COLISTINA SOLFATO 12 % Perorální roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Kolistin
Dostupné s:
Chemifarma, S.p.A.
ATC kód:
QA07AA
INN (Mezinárodní Name):
Colistin (Colistini sulfas)
Léková forma:
Perorální roztok
Terapeutické skupiny:
brojleři kura domácího, králíci, krůty, nosnice, prasata
Terapeutické oblasti:
Antibiotika
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935783 - 1 x 1 l - láhev
Registrační číslo:
96/086/04-C
Datum autorizace:
2004-04-29

Souhrn údajů o přípravku.

1. Název přípravku :

COLISTINA SOLFATO 12% sol. ad us. vet.

2. Složení :

Colistini sulfas 120 g v 1 litru

Pomocné látky : Macrogolum 200, Aqua purificata

3. Léková forma :

Perorální roztok.

4. Farmakologické vlastnosti :

Colistini sulfas má baktericidní účinky. Napadá buněčnou stěnu

bakterií, což vede k buněčné lýze bakterií v důsledku narušení

stěny samé. To se týká zvláště purinů a pirimidinů, které proje-

vují tendenci opustit bakterii. Colistini sulfas je aktivní proti

gramnegativním bakteriím, zejména těm, které jsou rezistentní

vůči ostatním antibiotikům např. Salmonella spp., Escherichia

coli, Haemophilus spp., Pasteurella spp., Klebsiella spp., Shigella spp.,

Pseudomonas spp. a Proteus spp. Colistini sulfas je velmi málo adsor-

bován ve střevním traktu, působí téměř výhradně na jeho obsah. Větší část podané dávky

je inaktivována, pouze malé množství účinné látky lze najít v exkrementech.

5. Klinické údaje :

5.1. Cílový druh zvířat :

Telata, prasata, kur domácí – brojleři, nosnice, krůty, králíci.

5.2. Indikace

Enteritidy způsobené gramnegativními bakteriemi.

5.3. Kontraindikace

Nejsou.

5.4. Nežádoucí účinky :

Nejsou.

5.5. Zvláštní upozornění :

Nejsou.

5.6. Gravidita a laktace

: Přípravek není určen zvířatům produkujícím mléko pro

lidský konzum.

5.7. Interakce :

Nejsou.

5.8. Dávkování,způsob

Lék se podává do napájecí vody v dávkách shodných pro všechny

podávání :

uvedené druhy zvířat t.j. 4,2-5,0 g / 100 kg ž.hm.(t.j.i 4,0-4,9 ml) čili

5,0-6,0 mg ú.l. na 1 kg ž.hm. Doporučená dávka se zpřesňuje

v závislosti na věku,hmotnosti a spotřebě vody zvířete.

Doba podávání : 5 dní.

5.9. Předávkování :

Dávka vyšší než doporučená nevyvolává zvláštní patologic-

ké důsledky.

5.10. Zvláštní upozornění:

Nejsou uvedena.

5.11. Ochranné lhůty :

Maso telat, prasat, brojlerů, krůt a králíků - 2 dny.

Vejce (nosnice) : 2 dny

6. Farmaceutické údaje

6.1. Inkompatibilita

Není zjištěna.

6.2. Doba použitelnosti :

12 měsíců

Použitelnost po zamíchání do pitné vody 12 hodin,

6.3. Uchovávání :

Při teplotě 15 - 25 st.C, v suchu .

6.4. Obaly,balení :

1 litr : Polyethylenová láhev s bezpečnostním uzávěrem

opatřená etiketou.

5 litrů : Polyethylenový kanystr s bezpečnostním uzávěrem

opatřený etiketou.

15 l : Polyethylenový kanystr s bezpečnostním uzávěrem

opatřený etiketou.

6.5. Držitel rozhodnutí :

Chemifarma SpA,Via Don E.Servadei 16

4710 Forlí - Itálie

6.6. Zvláštní opatření

pro likvidaci :

Likvidujte podle platných legislativních předpisů ČR.

7. Další informace

7.1. Registrační číslo : 96/086/04-C

7.2. Datum registrace : 29.4.2004

7.3. Poslední revize textu : duben 2004

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace