Dovato

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
dolutegravir sodíku, lamivudin
Dostupné s:
ViiV Healthcare B.V.
ATC kód:
J05AR
INN (Mezinárodní Name):
dolutegravir, lamivudine
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
HIV infekce
Terapeutické indikace:
Dovato je indikován k léčbě lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1) infekce u dospělých a dospívajících nad 12 let věku o hmotnosti alespoň 40 kg, s žádné známé nebo podezření na rezistenci na inhibitory integrázy třídy, nebo lamivudinem.
Přehled produktů:
Revision: 11
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004909
Datum autorizace:
2022-06-10
EMEA kód:
EMEA/H/C/004909

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 24-04-2020
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 05-09-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 05-09-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 05-09-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 05-09-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 24-04-2020

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Dovato 50 mg/300 mg potahované tablety

dolutegravirum/lamivudinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Dovato a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dovato užívat

Jak se Dovato užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Dovato uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Dovato a k čemu se používá

Dovato je léčivý přípravek, který obsahuje dvě léčivé látky užívané k léčbě infekce virem lidské

imunitní nedostatečnosti (HIV): dolutegravir a lamivudin. Dolutegravir patří do skupiny

antiretrovirových léčivých přípravků nazývaných

inhibitory integrázy (INI)

a lamivudin patří do

skupiny antiretrovirových přípravků nazývaných

nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy

(NRTI)

Dovato se užívá k léčbě infekce HIV

u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let a s tělesnou

hmotností alespoň 40 kg.

Dovato infekci HIV nevyléčí; udržuje množství viru HIV ve Vašem těle na nízké úrovni. To pomáhá

udržet počet CD4 buněk v krvi. CD4 buňky jsou typem bílých krvinek, který významně pomáhá

Vašemu tělu bojovat s infekcí.

Každý neodpovídá na léčbu přípravkem Dovato stejným způsobem. Váš lékař bude monitorovat

účinnost Vaší léčby.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dovato užívat

Neužívejte přípravek Dovato

jestliže jste alergický(á) na dolutegravir nebo lamivudin nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže užíváte léčivý přípravek obsahující

fampridin

(také známý jako dalfampridin; používá

se k léčbě roztroušené sklerózy).

Pokud se domníváte, že se Vás cokoli z tohoto týká,

poraďte se s lékařem

Upozornění a opatření

U některých osob užívajících Dovato nebo jinou kombinovanou léčbu infekce HIV je větší riziko

závažných nežádoucích účinků než u jiných. Musíte si být vědom(a) zvýšeného rizika:

máte-li středně těžké nebo těžké onemocnění jater;

pokud jste kdykoli prodělal(a) onemocnění jater, včetně hepatitidy (zánětu jater) B nebo C

(pokud máte infekci hepatitidou B, nepřestávejte Dovato užívat bez porady s lékařem, protože

by se hepatitida mohla vrátit);

máte-li problémy s ledvinami.

Před užitím přípravku Dovato se poraďte se svým lékařem

, pokud se Vás cokoli z toho

týká. Při užívání tohoto léčivého přípravku můžete potřebovat více kontrol, včetně krevních

testů. Více informací je v bodu 4.

Alergické reakce

Dovato obsahuje dolutegravir. Dolutegravir může způsobit závažnou alergickou reakci známou jako

hypersenzitivní reakce

(reakce přecitlivělosti). Je třeba, abyste věděl(a) o důležitých známkách

a příznacích, které máte během užívání přípravku Dovato sledovat.

Přečtěte si informaci

„Alergické reakce“ v bodu 4 této příbalové informace.

Sledujte důležité příznaky

U některých osob užívajících léčivé přípravky k léčbě infekce HIV se vyvinou stavy, které mohou být

závažné. Jde o:

příznaky infekce a zánětu;

bolest kloubů, ztuhlost a problémy s kostmi.

Je třeba, abyste znal(a) důležité známky a příznaky, které musíte během užívání přípravku Dovato

sledovat.

Přečtěte si informaci „Další možné nežádoucí účinky“ v bodu 4 této příbalové informace.

Děti

Tento léčivý přípravek není určen pro užívání dětmi mladšími než 12 let, protože u těchto pacientů

nebyl studován.

Další léčivé přípravky a Dovato

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Dovato s následujícími léčivými přípravky:

fampridin (také známý jako dalfampridin), používaný k léčbě

roztroušené sklerózy

Některé léčivé přípravky mohou ovlivnit, jak Dovato funguje, nebo přispět k výskytu nežádoucích

účinků. Také Dovato může ovlivnit, jak účinkují jiné léčivé přípravky.

Oznamte svému lékaři

, užíváte-li jakýkoli léčivý přípravek

z následujícího seznamu

metformin, k léčbě

diabetu

(cukrovky);

léčivé přípravky nazývané

antacida

k léčbě

zažívacích problémů

pálení žáhy

Neužívejte

antacidum

během 6 hodin před užitím přípravku Dovato a alespoň 2 hodiny po jeho užití (viz

také bod 3 „Jak se Dovato užívá“).

doplňky nebo multivitaminy obsahující vápník, železo nebo hořčík.

Užíváte-li Dovato spolu

s jídlem

, můžete užívat doplňky nebo multivitaminy obsahující vápník, železo nebo hořčík

v tutéž dobu jako Dovato.

Neužíváte-li Dovato spolu s jídlem, neužívejte doplněk nebo

multivitamin obsahující vápník, železo nebo hořčík

během 6 hodin před užitím přípravku

Dovato a alespoň 2 hodiny po jeho užití (viz také bod 3 „Jak se Dovato užívá“).

emtricitabin, etravirin, efavirenz, nevirapin nebo tipranavir/ritonavir k léčbě

infekce HIV

léčivé přípravky (obvykle tekuté) obsahující sorbitol nebo jiné cukerné alkoholy (jako xylitol,

mannitol, laktitol nebo maltitol) pokud se užívají pravidelně.

kladribin k léčbě

leukemie

nebo

roztroušené sklerózy

rifampicin k léčbě tuberkulózy (TBC) a jiných

bakteriálních infekcí

fenytoin a fenobarbital k léčbě

epilepsie

oxkarbazepin a karbamazepin k léčbě

epilepsie

nebo

bipolární poruchy

třezalka tečkovaná

Hypericum perforatum

), rostlinný přípravek k léčbě deprese.

Oznamte svému lékaři nebo lékárníkovi

, pokud cokoli z výše uvedeného užíváte. Váš lékař

může rozhodnout o potřebě mimořádných kontrol.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem

o rizicích a přínosech užívání přípravku Dovato.

Užívání přípravku Dovato v době, kdy otěhotníte, nebo během prvních šesti týdnů těhotenství, může

zvýšit riziko vrozené vady, která se nazývá defekt neurální trubice, např. spina bifida (rozštěp páteře).

Pokud byste během užívání přípravku Dovato mohla otěhotnět:

Poraďte se se svým lékařem

a diskutujte o tom, zda je potřeba zavést antikoncepci, jako je

kondom, nebo perorální antikoncepci (pilulky).

Pokud otěhotníte nebo plánujete otěhotnět, informujte okamžitě svého lékaře. Lékař zhodnotí průběh

Vaší léčby. Dovato nepřestávejte užívat bez předchozí porady s lékařem, protože by to mohlo poškodit

Vás i Vaše nenarozené dítě.

Kojení

U žen infikovaných HIV se kojení

nedoporučuje

, protože infekce HIV se mateřským mlékem může

přenést na dítě.

Malé množství složek přípravku Dovato může přecházet do mateřského mléka.

Pokud kojíte nebo o kojení uvažujete,

poraďte se co nejdříve

se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Dovato může způsobit závratě a další nežádoucí účinky, které sníží Vaši pozornost.

Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje, pokud si nejste jistý(á), že nejste

ovlivněn(a).

3.

Jak se Dovato užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud máte pochybnosti, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Dovato je

jedna tableta jednou denně.

Tabletu spolkněte s malým množstvím tekutiny. Dovato lze užívat s jídlem nebo nalačno.

Užití u dospívajících

Dospívající ve věku mezi 12 a 17 lety a s tělesnou hmotností alespoň 40 kg mohou užívat dávku pro

dospělé, tj. jednu tabletu jednou denně.

Antacida

Antacida k léčbě zažívání nebo pálení žáhy mohou zabránit přípravku Dovato ve vstřebávání, a tím

snížit jeho účinnost.

Neužívejte antacidum během 6 hodin před užitím přípravku Dovato a alespoň 2 hodiny po jeho užití.

Další léčivé přípravky snižující kyselost, jako ranitidin a omeprazol, můžete užívat v tutéž dobu jako

Dovato.

Poraďte se s lékařem, jak užívat antacida spolu s přípravkem Dovato.

Potravinové doplňky nebo multivitaminy obsahující vápník, železo nebo hořčík

Doplňky nebo multivitaminy obsahující vápník, železo nebo hořčík mohou zabránit přípravku Dovato

ve vstřebávání, a tím snížit jeho účinnost.

Užíváte-li Dovato spolu s jídlem, můžete užívat doplňky nebo multivitaminy obsahující vápník, železo

nebo hořčík v tutéž dobu jako Dovato. Neužíváte-li Dovato spolu s jídlem, neužívejte doplněk nebo

multivitamin obsahující vápník, železo nebo hořčík během 6 hodin před užitím přípravku Dovato

a alespoň 2 hodiny po jeho užití.

Poraďte se s lékařem, jak užívat doplňky nebo multivitaminy obsahující vápník, železo nebo

hořčík spolu s přípravkem Dovato.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Dovato, než jste měl(a)

Užijete-li více tablet přípravku Dovato,

kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka

. Je-li to možné,

ukažte jim balení přípravku Dovato.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dovato

Vynecháte-li dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Máte-li však další dávku užít během

následujících 4 hodin, vynechejte ji a následující dávku užijte jako obvykle.

Nezdvojnásobujte následující dávku

, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Nepřestávejte užívat přípravek Dovato bez porady s lékařem.

Užívejte Dovato, dokud Vám to lékař doporučuje. Nepřestávejte ho užívat, dokud Vám to lékař

neřekne. Ukončení užívání přípravku Dovato může ovlivnit Váš zdravotní stav a to, jak bude

účinkovat budoucí léčba.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého,

proto je velmi důležité hovořit s Vaším lékařem o jakékoli změně Vašeho

zdravotního stavu.

Alergické reakce

Dovato obsahuje dolutegravir. Dolutegravir může způsobit závažnou alergickou reakci známou jako

hypersenzitivní reakce (reakce z přecitlivělosti)

. U osob užívajících dolutegravir se jedná o méně

častou reakci (může postihnout až 1 ze 100 osob). Objeví-li se u Vás některý z následujících příznaků:

kožní vyrážka;

vysoká tělesná teplota (

horečka

nedostatek energie (

únava

otok, někdy obličeje nebo úst

(angioedém),

způsobující obtíže s dýcháním;

bolest svalů nebo kloubů;

okamžitě vyhledejte lékaře.

Lékař může rozhodnout o provedení testů k vyšetření jater,

ledvin nebo krve a může Vám doporučit, abyste přestal(a) přípravek Dovato užívat.

Velmi časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout

více než 1 z 10 osob

bolest hlavy;

průjem;

pocit na zvracení.

Časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout

až 1 z 10 osob

deprese (pocit hlubokého smutku a neschopnosti);

vyrážka;

svědění

;

zvracení;

bolest břicha nebo nepříjemný pocit v břiše;

zvýšení tělesné hmotnosti;

plynatost

;

závratě;

pocit ospalosti;

poruchy spánku

(nespavost);

abnormální sny;

nedostatek energie (

únava

vypadávání vlasů;

úzkost;

bolest kloubů;

bolest svalů.

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech, jsou:

zvýšení hladiny jaterních enzymů (

aminotransferáz

zvýšení hladiny enzymů tvořených ve svalech (

kreatinfosfokinázy

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout

až 1 ze 100 osob

zánět jater

(hepatitida);

sebevražedné chování (zejména u pacientů, kteří měli dříve deprese nebo psychické problémy);

sebevražedné myšlenky (zejména u pacientů, kteří měli dříve deprese nebo psychické

problémy);

záchvat paniky.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech, jsou:

snížení počtu krevních destiček podílejících se na krevním srážení (

trombocytopenie

nízký počet červených krvinek (

anemie

) nebo nízký počet bílých krvinek (

neutropenie

Vzácné nežádoucí účinky

Mohou postihnout

až 1 z 1 000 osob

selhání jater (známky mohou zahrnovat zežloutnutí kůže a očního bělma nebo neobvykle

tmavou moč);

otoky, někdy obličeje nebo úst (

angioedém

), způsobující potíže s dýcháním;

zánět slinivky břišní

(pankreatitida);

rozpad svalové tkáně;

sebevražda (zejména u pacientů, kteří měli již dříve deprese nebo psychické problémy).

Poraďte se okamžitě s lékařem

, pokud se u Vás objeví jakékoli psychické problémy (viz

také další psychické problémy uvedené výše).

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech, jsou:

zvýšení hladiny bilirubinu v krvi (test jaterních funkcí);

zvýšení hladiny enzymu zvaného

amyláza

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Mohou postihnout

až 1 z 10 000 osob

laktátová acidóza (vzestup hladiny kyseliny mléčné v krvi);

necitlivost, brnění na kůži (mravenčení);

pocit slabosti končetin.

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech, jsou:

neschopnost kostní dřeně produkovat nové červené krvinky.

Další možné nežádoucí účinky

U osob užívajících kombinovanou léčbu infekce HIV se mohou objevit další nežádoucí účinky.

Příznaky infekce a zánětu

Osoby s pokročilou infekcí HIV (AIDS) mají slabý imunitní systém a jsou náchylnější k vývoji

závažných infekcí (

oportunní infekce

). Tyto infekce mohou být před zahájením léčby skryté

a nerozpoznané slabým imunitním systémem. Po zahájení léčby imunitní systém posílí a může

s infekcemi bojovat, což může vyvolat příznaky infekce nebo zánětu. Příznaky obvykle zahrnují

horečku

a něco z dále uvedeného:

bolest hlavy;

bolest břicha;

obtíže s dýcháním.

Ve vzácných případech, protože imunitní systém posílí, může také napadnout zdravou tělesnou tkáň

autoimunitní onemocnění

). Příznaky autoimunitních onemocnění se mohou vyvíjet mnoho měsíců

poté, co jste začal(a) užívat léčivý přípravek k léčbě infekce HIV. Příznaky mohou zahrnovat:

bušení srdce (rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce) nebo třes;

hyperaktivitu (nadměrný neklid a pohyby);

slabost začínající v rukou a nohou postupující směrem k trupu.

Objeví-li se u Vás jakýkoli příznak infekce

nebo zaznamenáte jakýkoli z výše uvedených příznaků,

poraďte se okamžitě s lékařem

. Bez porady s lékařem neužívejte žádné další léčivé

přípravky k léčbě infekce.

Bolest kloubů, ztuhlost a problémy s kostmi

U některých osob užívajících kombinovanou léčbu HIV se vyvine stav zvaný

osteonekróza

. Při tomto

stavu jsou trvale poškozeny části kostní tkáně kvůli sníženému zásobení kosti krví. Větší

pravděpodobnost objevení se tohoto stavu u pacientů je:

pokud užívají kombinovanou léčbu delší dobu;

užívají-li zároveň protizánětlivé léčivé přípravky zvané kortikosteroidy;

konzumují-li alkohol;

je-li jejich imunitní systém velmi slabý;

pokud mají nadváhu.

Příznaky osteonekrózy zahrnují:

ztuhlost kloubů;

bolesti kloubů (zejména kyčelního, kolenního nebo ramenního);

pohybové obtíže.

Objeví-li se u Vás kterýkoli z těchto příznaků,

oznamte to svému lékaři.

Hmotnost, hladina lipidů a glukózy v krvi

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy

v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu, životním stylem a někdy se samotnou

léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Dovato uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Dovato obsahuje

Léčivými látkami jsou dolutegravirum a lamivudinum. Jedna tableta obsahuje dolutegravirum

natricum ekvivalentní dolutegravirum 50 mg a lamivudinum 300 mg.

Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu,

magnesium-stearát, mannitol (E 421), povidon (K29/32), natrium-stearyl-fumarát, hypromelosa

(E 464), makrogol, oxid titaničitý (E 171).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená,

že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak Dovato vypadá a co obsahuje toto balení

Dovato potahované tablety jsou oválné bikonvexní bílé tablety s vyraženým „SV 137“ na jedné straně.

Potahované tablety jsou dodávány v lahvičkách uzavřených dětským bezpečnostním uzávěrem.

Jedna lahvička obsahuje 30 potahovaných tablet.

Dostupná jsou také vícečetná balení obsahující 90 potahovaných tablet (3 balení po 30 potahovaných

tabletách).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

ViiV Healthcare BV

Van Asch van Wijckstraat 55H

3811 LP Amersfoort

Nizozemsko

Výrobce

Glaxo Wellcome, S.A

Avda. Extremadura, 3

09400 Aranda De Duero

Burgos

Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare srl/bv

Tél/Tel: + 32 (0)

10 85 65 00

Lietuva

ViiV Healthcare BV

Tel: + 370 80000334

България

ViiV Healthcare BV

Teл.: + 359 80018205

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare srl/bv

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Česká republika

GlaxoSmithKline, s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

ViiV Healthcare BV

Tel.: + 36 80088309

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

ViiV Healthcare BV

Tel: + 356 80065004

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Nederland

ViiV Healthcare BV

Tel: + 31 (0) 33 2081199

Eesti

ViiV Healthcare BV

Tel: + 372 8002640

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

Tel: + 34 900 923 501

es-ci@viivhealthcare.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

ViiV Healthcare SAS

Tél.: + 33 (0)1 39 17 69 69

Infomed@viivhealthcare.com

Portugal

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA

Tel: + 351 21 094 08 01

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

Hrvatska

ViiV Healthcare BV

Tel: + 385 800787089

România

ViiV Healthcare BV

Tel: + 40800672524

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

ViiV Healthcare BV

Tel: + 386 80688869

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

ViiV Healthcare BV

Tel: + 421 800500589

Italia

ViiV Healthcare S.r.l

Tel: + 39 (0)45 7741600

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Κύπρος

ViiV Healthcare BV

Τηλ: + 357 80070017

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

ViiV Healthcare BV

Tel: + 371 80205045

United Kingdom (Northern Ireland)

ViiV Healthcare BV

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Dovato 50 mg/300 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje dolutegravirum natricum ekvivalentní dolutegravirum 50 mg

a lamivudinum 300 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Oválné bikonvexní bílé potahované tablety o rozměru přibližně 18,5 x 9,5 mm s vyraženým „SV 137“

na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Dovato je indikován k léčbě infekce virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1)

u dospělých a dospívajících ve věku od 12 let a s tělesnou hmotností alespoň 40 kg bez známé nebo

suspektní rezistence ke třídě inhibitorů integrázy nebo k lamivudinu (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Terapii přípravkem Dovato má zahajovat lékař, který má zkušenosti s léčbou infekce HIV.

Dávkování

Dospělí a dospívající (od věku 12 let a s tělesnou hmotností alespoň 40 kg).

Doporučená dávka přípravku Dovato u dospělých a dospívajících je jedna tableta o síle 50 mg/300 mg

jednou denně.

Úprava dávky

V případě potřeby úpravy dávky vzhledem k lékovým interakcím [např. s rifampicinem,

karbamazepinem, oxkarbazepinem, fenytoinem, fenobarbitalem, třezalkou tečkovanou, etravirinem

(bez potencovaných inhibitorů proteázy), efavirenzem, nevirapinem nebo tipranavirem/ritonavirem,

viz body 4.4 a 4.5] je dostupný přípravek se samotným dolutegravirem. V těchto případech se lékař

řídí souhrnem údajů o přípravku pro dolutegravir.

Zmeškaná dávka

Zapomene-li pacient užít dávku přípravku Dovato, má užít Dovato, jakmile je to možné za

předpokladu, že další dávka není plánována během následujících 4 hodin. Je-li další dávka plánována

během 4 hodin, pacient zmeškanou dávku vynechá a pokračuje v obvyklém dávkovacím schématu.

Starší pacienti

O užívání přípravku Dovato u pacientů starších 65 let jsou omezené údaje. Není nutná úprava dávky

(viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Dovato se nedoporučuje podávat pacientům s clearance kreatininu ˂ 30 ml/min (viz bod 5.2).

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky. Expozice

lamivudinu se však významně zvyšuje u pacientů s clearance kreatininu < 50 ml/min (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh skóre A nebo B) není

nutná úprava dávkování. Pro pacienty s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh skóre C) nejsou

dostupné žádné údaje, proto se má u těchto pacientů Dovato používat s opatrností (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Dovato u dětí ve věku nižším než 12 let nebo s tělesnou hmotností

nižší než 40 kg nebyly stanoveny. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání.

Dovato lze užívat s jídlem nebo nalačno (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Souběžné podávání s léčivými přípravky s úzkým terapeutickým indexem, které jsou substráty

transportéru organických kationtů (OCT) 2, mimo jiné včetně fampridinu (také známým jako

dalfampridin; viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivní reakce

U dolutegraviru byly hlášeny hypersenzitivní reakce, které byly charakterizovány vyrážkou,

konstitučními nálezy a někdy orgánovou dysfunkcí, včetně závažných jaterních reakcí. Jakmile se

objeví známky nebo příznaky hypersenzitivních reakcí (zahrnující mimo jiné závažnou vyrážku nebo

vyrážku doprovázenou vzestupem hodnot jaterních enzymů, horečku, celkovou malátnost, únavu,

bolest svalů nebo kloubů, puchýře, orální léze, konjunktivitidu, otok obličeje, eozinofilii, angioedém),

je nutno léčbu přípravkem Dovato či jiným podezřelým přípravkem okamžitě ukončit. Je nutno

monitorovat klinický stav včetně hladin jaterních aminotransferáz a bilirubinu. Prodlení ukončení

léčby přípravkem Dovato či jinou podezřelou léčivou látkou po nástupu hypersenzitivity může vést

k život ohrožujícím alergickým reakcím.

Tělesná hmotnost a metabolické parametry

Během antiretrovirové léčby se může vyskytnout vzestup tělesné hmotnosti a hladin lipidů a glukózy

v krvi. Takové změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životního stylu. U lipidů

a tělesné hmotnosti je v některých případech průkaz souvislosti s léčbou. Hladiny lipidů a glukózy

v krvi se monitorují podle stávajících doporučení pro léčbu HIV. Porucha lipidů se má léčit

odpovídajícím klinickým postupem.

Porucha jater

U pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C a léčených kombinovanou antiretrovirovou léčbou je

vyšší riziko závažných a potenciálně fatálních jaterních nežádoucích účinků. V případě současné

antivirové léčby hepatitidy B nebo C se řiďte také souhrny údajů o přípravku příslušných přípravků.

Dovato obsahuje lamivudin, který je účinný proti viru hepatitidy B. Dolutegravir takovou účinnost

nemá. Monoterapie lamivudinem se většinou nepovažuje za adekvátní léčbu hepatitidy B, protože je

vysoké riziko vývoje rezistence k viru hepatitidy B. Používá-li se Dovato u pacientů současně

infikovaných virem hepatitidy B, je tedy většinou nutné další antivirotikum. Postupujte podle

léčebných doporučení.

Ukončí-li se u pacientů současně infikovaných virem hepatitidy B léčba přípravkem Dovato,

doporučuje se periodické monitorování jak testů funkce jater, tak i markerů replikace HBV, protože

vysazení lamivudinu může vést k akutní exacerbaci hepatitidy.

Pacienti s existující poruchou funkce jater, včetně chronické aktivní hepatitidy, mají během

kombinované antiretrovirové léčby zvýšenou frekvenci abnormalit funkce jater a mají být

monitorováni podle standardních doporučení. Pokud se prokáže zhoršování funkce jater, je nutno

zvážit přerušení nebo ukončení léčby.

Syndrom imunitní reaktivace

U pacientů infikovaných HIV se závažnou imunodeficiencí v době zahájení kombinované

antiretrovirové léčby (CART) se může objevit zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální

oportunní patogeny a vést k závažnému klinickému stavu nebo zhoršení symptomů. Většinou byly

takové reakce pozorovány během prvních několika týdnů nebo měsíců po zahájení CART. Relevantní

příklady jsou

cytomegalovirová retinitida

, generalizované a/nebo lokální mykobakteriální infekce

a pneumonie způsobená patogenem

Pneumocystis jiroveci

(často nazývaná PCP). Jakékoli symptomy

zánětu je nutno vyhodnotit a je-li to nutné, zahájit léčbu. Ve stavu imunitní reaktivace byl hlášen také

výskyt autoimunitních onemocnění (jako Gravesova choroba a autoimunitní hepatitida), doba do

nástupu je však variabilnější a k těmto příhodám může dojít mnoho měsíců po zahájení léčby.

U některých pacientů současně infikovaných virem hepatitidy B a/nebo C bylo na začátku léčby

dolutegravirem pozorováno zvýšení hodnot jaterních testů konzistentní se syndromem imunitní

reaktivace. U současné infekce virem hepatitidy B a/nebo C se doporučuje monitorování jaterních

funkcí (viz „Porucha jater“ výše v tomto bodě a také v bodě 4.8).

Mitochondriální dysfunkce po expozici

in utero

Analoga nukleosidů a nukleotidů mohou ovlivnit mitochondriální funkci různým stupněm, což je

nejzřetelnější u stavudinu, didanosinu a zidovudinu. Zde se objevila hlášení mitochondriální

dysfunkce u HIV-negativních kojenců vystavených

in utero

a/nebo postnatálně nukleosidovým

analogům; týkalo se to zejména režimů obsahujících zidovudin. Nejdůležitějšími hlášenými

nežádoucími účinky byly hematologické poruchy (anemie, neutropenie) a metabolické poruchy

(hyperlaktátemie a hyperlipasemie). Tyto reakce byly často přechodné. Vzácně byly hlášeny některé

neurologické poruchy s pozdním nástupem (hypertonie, konvulze, abnormální chování). Zda jsou tyto

neurologické poruchy přechodné nebo trvalé, není v současnosti známo. Tyto nálezy je třeba zohlednit

u všech dětí exponovaných

in utero

nukleosidovým nebo nukleotidovým analogům, které vykazují

závažné klinické nálezy neznámé etiologie, zejména neurologické nálezy. Tyto nálezy neovlivňují

současná národní doporučení pro užívání antiretrovirové léčby u těhotných žen k prevenci vertikálního

přenosu HIV.

Osteonekróza

Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, bisfosfonátů,

konzumaci alkoholu, závažnou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy

osteonekrózy hlášeny především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé

expozici CART. Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti

kloubů, ztuhlost kloubů nebo pokud mají pohybové potíže.

Oportunní infekce

Pacienty je nutné upozornit, že dolutegravir, lamivudin ani jiná antiretrovirová léčba infekci HIV

nevyléčí a že se u nich mohou vyvinout oportunní infekce a jiné komplikace infekce HIV. Pacienti

proto mají zůstat pod pečlivým klinickým dohledem lékařů se zkušenostmi s léčbou těchto nemocí

spojených s infekcí HIV.

Podávání u pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin

U pacientů s clearance kreatininu mezi 30 a 49 ml/min užívajících přípravek Dovato, může dojít k 1,6

až 3,3násobně vyšší expozici lamivudinu (AUC) než u pacientů s clearance kreatininu ≥ 50 ml/min.

Nejsou k dispozici žádné bezpečnostní údaje z randomizovaných kontrolovaných studií

porovnávajících přípravek Dovato s jednotlivými složkami u pacientů s clearance kreatininu mezi 30

a 49 ml/min, kteří dostávali lamivudin v upravené dávce. V původních registračních studiích pro

lamivudin v kombinaci se zidovudinem byly vyšší expozice lamivudinu spojeny s vyšší mírou

hematologických toxicit (neutropenie a anémie), nicméně k přerušení léčby kvůli neutropenii nebo

anémii došlo u < 1 % pacientů. Mohou se vyskytnout další nežádoucí účinky související

s lamivudinem (jako jsou gastrointestinální a jaterní poruchy).

Pacienti s trvalou clearance kreatininu mezi 30 a 49 ml/min, kteří dostávají přípravek Dovato, mají být

sledováni ohledně nežádoucích účinků souvisejících s lamivudinem, zejména hematologických toxicit.

Pokud se vyvine nová nebo zhorší stávající neutropenie nebo anémie, doporučuje se upravit dávku

lamivudinu (podle souhrnu údajů o přípravku pro lamivudin), čehož nelze dosáhnout pomocí

přípravku Dovato. Pokud je indikována úprava dávky lamivudinu, je třeba léčbu přípravkem Dovato

ukončit a k nastavení léčebného režimu použít léčivé přípravky obsahující jednotlivé složky.

Lékové interakce

Doporučená dávka dolutegraviru při podávání s rifampicinem, karbamazepinem, oxkarbazepinem,

fenytoinem, fenobarbitalem, třezalkou tečkovanou, etravirinem (bez potencovaných inhibitorů

proteázy), efavirenzem, nevirapinem nebo tipranavirem/ritonavirem je 50 mg dvakrát denně (viz

bod 4.5).

Dovato se nemá podávat s antacidy obsahujícími polyvalentní kationty. Antacida obsahující

polyvalentní kationty se doporučuje užívat 2 hodiny po užití přípravku Dovato nebo 6 hodin před ním

(viz bod 4.5).

Užívá-li se s jídlem, lze Dovato a doplňky nebo multivitaminy obsahující vápník, železo nebo hořčík

užívat v tutéž dobu. Je-li přípravek Dovato užíván nalačno, doplňky nebo multivitaminy obsahující

vápník, železo nebo hořčík se doporučuje podávat 2 hodiny po užití přípravku Dovato nebo 6 hodin

před ním (viz bod 4.5).

Dolutegravir zvýšil koncentrace metforminu. Při zahájení nebo ukončování podávání přípravku

Dovato spolu s metforminem je třeba zvážit úpravu dávky metforminu, aby se udržela kontrola

glykemie (viz bod 4.5). Metformin se vylučuje ledvinami, proto je při současné léčbě přípravkem

Dovato důležité monitorovat funkci ledvin. Tato kombinace může u pacientů se středně těžkou

poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu stupně 3a, tj. 45-59 ml/min) zvýšit riziko laktátové

acidózy, doporučuje se tedy opatrnost. Je nutno důsledně zvážit snížení dávky metforminu.

Kombinace přípravku Dovato s kladribinem se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Dovato se nemá užívat s jakýmkoli jiným léčivým přípravkem obsahujícím dolutegravir, lamivudin

nebo emtricitabin s výjimkou případů, kde je nutná úprava dávky dolutegraviru kvůli lékovým

interakcím (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S přípravkem Dovato nebyly provedeny žádné studie interakcí. Dovato obsahuje dolutegravir

a lamivudin, proto jakékoli interakce identifikované pro ně jednotlivě jsou relevantní pro Dovato.

Mezi dolutegravirem a lamivudinem se neočekávají klinicky významné interakce.

Účinek jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku dolutegraviru a lamivudinu

Dolutegravir je eliminován zejména metabolismem zprostředkovaným

uridindifosfátglukuronosyltransferázou (UGT1)1A1. Dolutegravir je také substrátem UGT1A3,

UGT1A9, CYP3A4, P-glykoproteinu (P-gp) a proteinu rezistence ke karcinomu prsu (BCRP).

Současné podávání přípravku Dovato s jinými léčivými přípravky, které inhibují UGT1A1, UGT1A3,

UGT1A9, CYP3A4, a/nebo P-gp, může zvýšit koncentraci dolutegraviru v plazmě. Léčivé přípravky,

které indukují tyto enzymy nebo transportéry, mohou snížit koncentraci dolutegraviru v plazmě

a snížit jeho terapeutický účinek.

Absorpce dolutegraviru je snižována některými kovovými kationty obsaženými v některých

antacidech a potravinových doplňcích (viz tabulka 1).

Lamivudin je vylučován ledvinami. Aktivní renální sekrece lamivudinu do moči je zprostředkována

OCT 2 a transportéry vylučování léčiv a toxinů (MATE1 a MATE2-K). Ukázalo se, že trimethoprim

(inhibitor těchto transportérů) zvyšuje koncentraci lamivudinu v plazmě, výsledné zvýšení však nebylo

klinicky významné (viz tabulka 1). Dolutegravir je inhibitorem OCT2 a MATE1, podle analýzy

zkřížené studie však byly koncentrace lamivudinu podobné při současném podávání dolutegraviru

i bez něj, což naznačuje, že dolutegravir nemá významný vliv na expozici lamivudinu

in vivo

Lamivudin je také substrátem transportéru jaterního vstřebávání OCT1. Vzhledem k tomu, že

eliminace játry má při clearance lamivudinu pouze malou roli, lékové interakce způsobené inhibicí

OCT1 nemají pravděpodobně klinický význam.

Ačkoli je lamivudin substrátem BCRP a P-gp

in vitro

, vzhledem k jeho vysoké biologické dostupnosti

(viz bod 5.2) podání inhibitorů těchto efluxních transportérů pravděpodobně nebude mít klinicky

významný dopad na koncentrace lamivudinu.

Účinek dolutegraviru a lamivudinu na farmakokinetiku jiných léčivých přípravků

Dolutegravir neměl

in vivo

vliv na midazolam, test pro CYP3A4. Na základě

in vivo

a/nebo

in vitro

údajů se neočekává, že by dolutegravir ovlivňoval farmakokinetiku léčivých přípravků, jež jsou

substráty důležitých enzymů nebo transportérů, jako např. CYP3A4, CYP2C9 a P-gp (více informací

viz bod 5.2).

Dolutegravir inhibuje

in vitro

renální transportér OCT2 a MATE1.

In vivo

byl u pacientů pozorován

10-14% pokles clearance kreatininu (sekreční frakce je závislá na transportu OCT2 a MATE-1).

In

vivo

může dolutegravir zvyšovat koncentrace léčivých přípravků v plazmě, jejichž exkrece je závislá

na OCT2 a/nebo MATE-1 (např. fampridinu [také známým jako dalfampridin], metformin) (viz

tabulka 1 a bod 4.3).

In vitro

inhiboval dolutegravir transportéry zpětného vstřebávání v ledvinách, transportéry

organických aniontů (OAT)1 a OAT3. Na základě nedostatku účinku

in vivo

na farmakokinetiku

substrátu OAT tenofoviru je inhibice OAT1

in vivo

nepravděpodobná. Inhibice OAT3 nebyla

studována

in vivo

. Dolutegravir může zvyšovat koncentrace v plazmě léčivých přípravků, jejichž

exkrece je závislá na OAT3.

In vitro

byl lamivudin inhibitorem OCT1 a OCT2, klinický význam není znám.

Stanovené a teoretické interakce s vybranými antiretrovirotiky a neantiretrovirovými léčivými

přípravky jsou shrnuty v tabulce 1.

Tabulka interakcí

Interakce mezi dolutegravirem, lamivudinem a současně podávanými léčivými přípravky jsou

uvedeny v tabulce 1 (zvýšení je označeno jako „

“, snížení jako „

“, beze změny jako „

“, plocha

pod křivkou koncentrace v čase jako „AUC“, maximální pozorovaná koncentrace jako „C

“,

koncentrace na konci dávkovacího intervalu jako „Cτ“). Tabulka není úplným výčtem, je však

reprezentativní pro studované skupiny.

Tabulka 1:

Lékové interakce

Léčivé přípravky podle

terapeutické oblasti

Interakce

Změna geometrického

průměru (%)

Doporučení týkající se současného

podávání

Antiretrovirotika

Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy

Etravirin bez potencovaných

inhibitorů proteázy /

dolutegravir

Dolutegravir

71 %

52 %

88 %

Etravirin

(indukce enzymů

UGT1A1 a CYP3A)

Etravirin bez potencovaných inhibitorů

proteázy snižuje koncentrace

dolutegraviru v plazmě. Doporučená

dávka dolutegraviru u pacientů

užívajících etravirin bez potencovaných

inhibitorů proteázy je 50 mg dvakrát

denně. Vzhledem k tomu, že Dovato je

tableta s fixní dávkou, je nutno podat

dalších 50 mg dolutegraviru přibližně

12 hodin po podání přípravku Dovato,

aby se udržel účinek během současného

podání etravirinu bez potencovaných

inhibitorů proteázy (pro tuto úpravu

dávky je k dispozici samostatná léková

forma dolutegraviru, viz bod 4.2).

Lopinavir + ritonavir + etravirin

/ dolutegravir

Dolutegravir

11 %

28 %

Lopinavir

Ritonavir

Etravirin

Není nutná úprava dávky.

Darunavir + ritonavir + etravirin

/ dolutegravir

Dolutegravir

25 %

12 %

36 %

Darunavir

Ritonavir

Etravirin

Není nutná úprava dávky.

Efavirenz / dolutegravir

Dolutegravir

57 %

39 %

75 %

Efavirenz

(historické

kontroly)

(indukce enzymů

UGT1A1 a CYP3A)

Doporučená dávka dolutegraviru

u pacientů užívajících efavirenz je

50 mg dvakrát denně. Vzhledem k tomu,

že Dovato je tableta s fixní dávkou, je

nutno podat dalších 50 mg dolutegraviru

přibližně 12 hodin po podání přípravku

Dovato, aby se udržel účinek během

současného podání efavirenzu (pro tuto

úpravu dávky je k dispozici samostatná

léková forma dolutegraviru, viz

bod 4.2).

Nevirapin / dolutegravir

Dolutegravir

(Nebylo studováno,

očekává se podobné

Doporučená dávka dolutegraviru

u pacientů užívajících nevirapin je

50 mg dvakrát denně. Vzhledem k tomu,

snížení expozice jako

u efavirenzu vzhledem

k indukci)

že Dovato je tableta s fixní dávkou, je

nutno podat dalších 50 mg dolutegraviru

přibližně 12 hodin po podání přípravku

Dovato, aby se udržel účinek během

současného podání nevirapinu (pro tuto

úpravu dávky je k dispozici samostatná

léková forma dolutegraviru, viz

bod 4.2).

Rilpivirin / dolutegravir

Dolutegravir

12 %

13 %

22 %

Rilpivirin

Není nutná úprava dávky.

Nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI)

Tenofovir-disoproxil

Emtricitabin, didanosin,

stavudin, tenofovir-alafenamid,

zidovudin

Dolutegravir

Tenofovir

Interakce nebyly

studovány

Při kombinaci přípravku Dovato

s tenofovirem, didanosinem, stavudinem

nebo zidovudinem není nutná úprava

dávky.

Dovato se nedoporučuje v kombinaci

s přípravky obsahujícími emtricitabin,

protože jak lamivudin (v přípravku

Dovato) tak i emtricitabin jsou analoga

cytidinu (tzn. riziko intracelulárních

interakcí), (viz bod 4.4).

Inhibitory proteázy

Atazanavir / dolutegravir

Dolutegravir

91 %

50 %

180 %

Atazanavir

(historické

kontroly)

(inhibice enzymů

UGT1A1 a CYP3A)

Není nutná úprava dávky.

Atazanavir + ritonavir /

dolutegravir

Dolutegravir

62 %

34 %

121 %

Atazanavir

Ritonavir

Není nutná úprava dávky.

Tipranavir + ritonavir /

dolutegravir

Dolutegravir

59 %

47 %

76 %

Tipranavir

Ritonavir

(indukce enzymů

UGT1A1 a CYP3A)

Doporučená dávka dolutegraviru

u pacientů užívajících

tipranavir/ritonavir je 50 mg dvakrát

denně. Vzhledem k tomu, že Dovato je

tableta s fixní dávkou, je nutno podat

dalších 50 mg dolutegraviru přibližně

12 hodin po podání přípravku Dovato,

aby se udržel účinek během současného

podání tipranaviru/ritonaviru (pro tuto

úpravu dávky je k dispozici samostatná

léková forma dolutegraviru, viz

bod 4.2).

Fosamprenavir + ritonavir /

dolutegravir

Dolutegravir

35 %

24 %

49 %

Fosamprenavir

Ritonavir

(indukce enzymů

UGT1A1 a CYP3A)

Kombinace fosamprenavir/ritonavir

snižuje koncentrace dolutegraviru, na

základě omezených údajů to však

nevedlo ke snížení účinku ve studiích

fáze III. Není nutná úprava dávky.

Lopinavir + ritonavir /

dolutegravir

Dolutegravir

Lopinavir

Ritonavir

Není nutná úprava dávky.

Darunavir + ritonavir /

dolutegravir

Dolutegravir

22 %

11 %

38 %

Darunavir

Ritonavir

(indukce enzymů

UGT1A1 a CYP3A)

Není nutná úprava dávky.

Jiná antivirotika

Daklatasvir / dolutegravir

Dolutegravir

33 %

29 %

45 %

Daklatasvir

Daklatasvir nezměnil koncentraci

dolutegraviru v plazmě klinicky

významným způsobem. Dolutegravir

nezměnil koncentraci daklatasviru

v plazmě. Není nutná úprava dávky.

Ledipasvir / sofosbuvir /

lamivudin (s abakavirem)

Lamivudin

Ledipasvir

Sofosbuvir

Není nutná úprava dávky.

Sofosbuvir / velpatasvir /

dolutegravir

Dolutegravir

Sofosbuvir

Velpatasvir

Není nutná úprava dávky.

Ribavirin

Interakce nebyla

studována.

Klinicky významná

interakce není

pravděpodobná.

Není nutná úprava dávky.

Antiinfektiva

Trimethoprim / sulfamethoxazol

(kotrimoxazol) / lamivudin

(160 mg/800 mg jednou denně

po 5 dní/300 mg jedna dávka)

Lamivudin:

43 %

Trimethoprim:

Sulfamethoxazol:

(inhibice transportérů

organických kationtů)

Není nutná úprava dávky.

Antituberkulotika

Rifampicin / dolutegravir

Dolutegravir

54 %

43 %

72 %

(indukce enzymů

UGT1A1 a CYP3A)

Doporučená dávka dolutegraviru

u pacientů užívajících rifampicin je

50 mg dvakrát denně. Vzhledem k tomu,

že Dovato je tableta s fixní dávkou, je

nutno podat dalších 50 mg dolutegraviru

přibližně 12 hodin po podání přípravku

Dovato, aby se udržel účinek během

současného podání rifampicinu (pro tuto

úpravu dávky je k dispozici samostatná

léková forma dolutegraviru, viz

bod 4.2).

Rifabutin / dolutegravir

Dolutegravir

16 %

30 %

(indukce enzymů

UGT1A1 a CYP3A)

Není nutná úprava dávky.

Antiepileptika

Karbamazepin / dolutegravir

Dolutegravir

49 %

33 %

73 %

Doporučená dávka dolutegraviru

u pacientů užívajících tyto metabolické

induktory je 50 mg dvakrát denně.

Vzhledem k tomu, že Dovato je tableta

s fixní dávkou, je nutno podat dalších

50 mg dolutegraviru přibližně 12 hodin

po podání přípravku Dovato, aby se

udržel účinek během současného podání

těchto metabolických induktorů (pro tuto

úpravu dávky je k dispozici samostatná

léková forma dolutegraviru, viz

bod 4.2).

Fenobarbital / dolutegravir

Fenytoin / dolutegravir

Oxkarbazepin / dolutegravir

Dolutegravir

(Nebylo studováno,

očekává se snížení

vzhledem k indukci

enzymů UGT1A1

a CYP3A, očekává se

podobné snížení expozice

jako u karbamazepinu).

Antihistaminika (antagonisté histaminových H2 receptorů)

Ranitidin

Interakce nebyly

studovány.

Klinicky významná

interakce není

pravděpodobná.

Není nutná úprava dávky.

Cimetidin

Interakce nebyly

studovány.

Není nutná úprava dávky.

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/132352/2020

EMEA/H/C/004909

Dovato (dolutegravirum/lamivudinum)

Přehled pro přípravek Dovato a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Dovato a k čemu se používá?

Dovato je léčivý přípravek, který se používá k léčbě pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience

typu 1 (HIV-1), což je virus způsobující syndrom získaného selhání imunity (AIDS). Používá se k léčbě

dospělých a dospívajících ve věku od 12 let s tělesnou hmotností alespoň 40 kg.

Tento léčivý přípravek obsahuje léčivé látky dolutegravir a lamivudin a používá se k léčbě infekcí, které

nejsou rezistentní vůči léčivům ze stejné třídy jako dolutegravir nebo vůči lamivudinu.

Jak se přípravek Dovato používá?

Výdej přípravku Dovato je vázán na lékařský předpis a měl by jej předepisovat lékař, který má

zkušenosti s léčbou infekce HIV.

Přípravek Dovato je dostupný ve formě tablet, které obsahují 50 mg dolutegraviru a 300 mg

lamivudinu. Doporučená dávka je jedna tableta jednou denně. Více informací o používání přípravku

Dovato naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Dovato působí?

Obě léčivé látky v přípravku Dovato, dolutegravir a lamivudin, blokují činnost enzymů, které virus

používá k vytváření vlastních nových kopií v těle. Dolutegravir zabraňuje působení enzymu zvaného

integráza (a je známý jako inhibitor integrázy) a lamivudin zabraňuje působení jiného enzymu zvaného

reverzní transkriptáza (a je známý jako nukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy neboli NRTI).

Obě léčivé látky byly již v EU registrovány jako samostatné tablety: dolutegravir v roce 2014 a

lamivudin v roce 1996.

Přípravek Dovato infekci HIV neléčí, ale snižuje množství viru v těle a udržuje jej na nízké úrovni. Tím

se oddálí poškození imunitního systému a vznik infekcí a onemocnění souvisejících s AIDS.

EMA/132352/2020

strana 2/2

Jaké přínosy přípravku Dovato byly prokázány v průběhu studií?

Dvě hlavní studie, do kterých bylo zařazeno 1 441 pacientů, prokázaly, že kombinace dvou léčivých

látek v přípravku Dovato je při snižování množství viru HIV v krvi stejně účinná jako trojitá

kombinovaná léčba zahrnující dolutegravir, tenofovir a emtricitabin.

V těchto studiích po 48 týdnech léčby již nevykazovalo zjistitelné hladiny viru HIV (pod 50 kopií na ml)

91 % pacientů s HIV-1 užívajících přípravek Dovato oproti 93 % pacientů užívajících uvedenou trojitou

kombinovanou léčbu. V ani jedné z těchto dvou studií nebyly po 48 týdnech léčby zaznamenány žádné

případy rezistence.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Dovato?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Dovato (které mohou postihnout až 1 osobu z 10) jsou

bolest hlavy, průjem, nauzea (pocit na zvracení) a potíže se spánkem. Nejčastějšími závažnými

nežádoucími účinky (které mohou postihnout až 1 osobu ze 100) jsou alergické reakce, které zahrnují

vyrážku a závažné jaterní potíže.

Přípravek Dovato se nesmí používat souběžně s určitými léčivy, například s fampridinem (léčivem na

roztroušenou sklerózu, zvaným též dalfampridin), jelikož to může způsobit zvýšení hladiny těchto léčiv

v těle a následně vést k závažným nežádoucím účinkům.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Dovato registrován v EU?

Trojitá kombinovaná léčba se používá k léčbě HIV za účelem snížení pravděpodobnosti toho, že se

virus stane rezistentní vůči léčbě. Ve dvou hlavních studiích byl u pacientů s HIV-1 přípravek Dovato

stejně účinný jako trojitá kombinovaná léčba, aniž by byl u těchto pacientů zaznamenán případ rozvoje

rezistence. Obě léčivé látky jsou navíc k dispozici v jediné tabletě a vykazují přijatelnou míru

bezpečnosti.

Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy přípravku Dovato převyšují jeho

rizika a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Dovato?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Dovato, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Dovato průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Dovato jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Dovato

Přípravku Dovato bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 1. července 2019.

Další informace o přípravku Dovato jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/dovato

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 03-2020.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace