

<1/100)

Infekční a

parazitární

onemocnění

Faryngitida

Poruchy

metabolismu a

výživy

Hypoglykemie

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Kašel

Dušnost

Produktivní

kašel

Podráždění

hrdla

Sucho v ústech

Epistaxe

Bronchospazmus

Sípání

Dysfonie

Bolest v jícnu a

hrtanu

Onemocnění

mandlí

Gastrointestinální

poruchy

Sucho v ústech

Celkové a jinde

nezařazené

poruchy a lokální

reakce

Bolest na

hrudníku

Přípavek již není registrován

V klinických studiích byly mezi léčenými skupinami pozorovány malé rozdíly v poklesu FEV

. V

klinických studiích trvajících až dva roky nebyl po 3-6 měsících pozorován zrychlený pokles. Tyto

malé rozdíly mezi léčenými skupinami se vyrovnaly během 6 týdnů po ukončení dvouleté léčby (viz

body 4.4.a 5.1).

Pokles hodnot FEV

> 15% od vstupního období se objevil u 1,3 % diabetiků 1. typu léčených

přípravkem EXUBERA a u 5,0 % diabetiků 2. typu léčených přípravkem EXUBERA.

Protilátky proti inzulínu

Protilátky

proti

inzulínu

mohou

vyvinout

během

léčby

všemi

inzulíny

včetně

přípravku

EXUBERA. V klinických studiích se protilátky proti inzulínu vyvinuly častěji a průměrné hladiny

protilátek proti inzulínu byly vyšší u pacientů, kteří byly převedeni ze subkutánního lidského inzulínu

na přípravek EXUBERA oproti pacientům, kteří zůstali na subkutánním lidském inzulínu. Hladiny

protilátek proti inzulínu byly vyšší u pacientů s diabetes mellitus 1. typu v porovnání s pacienty

s diabetes mellitus 2. typu a ustálily se v obou skupinách během 6 – 12 měsíců léčby. Žádný klinický

význam těchto protilátek nebyl zjištěn.

Reakce z přecitlivělosti

Tak jako u ostatních inzulínů se mohou velmi vzácně vyskytnout generalizované alergické reakce.

Tyto reakce na inzulín nebo pomocné látky mohou vést např. ke generalizovaným kožním reakcím,

angioedému, bronchospazmu, hypotenzi a šoku a mohou být život ohrožující (viz bod 4.4 Dýchací

systém).

Otoky a refrakční vady oka

Terapie inzulínem může vyvolat retenci sodíku a otoky. Refrakční vady oka se mohou objevit po

zahájení terapie inzulínem. Tyto účinky jsou obvykle přechodné.

4.9

Předávkování

Hypoglykemie se může vyskytnout jako výsledek nadbytku inzulínu v porovnání s příjmem potravy,

energetickým výdejem nebo oběma faktory.

Mírné epizody hypoglykemie lze obvykle léčit perorálně podanými sacharidy. Může být potřebná

úprava dávky léku, skladby jídla nebo tělesné zátěže.

Závažnější epizody s kómatem, křečemi nebo neurologickým poškozením lze léčit intramuskulárně či

subkutánně podaným glukagonem (0,5 až 1 mg) nebo intravenózním podáním koncentrovaného

roztoku glukózy. Glukóza musí být také intravenózně podána, pokud pacient neodpovídá na glukagon

během 10 až 15 minut.

Po opětovném nabytí vědomí se pacientům doporučuje perorální podání sacharidů z důvodu prevence

relapsu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii diabetu, ATC kód: [očekávaný]

Mechanismus účinku

Lidský inzulín snižuje hladinu glukózy v krvi, podporuje anabolické účinky a snižuje katabolické

účinky, zvyšuje transport glukózy do buněk stejně jako tvorbu glykogenu ve svalech a játrech a

Přípavek již není registrován

zlepšuje využití pyruvátu. Inhibuje glykogenolýzu a glukoneogenezi, zvyšuje lipogenezi v játrech a

tukové tkáni a inhibuje lipolýzu. Napomáhá rovněž vychytávání aminokyselin do buněk a podporuje

syntézu bílkovin a zvyšuje vychytávání kalia do buněk.

Inhalační

lidský

inzulín,

stejně

jako

rychle

účinkující

analoga

inzulínu,

rychlejší

nástup

hypoglykemizujícího účinku v porovnání se subkutánně podávaným rozpustným lidským inzulínem.

Inhalační lidský inzulín má trvání hypoglykemizujícího účinku srovnatelné se subkutánně podaným

rychle účinkujícím lidským inzulínem a delší než rychle účinkující analoga (viz obr. 1).

Průměrná GIR (% maximální

hodnoty

Čas (min)

SC Lispro(18 U)

Exubera (6 mg)

Rychle účinkující

lidský inzulín

(18 U)

Obr. 1

Průměrná rychlost infuze glukózy (GIR) normalizovaná na GIR

pro každý subjekt léčby

v závislosti na čase u zdravých dobrovolníků.

Po inhalaci lidského inzulínu dochází k nástupu hypoglykemizujícího účinku během 10-20 minut.

Maximálního účinku je dosaženo přibližně za 2 hodiny po inhalaci. Trvání účinku je přibližně 6 hodin.

U pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu má inhalační lidský inzulín v porovnání se subkutánně podaným

rychle účinkujícím lidským inzulínem rychlejší nástup hypoglykemizujícího účinku v počátečních

hodinách po podání dávky.

Variabilita hypoglykemizujícího účinku inhalačního lidského inzulínu mezi jednotlivými subjekty

s diabetem mellitem 1. nebo 2. typu byla obecně srovnatelná s variabilitou u subkutánně podaného

rychle účinkujícího lidského inzulínu.

Užití inhalačního lidského inzulínu je spojeno se zvýšením frekvence výskytu a hladin protilátek proti

inzulínu.

V prospektivní

výzkumné

šestiměsíční

studii

pacientů

s diabetem

typu

nebyly

pozorovány změny farmakodynamiky glukózy při podávání inhalačního lidského inzulínu.

Informace o klinických studiích

Kontrolované

klinické

studie

pacientů

s diabetem

nebo

typu

prokázaly,

přípravek

EXUBERA dosáhne a udrží účinnou kontrolu glykemie srovnatelnou se subkutánně podávaným

rychle účinkujícím lidským inzulínem.

Diabetes mellitus 1. typu

V klinických

studiích

diabetu

typu

došlo

pacientů

léčených

přípravkem

EXUBERA

v kombinaci se střednědobě nebo dlouhodobě účinkujícím inzulínem k obdobnému snížení HbA1c

jako u pacientů užívajících subkutánní inzulín v monoterapii. Podíl pacientů, kteří dosáhli cílovou

hodnotu HbA1c <7,0 %, byl v obou léčebných skupinách obdobný.

Přípavek již není registrován

Hodnoty

glykemie

nalačno

byly

významně

nižší

pacientů

léčebným

režimem

zahrnujícím

přípravek EXUBERA, v porovnání s hodnotami u pacientů léčených subkutánně podávaným rychle

účinkujícím lidským inzulínem v monoterapii.

Diabetes mellitus 2. typu

V klinických

studiích

došlo

pacientů

s diabetem

typu,

kteří

užívali

přípravek

EXUBERA

v kombinaci s dlouhodobě nebo střednědobě účinkujícím inzulínem, k obdobným změnám HbA1c

jako u pacientů užívajících subkutánní inzulín v monoterapii.

Hodnoty

glykemie

nalačno

byly

významně

nižší

pacientů

léčených

přípravkem

EXUBERA,

v porovnání s hodnotami u pacientů léčených subkutánně podávaným inzulínem.

V klinických

studiích

zahrnujících

pacienty

diabetem

typu

nedostatečně

kompenzovanými

perorálními

antidiabetiky

samotnými,

došlo

pacientů

léčených

přípravkem

EXUBERA

v monoterapii nebo v kombinaci s perorálními přípravky k většímu zlepšení HbA1c, v porovnání

s pacienty léčenými pouze perorálními přípravky. Ve většině těchto studií byl podíl pacientů, kteří

dosáhli

hodnotu

HbA1c

<7,0

vyšší

pacientů

léčených

režimem

zahrnujícím přípravek

EXUBERA, než u pacientů léčených pouze perorálními přípravky. Hladiny glukózy v plazmě nalačno

byly obdobné nebo nižší u pacientů léčených režimem zahrnujícím přípravek EXUBERA, v porovnání

s pacienty

léčený

pouze

perorálními

přípravky.

pacientů

s diabetem

typu

dostatečně

kontrolovaných léčbou perorálním antidiabetiky nedošlo při užití inhalačního inzulínu k dalšímu

zlepšení glykemické kontroly.

Pokles FEV

Randomizované, otevřené, studie paralelních skupin byly prováděny za účelem zjištění změn hodnot

po zahájení léčby přípravkem EXUBERA u pacientů s diabetem 1. a 2. typu.U pacientů v obou

léčebných

skupinách,

léčených

přípravkem

EXUBERA

nebo

srovnávacím

přípravkem,

došlo

k poklesu plicních funkcí v průběhu těchto studií (obr. 2 a 3). Po 2 letech léčby se objevily malé

rozdíly mezi léčebnými skupinami (ve prospěch srovnávacího přípravku) ve změně hodnot oproti

vstupnímu období: 0,034 l u diabetiků 1.typu a 0,039 l u diabetiků 2. typu.

Pokles FEV

> 15% oproti hodnotám ve vstupním období se objevil u 1,3 % diabetiků 1. typu léčených

přípravkem EXUBERA a u 1,0 % diabetiků 1. typu léčených srovnávacím přípravkem, dále u 5,0 %

diabetiků 2. typu léčených přípravkem EXUBERA a u 3,4 % diabetiků 2. typu léčených srovnávacím

přípravkem.

Přípavek již není registrován

Obr. 2.

Pozorované změny FEV

(l) od hodnot ve vstupním období u pacientů s diabetem mellitem 1.

typu.

INH – Inhalační lidský inzulín

Comparator – Srovnávací přípravek

LOCF – Poslední observační návštěva

Změna FEV

1

(L) od hodnot ve vstupním

období ( Mean +/- SD)

-0.5

-0.45

-0.4

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

Baseline

24

36

52

65

78

91

104

+6

+12

Návštěva

(týden)

INH

Comparator

INH Washout

N=Počet subjektů na počátku, týden 52, týden 104, týden +6, týden +12.

INH and INH washout N=158, 155, 143, 139, 123. Comparator N=145, 143, 125, 129, 120.

Srovnávací fáze

Eliminační fáze

Obr. 3

. Pozorované změny FEV

(l) od hodnot ve vstupním období u pacientů s diabetem mellitem 2.

typu.

INH – Inhalační lidský inzulín

Comparator – Srovnávací přípravek

INH Washout – Eliminační fáze inhalačního inzulínu

-0 . 5

-0 . 4 5

-0 . 4

-0 . 3 5

-0 . 3

-0 . 2 5

-0 . 2

-0 . 1 5

-0 . 1

-0 . 0 5

0

0 . 0 5

0 . 1

0 . 1 5

0 . 2

0 . 2 5

0 . 3

IN H

C o m p a r a to r

Změna FEV

1

(L) od hodnot ve vstupním

období ( Mean +/- SD)

N=Počet subjektů na počátku, týden 12, týden 24, týden 36 , týden 48, týden 60 , týden 72 ,

týden 84 , týden 96, LOCF.

INH N=236, 231, 233, 233, 235, 235, 226, 217, 208, 236. Comparator N=253, 238, 252, 248, 252,

249, 230, 224, 216, 253.

Výchozí stav

12

24

36

48

60

72

84

96 LOCF

Návštěva (týdny)

Přípavek již není registrován

V klinických hodnoceních fáze 2/3, 9 ze 2498 subjektů léčených přípravkem EXUBERA bylo

vyloučeno z těchto studií z důvodu poklesu plicní funkce, jejíž hodnota FEV

byla na konci studie

nižší o

15% oproti vstupnímu období. U těchto pacientů bylo zaznamenáno snížení hodnoty FEV

21 % (rozmezí 16 %-33 %) oproti vstupnímu období a byli léčeni přípravkem EXUBERA v průměru

23 měsíců. 6 z těchto pacientů, kteří přerušili léčbu, podstoupilo následné vyšetření plicní funkce. U 5

z těchto pacientů došlo k významnému zlepšení hodnot FEV

po přerušení a u jednoho pacienta

nedošlo k dalšímu poklesu od hodnoty na konci studie. Žádné další informace nejsou k dispozici o

zbývajících 3 pacientech, kteří přerušili studii.

Reverzibilita FEV

U subjektů s diabetem 1.typu se malé rozdíly pozorované mezi léčebnými skupinami (0,010 l ve

prospěch srovnávacího přípravku) vyrovnali během dvou týdnů po ukončení 12 týdnů trvající léčby

přípravkem

EXUBERA.

subjektů

s diabetem

2.typu

došlo

k vyrovnání

malých

rozdílů

mezi

léčebnými skupinami (0,039 l ve prospěch srovnávacího přípravku) během 6 týdnů po ukončení 2

roky trvající léčby přípravkem EXUBERA (obr.3). V malé skupině (n=36) subjektů se smíšeným

diabetem 1. a 2. typu léčené přípravkem EXUBERA po dobu > 36 měsíců, došlo po ukončení terapie

v průběhu následujících 6 měsíců k nárůstu hodnot FEV

v průměru o 0,036 l.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Inhalační lidský inzulín se podává inhalací do plic. U zdravých osob i u pacientů s diabetem 1. a 2.

typu se inhalační lidský inzulín absorbuje stejně rychle jako rychle účinkující analoga inzulínu a

rychleji než subkutánně podávaný rychle účinkující lidský inzulín (viz obr. 4).

Obr. 4

Průměrné změny koncentrace volného inzulínu v séru nalačno oproti výchozí hodnotě (μU/ml)

po inhalaci 4 mg lidského inzulínu nebo po subkutánní injekci 12 IU rychle účinkujícího inzulínu u

obézních pacientů s diabetem 2. typu.

Doba k dosažení vrcholové koncentrace (T

) je obvykle poloviční oproti době u subkutánně

podaného rychle účinkujícího inzulínu. Vrcholové koncentrace inzulínu je u inhalačního lidského

inzulínu zpravidla dosaženo po 45 minutách. Variabilita doby dosažení vrcholových koncentrací

inzulínu

mezi

subjekty

byla

nižší

inhalačního

lidského

inzulínu

než

subkutánního

rychle

účinkujícího lidského inzulínu u subjektů s diabetem 1. nebo 2. typu.

Čas (min)

Změna volného inzulínu v séru od výchozích hodnot

Koncentrace (µU/ml)

Inhalační inzulin

Subkutánní inzulin

Přípavek již není registrován

U subjektů s diabetem 1. typu měl inhalační lidský inzulín srovnatelnou variabilitu AUC mezi

subjekty v porovnání se subkutánně podávaným rychle účinkujícím lidským inzulínem. Pro C

, je

variabilita inhalačního inzulínu mezi subjekty větší, než je tomu u subkutánně podávaného rychle

účinkujícího lidského inzulínu. U obézních pacientů s diabetem 2. typu byla variabilita C

a AUC

mezi subjekty srovnatelná nebo menší, než tomu bylo u subkutánně podávaného rychle účinkujícího

inzulínu.

Relativní biologická dostupnost přípravku EXUBERA v porovnání se subkutánním rychle účinkujícím

lidským

inzulínem

přibližně

rozdíl

subkutánních

inzulínových

přípravků

není

biologická dostupnost přípravku EXUBERA ovlivněna Body Mass Indexem.

Ve studii u zdravých dobrovolníků rostla systémová expozice (AUC a C

) inhalačního lidského

inzulínu přibližně způsobem závislosti na dávce od 1 mg do 6 mg, pokud byly podány maximálně dva

blistry jakékoliv dávky nebo jejich kombinace. Ve studii, ve které byla porovnávána dávka tří 1mg

blistrů s jednou dávkou 3 mg, byla C

po inhalaci tří blistrů po 1 mg přibližně o 30 % vyšší a AUC

byla přibližně o 40 % vyšší než po inhalaci jednoho 3mg blistru, což ukazuje, že tři 1mg blistry nejsou

zaměnitelné za jeden 3mg blistr (viz body 2, 4.2 a 4.4).

zdravých

dobrovolníků

byla

pozorována

přibližně

vyšší

biologická

dostupnost

tří

jednodávkových blistrů po 1 mg ve srovnání s jedním jednodávkovým blistrem s 3 mg. Vysvětlením

rozdílů v biologické dostupnosti se zdá být rozdílný poměr energie ke hmotnosti mezi 1mg a 3mg

jednodávkovým

blistrem,

protože

s menším

množstvím

prášku

v blistru

inhalátor

účinější

v rozprášení nebo rozptýlení prášku, což vede k většímu podílu aerodynamických částeček menších

velikostí pro 1mg blistr (viz body 2 a 4.4).

Distribuce

Po perorální inhalaci jednorázové dávky lidského inzulínu zůstává přibližně 30 % celkového obsahu

blistru v blistru nebo v inhalátoru, 20 % je deponováno v orofarynxu, 10 % v přívodných dýchacích

cestách a 40 % se dostane hluboko do plic.

Studie na zvířatech neprokázaly, že by se inhalační lidský inzulín hromadil v plicích.

Zvláštní populace pacientů

Kouření

Kouření výrazně zvyšuje rychlost a rozsah absorpce inhalačního lidského inzulínu (C

asi 3 až 5krát

a AUC asi 2 až 3krát vyšší), a proto může vzrůstat riziko hypoglykemie (viz body 4.3 a 4.5).

Když byl přípravek EXUBERA podáván zdravým dobrovolníkům v kontrolovaných experimentálních

souborech

dvouhodinové

pasivní

expozici

cigaretovému

kouři,

inzulínu

byla

snížena

přibližně o 17 % a C

inzulínu přibližně o 30 % (viz bod 4.5).

Respirační onemocnění (základní plicní onemocnění)

U nediabetických pacientů s mírným až středním stupněm astmatu byla AUC a C

inhalačního

lidského inzulínu při absenci léčby bronchodilatancii mírně nižší než u pacientů bez astmatu.

U nediabetických pacientů s CHOPN byla absorpce inhalačního lidského inzulínu zjevně větší než u

pacientů bez CHOPN (viz bod 4.4).

Při podání salbutamolu 30 minut před přípravkem EXUBERA u subjektů bez diabetu s mírným až

středním stupněm astmatu došlo k nárůstu AUC a C

inzulínu v rozmezí mezi 25 a 51 % oproti

situaci, kdy byl podán přípravek EXUBERA samotný (viz body 4.2 a 4.5).

Přípavek již není registrován

Podání flutikazonu 30 minut před přípravkem EXUBERA nemělo vliv na farmakokinetiku přípravku

EXUBERA u subjektů bez diabetu s mírným až středním stupněm astmatu (bod 4.5).

Poškození renálních funkcí

Účinek poškození ledvin na absorpci inhalačního lidského inzulínu nebyl studován (viz bod 4.2).

Poškození funkce jater

Účinek poškození jater na absorpci inhalačního lidského inzulínu nebyl studován (viz bod 4.2).

Pohlavní odlišnosti

Nebyl pozorován zjevný rozdíl v absorpci inhalačního lidského inzulínu mezi muži a ženami, a to jak

u osob s diabetem, tak i u osob bez diabetu.

Děti a mladiství

U dětí (6-11 let) a dospívajících (12-17 let) s diabetem 1. typu se inhalační lidský inzulín absorboval

rychleji než rychle účinkující lidský inzulín. Biologická dostupnost inhalačního lidského inzulínu

v porovnání

subkutánně

podávaným

rychle

účinkujícím

lidským

inzulínem

byla

srovnatelná

s dospělými osobami s diabetem 1. typu (viz bod 4.2).

Starší pacienti

U starších pacientů s diabetem 2. typu byl inhalační lidský inzulín absorbován rychleji než subkutánně

podávaný

rychle

účinkující

lidský

inzulín.

Biologická

dostupnost

inhalačního

lidského

inzulínu

v porovnání

subkutánně

podávaným

rychle

účinkujícím

lidským

inzulínem

byla

srovnatelná

s mladšími dospělými osobami s diabetem 2. typu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie inhalační toxicity u krys a opic, trvající až 6 měsíců, neprokázaly žádné zvláštní riziko pro

respirační trakt následkem inzulínového inhalačního prášku.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mannitol,

glycin,

dihydrát citronanu sodného,

hydroxid sodný.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

Po prvním otevření fólie přebalu: 3 měsíce.

Přípavek již není registrován

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě do 30°C. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Po otevření fólie přebalu: uchovávát při teplotě do 25°C.

Chraňte jednodávkové blistry před chladem nebo mrazem.

Inhalátor a jeho části musí být uchovávány a používány na suchém místě.

Chraňte inzulínový inhalátor před chladem nebo mrazem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Jeden karton s blistry obsahuje 6 perforovaných jednodávkových blistrů (PVC/Al). 5 blistrových

kartonů je umístěno v průhledném plastikovém (PET) teplem vytvarované vaničce s vysoušecím

činidlem pokrytým průhledným plastikovým (PET) víkem. Vanička je uzavřena v laminátovém sáčku

s vysoušecím činidlem.

Dodávané velikosti balení:

kartonová krabička se 30 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (1 sáček)

kartonová krabička se 60 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (2 sáčky)

kartonová krabička s 90 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (3 sáčky)

kartonová krabička se 180 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (6 sáčků)

kartonová krabička s 270 perforovanými jednodávkovými blistry PVC/Al (9 sáčků)

kartonová

krabička

s 60

perforovanými

jednodávkovými

blistry

PVC/Al

sáčky)

náhradními jednotkami uvolňujícími inzulín

kartonová

krabička

s 90

perforovanými

jednodávkovými

blistry

PVC/Al

sáčky)

náhradními jednotkami uvolňujícími inzulín

kartonová

krabička

s 180

perforovanými

jednodávkovými

blistry

PVC/Al

sáčků)

náhradními jednotkami uvolňujícími inzulín

kartonová

krabička

s 270

perforovanými

jednodávkovými

blistry

PVC/Al

sáčků)

náhradními jednotkami uvolňujícími inzulín

sada obsahující 90 x 1 perforovaný jednodávkový blistr PVC/Al s obsahem 3 mg inzulínu (3

sáčky), 1 inzulínový inhalátor, 1 náhradní komůrku a 6 náhradních jednotek uvolňujících inzulín

Dostupná jsou další balení obsahující inhalátor, jednotku uvolňující inzulín a komůrku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

EXUBERA jednodávkové blistry se smí používat pouze s inzulínovým inhalátorem.

Inzulínový inhalátor se má vyměňovat 1x ročně.

Přípavek již není registrován

Jednotka uvolňující inzulín se má vyměňovat 1x za 2 týdny.

Pokud je inzulínový inhalátor během použití neúmyslně vystaven extrémně vlhkému prostředí může

dojít ke snížení dávky inzulínu dodaného z inhalátoru. V takovém případě by se měla jednotka

uvolňující inzulín před další inhalací vyměnit (viz bod 4.4).

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13,9NJ

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/05/327/009

EU/1/05/327/010

EU/1/05/327/011

EU/1/05/327/012

EU/1/05/327/013

EU/1/05/327/014

EU/1/05/327/015

EU/1/05/327/016

EU/1/05/327/017

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24/01/2006

10.

DATUM REVIZE TEXTU

04/2006

Přečtěte si celý dokument

Přípavek již není registrován

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 85 45

E-mail: mail@emea.eu.int http://www.emea.eu.int

EMEA 2006 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/H/C/588

EVROPSKÁ VEŘEJNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ (EPAR)

EXUBERA

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o Vašem onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Exubera?

Exubera je inzulín s rychlým nástupem účinku ve formě prášku k inhalaci (k vdechnutí). Exubera

obsahuje 1 mg nebo 3 mg účinné látky lidského inzulínu.

Na co se přípravek Exubera používá?

Exubera je inzulín určený k léčbě dospělých pacientů s diabetem typu 2, který není dostatečně

kontrolován léky na diabetes podávanými ústně. Přípravek Exubera může být rovněž používán u

některých dospělých pacientů s diabetem typu 1, kterým může prospět přechod z rychle působícího

inzulínu aplikovaného podkožně na tento inhalační inzulín, přičemž musí být zvážena možná rizika.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Exubera používá?

Přípravek Exubera se používá výhradně s inzulínovým inhalátorem. Inzulín je obsažen v blistru ve

formě prášku. Pacient užívá dávku tak, že vloží blistr do inhalátoru a inhaluje jeho obsah přes ústa do

plic. Před zahájením užívání přípravku Exubera musí lékař nebo zdravotní sestra vysvětlit pacientovi

způsob, jakým má inhalátor správně používat tak, aby bylo minimalizováno riziko a aby měl pacient z

léčby co největší přínos. L

ékař u každého pacienta stanoví počáteční dávky a jejich dobu podání a určí

rozpis úprav dávkování. Ten závisí na individuální reakci pacienta a jeho potřebách (např. strava,

tělesná aktivita a způsob života). Přípravek Exubera se podává 10 minut před jídlem.

Jednomiligramový blistr inhalačního inzulínu poskytuje přibližně stejnou dávku jako injekce 3 IU

rychle účinkujícího podkožně podaného inzulínu a jeden třímiligramový blistr inhalačního inzulínu

odpovídá přibližně 8 IU rychle účinkujícího podkožně podaného inzulínu. Přípravek Exubera tedy

není vhodný, pokud je nutné provést malé (méně než 3 IU) úpravy dávky inzulínu (například u

pacientů s nízkou tělesnou hmotností).

Jak přípravek Exubera působí?

Diabetes mellitus je onemocnění, při kterém slinivka břišní neprodukuje dostatek inzulínu pro

kontrolu hladiny glukózy v krvi. Exubera je inzulín pro substituční léčbu, který je identický

s inzulínem produkovaným slinivkou břišní. Inzulín v přípravku Exubera je získáván metodou

označovanou jako „technologie rekombinantní DNA“, což znamená, že je vyroben bakterií, do které

byl vložen gen (DNA), který umožní, aby vytvářela inzulín. Při inhalaci se určitá část inzulínu vstřebá

do těla (zby

tek se rozpadá v plicích). Jakmile se inzulín dostane do krve, napomáhá přenosu glukózy

do buněk a pomáhá kontrolovat hladinu cukru v krvi. Touto kontrolou hladiny cukru v krvi se snižují

Přípavek již není registrován

EMEA 2006

příznaky a komplikace diabetu. Exubera účinkuje u diabetu typu 1, kdy slinivka není schopna vytvářet

dostatek inzulínu, i u diabetu typu 2, kdy není tělo schopno inzulín účinně využívat.

Jak byl přípravek Exubera zkoumán?

Přípravek Exubera byl hodnocen u pacientů s diabetem typu 2 nebo 1. U diabetu typu 1 byl přípravek

Exubera srovnáván s podkožně (injekčně) podávaným inzulínem. U diabetu typu 2 byl přípravek

Exubera srovnáván s podkožně podávaným inzulínem a s léky na diabetes podávanými ústy. Ve

studiích byla měřena hladina glykosylovaného hemoglobinu (HbA1c) v krvi, která je ukazatelem toho,

jak dobře je kontrolována hladina cukru v krvi.

Jaký přínos přípravku Exubera byl prokázán v rámci studií?

Ve studiích u diabetu typu 1 a 2 poskytl celkově přípravek Exubera podobnou kontrolu hladiny cukru

v krvi, jaká byla dosažena u rychle působícího podkožně podávaného lidského inzulínu.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Exubera?

Nejběžnějšími vedlejšími účinky přípravku Exubera jsou hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) a

kašel. Pokud pacient kouří, zvyšuje se výrazně množství inzulínu, které se vstřebává z plic, což může

zvyšovat riziko hypoglykémie. Pacienti užívající přípravek Exubera nesmí kouřit. Kuřáci mohou začít

s užíváním přípravku Exubera nejdříve šest měsíců poté, co přestali kouřit. Pokud pacient začne kouřit

nebo po

krač

uje v kouření při léčbě přípravkem Exubera, musí okamžitě použít jiný typ antidiabetické

léčby. Místo jedné třímiligramové dávky by neměly být používány tři jednomiligramové dávky,

protože to vede k vyšší expozici inzulínu a může dojít ke zvýšení rizika hypoglykémie. Úplný seznam

vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Exubera je uveden v příbalových informacích.

V průběhu studií prokázal přípravek Exubera malý negativní účinek na plicní funkce, který může

vymizet při přerušení podávání přípravku. Pokud pacient nějaké plicní onemocnění již má, není jasné,

jak použití přípravku Exubera ovlivní funkci plic nebo jak plicní onemocnění ovlivní vstřebání

inzulínu z plic. Pacienti s oslabenou nebo nestabilní funkcí plic, jako například při astmatu, emfyzému

nebo chronické bronchitidě, by neměli přípravek Exubera užívat.

Přípravek Exubera by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na lidský inzulín nebo

jakoukoli jinou složku přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Exubera schválen?

Výbor pro

mánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínos přípravku Exubera při léčbě diabetu

u některých dospělých pacientů, pokud je podáván v souladu s informacemi o přípravku, převyšuje

jeho rizika, a doporučil, aby bylo přípravku uděleno rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného používání přípravku Exubera?

Společnost, která přípravek Exubera vyrábí, provede studie pro další hodnocení jeho bezpečnosti,

zvláště u pacientů, kteří mohou být vystaveni vyššímu riziku výskytu vedlejších účinků. Patří sem

pacienti s astmatem nebo chronickou obstrukční plicní chorobou. Sledován bude rovněž vývoj

protilátek proti inzulínu (bílkoviny, které jsou vytvářeny jako reakce na léčbu přípravkem Exubera).

Společnost bude také sledovat vedlejší účinky, poskytne vzdělávací materiál a zlepší vzhled blistrů,

aby se usnadnilo rozlišení mezi dávkami 1 mg a 3 mg.

Další informace o přípravku Exubera:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Exubera platné v celé Evropské unii dne

24. ledna 2006. Držitelem rozhodnutí o registraci je společnost Pfizer Limited.

Plné znění Ev

ropské veř

ejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Exubera je k dispozici zde.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 08-2006.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace