Besremi

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
ropeginterferon alfa-2b
Dostupné s:
AOP Orphan Pharmaceuticals AG
ATC kód:
L03AB15
INN (Mezinárodní Name):
ropeginterferon alfa-2b
Terapeutické skupiny:
Imunostimulancia,
Terapeutické oblasti:
Polycythemia Vera
Terapeutické indikace:
Besremi je indikován jako monoterapie u dospělých pro léčbu po polycytemii vera bez symptomatická splenomegalie.
Přehled produktů:
Revision: 1
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004128
Datum autorizace:
2019-02-15
EMEA kód:
EMEA/H/C/004128

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

22-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

22-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

22-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

22-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-01-1970

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace:

informace pro uživatele

Besremi 250 mikrogramů/0,5 ml injekční roztok v předplněném peru

ropeginterferonum alfa-2b

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Besremi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Besremi používat

Jak se přípravek Besremi používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Besremi uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Besremi a k čemu se používá

Přípravek Besremi obsahuje léčivou látku ropeginterferon alfa-2b, který patří do kategorie léčivých

přípravků nazývaných interferony. Interferony jsou produkovány Vaším imunitním systémem pro

blokování růstu nádorových buněk.

Přípravek Besremi se (v monoterapii) používá k léčbě polycytemia vera u dospělých pacientů.

Polycytemia vera je typ rakoviny, při němž kostní dřeň produkuje příliš mnoho červených krvinek,

bílých krvinek a krevních destiček (buňky, které napomáhají při srážení krve).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Besremi používat

Nepoužívejte přípravek

Besremi

jestliže jste alergický(á) na ropeginterferon alfa-2b nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte onemocnění štítné žlázy, které není kontrolováno léky.

jestliže máte nebo jste měl(a) vážnou duševní poruchu (jako je deprese nebo sebevražedné

myšlenky nebo jestliže jste se pokusil[a] zabít).

jestliže jste v nedávné době měl(a) závažné potíže se srdcem (jako je infarkt nebo mozková

mrtvice).

jestliže máte nebo jste měl(a) autoimunitní onemocnění (jako je zánětlivé onemocnění kloubů –

revmatoidní artritida, lupénka nebo zánětlivé střevní onemocnění).

jestliže jste prodělal(a) transplantaci orgánu a užíváte léky, které tlumí Váš imunitní systém.

jestliže užíváte telbivudin (přípravek používaný k léčbě infekce hepatitidou (zánětu jater) B).

jestliže máte pokročilé, nekontrolované jaterní onemocnění.

jestliže máte těžké onemocněním ledvin (při němž ledviny pracují na méně než 15 % normální

kapacity).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Besremi se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte onemocnění štítné žlázy.

jestliže máte cukrovku nebo vysoký krevní tlak, Váš lékař Vás může požádat, abyste

podstoupil(a) oční vyšetření.

jestliže máte problémy s játry - v případě, že budete dlouhodobě léčen(a) přípravkem Besremi,

Vám budou pravidelně prováděny krevní testy, které zkontrolují, jak Vám fungují játra.

jestliže máte problémy s ledvinami.

jestliže máte lupénku nebo jiné kožní problémy, protože se mohou během léčby přípravkem

Besremi zhoršit.

Jakmile zahájíte léčbu přípravkem Besremi, poraďte se se svým lékařem:

jestliže se u Vás objeví příznaky deprese (jako jsou pocity smutku, sklíčenosti a sebevražedné

myšlenky).

jestliže se u Vás během podávání přípravku Besremi objeví příznaky těžké alergické reakce

(např. ztížené dýchání, sípot nebo kopřivka) - v takovém případě musíte okamžitě vyhledat

lékařskou pomoc.

jestliže se u Vás objeví příznaky nachlazení nebo jiné infekce dýchacích cest (např. ztížené

dýchání, kašel, horečka a bolest na hrudi).

jestliže u Vás nastanou změny vidění - musíte o tom informovat svého lékaře a okamžitě

podstoupit oční vyšetření. V průběhu léčby přípravkem Besremi se mohou vyskytnout závažné

oční obtíže. Lékař Vám obvykle před zahájením léčby zkontrolujte zrak. Pokud máte zdravotní

potíže, které mohou vést k problémům s očima, jako je diabetes nebo vysoký krevní tlak, lékař

Vám též musí zkontrolovat zrak během léčby. Pokud se Vám zrak zhorší, může se lékař

rozhodnout, že léčbu ukončí.

Při podávání interferonových léků mohou nastat poruchy zubů a dásní, jež mohou vést ke ztrátě zubů.

Při dlouhodobé léčbě přípravkem Besremi může kromě toho zuby a sliznici poškodit suchost úst.

Čistěte si zuby důkladně dvakrát denně zubním kartáčkem a choďte na pravidelné zubní prohlídky.

Dosažení Vaší optimální dávky přípravku Besremi nějaký čas potrvá. Lékař může k rychlému snížení

počtu krevních buněk (tj. k prevenci krevních sraženin a krvácení) nasadit i jiný lék.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem a dospívajícím, protože nejsou k dispozici žádné informace o

použití Besremi v této věkové skupině.

Další léčivé přípravky a přípravek Besremi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době

používal(a) nebo které možná budete používat.

Nepoužívejte přípravek Besremi, pokud užíváte telbivudin (k léčbě hepatitidy B), neboť kombinování

těchto léků zvyšuje riziko periferní neuropatie (necitlivost, brnění nebo pocity pálení v rukou a

nohou). Informujte svého lékaře, pokud jste léčen(a) telbivudinem.

Informujte svého lékaře, zvláště pokud užíváte některý z následujících léků:

theofylin (přípravek používaný k léčbě dýchacích onemocnění, jako je astma),

methadon (přípravek používaný k léčbě bolesti nebo závislosti na opiátech),

vortioxetin nebo risperidon (léky používané k léčbě duševních poruch),

protinádorové léky, jako jsou přípravky zastavující nebo zpomalující růst krvetvorných buněk v

kostní dřeni (např. hydroxykarbamid),

léky, které působí na centrální nervový systém tak, že zmírňují bolest, pomáhají vám spát nebo

mají zklidňující účinek (např. morfin, midazolam).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Účinek podávání přípravku Besremi během těhotenství není znám. Použití přípravku Besremi v

těhotenství se nedoporučuje. Pokud jste žena v plodném věku, Váš lékař si s Vámi promluví o tom,

zda máte během léčby přípravkem Besremi používat účinnou metodu antikoncepce.

Kojení

Není známo, zda přípravek Besremi proniká do mateřského mléka. Váš lékař Vám pomůže se

rozhodnout, zda musíte během používání tohoto přípravku přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud se u Vás během používání přípravku Besremi projeví závratě, spavost, nebo zmatenost, neřiďte

dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Přípravek Besremi obsahuje benzylalkohol

Tento přípravek obsahuje 5 mg benzylalkoholu v 0,5 ml. Benzylalkohol může způsobit alergické

reakce.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže jste těhotná nebo kojíte,

jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin.

Je tomu tak proto, že se Vám v těle může hromadit velké množství benzylalkoholu, který může

způsobit nežádoucí účinky (nazvané metabolická acidóza).

Přípravek Besremi obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jednom ml, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

3.

Jak se přípravek Besremi používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař Vám stanoví dávku individuálně s ohledem na Váš stav. Obvyklá počáteční dávka přípravku

Besremi je 100 mikrogramů jednou za 2 týdny. Váš lékař Vám poté bude dávku postupně zvyšovat a

může ji v průběhu léčby upravit.

Pokud máte závažné potíže s ledvinami, lékař Vám počáteční dávku sníží na 50 mikrogramů.

Tento léčivý přípravek je určen k subkutánnímu podání, což znamená, že se podává injekčně do tkáně

pod kůží. Přípravek se nemá injekčně podávat do míst, kde je kůže podrážděná, zarudlá, zhmožděná,

infikovaná nebo zjizvená.

Pokud si injekci podáváte sám/sama, obdržíte jasné pokyny, jak ji máte připravit a jak si ji máte

aplikovat.

Nikdy nesdílejte předplněné pero s přípravkem Besremi s nikým jiným, i když jste vyměnil(a) jehlu,

zabráníte tak přenosu infekčních onemocnění.

Podrobné údaje o přípravě a podání injekce přípravku Besremi naleznete v návodu k použití.

Přečtěte si je dříve, než začnete přípravek Besremi používat.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Besremi, než jste měl(a)

Co nejdříve o tom informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Besremi

Podejte si injekčně dávku, jakmile si na to vzpomenete. Pokud však od vynechání dávky uplynuly více

než 2 dny, dávku vynechte a další dávku si podejte ve stanovenou dobu. Nezdvojnásobujte následující

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Besremi

Nepřestávejte přípravek Besremi používat, dokud se neporadíte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás během léčby přípravkem Besremi projeví kterýkoli z následujících závažných

nežádoucích účinků, ihned se obraťte na svého lékaře:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

změny srdečních stahů (když srdce bije velmi rychle a nerovnoměrně)

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

pokus o sebevraždu, myšlenky na sebevraždu

ztráta vidění, která může být způsobena krvácením do sítnice (sítnice je vrstva v oku citlivá na

světlo), případně nahromaděním tuku v sítnici nebo pod sítnicí

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

ztráta zraku, které může být způsobena poškozením sítnice (např. ucpáním očních cév) nebo

zrakového nervu

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

slepota

dýchací obtíže, včetně dušnosti, kašle a bolesti na hrudi, které mohou být způsobeny vniknutím

cizorodých látek nebo buněk do plic (plicní infiltrací), pneumonií (plicní infekce), plicní

arteriální hypertenzí (vysoký krevní tlak v plicních cévách přivádějících krev ze srdce do plic) a

plicní fibrózou (onemocnění plic, při němž se v plicní tkáni vytvářejí jizvy)

Nežádoucí účinky, jejichž četnost není známa (četnost nelze z dostupných údajů určit):

odchlípení sítnice (mohou se u Vás projevit obtíže s očima, včetně změn vidění)

Další nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

pokles počtu jednoho typu bílých krvinek, které se nazývají leukocyty, a buněk odpovědných za

srážení krve, které se jmenují krevní destičky

bolest kloubů nebo svalů

příznaky podobající se chřipce, pocit únavy

při krevních testech: zvýšení enzymu nazývaného gama-glutamyltransferáza

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

infekce dýchacích cest, příznaky rýmy nebo ucpaný nos, mykotické infekce

pokles počtu nebo snížení velikosti červených krvinek

zvýšení nebo snížení aktivity štítné žlázy, zvýšení thyreotropního hormonu, zánět štítné žlázy

zvýšení triglyceridů (typ tuku) v krvi, snížená chuť k jídlu

agresivní chování, pocit deprese, pocit úzkosti, problémy s usínáním nebo spánkem, změny

nálady, nedostatek tělesné energie nebo motivace

bolest hlavy, závratě, zhoršený hmat nebo dotekové čití, pocit ospalosti, pocit píchání špendlíky

a jehlami

suché oči

poškození kapilár (velmi malých cév) v těle

dýchací obtíže

průjem, pocit na zvracení, bolest břicha nebo žaludeční diskomfort, zácpa, suchost úst

jaterní porucha, zvýšení některých jaterních enzymů (patrné z výsledků krevních testů)

svědění, vypadávání vlasů, vyrážka, zarudnutí kůže, lupénka, suchá a šupinatá kůže, akné,

ztluštění vnější vrstvy kůže, zvýšené pocení

porucha nazývaná Sjogrenův syndrom, kdy imunitní systém těla napadá žlázy, které produkují

tekutiny (například slznou a slinnou žlázu), zánět kloubů, bolesti v rukou a nohou, bolest kostí,

náhlé bolestivé stažení svalu

horečka, slabost, třesavka, celkové zdravotní problémy, podráždění nebo zarudnutí v místě

injekce

při krevních testech: protilátky, které jsou produkovány imunitním systémem těla, zvýšení

enzymu nazývaného laktátdehydrogenáza

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

infekce virem herpes a její opakování, bakteriální infekce

zvýšení počtu krevních destiček

autoimunitní porucha štítné žlázy, sarkoidóza (oblasti zanícené tkáně v různých částech těla)

diabetes

panická ataka, halucinace (zrakové, sluchové nebo pocitové vnímání jevů, které neexistují),

pocit stresu, pocit nervozity, nedostatek zájmu o běžné činnosti, noční můry, podrážděnost,

zmatenost

poškození nervové soustavy, migréna, duševní porucha (zdravotní stav zahrnující změny v

myšlení, emocích nebo chování), poruchy zraku nebo smyslů, roztřesené ruce

oční diskomfort, ekzém očních víček

ztráta sluchu, zvonění v uších (tinitus), pocit, že se s vámi vše točí (vertigo)

srdeční poruchy, jako je srdeční blokáda (porucha elektrické aktivity srdce), krevní sraženiny v

srdečních cévách, nedomykavost aortální chlopně

vysoký krevní tlak, snížený přívod krve do určitých částí těla, hematom (výron krve pod kůži),

návaly horka

zánět plicní tkáně, kašel, krvácení z nosu, bolest v krku

zánět žaludku, porucha břišní stěny, nadýmání, porucha trávení, bolestivé polykání, krvácení z

dásně

zánět jater, poškození jater, zvětšení jater

citlivost na sluneční světlo, olupování kůže, porucha nehtů

svalová slabost, bolest krku, bolest třísla

zánět močového měchýře, bolestivé močení, zvýšená potřeba močení, neschopnost močení

sexuální problémy

bolest nebo svědění v místě injekce, citlivost ke změnám počasí

úbytek hmotnosti

při krevních testech: zvýšená kyselina močová, protilátky, které jsou produkovány imunitním

systémem těla proti červeným krvinkám

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

bipolární poruchy (poruchy nálady s epizodami smutku a vzrušení), mánie (extrémní vzrušení

nebo nepřiměřené nadšení)

kardiomyopatie (onemocnění postihující srdeční sval), angina pectoris (těžká bolest na hrudi v

důsledku blokády srdečních cév)

jaterní selhání

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

idiopatická nebo trombotická trombocytopenická purpura (zvýšená tvorba modřin, krvácení,

pokles krevních destiček, anémie a extrémní slabost)

ischémie myokardu (snížení průtoku krve do srdečního svalu)

Nežádoucí účinky, jejichž četnost není známa (četnost nelze z dostupných údajů určit):

Vogt-Koyanagi-Haradova choroba (vzácné onemocnění, které může vést ke ztrátě zraku, sluchu

a kožní pigmentace), těžké alergické reakce

změna barvy kůže

poruchy periodontu (poruchy postihující dásně) a poruchy zubů, změna barvy jazyka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Besremi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte předplněné pero v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po otevření může být předplněné pero uchováváno v chladničce (2 °C – 8 °C) nejvýše po dobu 30 dnů,

pokud je uchováváno s nasazeným uzávěrem a uloženo v krabičce, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek, pokud zjistíte, že předplněné pero vypadá poškozeně, roztok je

zakalený, obsahuje částice nebo vločky nebo není bezbarvý až světle žlutý.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Besremi obsahuje

Léčivou látkou je ropeginterferonum alfa-2b.

Jedno předplněné pero s 0,5 ml roztoku obsahuje ropeginterferonum alfa-2b 250 mikrogramů,

podle měření na základě obsahu bílkovin, což odpovídá množství 500 mikrogramů/ml.

Dalšími složkami jsou chlorid sodný, polysorbát 80, benzylalkohol, natrium-acetát, ledová

kyselina octová a voda pro injekci. Informace o benzylalkoholu a sodíku naleznete v bodu 2

„Přípravek Besremi obsahuje benzylalkohol“ a „Přípravek Besremi obsahuje sodík“.

Jak přípravek Besremi vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Besremi má formu injekčního roztoku (injekce) v předplněném peru. Předplněné pero

obsahuje 0,5 ml roztoku. Dodává se v baleních, která obsahují:

- 1 předplněné pero a 2 injekční jehly (typ: mylife Clickfine 8mm)

- 3 předplněná pera a 6 injekčních jehel (typ: mylife Clickfine 8mm).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Wilhelminenstraße 91/II f

1160 Vídeň

Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návod k použití

Před použitím předplněného pera s přípravkem Besremi 250 mikrogramů si prosím přečtěte

tuto příbalovou informaci.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Váš lékař nebo lékárník Vám ukáže, jak máte pero používat.

Předplněné pero s přípravkem Besremi 250 mikrogramů lze použít pro injekční podání dávek 50, 100,

150, 200 a 250 mikrogramů. Při dávkách až do 100 mikrogramů lze stejné pero použít dvakrát. Váš

lékař Vám sdělí, jakou dávku potřebujete. Zaznamenejte si prosím datum podání injekce a dávku

podle pokynů svého lékaře.

Pokud potřebujete dávku vyšší než 250 mikrogramů, budete potřebovat dvě předplněná pera s

přípravkem Besremi 250 mikrogramů. Pro podání injekce každým z obou dvou per musíte použít jiné

místo vpichu. Váš lékař nebo lékárník Vám vysvětlí, jak máte dvě pera používat.

Uchovávejte pero v krabičce v chladničce.

Vyjměte pero z chladničky 15 minut před podáním injekce a nechte jej ohřát na pokojovou teplotu.

K podání injekce si najděte klidné a dobře osvětlené místo.

Pro podání injekce budete potřebovat:

přípravek Besremi v předplněném peru,

jehlu (typ: mylife Clickfine 8mm),

alkoholový tampon (není součástí balení),

náplast (volitelné, není součástí balení).

Přípravek Besremi v předplněném peru se dodává se dvěma nebo šesti jehlami (podle velikosti balení).

Pro každou injekci vždy použijte novou jehlu.

Nepoužívejte pero, pokud vypadá poškozeně. Pokud budete mít kdykoli během používání pera pocit,

že jste pero mohl(a) poškodit (např. pokud Vám upadlo nebo byla použita nadměrná síla), pero dále

nepoužívejte. Vezměte si nové a začněte znovu.

Popis předplněného pera s přípravkem Besremi 250 mikrogramů

Před použitím přípravku Besremi si umyjte ruce.

Zkontrolujte, zda neuplynula doba použitelnosti

přípravku.

Sejměte z pera uzávěr.

Zkontrolujte roztok přes kontrolní okénka po stranách

držáku zásobní vložky.

Nepoužívejte pero, pokud je roztok zakalený, obsahuje

částice nebo vločky nebo není bezbarvý až světle

žlutý.

Vezměte novou injekční jehlu a odstraňte z ní

ochrannou fólii.

Nasaďte jehlu včetně vnějšího krytu rovně a

symetricky na pero tak, aby se nevzpříčila a neohnula.

Zkontrolujte, zda pevně sedí.

Sejměte z jehly vnější kryt.

Kryt na jehlu nenasazujte, dokud léčivo neaplikujete.

Nikdy se nedotýkejte hrotu jehly.

V případě, že jste již jednou použil(a) předplněné pero

s přípravkem Besremi 250 mikrogramů a používáte je

tedy podruhé, pokračujte přímo krokem 7.

Pokud používáte toto pero poprvé, pokračujte s

přípravou pera podle kroku 5.

Pokud toto pero používáte poprvé, připravte pero

k aplikaci otáčením dávkovacího kolečka, dokud

v okénku neuvidíte obrázek kapky a tečku. Obrázek

kapky musí být v okénku na stejné úrovni jako tečka.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Besremi 250 mikrogramů/0,5 ml injekční roztok v předplněném peru

Besremi 500 mikrogramů/0,5 ml injekční roztok v předplněném peru

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Besremi 250 mikrogramů/0,5 ml injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero s 0,5 ml roztoku obsahuje ropeginterferonum alfa-2b 250 mikrogramů podle

měření na základě obsahu bílkovin, což odpovídá množství 500 mikrogramů/ml.

Besremi 500 mikrogramů/0,5 ml injekční roztok v předplněném peru

Jedno předplněné pero s 0,5 ml roztoku obsahuje ropeginterferonum alfa-2b 500 mikrogramů podle

měření na základě obsahu bílkovin, což odpovídá množství 1000 mikrogramů/ml.

Síla udává množství interferonu alfa-2b, který je částí ropeginterferonu alfa-2b, bez ohledu na

pegylaci.

Ropeginterferon alfa-2b je kovalentní konjugát bílkoviny interferon alfa-2b produkované buňkami

Escherichia coli

rekombinantní DNA technologií, s molekulou monomethylether polyethylenglykolu

(mPEG).

Účinnost tohoto léčivého přípravku nemá být srovnávána s účinností jiné pegylované nebo

nepegylované bílkoviny ze stejné terapeutické třídy (viz bod 5.1).

Pomocná látka se známým účinkem

Jedno předplněné pero obsahuje 10 mg benzylalkoholu v 1 ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněném peru (injekce).

Čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Besremi je monoterapeuticky indikován u dospělých k léčbě onemocnění polycytemia vera

bez symptomatické splenomegalie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Terapie má být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou tohoto onemocnění.

Dávkování

Titrační fáze

Dávka se titruje individuálně. Doporučená počáteční dávka je 100 mikrogramů (nebo 50 mikrogramů

u pacientů s jinou cytoredukční terapií). Dávka se má zvyšovat postupně o 50 mikrogramů jednou za

dva týdny (současně se má postupně snižovat případná jiná cytoredukční terapie) až do dosažení

stabilizace hematologických parametrů (hematokrit <45 %, trombocyty <400 x 10

/l a leukocyty <10 x

/l). Maximální doporučená jednorázová dávka je 500 mikrogramů injekčně jednou za dva týdny.

Možná bude zapotřebí provést flebotomii jako záchrannou terapii k redukci viskozity krve.

Udržovací fáze

Dávka, při které je dosaženo stabilizace hematologických parametrů, má být zachována a podávána v

intervalu jednou za dva týdny po dobu nejméně 1,5 roku. Poté může být dávka upravena a/nebo může

být prodloužen interval podávání až na jednou za čtyři týdny podle toho, co je pro pacienta vhodné.

Pokud se během léčby vyskytnou nežádoucí účinky, má být podávaná dávka snížena nebo má být

léčba dočasně zastavena, dokud nežádoucí účinky neodezní; léčba má být dále znovu zahájena v nižší

dávce než je dávka, která nežádoucí účinky způsobila.

V případě, že je zjištěno zvýšení hematologických parametrů (hematokrit, trombocyty, leukocyty), je

nutné individuálně upravit dávku a/nebo interval dávkování.

Zvláštní populace

Porucha funkce jater

U pacientů s kompenzovanou cirhózou (tj. Child-Pugh skóre stupně A) byla prokázána bezpečnost

jiného léčivého přípravku s pegylovaným interferonem alfa (pegylovaný interferon alfa-2a). U

dospělých pacientů s mírnou poruchou jater není nutná žádná úprava dávkování ropeginterferonu

alfa-2b.

U pacientů s dekompenzovanou cirhózou (tj. Child-Pugh skóre stupně B nebo C) nebylo použití

interferonu alfa hodnoceno a je u nich kontraindikováno (viz bod 4.3).

U některých pacientů léčených ropeginterferonem alfa-2b došlo ke zvýšení hladiny jaterních enzymů.

Pokud je toto zvýšení progresivní a trvalé, dávku přípravku je třeba snížit. Pokud progresivní a

klinicky významný nárůst trvá i přes snížení dávky nebo je zřejmá dekompenzace jater, terapii je třeba

zastavit (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin byl hodnocen farmakokinetický profil jiných léčivých přípravků

s interferonem alfa (pegylovaným interferonem alfa-2a a pegylovaným interferonem alfa-2b) (viz bod

5.2).

U dospělých pacientů s lehkou (GFR 60-89 ml/min) nebo středně těžkou (GFR 30-59 ml/min)

poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování ropeginterferonu alfa-2b. U pacientů s

těžkou poruchou funkce ledvin (GFR 15-29 ml/min) se doporučuje nižší počáteční dávka

ropeginterferonu alfa-2b, a to 50 mikrogramů. Ropeginterferon alfa-2b je kontraindikován u pacientů s

onemocněním ledvin v konečné fázi (GFR <15 ml/min) (viz bod 4.3).

Starší pacienti

Při zahájení léčby u starších pacientů není nutná úprava doporučené dávky ropeginterferonu alfa-2b

(viz bod 5.2).

Obézní pacienti nebo pacienti s podváhou

Farmakokinetický profil ropeginterferonu alfa-2b nebyl u obézních pacientů ani pacientů s podváhou

stanoven. U těchto pacientů nelze stanovit doporučení pro úpravu dávkování ropeginterferonu alfa-2b.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Besremi u dětí a dospívajících nebyla stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje (viz bod 4.4).

Způsob podání

Subkutánní podání. Tento léčivý přípravek je určen k dlouhodobé léčbě a může být podáván lékařem,

zdravotní sestrou, rodinným příslušníkem nebo pacientem po zaškolení v podávání subkutánních

injekcí předplněným pery. Dodržujte návod k použití přípravku uvedený v příbalové informaci.

Doporučeným místem aplikace injekce je kůže na břiše v okolí pupku, avšak nikoli ve vzdálenosti do

5 cm od pupku, nebo oblast stehna. Neaplikujte injekci do míst, kde je kůže podrážděná, zarudlá,

zhmožděná, infikovaná nebo zjizvená. Pero může být upraveno pro podávání dávek v přírůstcích po

50 mikrogramech, a to v rozmezí 50 až 250 mikrogramů nebo 50 až 500 mikrogramů.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Preexistující onemocnění štítné žlázy, pokud není kontrolovatelné konvenční léčbou.

Existence nebo anamnéza těžké psychiatrické poruchy, sebevražedných představ nebo

sebevražedného pokusu.

Těžké preexistující kardiovaskulární onemocnění (tj. nekontrolovaná hypertenze, městnavé

srdeční selhání (≥ třída II NYHA), těžká srdeční arytmie, významná stenóza koronární arterie,

nestabilní angina pectoris) nebo nedávná cévní mozková příhoda či infarkt myokardu.

Anamnéza nebo přítomnost autoimunitního onemocnění.

Imunosuprimovaní příjemci transplantátu.

Kombinace s telbivudinem (viz bod 4.5).

Dekompenzovaná cirhóza jater (Child-Pugh skóre třídy B nebo C).

Konečné stadium onemocnění ledvin (GFR <15 ml/min).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Titrační fáze

Doporučené dávkování ropeginterferonu alfa-2b v titrační fázi (viz bod 4.2) má za následek pomalejší

(oproti hydroxykarbamidu) dosažení optimální dávky. V klinické studii u pacientů s polycytemia vera

trvala individuální titrace ropeginterferonu alfa-2b (střední hodnota) přibližně 3,7 měsíce, u

hydroxykarbamidu přibližně 2,6 měsíce. U pacientů, kde je zapotřebí rychle snížit hodnoty krevního

obrazu k prevenci trombózy a krvácení možná bude vhodnější podávat jiné přípravky (například

hydroxykarbamid).

Během titrační fáze nemusí mít přípravek plnou účinnost v prevenci kardiovaskulárních potíží a

tromboembolie. Pacienty je zejména během titrační fáze nutné pečlivě monitorovat. Zajistěte

pravidelné stanovení kompletního krevního obrazu včetně hematokritu, počtu leukocytů a trombocytů,

a to i po dosažení optimální dávky. Možná bude zapotřebí provést flebotomii k rychlé redukci

viskozity krve.

Endokrinní systém

Před léčbou ropeginterferonem alfa-2b je nutné léčit preexistující onemocnění štítné žlázy a

kontrolovat je konvenční léčbou (viz bod 4.3). U pacientů, u kterých se během léčby

ropeginterferonem alfa-2b vyskytnou příznaky svědčící o dysfunkci štítné žlázy, se má vyhodnotit

hladina thyreotropního hormonu (TSH). Pokud lze hladinu TSH udržet pod kontrolou v normálním

rozmezí, může léčba pokračovat.

Během léčby jinými léčivými přípravky s interferonem alfa (viz bod 4.8) byl pozorován výskyt

onemocnění diabetes mellitus. U pacientů s diabetem, u kterých toto onemocnění není možné účinně

kontrolovat léčivými přípravky, se léčba ropeginterferonem alfa-2b nemá zahájit. U pacientů, u

kterých se toto onemocnění vyvine během léčby a nelze je kontrolovat léčivými přípravky, má být

léčba ropeginterferonem alfa-2b ukončena.

Centrální nervový systém (CNS)

U některých pacientů léčených ropeginterferonem alfa-2b během programu klinického vývoje byly

zjištěny účinky na CNS, a to zejména deprese (viz bod 4.8). U dalších léčivých přípravků s

interferonem alfa byly pozorovány další účinky na CNS, včetně sebevražedných představ,

sebevražedného pokusu, agrese, bipolární poruchy, mánie a zmatenosti. U pacientů je nutno pečlivě

sledovat příznaky psychiatrických poruch, a pokud se takové příznaky objeví, ošetřující lékař má

zvážit jejich léčbu. Pokud se psychiatrické příznaky zhorší, doporučuje se léčbu ropeginterferonem

alfa-2b ukončit. Ropeginterferon alfa-2b nesmí být podáván pacientům s existujícími těžkými

psychiatrickými poruchami nebo s anamnézou takových poruch, a to zejména pokud jde o těžkou

depresi, sebevražedné představy nebo sebevražedný pokus (viz bod 4.3).

Kardiovaskulární systém

S léčbou interferonem alfa byly spojeny kardiologické příhody včetně kardiomyopatie, infarktu

myokardu, fibrilace síní a ischemických poruch koronárních arterií (viz bod 4.8). Pacienty s

preexistujícími kardiovaskulárními poruchami nebo anamnézou těchto poruch je během léčby

ropeginterferonem alfa-2b nutno pečlivě sledovat. Tento léčivý přípravek je kontraindikován u

pacientů s těžkým preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním nebo u pacientů, kteří v nedávné

době prodělali cévní mozkovou příhodou nebo infarkt myokardu (viz bod 4.3).

Respirační systém

U pacientů léčených interferonem alfa byly ve vzácných případech pozorovány respirační poruchy

jako je plicní infiltrace, pneumonitis, pneumonie nebo pulmonální arteriální hypertenze (viz bod 4.8).

Pacienti, u kterých se projeví respirační příznaky, mají být pečlivě sledováni a podle potřeby má být

léčba ropeginterferonem alfa-2b ukončena.

Zrak

U pacientů léčených interferonem alfa byly ve vzácných případech zjištěny těžké poruchy oka jako je

retinopatie, retinální krvácení, retinální exsudáty, odchlípení sítnice a okluze retinální arterie nebo

okluze retinální žíly, jež mohou mít za následek slepotu (viz bod 4.8). Pacienti mají před léčbou

ropeginterferonem alfa-2b a během ní podstoupit oční vyšetření, a to zejména pacienti s

onemocněním, které je spojeno s retinopatií, jako je diabetes mellitus nebo hypertenze. Každý pacient,

který ohlásí zhoršené vidění nebo ztrátu zraku nebo jiné oční příznaky, musí okamžitě podstoupit oční

vyšetření. U pacientů, u kterých se objeví nové nebo zhoršující se oční poruchy, se má zvážit ukončení

léčby ropeginterferonem alfa-2b.

Akutní hypersenzitivita

Při léčbě jinými léčivými přípravky s interferonem alfa byly vzácně pozorovány závažné akutní reakce

hypersenzitivity (např. kopřivka, angioedém, bronchokonstrikce, anafylaxe). Pokud k tomu dojde,

musí být léčba ropeginterferonem alfa-2b přerušena a okamžitě musí být zahájena příslušná léčba. Při

přechodných vyrážkách není přerušení léčby nutné.

Jaterní funkce

Terapie interferonem alfa může způsobovat hepatotoxicitu, která se může projevit významným

zvýšením hladin jaterních enzymů. U pacientů infikovaných virem hepatitidy C, jimž byly podávány

jiné léčivé přípravky s interferonem alfa, bylo hlášeno jaterní selhání (viz bod 4.8).

U pacientů léčených ropeginterferon alfa-2b bylo rovněž pozorováno zvýšení hladiny ALT (≥ 3 x

horní hranice normálu), AST (≥ 3 x horní hranice normálu), GGT (≥ 3 x horní hranice normálu) a

bilirubinu (> 2 x horní hranice normálu). Tyto stavy byly většinou přechodného rázu a vyskytovaly se

během prvního roku léčby.

U pacientů po dlouhodobé léčbě ropeginterferonem alfa-2b byly hlášeny poruchy jater (viz bod 4.8). U

pacientů dlouhodobě léčených ropeginterferonem alfa-2b mají být pravidelně kontrolovány jaterní

enzymy a jaterní funkce. Léčbu ropeginterferonem alfa-2b je třeba ukončit, pokud je zvýšení hladiny

jaterních enzymů progresivní a klinicky významné i přes snížení dávky přípravku. U pacientů, u

kterých se během léčby vyskytnou známky jaterní dekompenzace, má být podávání ropeginterferonu

alfa-2b ukončeno. Ropeginterferon alfa-2b je kontraindikován u pacientů s dekompenzovanou

cirhózou jater (viz bod 4.3).

Renální funkce

Bez ohledu na počáteční dávku nebo stupeň poškození ledvin mají být pacienti sledováni. Pokud

během léčby dojde ke snížení funkce ledvin, má být léčba ropeginterferonem alfa-2b přerušena.

Ropeginterferon alfa-2b je kontraindikován u pacientů s onemocněním ledvin v konečném stadiu (viz

bod 4.3).

Poruchy zubů a poruchy periodontu

U jiných léčivých přípravků s interferonem alfa byly hlášeny poruchy zubní a periodontální poruchy,

jež mohou vést ke ztrátě zubů (viz bod 4.8). Navíc může mít na zuby a sliznice úst během

dlouhotrvající léčby ropeginterferonem alfa-2b škodlivý účinek suchost úst. Pacienti si mají zuby

důkladně čistit zubním kartáčkem dvakrát denně a pravidelně docházet na zubní prohlídky.

Poruchy kůže

Podávání ropeginterferonu alfa-2b je spojeno s kožními poruchami (pruritus, alopecie, vyrážka,

erytém, psoriáza, xerodermie, akneiformní dermatitida, hyperkeratóza, hyperhidróza). V případě

výskytu nebo zhoršení těchto kožních poruch je potřeba zvážit ukončení léčby.

Pomocné látky

Přípravek Besremi obsahuje benzylalkohol.

Velké objemy se musí podávat s opatrností a pouze pokud je to nezbytné, zejména v případě, že

pacient má poruchu funkce ledvin nebo jater, protože existuje riziko kumulace a toxické reakce

(metabolická acidóza).

Přípravek Besremi obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v 1 ml, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Má se za to, že enzymy katabolismu bílkovin se podílejí na metabolismu ropeginterferonu alfa-2b.

Účast transportních proteinů na absorpci, distribuci a eliminaci ropeginterferonu alfa-2b není známa.

Bylo zjištěno, že interferon alfa ovlivňuje aktivitu izoenzymů CYP1A2 a CYP2D6 cytochromu P450

(CYP).

S ropeginterferonem alfa-2b nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Studie interakcí dalších léčivých přípravků s pegylovaným interferonem alfa

Souběžné podávání pegylovaného interferonu alfa-2a s telbivudinem u pacientů s hepatitidou B

zvýšilo riziko vzniku periferní neuropatie. Kombinovaná léčba s telbivudinem a ropeginterferonem

alfa-2b je kontraindikována (viz bod 4.3).

Při podávání 180 mikrogramů pegylovaného interferonu alfa-2a jednou týdně po dobu 4 týdnů nebyl u

zdravých subjektů mužského pohlaví prokázán žádný účinek na farmakokinetický profil mefenytoinu,

dapsonu, debrisochinu a tolbutamidu, což svědčí o tom, že pegylovaný interferon alfa-2a nemá žádný

vliv na metabolickou aktivitu izoenzymů 3A4, 2C9, 2C19 a 2D6 cytochromu P450 (CYP)

in vivo

. Ve

stejné studii bylo zjištěno 25% zvýšení AUC theofylinu (substrát CYP1A2), což dokazuje, že

pegylovaný interferon alfa-2a je inhibitorem aktivity CYP1A2.

Při souběžném podávání pegylovaného interferonu alfa-2b nebyla prokázána významná interakce s

tolbutamidem (substrát CYP2C9), midazolamem (substrát CYP3A4), dapsonem (substrát N-

acetyltransferázy), a došlo při něm k mírnému zvýšení expozice kofeinu (substrát CYP1A2) a

desipraminu (substrát CYP2D6).

Proto je třeba postupovat s opatrností v případech, kdy je ropeginterferon alfa-2b podáván souběžně se

substráty CYP1A2, a to zejména těmi, které mají úzký terapeutický index, jako je theofylin nebo

methadon. Stejně tak se doporučuje opatrnost u substrátů CYP2D6 (např. vortioxetin, risperidon) v

kombinaci s ropeginterferonem alfa-2b. Ropeginterferon alfa-2b může inhibovat aktivitu CYP1A2 a

CYP2D6 a může tak zvýšit koncentraci těchto léčivých přípravků v krvi.

Při souběžném podávání ropeginterferonu alfa-2b s léčivými přípravky metabolizovanými

prostřednictvím CYP2C9/19, CYP3A4 nebo N-acetyltransferázy by neměla být nutná úprava

dávkování ropeginterferonu alfa-2b.

Při podávání ropeginterferonu alfa-2b v kombinaci s jinými potenciálně

myelosupresivními/chemoterapeutickými přípravky je nutno postupovat obezřetně.

Narkotika, hypnotika nebo sedativa musejí být při souběžném používání s ropeginterferonem alfa-2b

podávána s opatrností.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u žen

Ženy ve fertilním věku musí během léčby ropeginterferonem alfa-2b používat účinnou antikoncepci,

pokud se s lékařem nedohodnou jinak.

Těhotenství

Existují pouze omezené nebo žádné údaje o podávání interferonu alfa těhotným ženám.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Ropeginterferon alfa-2b může mít stejný účinek, proto se Besremi nedoporučuje podávat během

těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci.

Kojení

Není známo, zda se ropeginterferon alfa-2b vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené

novorozence/děti nelze vyloučit. Na základě posouzení poměru prospěšnosti kojení pro dítě a

prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání

přípravku Besremi.

Fertilita

O účinku léčby ropeginterferonem alfa-2b na fertilitu žen a mužů nejsou k dispozici žádné údaje.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Besremi má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienti, u kterých se během

léčby přípravkem Besremi vyskytnou závratě, somnolence nebo halucinace (viz bod 4.8), nemají řídit

ani obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou leukopenie (19,1 %), trombocytopenie (18,5 %), artralgie

(12,9 %), únava (12,4 %), zvýšená gamaglutamyltransferáza (11,2 %), onemocnění podobající se

chřipce (10,7 %), myalgie (10,7 %), pyrexie (8,4 %), pruritus (8,4 %), zvýšená alaninaminotransferáza

(8,4 %), anemie (7,9 %), bolest v končetině (6,7 %), alopecie (6,7 %), neutropenie (6,7 %), zvýšená

aspartátaminotransferáza (6,2 %), bolest hlavy (6,2 %), průjem (5,6 %), třesavka (5,1 %), závrať

(5,1 %) a reakce v místě injekce (5,1 %).

Závažnými nežádoucími účinky jsou deprese (1,1 %), fibrilace síní (1,1 %) a akutní stresová porucha

(0,6 %).

Tabelární přehled nežádoucích účinků

V klinických studiích s přípravkem ropeginterferon alfa-2b byly u 178 dospělých pacientů s

onemocněním polycytemia vera hlášeny níže uvedené nežádoucí účinky související s léčbou.

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle třídy orgánových systémů a četnosti na velmi časté (≥1/10),

časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi

vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových

systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Časté

Infekce dýchacích cest, rinitida, mykotická infekce kůže

Méně časté

Herpes v ústech, herpes zoster, orální kandidóza,

sinusitida, ezofageální kandidóza, vulvovaginální

mykotická infekce, hordeolum, onychomykóza

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Velmi časté

Leukopenie, trombocytopenie

Časté

Pancytopenie, neutropenie, anemie

Poruchy imunitního

systému

Méně časté

Basedowova choroba, sarkoidóza

Velmi vzácné

Idiopatická nebo trombotická trombocytopenická purpura

Není známo

Vogt-Koyanagi-Haradova choroba

, akutní reakce

hypersenzitivity

Endokrinní poruchy

Časté

Hypotyreóza, hypertyreóza, tyroiditida

Méně časté

Diabetes mellitus

Poruchy metabolismu

a výživy

Časté

Hypertriglyceridemie, snížená chuť k jídlu

Psychiatrické

poruchy

Časté

Deprese, agrese

, insomnie, úzkost, změněná nálada,

výkyvy nálady, lhostejnost

Méně časté

Sebevražedný pokus

, sebevražedné představy

, stav

zmatenosti

akutní stresová porucha, halucinace, emoční

rozrušení, nervozita, apatie, noční můry, podrážděnost

Vzácné

Bipolární porucha

, mánie

Poruchy nervového

systému

Časté

Bolest hlavy, závrať, hypoestezie, somnolence, parestezie

Méně časté

Polyneuropatie, periferní motorická neuropatie,

radikulopatie, migréna, mentální porucha, tremor, aura

Poruchy oka

Časté

Suché oko

Méně časté

Retinální krvácení

, retinální exsudáty

, postižení zraku,

snížená zraková ostrost, rozmazané vidění, oční

diskomfort, ekzém očních víček

Vzácné

Retinopatie

, neuropatie zrakového nervu

, okluze

retinální arterie

, okluze retinální žily

Velmi vzácné

Slepota

Není známo

Odchlípení sítnice

Poruchy ucha a

labyrintu

Méně časté

Hluchota, tinitus, vertigo

Srdeční poruchy

Časté

Fibrilace síní

Méně časté

Infarkt myokardu

, atrioventrikulární blokáda,

intrakardiální trombus, inkompetence aortální chlopně,

kardiovaskulární porucha

Vzácné

Kardiomyopatie

, angina pectoris

Velmi vzácné

Myokardiální ischemie

Cévní poruchy

Časté

Mikroangiopatie

Méně časté

Raynaudův fenomén, hypertenze, hematom, zrudnutí

Respirační, hrudní a

mediastinální

poruchy

Časté

Dyspnoe

Méně časté

Pneumonitida, kašel, epistaxe, podráždění v krku

Velmi vzácné

Plicní filtrace

Není známo

Plicní fibróza

, pneumonie

, pulmonální arteriální

hypertenze

Gastrointestinální

poruchy

Časté

Průjem, nauzea, bolest břicha, zácpa, břišní distenze,

suchost úst

Méně časté

Gastritida, porucha břišní stěny, flatulence, časté

vyprazdňování střev, odynofagie, krvácení z dásně

Není známo

Poruchy zubů

, onemocnění periodontu

Poruchy jater a

žlučových cest

Velmi časté

Zvýšená gamaglutamyltransferáza

Časté

Jaterní porucha, zvýšená alaninaminotransferáza, zvýšená

aspartátaminotransferáza, zvýšená alkalická fosfatáza v

krvi

Méně časté

Hepatotoxicita, toxická hepatitida, hepatomegalie

Vzácné

Selhání jater

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Časté

Pruritus, alopecie, vyrážka, erytém, psoriáza, xerodermie,

akneiformní dermatitida, hyperkeratóza, hyperhidróza,

suchá kůže

Méně časté

Fotosenzitivní reakce, kožní exfoliace, dystrofie nehtu

Není známo

Kožní depigmentace

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pohybové tkáně

Velmi časté

Artralgie, myalgie

Časté

Sjogrenův syndrom, artritida, bolesti končetin,

muskuloskeletální bolest, bolest kosti, svalové spasmy

Méně časté

Svalová slabost, bolest krku, bolest třísla

Poruchy ledvin a

močových cest

Méně časté

Hemoragická cystitida, dysurie, urgence k močení, retence

moči

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Méně časté

Erektilní dysfunkce, hematospermie

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Onemocnění podobající se chřipce, únava

Časté

Pyrexie, reakce v místě injekce, astenie, třasavka, celkové

zhoršení fyzického zdraví, erytém v místě injekce

Méně časté

Bolest v místě injekce, pruritus v místě injekce, citlivost

ke změnám počasí

Není známo

Hyperpigmentace jazyka

Vyšetření

Časté

Pozitivní protilátky proti štítné žláze, zvýšený

thyreostimulační hormon v krvi, zvýšená tělesná teplota,

pozitivní antinukleární protilátky, zvýšená

laktátdehydrogenáza v krvi

Méně časté

Zvýšený počet trombocytů, zvýšená kyselina močová v

krvi, pozitivní Coombsův test, snížení hmotnosti

Hlášeny jako nežádoucí účinky během léčby jinými léčivými přípravky s interferonem alfa.

*Označení kategorie léčivých přípravků na bázi interferonu viz pulmonální arteriální hypertenze níže.

**Např. kopřivka, angioedém, bronchokonstrikce nebo anafylaxe.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Nejčastější nežádoucí účinky

Nejčastější nežádoucí účinky (včetně počtu pacientů, incidence, stupně závažnosti, nutnosti úpravy

dávkování a výsledku) hlášené během programu klinického vývoje ropeginterferonu alfa-2b jsou

shrnuty v tabulce 1.

Tabulka

1:

Nejčastější nežádoucí účinky během léčby ropeginterferonem alfa-2b.

Klinické studie s ropeginterferonem alfa-2b

ADR >10 %

n (%)

Stupeň

intenzity

dle CTCAE

≥3

n (%)

Snížení

dávky

n (%)

Přerušení

podávání

léku

n (%)

Ukončení

podávání

léku

n (%)

Zotavení

n (%)

(n = 178)

Leukopenie

34 (19,1)

27,2

3 (8,8)*

23 (67,6)

7 (20,6)

nehl.

33 (97,1)

Trombocytopenie

33 (18,5)

15,0

4 (12,1)*

13 (39,4)

3 (9,1)

1 (3,0)

31 (94,0)

Artralgie

23 (12,9)

1 (4,3)*

4 (17,4)

4 (17,4)

2 (8,7)

22 (95,7)

Únava

22 (12,4)

10,1

nehl.

3 (13,6)

1 (4,5)

1 (4,5)

21 (95,5)

Onemocnění

podobající se

chřipce

19 (10,7)

nehl.

3 (15,8)

3 (15,8)

nehl.

18 (94,7)

Myalgie

19 (10.7)

nehl.

6 (31.6)

1 (5.3)

nehl.

18 (94,7)

*Nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky stupně 4 dle CTCAE (život ohrožující nežádoucí účinky nebo

nežádoucí účinky způsobující trvalé poškození zdraví) ani stupně 5 (úmrtí). Zkratky: CTCAE - Společná

terminologická kritéria pro nežádoucí příhody; nehl. - nehlášeno; ADR - nežádoucí účinek léčivého přípravku;

PT - preferovaný termín; IR - incidence průměrného počtu nežádoucích účinků na 100 pacientů za rok; n - počet

pacientů.

Gastrointestinální poruchy

Gastrointestinální poruchy byly hlášeny u jiných léčivých přípravků s interferonem alfa a byly hlášeny

u 15,2 % pacientů léčených ropeginterferonem alfa-2b. Nejčastější gastrointestinální poruchou

hlášenou v těchto studiích byl průjem (5,1 %, incidence: 2,8 [příhody/100 pacientů za rok]) a nauzea

(4,5 %; incidence: 1,6 [příhody/100 pacientů za rok]).

CNS

V programu klinického vývoje ropeginterferonu alfa-2b nastaly dva případy těžké deprese (1,1 %;

incidence: 0,4 příhody/100 pacientů za rok). Pacienti se po trvalém ukončení podávání léčivého

přípravku plně zotavili. Jeden pacient, u kterého se projevila těžká akutní stresová porucha (0,6 %;

incidence: 0,2 příhody/100 pacientů za rok) se střední intenzitou, se plně zotavil po snížení dávky

ropeginterferonu alfa-2b. U interferonu alfa byly hlášeny účinky na CNS včetně sebevražedného

pokusu, sebevražedných představ, agrese, bipolární poruchy, mánie a zmatenosti (viz bod 4.4).

Kardiovaskulární systém

Během léčby ropeginterferonem alfa-2b nastaly u dvou pacientů tři případy fibrilace síní stupně

intenzity 1 až 3 (1,1 %; incidence: 0,5 příhody/100 pacientů za rok). Léčba přípravkem

ropeginterferon alfa-2b pokračovala a pacientům byly k léčbě těchto příhod podány vhodné léčivé

přípravky. Ze dvou příhod se pacienti zotavili, jedna příhoda v okamžiku hodnocení pokračovala.

Respirační systém

U interferonu alfa byly hlášeny případy plicní arteriální hypertenze (PAH), a to zejména u pacientů s

rizikovými faktory pro PAH (jako je portální hypertenze, infekce HIV, cirhóza). Příhody byly hlášeny

v různých časových bodech obvykle několik měsíců po zahájení léčby interferonem alfa.

Zrak

U pacientů léčených interferonem alfa byly hlášeny těžké poruchy oka, jako je retinopatie, retinální

krvácení, retinální exsudáty, odchlípení sítnice a okluze retinální arterie nebo okluze retinální žíly (viz

bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Během programu klinických studií byl hlášen jeden náhodný případ předávkování ropeginterferonem

alfa-2b. Pacientovi byla podána počáteční dávka 10krát vyšší, než bylo doporučeno, a projevily se u

něj příznaky podobající se chřipce, které trvaly tři dny a byly vyhodnoceny jako nezávažné. Pacient se

plně zotavil po podání paracetamolu a dočasném vysazení léčby ropeginterferonem alfa-2b.

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6 1083 HS Amsterdam The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/890042/2018

EMEA/H/C/004128

Besremi (ropeginterferonum alfa-2b)

Přehled pro přípravek Besremi a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Besremi a k čemu se používá?

Besremi je léčivý přípravek, který se používá k léčbě polycytemie vera u dospělých, kteří nevykazují

příznaky zvětšené sleziny.

Tělo pacientů s polycytemií vera produkuje příliš mnoho červených krvinek, v důsledku čehož u nich

může dojít ke zhuštění krve a snížení jejího průtoku do orgánů. Může se také zvětšit slezina, jelikož se

snaží zbavit nadbytečných buněk.

Polycytemia vera je vzácné onemocnění a přípravek Besremi byl stanoven dne 9. prosince 2011 jako

„léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“. Další informace o tomto vzácném onemocnění naleznete

zde: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/EU311932

Přípravek Besremi obsahuje léčivou látku ropeginterferon alfa-2b.

Jak se přípravek Besremi používá?

Výdej přípravku Besremi je vázán na lékařský předpis. Léčbu je třeba zahájit pod dohledem lékaře,

který má zkušenosti s léčbou polycytemie vera.

Přípravek Besremi je k dispozici v předplněných perech a podává se injekčně pod kůži. Obvyklá

počáteční dávka je 100 mikrogramů každé dva týdny. Tuto dávku lze postupně zvyšovat, dokud nejsou

hladiny červených krvinek dostatečně nízké a stabilní. Maximální dávka je 500 mg každé dva týdny.

Pokud se objeví nežádoucí účinky, lékař může dávku přípravku snížit nebo dočasně přerušit léčbu.

Více informací o používání přípravku Besremi naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Besremi působí?

Léčivá látka v přípravku Besremi, ropeginterferon alfa-2b, působí tak, že se naváže na receptory (cíle)

na buňkách těla zvaných receptory pro interferon alfa/beta (IFNAR). Tím se odstartuje několik reakcí,

které vedou k tomu, že kostní dřeň produkuje méně červených krvinek.

Besremi (ropeginterferonum alfa-2b)

EMA/890042/2018

strana 2/3

Ropeginterferon alfa-2b je druh „interferonu“, což je přirozená látka vytvářená lidským tělem.

V přípravku Besremi byl interferon „pegylován“ (navázán na chemickou látku zvanou

polyethylenglykol), aby mohl zůstat v těle déle a být podáván méně často.

Jaké přínosy přípravku Besremi byly prokázány v průběhu studií?

Z hlavní studie zahrnující 257 pacientů vyplynulo, že přípravek Besremi je v rámci snižování hladin

červených krvinek u pacientů s polycytemií vera účinný. V této studii vykázalo po jednom roce léčby

normální hladiny červených krvinek 43 % pacientů užívajících přípravek Besremi. K podobnému

zlepšení došlo u 46 % pacientů, kterým bylo podáváno jiné léčivo hydroxymočovina.

Z rozšíření této studie vyplynulo, že při pokračování v léčbě přípravkem Besremi po delší dobu se zvýšil

počet pacientů, jejichž počet červených krvinek se snížil na normální hladinu.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Besremi?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Besremi (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou nízké hladiny bílých krvinek a krevních destiček (složek krve, které napomáhají srážení krve),

bolest svalů a kloubů, únava, příznaky podobné chřipce a zvýšené hladiny gamaglutamyltransferázy

v krvi (známka problémů s játry). Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Besremi je uveden

v příbalové informaci.

Přípravek Besremi se nesmí používat společně s telbivudinem (léčivem k léčbě hepatitidy B). Nesmí jej

užívat pacienti s onemocněním štítné žlázy, které není kontrolováno standardní léčbou, pacienti, kteří

prodělali psychiatrické onemocnění, jako je těžká deprese, pacienti s těžkými onemocněními srdce

či krevních cév, pacienti, kteří nedávno prodělali srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu, pacienti

s autoimunitními onemocněními, pacienti, kteří podstoupili transplantaci, a pacienti s velmi těžkým

onemocněním jater nebo ledvin. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Besremi registrován v EU?

Přípravek Besremi je účinný v rámci snižování nadměrného množství červených krvinek u pacientů

s polycytemií vera, přičemž podíl pacientů, jejichž stav se zlepšil, se při delší léčbě zvýšil. Přestože

přípravek Besremi je v prvních měsících léčby méně účinný než hydroxymočovina, v krátkodobém

horizontu může ke kontrole onemocnění pomoci flebotomie(postup vedoucí k odstranění nadbytečné

krve z těla).

Pokud jde o bezpečnost, nežádoucí účinky přípravku Besremi jsou považovány za zvladatelné. Za

důležitý přínos byla navíc považována skutečnost, že přípravek Besremi nemá potenciál způsobovat

genetické mutace. Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Besremi

převyšují jeho rizika a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Besremi?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Besremi, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Besremi průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Besremi jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Besremi (ropeginterferonum alfa-2b)

EMA/890042/2018

strana 3/3

Další informace o přípravku Besremi

Další informace k přípravku Besremi jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/besremi

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace