Esmya

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
ulipristal acetátu
Dostupné s:
Gedeon Richter Ltd 
ATC kód:
G03XB02
INN (Mezinárodní Name):
ulipristal
Terapeutické skupiny:
Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému,
Terapeutické oblasti:
Leiomyom
Terapeutické indikace:
Ulipristal acetát je indikován k předoperační léčbě středně závažných až závažných symptomů fibroidních děložních tělísek u dospělých žen v reprodukčním věku. Ulipristal-acetát je indikován k intermitentní léčbě středně závažných až závažných symptomů děložních myomů u dospělých žen v reprodukčním věku.
Přehled produktů:
Revision: 16
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002041
Datum autorizace:
2012-02-22
EMEA kód:
EMEA/H/C/002041

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

03-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

03-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

03-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

03-02-2021

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Esmya 5 mg tablety

ulipristali acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Esmya a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Esmya užívat

Jak se přípravek Esmya užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Esmya uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Esmya a k čemu se používá

Přípravek Esmya obsahuje léčivou látku ulipristal-acetát. Je určen k léčbě středně závažných a

závažných příznaků děložních fibroidů (běžně označovaných jako myomy), což jsou nezhoubné

nádory v děloze.

Přípravek Esmya se používá u dospělých žen (starších 18 let) před dosažením menopauzy.

U některých žen může v důsledku děložních myomů docházet k silnému menstruačnímu krvácení,

pánevním bolestem (břišní potíže) a vzniku tlaku na další orgány.

Tento lék účinkuje na základě změny aktivity progesteronu, což je hormon, který se přirozeně

vyskytuje v těle. Užívá se k dlouhodobé léčbě myomů ke zmenšení jejich velikosti, zastavení nebo

zmenšení intenzity krvácení a zvýšení počtu červených krvinek.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Esmya užívat

Měli byste vědět, že většina žen během léčby a několik týdnů po jejím ukončení nemenstruuje.

Neužívejte přípravek Esmya

jestliže jste alergická na ulipristal-acetát nebo na kteroukoli další složku přípravku Esmya

(uvedenou v bodě 6).

jestliže máte poruchu jater.

jestliže jste těhotná nebo kojíte.

pokud máte vaginální krvácení, jehož příčinou nejsou děložní myomy.

pokud máte rakovinu dělohy, děložního čípku, vaječníku nebo prsu.

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby přípravkem Esmya, provede lékař krevní testy, pomocí kterých zjistí, jak

dobře fungují Vaše játra. Podle výsledků těchto testů lékař rozhodne, zda je pro Vás léčba

přípravkem Esmya vhodná. Tyto testy se budou opakovat po dobu prvních 2 léčebných cyklů

každý měsíc. V dalších léčebných cyklech se kontrola jaterních funkcí provádí pokaždé před

zahájením nového léčebného cyklu, a také pokud se u Vás objeví některé z příznaků popsaných

níže. Navíc bude provedena další kontrola stavu jater 2

4 týdny po ukončení léčby.

Pokud během léčby zaznamenáte známky související s játry, jako je například pocit na zvracení

nebo zvracení, únava, slabost, žloutenka (zežloutnutí bělma očí nebo kůže), tmavá moč, svědění

nebo bolest v horní části břicha, léčbu ukončete a kontaktujte neprodleně svého lékaře, který

zkontroluje funkci Vašich jater a rozhodne, zda můžete v léčbě pokračovat.

Jestliže v současné době užíváte hormonální antikoncepci (například antikoncepční tablety) (viz

“Další léčivé přípravky a Esmya”), v průběhu užívání přípravku Esmya máte používat

alternativní spolehlivou bariérovou metodu antikoncepce (například kondom).

Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin, máte na to před užíváním přípravku Esmya

upozornit svého lékaře nebo lékárníka.

V případě, že trpíte těžkým astmatem, nemusí být pro Vás léčba přípravkem Esmya vhodná.

Tuto skutečnost byste měla konzultovat se svým lékařem.

Při léčbě přípravkem Esmya obvykle dochází během prvních 10 dní léčby k významnému snížení

intenzity nebo dokonce zastavení menstruačního krvácení. Pokud by však u vás i nadále docházelo

k nadměrnému krvácení, sdělte to svému lékaři.

Menstruace by se obvykle měla objevit během 4 týdnů od ukončení léčby přípravkem Esmya.

V důsledku užívání přípravku Esmya může dojít ke ztluštění děložní sliznice nebo změnám na děložní

sliznici. Tyto změny se vrátí do normálu po ukončení léčby a návratu menstruace.

Děti a dospívající

Přípravek Esmya nemají užívat děti mladší 18 let, protože bezpečnost a účinnost ulipristal-acetátu

nebyly v této věkové skupině stanoveny.

Další léčivé přípravky a Esmya

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala

nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte kterýkoli z níže uvedených léků, protože tyto

léky mohou ovlivnit přípravek Esmya nebo mohou být přípravkem Esmya ovlivněny:

Některé léky určené k léčbě problémů se srdcem (např. digoxin).

Některé léky určené k prevenci cévní mozkové příhody a krevních sraženin (např. dabigatran-

etexilát).

Některé léky určené k léčbě epilepsie (např. fenytoin, fosfenytoin, fenobarbital, karbamazepin,

oxkarbazepin, primidon).

Některé léky určené k léčbě infekce HIV (např. ritonavir, efavirenz, nevirapin).

Léky určené k léčbě některých bakteriálních infekcí (např. rifampicin, telithromycin,

klarithromycin, erythromycin, rifabutin).

Některé léky určené k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol (s výjimkou šamponu)

itrakonazol).

Bylinné léky s obsahem třezalky tečkované (

Hypericum perforatum

) používané k léčbě depresí

nebo úzkosti.

Některé léky používané k léčbě depresí (např. nefazodon).

Některé léky používané k léčbě hypertenze (např. verapamil).

Přípravek Esmya může snížit účinnost některých hormonálních antikoncepčních přípravků. Navíc

mohou hormonální antikoncepční přípravky a progestageny (např. norethisteron nebo levonorgestrel)

snížit účinnost přípravku Esmya. Proto se během léčby přípravkem Esmya nedoporučuje užívat

hormonální antikoncepci a máte používat alternativní spolehlivou bariérovou metodu antikoncepce,

například kondom.

Přípravek Esmya s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Esmya nepijte grapefruitovou šťávu.

Těhotenství a kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Esmya neužívejte v těhotenství. Léčba v průběhu těhotenství může mít na těhotenství vliv

(není známo, zda přípravek Esmya nemůže uškodit Vašemu dítěti nebo zda nemůže dojít k potratu).

Jestliže otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Esmya, přestaňte okamžitě užívat přípravek Esmya a

kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Užívání přípravku Esmya může snížit účinnost některých hormonálních antikoncepčních přípravků

(viz Další léčivé přípravky a Esmya).

Přípravek Esmya přechází do mateřského mléka. Během užívání přípravku Esmya proto nekojte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Esmya může způsobit mírné závratě (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud se u Vás

některý z těchto příznaků objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3.

Jak se přípravek Esmya užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba probíhá v cyklech. V každém cyklu, který trvá až 3 měsíce, se užívá jedna 5mg tableta

podávaná ústy jedenkrát denně.

Pokud Vám bylo předepsáno několik 3měsíčních léčebných cyklů přípravkem Esmya, máte další

cyklus zahájit nejdříve během druhého menstruačního krvácení po dokončení předchozího léčebného

cyklu.

Přípravek Esmya máte vždy začít užívat v průběhu prvního týdne menstruačního krvácení.

Tabletu zapijte vodou, můžete ji užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užila více přípravku Esmya, než jste měla

Zkušenosti s užitím několika dávek přípravku Esmya najednou jsou omezené. Žádné závažné škodlivé

účinky po užití několika dávek tohoto přípravku najednou nebyly hlášeny. Přesto, pokud jste užila

větší množství přípravku Esmya, než jste měla, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o radu.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Esmya

Pokud uplynulo do doby, kdy jste měla dávku užít, méně než 12 hodin, užijte dávku hned, jak si

vzpomenete. Pokud uplynulo více než 12 hodin, vynechanou tabletu neužívejte a vezměte si jednu

další tabletu jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Esmya

Přípravek Esmya se užívá nepřetržitě každý den v léčebných cyklech trvajících maximálně 3 měsíce.

Během léčebného cyklu nepřestávejte užívat tablety bez konzultace se svým lékařem, a to ani tehdy,

pokud se cítíte lépe, protože příznaky se mohou zase vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přípravek Esmya přestaňte užívat a neprodleně se obraťte na svého lékaře, pokud pociťujete některý

z následujících příznaků:

otok obličeje, jazyka nebo hrdla; potíže s polykáním; kopřivka a potíže s dýcháním. Může se jednat

o příznaky angioedému (frekvence není známa).

pocit na zvracení nebo zvracení, slabost, žloutenka (zežloutnutí bělma očí nebo kůže), tmavá moč,

svědění nebo bolest v horní části břicha. Toto mohou být známky poškození jater (frekvence není

známa), které v malém počtu případů vedly k transplantaci jater. Viz také bod 2 „Upozornění a

opatření“.

Velmi časté

nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10):

snížení intenzity nebo absence (vynechání) menstruačního krvácení (amenorea)

ztluštění děložní sliznice (endometria)

Časté

nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10):

bolest hlavy

pocit točení hlavy (vertigo)

bolest žaludku, pocit na zvracení (nauzea)

akné

bolesti svalů a kostí (muskuloskeletální)

váčky s tekutinou ve vaječnících (ovariální cysty), citlivost/bolest prsů, bolesti v dolní části břicha

(pánevní bolest)

návaly horka

únava

zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté

nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100):

léková alergie

úzkost

změny nálady

závratě

sucho v ústech, zácpa

vypadávání vlasů, suchá kůže, zvýšené pocení

bolest zad

únik moči

krvácení z dělohy (děložní krvácení), vaginální výtok, abnormální vaginální krvácení

nepříjemný pocit v oblasti prsů

otoky v důsledku zadržování tekutin (edém)

extrémní únava (astenie)

zvýšená hladina cholesterolu v krvi prokázaná krevními testy, zvýšení hodnot krevních tuků

(triacylgylcerolů) prokázané krevními testy

Vzácné

nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1000):

krvácení z nosu

trávicí obtíže, plynatost

ruptura ovariální cysty (váček s tekutinou ve vaječnících)

otok prsů

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Esmya uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Esmya obsahuje

Léčivou látkou je ulipristali acetas. Jedna tableta obsahuje ulipristali acetas 5 mg.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, mannitol, sodná sůl kroskarmelosy, mastek,

magnesium-stearát.

Jak přípravek Esmya vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Esmya je bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní, tableta o průměru 7 mm, na jedné straně

vyraženo “ES5”.

Přípravek se dodává v Al/PVC/PE/PVDC blistrech v krabičkách s obsahem 28, 30 a 84 tablet nebo

Al/PVC/PVDC blistrech v krabičkách s obsahem 28 a 84 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapešť

Maďarsko

Výrobce

Cenexi

17 rue de Pontoise

F-95520 Osny

Francie

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapešť

Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Esmya 5 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje ulipristali acetas 5 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní, tableta o průměru 7 mm, na jedné straně vyraženo “ES5”.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Ulipristal-acetát je indikován k intermitentní léčbě středně závažných až závažných symptomů

onemocnění děložními myomy (fibroidy) u dospělých žen, které nejsou v menopauze a u kterých

embolizace děložních myomů a/nebo chirurgická léčba nejsou vhodné nebo selhaly.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Esmya má být zahájena a monitorována lékaři se zkušenostmi s diagnostikou

a léčbou děložních myomů.

Dávkování

Léčba probíhá v cyklech. V každém cyklu, který trvá až 3 měsíce, se užívá jedna 5mg tableta

jedenkrát denně. Tablety je možné užít společně s jídlem nebo bez jídla.

Léčba má být zahájena pouze s nástupem menstruace:

- První léčebný cyklus má začít během prvního týdne menstruace.

- Opakované léčebné cykly mají začít nejdříve během prvního týdne druhého menstruačního krvácení

po dokončení předchozího léčebného cyklu.

Ošetřující lékař pacientce vysvětlí nutnost dodržení přestávky mezi léčebnými cykly.

Opakovaná intermitentní léčba byla studována až ve 4 oddělených léčebných cyklech.

Pokud pacientka vynechá dávku, má užít ulipristal-acetát co nejdříve. Pokud by byla doba vynechání

delší než 12 hodin, nemá pacientka vynechanou dávku užívat a dále má jednoduše pokračovat podle

obvyklého plánu užívání následující dávkou.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

U pacientek s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin se nedoporučuje úprava dávkování.

Vzhledem k absenci specifických studií se nedoporučuje podávat ulipristal-acetát pacientkám s těžkou

poruchou funkce ledvin, pokud nejsou pečlivě sledovány (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití ulipristal-acetátu u pediatrické populace. Bezpečnost a účinnost

ulipristal-acetátu byla stanovena jen u žen starších 18 let.

Způsob podání

Perorální podání. Tablety je nutné zapít vodou.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Těhotenství a kojení.

Genitální krvácení neznámého původu nebo z jiného důvodu, než jsou děložní myomy.

Rakovina dělohy, děložního hrdla, vaječníků nebo prsů.

Již existující porucha jater.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ulipristal-acetát má být předepsán pouze po pečlivém stanovení diagnózy. Před zahájením léčby je

třeba vyloučit těhotenství. Pokud existuje podezření na těhotenství, je před zahájením nového

léčebného cyklu zapotřebí provést těhotenský test.

Antikoncepce

Současné užívání tablet obsahujících pouze progestagen, použití nitroděložního tělíska s uvolňováním

progestagenu nebo kombinované perorální antikoncepce se nedoporučuje (viz bod 4.5). I když většina

žen užívajících léčebné dávky ulipristal-acetátu nemá ovulaci, doporučuje se používat v průběhu léčby

nehormonální antikoncepční metodu.

Změny endometria

Ulipristal-acetát má specifické farmakodynamické účinky na endometrium:

U pacientek léčených ulipristal-acetátem mohou být pozorovány histologické změny endometria. Tyto

změny jsou po ukončení léčby reverzibilní.

Tyto histologické změny jsou označovány jako změny endometria související s modulátorem

progesteronového receptoru (PAEC) a neměly by být zaměněny za hyperplazii endometria (viz body

4.8 a 5.1).

Navíc může během léčby dojít k reverzibilnímu ztluštění endometria.

V případě opakované intermitentní léčby se doporučuje pravidelné monitorování endometria. To

zahrnuje každoroční vyšetření ultrazvukem po obnovení menstruace během období bez léčby.

Pokud je zaznamenáno ztluštění endometria, které po obnovení menstruačního cyklu během období

bez léčby nebo 3 měsíce po ukončení léčebných cyklů přetrvává, anebo je zaznamenána změna

charakteru krvácení (viz odstavec „Charakter krvácení“ níže), je třeba provést vyšetření zahrnující

biopsii endometria, aby se vyloučily jiné příčiny tohoto stavu včetně malignity endometria.

Případnou hyperplazii (bez atypických znaků) se doporučuje monitorovat v souladu s obvyklou

klinickou praxí (např. následná kontrola po 3 měsících). V případě atypické hyperplazie se provede

vyšetření a ošetření dle obvyklé klinické praxe.

Žádný z léčebných cyklů nesmí být delší než 3 měsíce, protože není známo riziko nežádoucího vlivu

na endometrium při pokračování v léčbě bez přerušení.

Charakter krvácení

Pacientky mají být informovány, že při léčbě ulipristal-acetátem obvykle dochází během prvních 10

dní k významně nižší ztrátě krve při menstruaci nebo k amenoree. Pokud by přetrvávalo nadměrné

krvácení, mají pacientky informovat svého lékaře. Menstruační krvácení se obvykle obnoví do 4 týdnů

od ukončení každého léčebného cyklu.

Pokud během opakované intermitentní léčby dojde po počátečním zeslabení krvácení nebo amenoree

ke změně charakteru krvácení (přetrvávající změněné nebo neočekávané krvácení, jako je

intermenstruační krvácení), mají být vyloučeny vyšetřením endometria (včetně biopsie endometria)

jiné příčiny tohoto stavu, včetně malignity endometria.

Opakovaná intermitentní léčba byla studována až ve 4 oddělených léčebných cyklech.

Porucha funkce ledvin

Neočekává se, že by při poruše funkce ledvin došlo k významné změně vylučování ulipristal-acetátu.

Vzhledem k absenci specifických studií se nedoporučuje podávat ulipristal-acetát pacientkám s těžkou

poruchou funkce ledvin, pokud nejsou pečlivě sledovány (viz bod 4.2).

Poškození jater

Během postmarketingového sledování byly hlášeny případy poškození a selhání jater, z nichž některé

vyžadovaly transplantaci jater (viz bod 4.3).

Před zahájením léčby je třeba provést funkční jaterní testy. Pokud hladiny aminotransferáz

(alaninaminotransaminázy (ALT) nebo aspartátaminotransferázy (AST)) přesáhnou 2x ULN

(samostatný výskyt nebo v kombinaci s hladinou bilirubinu > 2x ULN), není možné zahájit léčbu.

V průběhu léčby se po dobu prvních 2 léčebných cyklů jaterní testy provádějí jednou měsíčně.

V dalších léčebných cyklech se funkce jater kontroluje znovu před každým novým léčebným cyklem

a také tehdy, je-li to klinicky indikováno.

Pokud pacientka během léčby vykazuje známky nebo příznaky odpovídající jaternímu poškození

(únava, astenie, nauzea, zvracení, bolest v pravém hypochondriu, anorexie, ikterus), má být léčba

zastavena, pacientka má být okamžitě vyšetřena a mají být provedeny funkční jaterní testy.

Pacientky, u kterých dojde během léčby ke zvýšení hodnot aminotransferáz (ALT nebo AST) na více

než trojnásobek horní hranice normy, mají ukončit léčbu a mají být pečlivě sledovány.

Jaterní testy se také provádějí po 2

4 týdnech od ukončení léčby.

Souběžná léčba

Současné podávání středně silných (např. erythromycin, grapefruitová šťáva, verapamil) nebo silných

(např. ketokonazol, ritonavir, nefazodon, itrakonazol, telithromycin, klarithromycin) inhibitorů

CYP3A4 a ulipristal-acetátu se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Nedoporučuje se současné užívání ulipristal-acetátu a silných induktorů CYP3A4 (např. rifamipicin,

rifabutin, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin, fosfenytoin, fenobarbital, primidon, třezalka

tečkovaná, efavirenz, nevirapin, dlouhodobé užívání ritonaviru) (viz bod 4.5).

Pacientky s astmatem

Nedoporučuje se použití u pacientek se silným astmatem nedostatečně kontrolovaným perorálními

glukokortikoidy.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Možné účinky jiných léčivých přípravků na ulipristal-acetát:

Hormonální antikoncepce

Ulipristal-acetát má steroidní strukturu a působí jako selektivní modulátor progesteronového receptoru

s převážně inhibičními účinky na progesteronový receptor. V důsledku toho mohou hormonální

antikoncepce a progestageny snížit účinek ulipristal-acetátu kompetitivním působením na

progesteronový receptor. Nedoporučuje se proto současné podávání léčivých přípravků s obsahem

progestagenu (viz body 4.4 a 4.6).

Inhibitory CYP3A4

Po podání středně silného inhibitoru cytochromu CYP3A4 erythromycin-propionátu (500 mg dvakrát

denně po dobu 9 dní) zdravým dobrovolnicím se hodnota C

ulipristal-acetátu zvýšila 1,2krát a

hodnota AUC 2,9krát. Hodnota AUC aktivního metabolitu ulipristal-acetátu se zvýšila 1,5krát a

hodnota C

aktivního metabolitu se snížila (0,52krát).

Po podávání silného inhibitoru CYP3A4 ketokonazolu (400 mg jednou denně po dobu 7 dní) zdravým

dobrovolnicím došlo ke dvojnásobnému zvýšení hodnoty C

a 5,9násobnému zvýšení hodnoty AUC

ulipristal-acetátu; hodnota AUC aktivního metabolitu ulipristal-acetátu se zvýšila 2,4krát, zatímco

hodnota C

aktivního metabolitu se snížila (0,53krát).

U pacientek, kterým jsou podávány současně s ulipristal-acetátem slabé inhibitory CYP3A4, není

nutná žádná úprava dávkování. Současné podávání středně silných nebo silných inhibitorů CYP3A4 a

ulipristal-acetátu se nedoporučuje (viz bod 4.4).

Induktory CYP3A4

Podávání silného induktoru CYP3A4 rifampicinu (300 mg dvakrát denně po dobu 9 dní) zdravým

dobrovolnicím významně snížilo hodnoty C

a AUC ulipristal-acetátu a jeho aktivního metabolitu

o 90 % nebo více a 2,2krát snížilo poločas ulipristal-acetátu, což odpovídá přibližně 10násobnému

snížení expozice ulipristal-acetátu. Současné užívání ulipristal-acetátu a silných induktorů CYP3A4

(např. rifamipicin, rifabutin, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin, fosfenytoin, fenobarbital,

primidon, třezalka tečkovaná, efavirenz, nevirapin, dlouhodobé užívání ritonaviru) se nedoporučuje

(viz bod 4.4).

Léčivé přípravky ovlivňující hodnotu pH v žaludku

Podávání ulipristal-acetátu (10mg tablety) společně s inhibitorem protonové pumpy esomeprazolem

(20 mg denně po dobu 6 dní) mělo za následek přibližně o 65 % nižší střední hodnotu C

, zpoždění

hodnoty t

(ze střední hodnoty 0,75 h na 1,0 h) a o 13 % vyšší střední hodnotu AUC. Tento účinek

léčivých přípravků, které zvyšují hodnotu pH v žaludku, by neměl mít klinický význam pro denní

podávání tablet s obsahem ulipristal-acetátu.

Možné účinky ulipristal-acetátu na jiné léčivé přípravky:

Hormonální antikoncepce

Ulipristal-acetát může zasahovat do působení hormonálních antikoncepčních přípravků (obsahujících

jen progestagen, tělísek uvolňujících progestagen nebo kombinovaných perorálních antikoncepčních

tablet) a progestagenu podávaného z jiných důvodů. Proto se nedoporučuje současné podávání

léčivých přípravků s obsahem progestagenu (viz body 4.4 a 4.6). Léčivé přípravky obsahující

progestagen nemají být užívány po dobu 12 dní po ukončení léčby ulipristal-acetátem.

Substráty P-gp

Údaje

in vitro

naznačují, že ulipristal-acetát může být inhibitorem P-gp při klinicky významných

koncentracích ve stěně GIT během absorpce. Současné podávání ulipristal-acetátu a substrátu P-gp

nebylo studováno a nelze vyloučit případné interakce. Výsledky

in vivo

prokázaly, že ulipristal-acetát

(podávaný jako jedna 10mg tableta) hodinu a půl před podáním substrátu P-gp fexofenadinu (60 mg)

nemá žádný klinicky významný vliv na farmakokinetiku fexofenadinu. Proto se doporučuje podávat

ulipristal-acetát a substráty P-gp (např. dabigatran-etexilát, digoxin, fexofenadin) s minimálním

rozestupem 1,5 hodiny.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u žen

Je pravděpodobné, že ulipristal-acetát bude nežádoucím způsobem interagovat s tabletami

obsahujícími pouze progestagen, tělískem uvolňujícím progestagen nebo s kombinovanými

perorálními antikoncepčními tabletami. Proto se současné užívání nedoporučuje. I když většina žen

užívajících léčebné dávky ulipristal-acetátu nemá ovulaci, doporučuje se používat v průběhu léčby

nehormonální antikoncepční metodu (viz body 4.4 a 4.5).

Těhotenství

Podávání ulipristal-acetátu je během těhotenství kontraindikováno (viz bod 4.3).

K dispozici nejsou žádné nebo jen omezené údaje týkající se užívání ulipristal-acetátu v těhotenství.

I když nebyl pozorován žádný teratogenní potenciál, nejsou k dispozici dostatečné údaje ze studií na

zvířatech týkající se reprodukční toxicity (viz bod 5.3).

Kojení

Dostupné toxikologické údaje ze studií na zvířatech ukazují na vylučování ulipristal-acetátu do mléka

(podrobnosti jsou uvedeny v bodě 5.3). Ulipristal-acetát se vylučuje do mateřského mléka. Účinek na

novorozence/kojence nebyl studován. Riziko u novorozenců/kojenců nelze vyloučit. Ulipristal-acetát

je kontraindikován v období kojení (viz body 4.3 a 5.2).

Fertilita

Většina žen užívajících léčebné dávky ulipristal-acetátu nemá ovulaci, úroveň fertility při opakovaném

podávání ulipristal-acetátu však nebyla zjišťována.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ulipristal-acetát může mít nepatrný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, protože po užití

ulipristal-acetátu byly pozorovány lehké závratě.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost ulipristal-acetátu byla hodnocena u 1053 žen s děložními myomy léčenými 5 mg nebo

10 mg ulipristal-acetátu ve studii fáze III. Nejčastěji byla při klinických zkouškách zjištěna amenorea

(79, 2 %), což bylo u pacientek považováno za žádoucí výsledek (viz bod 4.4).

Nejčastěji pozorovaným nežádoucím účinkem byly návaly horka. Velká většina nežádoucích účinků

měla mírný nebo středně těžký průběh (95,0 %), nevedla k přerušení užívání léčivého přípravku

(98,0 %) a odezněla spontánně.

Z počtu 1053 žen byla bezpečnost opakovaných oddělených léčebných cyklů (každý maximálně

3 měsíce) hodnocena u 551 žen s děložními myomy (fibroidy) léčenými 5 nebo 10 mg ulipristal-

acetátu ve dvou studiích III. fáze (zahrnujících 446 žen podstupujících čtyři oddělené léčebné cykly,

z čehož 53 podstoupilo osm cyklů s intermitentní léčbou) a prokázala stejný bezpečnostní profil, jaký

byl pozorován u jednoho léčebného cyklu.

Seznam nežádoucích účinků

Na základě sloučených dat ze čtyř studií fáze III u pacientek s děložními myomy léčených po dobu

3 měsíců byly pozorovány následující nežádoucí účinky. Níže uvedené nežádoucí účinky jsou

klasifikovány podle frekvence výskytu a třídy orgánových systémů. V každé skupině frekvencí

výskytu jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí se snižující se závažností. Frekvence výskytu jsou

definovány jako velmi časté (

1/10), časté (

1/100 až <1/10), méně časté (

1/1 000 až <1/100),

vzácné (

1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze

určit).

Třída orgánových

systémů

Nežádoucí účinky během léčebného cyklu 1

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Frekvence

není známo

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita

na lék*

Psychiatrické poruchy

Úzkost

Emoční poruchy

Poruchy nervového

systému

Bolest hlavy*

Závrať

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Epistaxe

Gastrointestinální poruchy

Bolest břicha

Nauzea

Sucho v ústech

Obstipace

Dyspepsie

Flatulence

Poruchy jater a žlučových

cest

Jaterní

selhání*

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Akné

Alopecie**

Suchá kůže

Nadměrné pocení

Angioedém

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Bolest svalové a

kosterní soustavy

Bolest zad

Poruchy ledvin a

močových cest

Inkontinence

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Amenorea

Ztluštění

endometria*

Návaly horka*

Bolest v oblasti pánve

Ovariální cysty*

Citlivost/bolestivost

prsů

Děložní krvácení*

Metroragie

Výtok z genitálu

Diskomfort prsů

Ruptura

ovariální

cysty*

Otok prsů

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Únava

Edém

Astenie

Vyšetření

Zvýšení tělesné

hmotnosti

Zvýšená hladina

cholesterolu v krvi

Zvýšená hladina

triacylglycerolů v

krvi

* viz část Popis vybraných nežádoucích účinků

** Doslovný termín mírného vypadávání vlasů byl zahrnut pod termín „alopecie“.

Při srovnání opakovaných léčebných cyklů byla celková frekvence nežádoucích účinků nižší

v následných léčebných cyklech než v prvním cyklu a každý nežádoucí účinek se vyskytoval méně

často nebo stejně často (s výjimkou dyspepsie, která byla na základě výskytu u jedné pacientky v

léčebném cyklu 3 klasifikována jako méně častá).

Popis vybraných nežádoucích účinků

Jaterní selhání

Během postmarketingového sledování byly hlášeny případy selhání jater. Malý počet z těchto případů

si vyžádal transplantaci jater. Četnost výskytu selhání jater a rizikové faktory pacientek nejsou známy.

Ztluštění endometria

U 10-15 % pacientek bylo při užívání ulipristal-acetátu na konci prvního 3měsíčního léčebného cyklu

pozorováno ztluštění endometria (na konci léčby > 16 mm pomocí ultrazvuku nebo magnetické

rezonance). V následných léčebných cyklech bylo ztluštění endometria pozorováno méně často (4,9 %

a 3,5 % pacientek na konci druhého, resp. čtvrtého léčebného cyklu). Po ukončení léčby a obnovení

menstruačního krvácení dochází k ústupu ztluštění endometria.

Reverzibilní změny endometria jsou označovány jako změny endometria související s modulátorem

progesteronového receptoru (PAEC) a liší se od hyperplazie endometria. Při odesílání vzorků po

hysterektomii nebo biopsii endometria k histologickému vyšetření by měl být patolog informován, že

pacientka užívala ulipristal-acetát (viz bod 4.4 a 5.1).

Návaly horka

Návaly horka byly pozorovány u 8,1 % pacientek, ale hodnoty u různých klinických hodnocení se

lišily. Ve studii kontrolované aktivním komparátorem se vyskytovaly u 24 % pacientek (středně

závažné nebo závažné projevy v 10,5 %) léčených ulipristal-acetátem a u 60,4 % (středně závažné

nebo závažné projevy ve 39,6 %) u pacientek léčených leuprorelinem. V placebem kontrolované studii

byl výskyt návalů horka 1,0 % u ulipristal-acetátu a 0 % u placeba. Při prvním 3měsíčním léčebném

cyklu ve dvou dlouhodobých studiích fáze III byla frekvence návalů horka u ulipristal-acetátu 5,3 % a

5,8 %.

Hypersenzitivita na lék

Symptomy hypersenzitivity na lék jako například generalizovaný edém, pruritus, vyrážka, otok

obličeje nebo kopřivka byly pozorovány u 0,4 % pacientů ve studiích fáze III.

Bolest hlavy

Mírná nebo středně silná bolest hlavy byla pozorována u 5,8 % pacientek.

Ovariální cysty

Funkční ovariální cysty byly pozorovány během léčby a po léčbě u 1,0 % pacientek a ve většině

případů spontánně odezněly po několika týdnech.

Děložní krvácení

Pacientky se silným menstruačním krvácením v důsledku děložních myomů jsou ohroženy

nadměrným krvácením, které může vyžadovat chirurgický zásah. Bylo pozorováno několik takových

případů v průběhu léčby ulipristal-acetátem nebo 2-3 měsíce po ukončení léčby.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili jakékoli podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Zkušenosti s předávkováním ulipristal-acetátem jsou omezené.

Omezenému počtu subjektů byly podány jednotlivé dávky až do 200 mg a denní dávky 50 mg po 10

po sobě následujících dní a nebyly hlášeny žádné těžké ani závažné nežádoucí účinky.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému, modulátory

progesteronového receptoru. ATC kód: G03XB02.

Ulipristal-acetát je perorálně aktivní syntetický selektivní modulátor progesteronového receptoru

charakterizovaný tkáňově specifickým částečným antagonistickým progesteronovým účinkem.

Mechanismus účinku

Ulipristal-acetát má přímý účinek na endometrium.

Ulipristal acetát působí přímo na myomy a zmenšuje jejich velikost inhibicí buněčné proliferace a

indukcí apoptózy.

Farmakodynamické účinky

Endometrium

Při zahájení denního podávání dávky 5 mg v průběhu menstruačního cyklu proběhne u většiny

subjektů (včetně pacientek s myomem) první menstruace, ale znovu menstruovat budou až po

ukončení léčby. Po ukončení léčby ulipristal-acetátem se menstruační cykly obvykle obnoví v průběhu

4 týdnů.

Výsledkem přímého účinku na endometrium jsou skupinově specifické histologické změny

označované jako změny endometria související s modulátorem progesteronového receptoru (PAEC).

Obvykle jsou histologicky zjištěny neaktivní a slabě proliferující epitelové buňky spojené s asymetrií

růstu stromální a epitelové složky, vedoucí k vyčnívajícím cysticky dilatovaným žlázkám s kombinací

estrogenových (mitotických) a progestinových (sekrečních) epiteliálních účinků. Takový obraz byl

pozorován přibližně u 60 % pacientek léčených ulipristal-acetátem po dobu 3 měsíců. Tyto změny

jsou po ukončení léčby vratné. Tyto změny by neměly být zaměňovány za hyperplazii endometria.

Přibližně 5 % pacientek v reprodukčním věku, u kterých dochází k silnému menstruačnímu krvácení,

má endometrium vyšší než 16 mm. Přibližně u 10-15 % pacientek léčených přípravkem ulipristal-

acetátem může dojít během prvního 3měsíčního léčebného cyklu k růstu děložní sliznice (> 16 mm).

Při opakovaných léčebných cyklech bylo ztluštění endometria pozorováno méně často (u 4,9 %

pacientek po druhém léčebném cyklu a u 3,5 % po čtvrtém léčebném cyklu). Toto ztluštění vymizí po

ukončení léčby a návratu menstruace. Pokud ztluštění endometria přetrvává i po obnovení menstruace

během období bez léčby nebo po 3 měsících od ukončení léčebných cyklů, může být nutné tento

problém vyšetřit v souladu s obvyklou klinickou praxí pro vyloučení jiných příčin tohoto stavu.

Hypofýza

Denní dávka ulipristal-acetátu 5 mg způsobuje u většiny pacientek inhibici ovulace, jak ukazují

hladiny progesteronu, které se drží na úrovni přibližně 0,3 ng/ml.

Denní dávka ulipristal-acetátu 5 mg částečně potlačuje hladinu FSH (folikuly stimulující hormon), ale

hladiny estradiolu v séru zůstávají u většiny pacientek zachovány ve středním folikulárním rozmezí a

jsou podobné hladinám u pacientek užívajících placebo.

Ulipristal-acetát nemá vliv na hladiny TSH, ACTH nebo prolaktinu v séru.

Klinická účinnost a bezpečnost

Předoperační použití:

Účinnost fixních dávek ulipristal-acetátu 5 mg a 10 mg podávaných jednou denně byla vyhodnocena

ve dvou dvojitě zaslepených randomizovaných 13týdenních studiích fáze 3 u pacientek s velmi silným

menstruačním krvácením souvisejícím s děložními myomy. Studie 1 byla dvojitě zaslepená,

kontrolovaná placebem. Do studie léčivého přípravku byly zařazeny pacientky, které byly při zahájení

studie anemické (Hb < 10,2 g/dl) a bylo jim kromě hodnoceného léku podáváno perorálně železo

(Fe++) v dávce 80 mg. Studie 2 obsahovala aktivní komparátor, leuprorelin 3,75 mg, podávaný jednou

za měsíc intramuskulární injekcí. Studie 2 byla dvojitě zaslepená. V obou těchto studiích byla ztráta

krve menstruací vyhodnocena pomocí obrazového grafu hodnocení krvácení (PBAC, Pictorial

Bleeding Assessment Chart). Hodnota PBAC >100 během prvních 8 dní menstruace je považována za

nadměrnou ztrátu menstruační krve.

Ve studii 1 byl pozorován statisticky významný rozdíl ve snížení ztráty menstruační krve ve prospěch

pacientek léčených ulipristal-acetátem ve srovnání s placebem (viz tabulka 1 níže) a výsledkem toho

byla rychlejší a účinnější úprava anemie, než v případě použití samotného železa. Podobně došlo u

pacientek léčených ulipristal-acetátem k významnější redukci velikosti myomů, při hodnocení MRI

(magnetická rezonance).

Ve studii 2 byla redukce ztráty menstruační krve u pacientek léčených ulipristal-acetátem a agonistou

gonadotropiny uvolňujícího hormonu (leuprorelin) srovnatelné. Většina pacientek léčených ulipristal-

acetátem přestala během prvního týdne léčby krvácet (amenorea). Velikost tří největších myomů byla

vyhodnocována pomocí ultrazvuku na konci léčby (13. týden) a po dobu dalších 25 týdnů bez léčby u

pacientek, u kterých nebyla provedena hysterektomie ani myomektomie. Zmenšení velikosti myomů

bylo obecně u pacientek původně léčených ulipristal-acetátem během období sledování zachováno, ale

došlo k určitému opakovanému růstu u pacientek léčených leuprorelinem.

Tabulka 1: Výsledky primárního a výběrového druhotného hodnocení účinnosti ve studiích fáze III

Parametr

Studie 1

Studie 2

Placebo

N=48

Ulipristal-

acetát

5 mg/den

N=95

Ulipristal-

acetát

10 mg/den

N=94

Leuprorelin

3,75 m/měsíc

N=93

Ulipristal-

acetát

5 mg/den

N=93

Ulipristal-

acetát

10 mg/den

N=95

Menstruační

krvácení

Střední hodnota

PBAC na začátku

Změna střední

hodnoty ve

13. týdnu

-329

-326

-274

-268

-268

Pacientky

amenoreou

13. týdnu

(6,3 %)

69

(73,4 %)

76

(81,7 %)

(80,4 %)

70 (75,3 %) 85 (89,5 %)

Pacientky, jejichž

menstruace se

vrátila do normálu

(PBAC < 75) ve

13. týdnu

9 (18,8 %)

86

(91,5 %)

86

(92,5 %)

(89,1 %)

84 (90,3 %) 93 (97,9 %)

Změna střední

hodnoty

objemu

myomu

od začátku

do 13. týdne

+3,0 %

-21,2 %

-12,3 %

-53,5 %

-35,6 %

-42,1 %

Ve studii 1 byla měřena změna celkového objemu myomů od počátku pomocí magnetické rezonance

(MRI). Ve studii 2 byla změna objemu tří největších myomů měřena pomocí ultrazvuku. Tučným

písmem napsané hodnoty ve vystínovaných polích naznačují významný rozdíl v porovnání mezi

ulipristal-acetátem a kontrolou. Vždy byly ve prospěch ulipristal-acetátu.

Hodnoty P:

= <0,001,

= 0,037,

= <0,002,

= <0,006.

Opakované intermitentní podávání:

Účinnost opakovaných léčebných cyklů fixních dávek ulipristal-acetátu 5 mg nebo 10 mg podávaných

jednou denně byla vyhodnocena ve dvou studiích fáze 3 hodnotících až 4 oddělené 3měsíční léčebné

cykly u pacientek se silným menstruačním krvácením souvisejícím s děložními myomy. Studie 3 byla

otevřená studie hodnotící 10 mg ulipristal-acetátu, ve které byla každá 3měsíční léčba následována

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/618362/2020

EMEA/H/C/002041

Esmya (ulipristali acetas)

Přehled pro přípravek Esmya a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Esmya a k čemu se používá?

Přípravek Esmya je léčivý přípravek k léčbě středně závažných až závažných příznaků onemocnění

děložními myomy (fibroidy). Děložní myomy jsou nezhoubné (benigní) nádory dělohy.

Přípravek Esmya se používá pouze u žen, u kterých dosud nenastala menopauza a u kterých

embolizace myomů (nechirurgický zákrok blokující tepny, které vyživují myomy) nebo chirurgický

zákrok nejsou vhodné nebo nefungovaly.

Tento léčivý přípravek obsahuje léčivou látku ulipristal-acetát.

Jak se přípravek Esmya používá?

Výdej přípravku Esmya je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit a dohlížet na ni lékař, který

má zkušenosti s diagnostikou a léčbou děložních myomů.

Přípravek je k dispozici ve formě tablet (5 mg) a užívá se ústy. Doporučená dávka je jedna tableta

denně po dobu až 3 měsíců (jednoho léčebného cyklu). Léčebný cyklus lze opakovat. Léčba by měla

být zahájena vždy během prvního týdne menstruačního cyklu.

Více informací o používání přípravku Esmya naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Esmya působí?

Léčivá látka v přípravku Esmya, ulipristal-acetát, blokuje aktivitu progesteronu, což je hormon, který

se podílí na řízení růstu děložní sliznice. U některých žen může progesteron podporovat růst myomů,

které mohou způsobovat těžké děložní krvácení (krvácení z dělohy během menstruace nebo mimo ni),

anémii (nízký počet červených krvinek) a bolest břicha (například bolest vyvolaná menstruací). Je-li

činnost progesteronu blokována, dělení buněk myomů se zastaví a tyto buňky nakonec odumírají, čímž

se myomy zmenšují a zmírňují symptomy, které způsobují.

Jaké přínosy přípravku Esmya byly prokázány v průběhu studií?

Ve dvou hlavních studiích, do nichž bylo zařazeno 549 žen, které měly podstoupit chirurgické

odstranění myomů, přípravek Esmya zlepšil symptomy děložních myomů.

Esmya (ulipristali acetas)

EMA/618362/2020

strana 2/3

V první studii se děložní krvácení zmírnilo u 92 % žen, které po 3 měsíce (jeden léčebný cyklus)

užívaly přípravek Esmya, oproti 19 % žen užívajících placebo (neúčinný přípravek). Také velikost

myomů byla po léčbě přípravkem Esmya menší než po užívání placeba.

Ve druhé studii byl přípravek Esmya užívaný 3 měsíce stejně účinný jako leuprorelin (jiné léčivo

k léčbě myomů) při zmírňování těžkého děložního krvácení, přičemž krvácení se zmírnilo u 90 % žen

užívajících přípravek Esmya a u 89 % žen léčených leuprorelinem.

Použití přípravku Esmya při dlouhodobé léčbě bylo zkoumáno v rámci hlavní studie, do níž bylo

zařazeno 451 žen, které podstoupily 4 tříměsíční cykly léčby přípravkem Esmya. V průběhu 5 týdnů po

každém léčebném cyklu nezaznamenalo více než jeden den špinění (velmi slabého děložního krvácení)

49 % (95 ze 195) hodnocených žen užívajících přípravek Esmya v dávce 5 mg, přičemž v průběhu 5

týdnů po ukončení 4. léčebného cyklu nezaznamenalo více než jeden den špinění 70 % žen. Zmenšila

se také velikost myomů.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Esmya?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Esmya (které mohou postihnout více než 1 pacientku z 10)

jsou amenorea (vynechání menstruace), ztluštění endometria (děložní sliznice) a návaly horka.

Přípravek Esmya nesmějí užívat těhotné a kojící ženy, ženy, které trpí krvácením z oblasti genitálií

z jiného důvodu než kvůli děložním myomům, nebo ženy, které mají nádorové onemocnění dělohy,

děložního čípku (děložního hrdla), vaječníků či prsu nebo mají problémy s játry.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Esmya je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Esmya registrován?

Přípravek Esmya je účinný v rámci zmírňování symptomů i snižování velikosti děložních myomů po

podstoupení až 4 léčebných cyklů.

Protože se u žen užívajících tento přípravek vyskytly vzácné, ale závažné případy poškození jater (kdy

bylo třeba provést transplantaci jater), Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučila, aby tento

přípravek byl používán pouze u žen, u kterých chirurgický zákrok či embolizace děložních myomů

nejsou vhodné nebo nefungovaly. Byla zavedena opatření k minimalizaci rizika závažného poškození

jater.

Ačkoli u některých pacientek se objevilo ztluštění endometria, po ukončení léčby obvykle

vymizelo.

Agentura proto rozhodla, že přínosy přípravku Esmya převyšují jeho rizika, a může tak být registrován

k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Esmya?

Společnost, která přípravek Esmya dodává na trh, zajistí, aby lékaři, kteří mají tento léčivý přípravek

předepisovat, obdrželi edukační materiály obsahující informace týkající se jeho bezpečnosti, včetně

doporučení pro diskuse o všech léčebných možnostech u pacientek a sledování funkce jater a změn

endometria během léčby. Pacientky také obdrží kartičku s informacemi o riziku poškození jater a

nutnosti sledování jater a kontaktování lékaře v případě, že se u nich objeví příznaky poškození jater

(jako je únava, zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči, nauzea a zvracení).

Výsledky posouzení bezpečnosti provedené v roce 2020 naleznete zde.

Esmya (ulipristali acetas)

EMA/618362/2020

strana 3/3

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Esmya, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Esmya průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Esmya jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Esmya

Přípravku Esmya bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 23. února 2012.

Další informace o přípravku Esmya jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/esmya

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 12-2020.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace