Zyprexa Velotab

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оланзапин

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

N05AH03

INN (Международно Name):

olanzapine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

AdultsOlanzapine е показан за лечение на шизофрения. Оланзапин е ефективен за поддържане на клиничното подобрение в рамките на продължаване на терапията при пациенти, които са показали отговор към лечението . Оланзапин е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания. При пациенти епизод, чиято мания е отговорил на лечение с Оланзапин, Оланзапин е показан за предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярно разстройство.

Каталог на резюме:

Revision: 31

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2000-02-03

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZYPREXA VELOTAB 5 MG,
таблетки, диспергиращи се в устата
ZYPREXA VELOTAB 10 MG,
таблетки, диспергиращи се в устата
ZYPREXA VELOTAB 15 MG,
таблетки, диспергиращи се в устата
ZYPREXA VELOTAB 20 MG,
таблетки, диспергиращи се в устата
оланзапин (olanzapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите както
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ZYPREXA VELOTAB и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете ZYPREXA VELOTAB
3.
Как да приемате ZYPREXA VELOTAB
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ZYPREXA VELOTAB
6.
Съдържание на опаков
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ZYPREXA VELOTAB 5 mg таблетки, диспергиращи се
в устата
ZYPREXA VELOTAB 10 mg таблетки, диспергиращи се
в устата
ZYPREXA VELOTAB 15 mg таблетки, диспергиращи се
в устата
ZYPREXA VELOTAB 20 mg таблетки, диспергиращи се
в устата
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ZYPREXA VELOTAB 5 mg таблетки, диспергиращи се
в устата
Всяка таблетка, диспергираща се в
устата съдържа 5 mg оланзапин (olanzapine).
Помощни вещества с известно действие
: всяка диспергираща се в устата
таблетка съдържа
0,60 mg аспартам (E951),
0,1125 mg натриев метил
парахидроксибензоат (E219),
0,0375 mg натриев пропил
парахидроксибензоат (E217).
ZYPREXA VELOTAB 10 mg таблетки, диспергиращи се
в устата
Всяка таблетка, диспергираща се в
устата съдържа 10 mg оланзапин (olanzapine).
Помощни вещества с известно действие
: всяка диспергираща се в устата
таблетка съдържа
0,80 mg аспартам (E951),
0,15 mg натриев метил
парахидроксибензоат (E219),
0,05 mg натриев пропил
парахидроксибензоат (E217).
ZYPREXA VELOTAB 15 mg таблетки, диспергиращи се
в устата
Всяка таблетка, диспергираща се в
устата съдържа 15 mg оланзапин (olanzapine).
Помощни вещества с известно действие
: всяка диспергираща се в устата
табл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-02-2024
Листовка Листовка чешки 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-02-2024
Листовка Листовка датски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-02-2024
Листовка Листовка немски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-02-2024
Листовка Листовка естонски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-02-2024
Листовка Листовка гръцки 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-02-2024
Листовка Листовка английски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-07-2013
Листовка Листовка френски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-02-2024
Листовка Листовка италиански 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-07-2013
Листовка Листовка латвийски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-07-2013
Листовка Листовка литовски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-02-2024
Листовка Листовка унгарски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-02-2024
Листовка Листовка малтийски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-07-2013
Листовка Листовка полски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-02-2024
Листовка Листовка португалски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-07-2013
Листовка Листовка румънски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-02-2024
Листовка Листовка словашки 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-02-2024
Листовка Листовка словенски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-07-2013
Листовка Листовка фински 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-02-2024
Листовка Листовка шведски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-02-2024
Листовка Листовка норвежки 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-02-2024
Листовка Листовка исландски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-02-2024
Листовка Листовка хърватски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-02-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите