EVEROLIMUS MYLAN

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
EVEROLIMUS (EVEROLIMUSUM)
Dostupné s:
Mylan Ireland Limited, Dublin
ATC kód:
L01EG02
INN (Mezinárodní Name):
EVEROLIMUS (EVEROLIMUSUM)
Dávkování:
10MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
90; 30X1; 30
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
EVEROLIMUS
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 094/17-C

Přečtěte si celý dokument

Strana 1 z 9

Sp. zn. sukls174478/2022

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Everolimus Mylan 2,5 mg tablety

Everolimus Mylan 5 mg tablety

Everolimus Mylan 10 mg tablety

everolimusum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Everolimus Mylan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Everolimus Mylan užívat

Jak se přípravek Everolimus Mylan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Everolimus Mylan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Everolimus Mylan a k čemu se používá

Everolimus Mylan je protinádorový léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku everolimus.

Everolimus omezuje zásobování nádoru krví a zpomaluje růst a šíření nádorových buněk.

Everolimus Mylan se používá u dospělých pacientů k léčbě:

hormonálně pozitivního pokro

ilého karcinomu prsu u

en po p

echodu, u kterých jiná lé

(tzv.

nesteroidními inhibitory aromatáz

) neudr

uje onemocnění pod kontrolou. Podává se

zároveň s lé

ivým p

ípravkem nazývaným exemestan, steroidním inhibitorem aromatáz, které se

ívají k hormonální protinádorové lé

bě.

pokročilých nádorů zvaných neuroendokrinní tumory, které vznikají v žaludku, ve střevech,

plicích nebo ve slinivce břišní. Je to v případě, že nádory nejde operovat a nedochází u nich

k zvýšené tvorbě specifických hormonů či jiných příbuzných látek.

pokročilého nádoru ledvin (pokročilý karcinom ledviny), kde předchozí léčba (tzv. cílená terapie

VEGF) nepomohla zastavit Vaše onemocnění.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Everolimus Mylan užívat

Everolimus Mylan Vám může předepsat pouze lékař, který má zkušenosti s léčbou nádorů. Pečlivě

dodržujte všechny pokyny lékaře. Mohou se lišit od obecných pokynů uvedených v této příbalové

informaci. Jestliže máte jakékoli dotazy týkající se přípravku Everolimus Mylan nebo důvodu, proč

Vám byl předepsán, zeptejte se svého lékaře.

Neužívejte přípravek Everolimus Mylan:

jestliže jste

alergický(á) na everolimus nebo na příbuzné látky, jako je sirolimus nebo

temsirolimus nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Jestliže si myslíte, že můžete být alergický(á), zeptejte se svého lékaře.

Strana 2 z 9

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Everolimus Mylan se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte jakékoli

problémy s játry

nebo jestliže jste někdy měl(a)

onemocnění,

které by

mohlo

poškodit Vaše játra

. V tomto případě Vám může lékař předepsat jinou dávku přípravku

Everolimus Mylan.

jestliže máte

diabetes

(cukrovku, vysokou hladinu cukru v krvi). Přípravek Everolimus Mylan

může zvýšit hladinu cukru v krvi a zhoršit cukrovku. To může vést k potřebě podávání inzulinu

a/nebo užívání léků proti cukrovce. Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás projevuje nadměrný

pocit žízně nebo častější močení.

jestliže

máte být

očkován(a)

v době, kdy užíváte přípravek Everolimus Mylan.

jestliže máte

vysokou hladinu cholesterolu

. Přípravek Everolimus Mylan může zvýšit hladinu

cholesterolu a/nebo dalších tuků v krvi.

jestliže

jste nedávno podstoupil(a)

operaci

nebo pokud máte dosud

nezahojenou ránu

operaci. Everolimus Mylan může zvýšit riziko potíží při hojení ran.

jestliže máte

infekci

. Před započetím léčby přípravkem Everolimus Mylan může být nezbytné

Vaši infekci léčit.

jestliže jste prodělal(a)

hepatitidu B

(žloutenku typu B), protože se může být během léčby

přípravkem Everolimus Mylan znovu objevit (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“).

pokud jste podstoupil(a), nebo se chystáte podstoupit léčbu ozařováním (radiační terapii)

Everolimus Mylan také může:

oslabit Váš imunitní systém (obranyschopnost). Proto můžete být v období, kdy Everolimus

Mylan užíváte, ohroženi infekcí. Pokud máte horečku nebo jiné známky infekce, sdělte to

svému lékaři. Některé infekce mohou být závažné a mohou vést k úmrtí.

ovlivnit funkci Vašich ledvin. Proto bude lékař sledovat funkci Vašich ledvin v období, kdy

budete užívat Everolimus Mylan.

způsobit dušnost, kašel a horečku.

způsobit vznik vředů a boláků v ústech. Lékař Vám proto může přerušit nebo ukončit léčbu

přípravkem Everolimus Mylan. Je možné, že budete potřebovat léčbu ústní vodou, ústním gelem

nebo jinými přípravky. Nezkoušejte používat tyto přípravky bez předchozí porady s lékařem,

protože některé přípravky by mohly stav vředů ještě zhoršit. Lékař může znovu zahájit léčbu

přípravkem Everolimus Mylan se stejnou nebo nižší dávkou.

způsobit komplikace při radiační terapii. Závažné komplikace ozařování (jako dušnost, pocit na

zvracení, průjem, kožní vyrážky a bolest v ústech, dásních a krku) včetně případů, které vedly k

úmrtí, byly pozorovány u některých pacientů, kteří užívali everolimus současně s radiační

terapií nebo kteří užívali everolimus krátce poté, kdy podstoupili ozařování. Rovněž byly v

místech předchozího ozařování u pacientů, kteří v minulosti podstoupili radiační terapii, hlášeny

radiační reakce (jako zarudnutí kůže nebo zánět plic). Informujte svého lékaře, pokud plánujete

v blízké budoucnosti podstoupit radiační terapii nebo pokud jste ji již dříve podstoupil(a).

Informujte svého lékaře,

pokud se u Vás objeví tyto příznaky.

Během léčby Vám budou pravidelně prováděna vyšetření krve. Tímto způsobem Vám bude

kontrolován počet krevních buněk (počet bílých a červených krvinek a krevních destiček) ve Vašem

těle, aby se zjistilo, zda nemá Everolimus Mylan nežádoucí účinky na tyto buňky. Vyšetřením krve

bude také kontrolována funkce ledvin (hladina kreatininu), funkce jater (hladiny aminotransferáz)

a hladiny krevního cukru a cholesterolu. Je to proto, že mohou být přípravkem Everolimus Mylan

ovlivněny.

Děti a dospívající

Everolimus Mylan není určen pro děti a dospívající (do 18 let).

Další léčivé přípravky a přípravek Everolimus Mylan

Everolimus Mylan může ovlivnit účinky některých jiných léčivých přípravků. Jestliže souběžně

s přípravkem Everolimus Mylan užíváte jiné léky, může Vám lékař změnit dávku přípravku

Everolimus Mylan nebo ostatních léčivých přípravků.

Strana 3 z 9

Informujte svého lékaře nebo lékárníka

o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Následující látky mohou zvýšit riziko nežádoucích účinků při užívání přípravku Everolimus Mylan:

ketokonazol

itrakonazol

vorikonazol

nebo

flukonazol

jiné protiplísňové přípravky,

užívané k léčbě plísňových infekcí.

klarithromycin

telithromycin

nebo

erythromycin

antibiotika

užívaná k léčbě bakteriálních

infekcí.

ritonavir

a jiné

léky užívané k léčbě HIV infekce/AIDS

verapamil

nebo

diltiazem

používané k léčbě srdečních potíží nebo vysokého krevního tlaku.

dronedaron

, přípravek užívaný k podpoře regulace srdečního tepu.

cyklosporin

užívaný k zastavení odvržení orgánových transplantátů tělem.

kanabidiol

používaný mimo jiné k léčbě epileptických záchvatů.

imatinib

užívaný k zamezení růstu neobvyklých buněk.

inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE)

(jako je

ramipril

) užívané k léčbě

vysokého krevního tlaku nebo jiných problémů se srdcem a cévami.

nafazodon

užívaný k léčbě deprese.

Následující látky mohou omezit účinnost léčby přípravkem Everolimus Mylan:

rifampicin

užívaný k léčbě tuberkulózy (TBC).

efavirenz

nebo

nevirapin

užívané k léčbě HIV infekce/AIDS.

třezalka tečkovaná

(Hypericum perforatum),

rostlinný přípravek užívaný k léčbě deprese

a jiných stavů.

dexamethason

, kortikosteroid používaný k léčbě různých stavů včetně zánětlivých nebo

imunitních potíží.

fenytoin

karbamazepin

nebo

fenobarbital

a jiná

antiepileptika

užívaná k léčbě křečí nebo

epileptických záchvatů.

Během léčby přípravkem Everolimus Mylan by neměly být tyto léčivé přípravky užívány. Pokud

užíváte kterýkoli z těchto přípravků, může Vám lékař tento přípravek změnit nebo může změnit

dávkování přípravku Everolimus Mylan.

Přípravek Everolimus Mylan s jídlem a pitím

Pokud užíváte Everolimus Mylan, vyhýbejte se

grapefruitům

grapefruitové šťávě nebo džusu

Mohou zvýšit množství přípravku Everolimus Mylan v krvi až na škodlivou úroveň.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Everolimus Mylan může ohrozit Vaše nenarozené dítě a během těhotenství se nedoporučuje.

Informujte svého lékaře o tom, že jste těhotná, nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná. Lékař

s Vámi projedná, zda byste měla užívat tento přípravek během těhotenství.

Ženy, které by mohly otěhotnět, musí během léčby a ještě 8 týdnů po ukončení léčby používat vysoce

účinnou antikoncepci. Jestliže si navzdory těmto opatřením myslíte, že jste mohla otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než užijete další dávku přípravku Everolimus Mylan.

Kojení

Everolimus Mylan může ohrozit Vaše kojené dítě. Užíváte-li everolimus, během léčby a 2 týdny po

poslední dávce byste neměla kojit. Jestliže kojíte, sdělte to svému lékaři.

Ženská plodnost

U některých pacientek užívajících Everolimus Mylan bylo pozorováno vynechání menstruačního

krvácení (amenorea).

Everolimus Mylan může mít vliv na plodnost žen. Pokud si přejete otěhotnět, poraďte se se svým

lékařem.

Strana 4 z 9

Mužská plodnost

Everolimus Mylan může ovlivnit mužskou plodnost. Poraďte se se svým lékařem, pokud chcete počít

dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud se cítíte neobvykle unavený(á) (únava je velmi častým nežádoucím účinkem), věnujte řízení

nebo obsluze strojů zvýšenou pozornost.

Přípravek Everolimus Mylan obsahuje laktózu

Everolimus Mylan obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Everolimus Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 10 mg, užívána jednou denně. Lékař Vám sdělí, kolik tablet přípravku

Everolimus Mylan máte užívat.

Jestliže máte problémy s játry, může lékař zahájit léčbu nižší dávkou přípravku Everolimus Mylan (2,5

mg, 5 mg nebo 7,5 mg denně).

Jestliže se u Vás během užívání přípravku Everolimus Mylan objeví určité nežádoucí účinky (viz

bod 4), může Vám lékař snížit dávku nebo léčbu přerušit, a to buď krátkodobě, nebo trvale.

Everolimus Mylan užívejte jednou denně, vždy ve stejnou denní dobu, důsledně buď s jídlem, nebo

bez jídla.

Polykejte tabletu/y celou/é a zapijte ji/je sklenicí vody. Tablety nekousejte ani nedrťte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Everolimus Mylan, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tablet Everolimus Mylan, nebo někdo jiný nedopatřením užil

Vaše tablety, okamžitě navštivte lékaře nebo jděte okamžitě do nemocnice. Může být nezbytné

neodkladné ošetření.

Vezměte s sebou krabičku a tuto příbalovou informaci, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Everolimus Mylan

Jestliže jste zapomněl(a) dávku užít, užijte až další dávku podle plánu. Nezdvojnásobujte následující

dávku, abyste nahradil(a) vynechané tablety.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Everolimus Mylan

Nepřestávejte užívat Everolimus Mylan, pokud Vám to neřekne Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Strana 5 z 9

PŘERUŠTE užívání přípravku Everolimus Mylan a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže se

u Vás objeví jakýkoli z následujících příznaků alergické reakce:

potíže s dýcháním nebo polykáním

otoky obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla

silné svědění kůže se zarudlou vyrážkou nebo vystouplými bulkami

Vážné nežádoucí účinky přípravku Everolimus Mylan zahrnují:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Zvýšená teplota, zimnice (příznaky infekce) ¨

Horečka, kašel, potíže s dýcháním, sípot (příznaky zánětu plic nazývané také pneumonitida)

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Zvýšená žízeň, zvýšená tvorba moči, zvýšená chuť k jídlu spojená se ztrátou tělesné

hmotnosti, únava (příznaky cukrovky)

Krvácení (hemoragie), například ze stěny střeva

Závažné snížení tvorby moči (příznak selhání ledvin)

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Horečka, kožní vyrážka, bolest a záněty kloubů stejně jako únava, ztráta chuti k jídlu, pocit na

zvracení, žloutenka (zežloutnutí kůže), bolest vpravo v nadbřišku, světlá stolice, tmavá moč

(může jít o příznaky obnovení hepatitidy B)

Dušnost, potíže s dýcháním při poloze vleže, otoky nohou nebo chodidel (příznaky selhání

srdce)

Otok a/nebo bolest v jedné z dolních končetin, obvykle v lýtku, zarudnutí nebo zvýšená

teplota kůže v postiženém místě (příznaky uzávěru cévy (žíly) krevní sraženinou v dolní

končetině)

Náhlý výskyt potíží s dýcháním, bolest na hrudi nebo vykašlávání krve (možné příznaky plicní

embolie, která se vyskytuje při ucpání jedné nebo více cév v plicích)

Závažné snížení tvorby moči, otoky dolních končetin, pocit zmatenosti, bolest zad (příznaky

náhlého selhání ledvin)

Vyrážka, svědění, kopřivka potíže s dýcháním nebo polykáním, závratě (příznaky závažné

alergické reakce, známé také jako hypersenzitivita)

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

Dušnost nebo zrychlený dech (známky akutní dechové tísně)

Pokud se projeví jakýkoli z těchto nežádoucích účinků, sdělte to okamžitě svému lékaři, protože

mohou mít život ohrožující následky.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Everolimus Mylan zahrnují:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Únava, dušnost, závratě, bledá kůže, příznaky nízkého počtu červených krvinek (anemie)

Vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykemie),

Ztráta chuti k jídlu

Vysoká hladina lipidů (tuků) v krvi (hypercholesterolemie)

Porucha vnímání chuti (dyzgeusia)

Bolest hlavy

Krvácení z nosu (epistaxe)

Kašel

Vředy v ústech

Podráždění žaludku zahrnující nevolnost (pocit na zvracení) nebo průjem

Kožní vyrážka,

Svědění (pruritus)

Strana 6 z 9

Pocit slabosti nebo únavy, otoky rukou, paží, nohou, kotníků nebo jiných částí těla (příznaky

edému)

Snížení tělesné hmotnosti

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Spontánní krvácení nebo podlitiny (příznaky nízkého počtu krevních destiček nazývaného také

trombocytopenie)

Horečka, bolest v krku, vředy v ústech způsobené infekcí (příznaky nízkého počtu bílých

krvinek, leukopenie, lymfopenie nebo neutropenie)

Dušnost

Žízeň, nízká tvorba moči, tmavá moč, suchá zarudlá kůže, podrážděnost (příznaky nedostatku

tekutin)

Problémy se spánkem (nespavost)

Bolest hlavy, závratě (příznaky vysokého krevního tlaku, nazývaného také hypertenze)

Horečka

Zánět sliznice úst, žaludku, střeva

Sucho v ústech

Pálení žáhy (dyspepsie)

Zvracení

Potíže s polykáním (dysfagie)

Bolest břicha

Akné

Vyrážka a bolest dlaní nebo chodidel (syndrom ruka-noha)

Zarudnutí kůže (erytém)

Bolest kloubů

Bolest v ústech

Poruchy menstruace jako je nepravidelná menstruace

Vysoká hladina lipidů (tuků) v krvi (hyperlipidemie, zvýšená hladina triglyceridů)

Nízká hladina draslíku v krvi (hypokalemie)

Nízká hladina fosfátů v krvi (hypofosfatemie)

Nízká hladina vápníku v krvi (hypokalcemie)

Suchá kůže, olupování kůže, kožní léze

Problémy s nehty, lámavost nehtů

Mírné padání vlasů

Neobvyklé výsledky jaterních krevních testů (zvýšená hladina alaninaminotransferázy

a aspartátaminotransferázy)

Neobvyklé výsledky krevních testů funkce ledvin (zvýšená hladina kreatininu)

Otoky očního víčka

Bílkovina v moči

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Slabost, spontánní krvácení nebo podlitiny a časté infekce s příznaky jako je horečka, zimnice,

bolest v krku nebo vředy v ústech (příznaky nízkého počtu krvinek také nazývaná

pancytopenie)

Ztráta vnímání chuti (ageusie)

Vykašlávání krve (hemoptýza)

Menstruační potíže jako je vynechání menstruace (amenorea)

Častější močení během dne

Bolest na hrudi

Neobvyklý průběh hojení ran

Návaly horka

Výtok z očí se svěděním a zarudnutím, růžové nebo červené oči (zánět spojivek)

Strana 7 z 9

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

Únava, dušnost, závrať, bledá kůže (příznaky nízkého počtu červených krvinek,

pravděpodobně způsobené typem chudokrevnosti nazývané aplazie červených krvinek)

Otok obličeje, okolí očí, úst a dutiny ústní a/nebo hrdla a také jazyka a potíže s dýcháním nebo

polykáním (nazývané také angioedém) mohou být příznaky alergické reakce

Není známo

(četnost nelze z dostupných údajů určit)

Reakce v místě aplikace předchozí radiační léčby (např. zarudnutí kůže nebo zánět plic) (takzvaný

radiační recall syndrom)

Zhoršení nežádoucích účinků radiační léčby

Pokud se tyto nežádoucí účinky projeví závažným způsobem, sdělte to svému lékaři a/nebo

lékárníkovi. Většina z těchto nežádoucích účinků je lehká až středně těžká a obvykle vymizí,

pokud je léčba na několik dní přerušena.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10

webová stránka: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Everolimus Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Everolimus Mylan obsahuje

Léčivou látkou je everolimusum. Jedna tableta obsahuje everolimusum 2,5 mg, 5 mg,

10 mg.

Dalšími složkami jsou butylhydroxytoluen (E 321), hypromelosa (E 464), laktóza,

monohydrát laktózy, krospovidon (E 1202) a magnesium-stearát (E 470b). Viz bod 2

,,Přípravek Everolimus Mylan obsahuje laktózu‘‘.

Jak přípravek Everolimus Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety Everolimus Mylan jsou dostupné ve třech silách:

Everolimus Mylan 2,5 mg jsou bílé až téměř bílé oválné bikonvexní tablety s vyraženým E9VS na

jedné straně a 2,5 na straně druhé.

Strana 8 z 9

Everolimus Mylan 5 mg jsou bílé až téměř bílé oválné bikonvexní tablety s vyraženým E9VS 5 na

jedné straně.

Everolimus Mylan 10 mg jsou bílé až téměř bílé oválné bikonvexní tablety s vyraženým E9VS 10 na

jedné straně.

Everolimus Mylan je k dispozici v krabičkách obsahující blistry po 30 nebo 90 tabletách.

Krabička obsahující 30tablet může také obsahovat perforované jednodávkové blistry.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Mylan Ireland Limited

Unit 35/36 Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irsko

Výrobce/výrobci:

Synthon Hispania S.L., Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španělsko

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM, Nijmegen, Nizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP a ve Spojeném království (Severním Irsku)

registrován pod těmito názvy:

Země

Název přípravku

Nizozemsko

Everolimus Mylan 2,5 mg, tabletten

Everolimus Mylan 5 mg, tabletten

Everolimus Mylan 10 mg, tabletten

Rakousko

Everolimus Mylan 2,5 mg Tabletten

Everolimus Mylan 5 mg Tabletten

Everolimus Mylan 10 mg Tabletten

Bulharsko

Еверолимус Майлан 5 mg таблетки

Еверолимус Майлан 10 mg таблетки

Chorvatsko

Everolimus Mylan 2,5 mg tablete

Everolimus Mylan 5 mg tablete

Everolimus Mylan 10 mg tablete

Česká republika

Everolimus Mylan

Dánsko

Everolimus Mylan, 2,5 mg tabletter

Everolimus Mylan, 5 mg tabletter

Everolimus Mylan, 10 mg tabletter

Finsko

Everolimus Mylan, 2,5 mg tabletti

Everolimus Mylan, 5 mg tabletti

Everolimus Mylan 10 mg tabletti

Strana 9 z 9

Země

Název přípravku

Francie

Everolimus Viatris 2,5 mg comprimés

Everolimus Viatris 5 mg comprimés

Everolimus Viatris 10 mg comprimés

Německo

Everolimus Mylan 2,5 mg Tabletten

Everolimus Mylan 5 mg Tabletten

Everolimus Mylan 10 mg Tabletten

Italie

Everolimus Mylan 2,5 mg compresse

Everolimus Mylan 5 mg compresse

Everolimus Mylan 10 mg compresse

Norsko

Everolimus Mylan, 2,5 mg tabletter

Everolimus Mylan, 5 mg tabletter

Everolimus Mylan, 10 mg tabletter

Portugalsko

Everolímus Mylan

Rumunsko

Everolimus Mylan 2,5 mg comprimate

Everolimus Mylan 5 mg comprimate

Everolimus Mylan 10 mg comprimate

Slovensko

Everolimus Mylan 2,5 mg tablety

Everolimus Mylan 5 mg tablety

Everolimus Mylan 10 mg tablety

Slovinsko

Everolimus Mylan 2,5 mg tablete

Everolimus Mylan 5 mg tablete

Everolimus Mylan 10 mg tablete

Španělsko

Everolimus Mylan 5 mg comprimidos EFG

Everolimus Mylan 10 mg comprimidos EFG

Švédsko

Everolimus Mylan, 2,5 mg tabletter

Everolimus Mylan, 5 mg tabletter

Everolimus Mylan, 10 mg tabletter

Spojené království

(Severní Irsko)

Everolimus Mylan 2.5 mg tablets

Everolimus Mylan 5 mg tablets

Everolimus Mylan 10 mg tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 10. 2022

Přečtěte si celý dokument

Strana 1 z 27

Sp. zn. sukls101233/2022

a k sp. zn

.

sukls117037/2022

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Everolimus Mylan 2,5 mg tablety

Everolimus Mylan 5 mg tablety

Everolimus Mylan 10 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Everolimus Mylan 2,5 mg tablety

Jedna tableta obsahuje everolimusum 2,5 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 74,0 mg lakózsy.

Everolimus Mylan 5 mg tablety

Jedna tableta obsahuje everolimusum 5 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 147,9 mg laktózy.

Everolimus Mylan 10 mg tablety

Jedna tableta obsahuje everolimusum 10 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 295,8 mg laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Everolimus Mylan 2,5 mg jsou bílé až téměř bílé oválné bikonvexní tablety (přibližně 10 × 5 mm)

s vyraženým E9VS na jedné straně a 2,5 na straně druhé.

Everolimus Mylan 5 mg jsou bílé až téměř bílé oválné bikonvexní tablety (přibližně 13 × 6 mm)

s vyraženým E9VS 5 na jedné straně.

Everolimus Mylan 10 mg jsou bílé až téměř bílé oválné bikonvexní tablety (přibližně 16 × 8 mm)

s vyraženým E9VS 10 na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Hormonálně pozitivní pokro

ilý karcinom prsu

Everolimus Mylan je v kombinaci s exemestanem indikován k lé

bě postmenopauzálních

s hormonálně pozitivním HER2/neu negativním pokro

ilým karcinomem prsu bez symptomatického

viscerálního posti

ení s recidivou nebo progresí onemocnění po p

edchozí lé

bě nesteroidním

inhibitorem aromatáz.

Strana 2 z 27

Pankreatické neuroendokrinní tumory

Everolimus Mylan je indikován k léčbě neresekovatelných nebo metastazujících, dobře nebo středně

diferencovaných pankreatických neuroendokrinních tumorů u dospělých pacientů s progresí

onemocnění.

Gastrointestinální nebo plicní neuroendokrinní tumory

Everolimus Mylan je indikován k lé

čbě

neresekovatelných nebo metastazujících, dob

diferencovaných (stupeň 1 nebo stupeň 2) nefunk

ních gastrointestinálních nebo plicních

neuroendokrinních tumor

u dospělých pacient

s progresí onemocnění (viz body 4.4 a 5.1).

Renální karcinom

Everolimus Mylan je indikován k léčbě pacientů s pokročilým renálním karcinomem, u kterých došlo

k progresi onemocnění během cílené terapie VEGF nebo po ní.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Everolimus Mylan má být zahájena a kontrolována pouze lékařem, který má

zkušenosti s používáním protinádorové terapie.

Dávkování

Pro různá dávkovací schémata je Everolimus Mylan dostupný jako tablety v síle 2,5 mg, 5 mg

a 10 mg.

Doporučená dávka je 10 mg everolimu jednou denně. Léčba má pokračovat tak dlouho, dokud je

pozorován klinický přínos, nebo dokud se neobjeví známky nepřijatelné toxicity.

V případě vynechání dávky nemá pacient užít vynechanou dávku dodatečně, ale má užít příští

předepsanou dávku v obvyklou dobu.

Úprava dávkování z důvodu nežádoucích účinků

Zvládnutí závažných a/nebo netolerovatelných suspektních nežádoucích účinků může vyžadovat

snížení dávky a/nebo dočasné přerušení léčby přípravkem Everolimus Mylan. Při výskytu nežádoucích

účinků stupně 1 není úprava dávky obvykle vyžadována. Pokud je nutné dávku snížit, doporučená

dávka je 5 mg denně a nesmí být nižší než 5 mg denně.

Tabulka 1 shrnuje doporučení úprav dávkování pro specifické nežádoucí účinky (viz také bod 4.4).

Tabulka 1 Doporučená úprava dávkování přípravku Everolimus Mylan

Nežádoucí účinek

Závažnost

1

Úprava dávkování přípravku Everolimus Mylan

Neinfekční

pneumonitida

Stupeň 2

Zvažte přerušení léčby, dokud se symptomy nezlepší na

stupeň ≤ 1.

Zahajte znovu léčbu dávkou 5 mg denně.

Pokud během 4 týdnů nedojde ke zlepšení, léčbu ukončete.

Stupeň 3

Přerušte léčbu, dokud se symptomy nezlepší na stupeň ≤ 1.

Zvažte znovu zahájení léčby dávkou 5 mg denně. Pokud se

toxicita vrátí na stupeň 3, zvažte ukončení léčby.

Stupeň 4

Ukončete léčbu.

Stomatitida

Stupeň 2

Dočasně přerušte podávání, dokud se stav nezlepší na

stupeň ≤ 1.

Zahajte znovu léčbu stejnou dávkou.

Pokud se stomatitida vrátí na stupeň 2, přerušte dávkování,

dokud se stav nezlepší na stupeň ≤ 1. Zahajte znovu léčbu

dávkou 5 mg denně.

Stupeň 3

Dočasně přerušte podávání, dokud se stav nezlepší na

stupeň ≤ 1. Zahajte znovu léčbu dávkou 5 mg denně.

Stupeň 4

Ukončete léčbu.

Strana 3 z 27

Nežádoucí účinek

Závažnost

1

Úprava dávkování přípravku Everolimus Mylan

Jiné nehematologické

toxicity (s výjimkou

metabolických příhod)

Stupeň 2

Je-li toxicita únosná, úprava dávkování není nutná.

Začne-li být toxicita netolerovatelná, dočasně přerušte

dávkování, dokud se stav nezlepší na stupeň ≤ 1. Zahajte

znovu léčbu stejnou dávkou.

Pokud se toxicita vrátí na stupeň 2, přerušte léčbu, dokud

se stav nezlepší na stupeň ≤ 1. Zahajte znovu léčbu dávkou

5 mg denně.

Stupeň 3

Dočasně přerušte podávání, dokud se stav nezlepší na

stupeň ≤ 1. Zvažte znovu léčbu dávkou 5 mg denně. Pokud

se toxicita vrátí na stupeň 3, zvažte ukončení léčby.

Stupeň 4

Ukončete léčbu.

Metabolické příhody

(např. hyperglykemie,

dyslipidemie)

Stupeň 2

Není doporučena žádná úprava dávkování.

Stupeň 3

Dočasně přerušte podávání.

Zahajte znovu léčbu dávkou 5 mg denně.

Stupeň 4

Ukončete léčbu.

Trombocytopenie

Stupeň 2

(< 75,

≥ 50 x 10

Dočasně přerušte podávání, dokud se stav nezlepší na

stupeň ≤ 1 (≥ 75 x 10

/l). Zahajte znovu léčbu stejnou

dávkou.

Stupeň 3 a 4

(< 50 x 10

Dočasně přerušte podávání, dokud se stav nezlepší na

stupeň ≤ 1 (≥ 75 x 10

/l). Zahajte znovu léčbu dávkou 5 mg

denně.

Neutropenie

Stupeň 2

(≥ 1 x 10

Není vyžadována žádná úprava dávkování.

Stupeň 3

(< 1, ≥ 0,5 x 10

Dočasně přerušte podávání, dokud se stav nezlepší na

stupeň ≤ 2 (≥ 1 x 10

/l). Zahajte znovu léčbu stejnou

dávkou.

Stupeň 4

(< 0,5 x 10

Dočasně přerušte podávání, dokud se stav nezlepší na

stupeň ≤ 2 (≥ 1 x 10

/l). Zahajte znovu léčbu dávkou 5 mg

denně.

Febrilní neutropenie

Stupeň 3

Dočasně přerušte podávání, dokud se stav nezlepší na

stupeň ≤ 2 (≥ 1,25 x 10

/l) a není horečka.

Zahajte znovu léčbu dávkou 5 mg denně.

Stupeň 4

Ukončete léčbu.

Hodnocení podle terminologických kritérií nežádoucích účinků (CTCAE) podle Národního

institutu pro rakovinu (NCI), v3.0 (National Cancer Institute (NCI) Common Terminology Criteria for

Adverse Events (CTCAE) v3.0)

Zvláštní populace

Starší pacienti (≥ 65 let)

Není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

Lehká porucha funkce jater (Child-Pugh A) – doporučená dávka je 7,5 mg denně.

Středně těžká porucha funkce jater (Child-Pugh B) – doporučená dávka je 5 mg denně.

Těžká porucha funkce jater (Child-Pugh C) – Everolimus Mylan je doporučen pouze v případě,

kdy očekávaný prospěch z léčby převáží míru rizika. V tomto případě nesmí být překročena

dávka 2,5 mg denně.

Strana 4 z 27

Pokud se během léčby změní stav funkce jater pacienta (Child-Pugh), mělo by dojít k úpravě dávky

(viz také body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Everolimus Mylan u dětí ve věku 0 až 18 let nebyla stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Everolimus Mylan má být podáván perorálně jednou denně, vždy ve stejnou denní dobu, důsledně buď

vždy s jídlem, nebo vždy bez jídla (viz bod 5.2). Tablety přípravku Everolimus Mylan se polykají celé

a zapíjejí se sklenicí vody. Tablety se nesmí kousat nebo drtit.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na jiné deriváty rapamycinu nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Neinfekční pneumonitida

Neinfekční pneumonitida je skupinový účinek derivátů rapamycinu, včetně everolimu. Neinfekční

pneumonitida (včetně intersticiálního plicního onemocnění) byla často hlášena u pacientů užívajících

Everolimus Mylan (viz bod 4.8). Některé případy byly závažné a ve vzácných případech fatální.

O diagnóze neinfekční pneumonitidy se má uvažovat u pacientů s přítomností nespecifických

respiračních příznaků a projevů, jako jsou hypoxie, pleurální výpotek, kašel nebo dušnost, a u kterých

byly odpovídajícími způsoby vyšetřeny a vyloučeny infekce, nádorová onemocnění a jiné

nemedicínské příčiny. Při diferenciální diagnóze neinfekční pneumonidy (viz „Infekce“ níže) mají být

vyloučeny oportunní infekce, jako je pneumonie způsobená pneumocystis jirovecii (carinii) (PJP,

PCP). Pacienti mají být poučeni, aby okamžitě hlásili výskyt jakýchkoli nových respiračních příznaků

nebo jejich zhoršení.

Pacienti, u kterých se vyvinou radiologické změny připomínající neinfekční pneumonitidu a mají málo

příznaků nebo žádné příznaky, mohou pokračovat v léčbě přípravkem Everolimus Mylan bez úpravy

dávkování. Jestliže jsou příznaky středně těžké (stupeň 2) nebo těžké (stupeň 3), může být indikováno

použití kortikosteroidů až do ústupu klinických příznaků.

U pacientů, kteří vyžadují užívání kortikosteroidů k léčbě neinfekční pneumonitidy, má být zvažována

profylaxe pneumonie způsobené pneumocystis jirovecii (carinii) (PJP, PCP).

Infekce

Everolimus má imunosupresivní vlastnosti a pacienti mohou být náchylnější k bakteriálním,

mykotickým, virovým nebo protozoárním infekcím, včetně infekcí oportunními patogeny (viz

bod 4.8). U pacientů užívajících everolimus byly popsány lokalizované a systémové infekce zahrnující

pneumonie, jiné bakteriální infekce, invazivní mykotické infekce, např. aspergilózy, kandidózy

PJP/PCP a virové infekce včetně reaktivace virové hepatitidy B. Některé z těchto infekcí byly závažné

(např. vedly k sepsi, respiračnímu nebo jaternímu selhání) a občas fatální.

Lékaři i pacienti si mají být vědomi zvýšeného rizika infekcí při léčbě přípravkem Everolimus Mylan.

Již dříve existující infekce mají být adekvátně léčeny a zcela vyléčeny před zahájením léčby

přípravkem Everolimus Mylan. Během léčby přípravkem Everolimus Mylan je nutná ostražitost

k projevům a příznakům infekce. Pokud byla diagnostikována infekce, musí se okamžitě zavést

vhodná léčba a je třeba zvážit přerušení nebo ukončení léčby přípravkem Everolimus Mylan.

Jestliže je diagnostikována systémová invazivní mykotická infekce, musí být léčba přípravkem

Everolimus Mylan okamžitě a trvale zastavena a musí být zahájena vhodná antimykotická terapie.

Strana 5 z 27

U pacientů, kteří užívali everolimus, byly hlášeny případy pneumonie způsobené pneumocystis

jirovecii (carinii) (PJP, PCP), některé s fatálními následky. PJP/PCP mohou být spojeny

s konkomitantním podáváním kortikosteroidů nebo jiných imunosupresivních přípravků. Při

konkomitatním podávání kortikosteroidů nebo jiných imunosupresivních přípravků má být zvažována

profylaxe PJP/PCP.

Hypersenzitivní reakce

Hypersenzitivita, která se projevuje příznaky, jako je mimo jiné anafylaxe, dušnost, zrudnutí, bolest na

hrudi nebo angioedém (například otok dýchacích cest nebo jazyka s respiračními poruchami nebo bez

nich), byla pozorována v souvislosti s užíváním everolimu (viz bod 4.3).

Současné užívání inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE)

Pacienti současně užívající ACE inhibitory (např. ramipril) čelí zvýšenému riziku angioedému

(například otok dýchacích cest nebo jazyka s respiračními poruchami nebo bez nich) (viz bod 4.5).

Stomatitida

Stomatitida, včetně ulcerací a mukozitidy v dutině ústní, je nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem

u pacientů léčených everolimem (viz bod 4.8). Stomatitida se většinou vyskytuje v prvních 8 týdnech

léčby. Jednoramenná studie u postmenopauzálních pacientek s nádorem prsu léčených everolimem

a jinou další léčivou látkou ukázala, že orální roztok kortikosteroidu bez alkoholu, podávaný jako ústní

voda během prvních 8 týdnů léčby, může snižovat výskyt a závažnost stomatitidy (viz bod 5.1). Léčba

stomatitidy může proto zahrnovat profylaktické nebo terapeutické použití topické léčby v podobě

orálního roztoku kortikosteroidu bez alkoholu k výplachu úst. Neměly by se však používat přípravky

obsahující alkohol, peroxid vodíku, deriváty jódu a mateřídoušky, protože by mohlo dojít k exacerbaci

stavu. Doporučuje se sledování a léčba mykotických infekcí, zvláště u pacientů léčených léčivými

přípravky na bázi steroidů. Antimykotika nemají být použita dříve, než se diagnostikuje mykotická

infekce (viz bod 4.5).

Případy selhání ledvin

U pacientů léčených everolimem byly pozorovány případy selhání ledvin (včetně akutního selhání

ledvin), některé s fatálními následky (viz bod 4.8). Doporučuje se monitorovat funkci ledvin, a to

zejména u pacientů s dalšími rizikovými faktory, které by mohly také poškodit funkci ledvin.

Laboratorní vyšetření a monitorování

Funkce ledvin

Bylo hlášeno zvýšení sérového kreatininu, které bylo obvykle lehké a proteinurie (viz bod 4.8). Před

zahájením léčby přípravkem Everolimus Mylan a následně pak během léčby se doporučuje sledovat

funkce ledvin, včetně stanovení hladiny močovinového dusíku v krvi (BUN – blood urea nitrogen),

proteinů v moči a sérového kreatininu.

Glukóza v krvi

Byla hlášena hyperglykemie (viz bod 4.8). Doporučuje se monitorovat sérové hladiny glukózy nalačno

před zahájením léčby přípravkem Everolimus Mylan a poté pravidelně v jejím průběhu. Častější

sledování je doporučeno při souběžném podávání přípravku Everolimus Mylan s jinými léčivými

přípravky, které mohou indukovat hyperglykemii. Pokud je to možné, má být před zahájením léčby

přípravkem Everolimus Mylan u pacienta dosaženo optimální kompenzace glykemie.

Lipidy v krvi

Byla hlášená dyslipidemie (zahrnující hypercholesterolemii a hypertriglyceridemii). Před zahájením

léčby přípravkem Everolimus Mylan se doporučuje sledovat hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi

a po zahájení léčby se doporučuje periodické sledování spolu se zavedením příslušné farmakologické

terapie.

Hematologické parametry

Bylo hlášeno snížení hladiny hemoglobinu, počtu lymfocytů, neutrofilů a trombocytů (viz bod 4.8).

Před zahájením léčby přípravkem Everolimus Mylan a následně i v jejím průběhu se doporučuje

monitorovat kompletní krevní obraz.

Strana 6 z 27

Funkční karcinoidní nádory

V randomizované, dvojitě zaslepené multicentrické studii u pacientů s funkčními karcinoidy

byla porovnávána léčba everolimusem a depotním oktreotidem s placebem a depotním oktreotidem.

Ve studii nebylo dosaženo primárního cílového parametru (přežití bez progrese onemocnění

[progression-free-survival, PFS]) a celkové přežití (overal survival OS) hodnocené v interim analýze

bylo numericky příznivější v ramenu s placebem a depotním oktreotidem. U pacientů s funkčními

karcinoidními nádory tedy nebyla bezpečnost a účinnost everolimu stanovena.

Prognostické faktory u gastrointestinálních nebo plicních neuroendokrinních tumor

U pacient

s nefunk

ním gastrointestinálním nebo plicním neuroendokrinním tumorem a s dobrými

prognostickými vstupními faktory (nap

. primární nádor v ileu a normální hodnota chromograninu A

i bez kostního posti

ení) je t

eba p

ed zahájením lé

by p

ípravkem Everolimus Mylan individuálně

posoudit p

ínosy a rizika lé

by. Existují omezené d

kazy o p

ínosech PFS u podskupiny pacient

s primárním p

vodem nádoru v ileu (viz bod 5.1).

Interakce

Everolimus Mylan se nemá podávat souběžně s inhibitory a induktory CYP3A4 a/nebo nespecifické

efluxní pumpy P-glykoproteinu (PgP). Pokud se nelze vyhnout současnému podávání

středně

silných

inhibitorů nebo induktorů CYP3A4 a/nebo PgP, je třeba pečlivě sledovat klinický stav pacienta.

Úpravu dávky přípravku Everolimus Mylan lze zvážit na základě odhadované AUC (viz bod 4.5).

Souběžná léčba

silnými

inhibitory CYP3A4 vede k výrazně zvýšeným koncentracím everolimu

v plazmě (viz bod 4.5). V současně době nejsou dostatečné údaje, které by v tomto případě doporučily

dávkování. Z tohoto důvodu není souběžná léčba přípravkem Everolimus Mylan a

silnými

inhibitory

doporučena.

Při užívání přípravku Everolimus Mylan v kombinaci s perorálně podávanými substráty

CYP3A4 s úzkým terapeutickým indexem má být z důvodu potenciálních lékových interakcí dbáno

opatrnosti. Pokud je Everolimus Mylan užíván s perorálně podávanými substráty CYP3A4 s úzkým

terapeutickým indexem (např. pimozid, terfenadin, astemizol, cisaprid, chinidin nebo deriváty

námelových alkaloidů), má být pacient sledován s ohledem na možný výskyt nežádoucích účinků

popsaných v informacích o přípravku perorálně podávaných substrátů CYP3A4 (viz bod 4.5).

Porucha funkce jater

Expozice everolimu byla zvýšená u pacientů s lehkou (Child-Pugh A), středně těžkou (Child-Pugh B)

a těžkou (Child-Pugh C) poruchou funkce jater (viz bod 5.2).

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh C) se doporučuje užívat Everolimus Mylan

pouze tehdy, pokud potenciální prospěch z léčby převáží možná rizika (viz body 4.2 a 5.2).

V současné době nejsou dostupné žádné klinické údaje o bezpečnosti a účinnosti, která by podpořila

doporučení úpravy dávkování pro zvládání nežádoucích účinků u pacientů s poruchou funkce jater.

Očkování

Během léčby přípravkem Everolimus Mylan nemají být k očkování použity živé vakcíny (viz bod 4.5).

Komplikace při hojení ran

Porucha hojení ran je skupinovým účinkem derivátů rapamycinu, včetně everolimu. Proto je třeba dbát

opatrnosti, pokud je Everolimus Mylan užíván v období okolo operace.

Komplikace při radiační terapii

V případech, kdy byl everolimus užíván během radiační terapie nebo krátce po ní, byly hlášeny

závažné a těžké radiační reakce (jako je radiační ezofagitida, radiační pneumonitida a radiační

poškození kůže), včetně fatálních případů. U pacientů užívajících everolimus v blízkém časovém sledu

s radiační terapií je kvůli zesílení radiační toxicity nutná opatrnost.

Strana 7 z 27

Následně byl u pacientů léčených everolimem, kteří dříve prošli radiační terapií, hlášený radiační

recall syndrom (RRS). V případě výskytu RRS má být zváženo přerušení nebo ukončení léčby

everolimem.

Pomocné látky

Laktóza

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Everolimus je substrátem pro CYP3A4 a také substrátem a středně silným inhibitorem PgP. Proto

mohou být absorpce a následné vylučování everolimu ovlivněny látkami působícími na CYP3A4

a/nebo PgP.

In vitro

je everolimus kompetitivním inhibitorem CYP3A4 a smíšeným inhibitorem

CYP2D6.

Známé a teoretické interakce s vybranými inhibitory a induktory CYP3A4 a PgP jsou uvedené níže

v tabulce 2.

Inhibitory CYP3A4 a PgP zvyšující koncentrace everolimu

Látky, které jsou inhibitory CYP3A4 nebo PgP, mohou zvyšovat koncentrace everolimu v krvi

snížením metabolismu nebo efluxu everolimu z intestinálních buněk.

Induktory CYP3A4 a PgP snižující koncentrace everolimu

Látky, které jsou induktory CYP3A4 nebo PgP, mohou snižovat koncentrace everolimu v krvi

zvýšením metabolismu nebo efluxu everolimu z intestinálních buněk.

Tabulka 2 Účinky jiných léčivých látek na everolimus

Léčivá látka podle interakce

Interakce – Změna v AUC/C

max

everolimu; Geometrický

průměr (sledované rozmezí)

Doporučení týkající se

současného podávání

Silné inhibitory CYP3A4/PgP

Ketokonazol

AUC ↑ 15,3krát

(rozmezí 11,2–22,5)

AUC ↑ 4,1krát

(rozmezí 2,6–7,0)

Souběžná léčba přípravkem

Everolimus Mylan a silnými

inhibitory se nedoporučuje.

Itrakonazol, posakonazol,

vorikonazol

Nebyly studovány. Lze očekávat

výrazné zvýšení koncentrace

everolimu.

Telithromycin, klarithromycin

Nefazodon

Ritonavir, atazanavir,

sachinavir, darunavir,

indinavir, nelfinavir

Středně silné inhibitory CYP3A4/PgP

Erythromycin

AUC ↑4,4krát

(rozmezí 2,0–12,6)

↑2,0krát

(rozmezí 0,9-3,5)

Pokud se nelze vyhnout

současnému podání středně

silných inhibitorů CYP3A4 nebo

PgP, dbejte zvýšené opatrnosti.

Strana 8 z 27

Imatinib

AUC ↑3,7krát

↑ 2,2krát

Pokud pacient vyžaduje

souběžné podávání středně

silného inhibitoru CYP3A4 nebo

PgP, má se zvážit úprava dávky

na 5 mg denně nebo 2,5 mg

denně. O této úpravě dávky však

nejsou k dispozici žádné klinické

údaje. Vzhledem k variabilitě

subjektů nemusí být doporučená

dávka optimální pro všechny

pacienty. Proto se doporučuje

pečlivé sledování z důvodu

případných nežádoucích účinků

(viz body 4.2 a 4.4). Pokud je

podávání středně silného

inhibitoru přerušeno, zvažte

alespoň 2 až 3 dny washout

období (průměrná doba

eliminace pro běžně užívané

středně silné inhibitory), než

začnete Everolimus Mylan

podávat ve stejné dávce jako

před zahájením souběžného

podávání.

Verapamil

AUC ↑3,5krát

(rozmezí 2,2–6,3)

↑ 2,3krát

(rozmezí 1,3–3,8)

Cyklosporin, perorální podání

AUC ↑2,7krát

(rozmezí 1,5–4,7)

↑1,8krát

(rozmezí 1,3–2,6)

Kanabidiol (inhibitor P-gp)

AUC ↑ 2,5krát

↑ 2,5krát

Flukonazol

Nebyly studovány. Předpokládá

se zvýšená expozice.

Diltiazem

Dronedaron

Nebyly studovány. Předpokládá

se zvýšená expozice.

Amprenavir, fosamprenavir

Nebyly studovány. Předpokládá

se zvýšená expozice.

Grapefruitová šťáva/džus nebo

jiné potraviny ovlivňující

CYP3A4/PgP

Nebyly studovány. Předpokládá

se zvýšená expozice (účinek se

značně liší).

Kombinaci je vhodné se vyhnout.

Silné a středně silné induktory CYP3A4

Rifampicin

AUC ↓ 63 %

(rozmezí 0–80 %)

↓ 58 %

(rozmezí 10–70 %)

Vyhněte se současnému užívání

silných inhibitorů CYP3A4.

Pokud pacient vyžaduje

souběžné podávání silného

inhibitoru CYP3A4, má se zvážit

zvýšení dávky přípravku

Everolimus Mylan z 10 mg

denně na 20 mg denně, přičemž

dávka má být zvyšována o 5 mg

nebo méně, a to 4. a 8. den od

začátku podávání inhibitoru. Tato

dávka přípravku Everolimus

Mylan by měla podle

předpokladů upravit AUC na

rozsah pozorovaný bez

inhibitorů. O této úpravě dávky

však nejsou k dispozici žádné

klinické údaje. Pokud je léčba

středně silným inhibitorem

přerušena, zvažte alespoň 3 až

5 dnů washout období

(dostatečná doba pro podstatnou

deindukci enzymu), než začnete

Everolimus Mylan podávat ve

stejné dávce jako před zahájením

souběžného podávání.

Dexamethason

Nebyly studovány. Předpokládá

se snížená expozice.

Karbamazepin, fenobarbital,

fenytoin

Nebyly studovány. Předpokládá

se snížená expozice.

Efavirenz, nevirapin

Nebyly studovány. Předpokládá

se snížená expozice.

Strana 9 z 27

Třezalka tečkovaná

(Hypericum perforatum)

Nebyly studovány. Předpokládá

se značný pokles expozice.

Přípravky obsahující třezalku

tečkovanou nemají být během

léčby everolimem užívány.

Látky, jejichž koncentrace v plazmě může být everolimem pozměněna

Na základě

in vitro

výsledků je nepravděpodobné, že systémové koncentrace dosažené po perorálním

podání denní dávky 10 mg způsobují inhibici PgP, CYP3A4 a CYP2D6. Nicméně nemůže být

vyloučena inhibice CYP3A4 a PgP ve střevě. Studie interakcí u zdravých dobrovolníků prokázala, že

při souběžném podávání perorální dávky midazolamu, citlivého modelového substrátu CYP3A,

s everolimem došlo ke 25% zvýšení C

midazolamu a 30% zvýšení AUC

(0-inf)

midazolamu. Tento

účinek je pravděpodobně způsoben inhibicí intestinálního CYP3A4 everolimem. Everolimus může

ovlivnit biologickou dostupnost souběžně perorálně podávaných substrátů CYP3A4. Nicméně nelze

očekávat klinicky významný vliv na expozici systémově podávaných substrátů CYP3A4 (viz bod 4.4).

Souběžné podávání everolimu a depotního oktreotidu zvýšilo C

oktreotidu s geometrickým

poměrem (everolimus/placebo) 1,47. Klinicky významné ovlivnění účinku everolimu u pacientů

s pokročilými neuroendokrinními tumory nemohlo být stanoveno.

Soubě

né podávání everolimu a exemestanu zvýšilo C

exemestanu o 45 % a C

exemestanu

o 64 %. Nicméně korespondující hladiny estradiolu v ustáleném stavu (4 týdny) se v obou ramenech

by vzájemně neodlišovaly. U pacientek s hormonálně pozitivním pokro

ilým karcinomem prsu

ívajících kombinovanou lé

bu nebylo zjištěno zvýšení výskytu ne

ádoucích ú

spojených

s exemestanem. Zvýšení hladin exemestanu nemá pravděpodobně vliv na ú

innost nebo bezpe

nost

Současné užívání inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE)

Pacienti současně užívající ACE inhibitory (např. ramipril) čelí zvýšenému riziku angioedému (viz

bod 4.4).

Očkování

Imunitní odpověď na očkování může být ovlivněna, a proto může být očkování během léčby

přípravkem Everolimus Mylan méně účinné. Během léčby přípravkem Everolimus Mylan nemají být

k očkování použity živé vakcíny (viz bod 4.4). Příkladem živých vakcín jsou: intranazální vakcína

proti chřipce, vakcíny proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, perorální vakcína proti dětské obrně,

BCG (Bacil Calmette-Guérin) vakcína, vakcíny proti žluté zimnici, neštovicím a TY21 proti tyfu.

Radioterapie

U pacientů, kteří užívali everolimus, bylo hlášeno zesílení toxicity při radiační léčbě (viz body 4.4 a

4.8).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/Antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku musí používat během léčby a 8 týdnů po ukončení léčby everolimem vysoce

účinnou antikoncepci (např. perorální, injekční nebo hormonální implantační metodu kontroly početí

bez estrogenu, progesteronovou antikoncepci, hysterektomii, podvaz vejcovodů, úplnou sexuální

abstinenci, bariérové metody, nitroděložní tělísko [IUD – intrauterine device] nebo ženskou/mužskou

sterilizaci). Pacientům mužského pohlaví není nutné zakazovat početí.

Těhotenství

Údaje o použití everolimu u těhotných žen nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu včetně embryotoxicity a fetotoxicity (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka

není známo.

Everolimus se nedoporučuje podávat těhotným ženám ani ženám ve fertilním věku, které nepoužívají

účinnou antikoncepci.

Strana 10 z 27

Kojení

Není známo, zda se everolimus vylučuje do lidského mateřského mléka. Bylo však zjištěno, že

everolimus nebo jeho metabolity snadno přestupují do mléka potkaních samic (viz bod 5.3). Proto

ženy, které užívají everolimus, nemají kojit během léčby a 2 týdny po poslední dávce.

Fertilita

Potenciál everolimu způsobit neplodnost u mužů a žen není známý, nicméně u pacientek byla

pozorována amenorea (sekundární amenorea a jiné nepravidelnosti menstruačního cyklu) a přidružená

nerovnováha luteinizačního hormonu (LH) a folikulostimulačního hormonu (FSH). Na základě

neklinických zjištění může být fertilita mužů a žen léčbou everolimem snížena (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Everolimus Mylan může mít malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti

mají být informováni, aby při řízení a obsluze strojů dbali zvýšené opatrnosti, pokud se u nich během

léčby přípravkem Everolimus Mylan objeví únava.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnostní profil je založen na souhrnných datech 2 879 pacientů léčených everolimem v jedenácti

klinických studiích: pěti randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích

fáze III a šesti otevřených studiích fáze I a fáze II spojených se schválenými indikacemi.

Nejčastější nežádoucí účinky (výskyt ≥ 1/10) ze souhrnných bezpečnostních dat byly (v sestupném

pořadí): stomatitida, vyrážka, únava, průjem, infekce, nauzea, snížená chuť k jídlu, anemie, dysgeuzie,

pneumonitida, periferní edém, hyperglykemie, astenie, pruritus, snížená tělesná hmotnost,

hypercholesterolemie, epistaxe, kašel a bolest hlavy.

Nejčastější nežádoucí účinky stupně 3-4 (výskyt ≥ 1/100 až < 1/10) byly stomatitida, anemie,

hyperglykemie, infekce, únava, průjem, pneumonitida, astenie, trombocytopenie, neutropenie, dušnost,

proteinurie, lymfopenie, hemoragie, hypofosfatemie, vyrážka, hypertenze, pneumonie, zvýšená hladina

alaninaminotransferázy (ALT), zvýšená hladina aspartátaminotransferázy (AST) a diabetes mellitus.

Stupně odpovídají stupnici CTCAE verze 3.0 a 4.03.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Tabulka 3 uvádí kategorie četností nežádoucích účinků hlášených v souhrnných analýzách s ohledem

na hodnocení bezpečnosti. Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů podle

databáze MedDRA a frekvence výskytu. Četnosti výskytu jsou definovány následovně: velmi časté

(≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000);

velmi vzácné (< 1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou

nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 3 Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích

Infekce a infestace

Velmi časté

Infekce

a, *

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Anemie

Časté

Trombocytopenie, neutropenie, leukopenie, lymfopenie

Méně časté

Pancytopenie

Vzácné

Čistá aplazie erytrocytů

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Hypersenzitivita

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Snížená chuť k jídlu, hyperglykemie, hypercholesterolemie

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace