Zycortal

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дезоксикортон пивалат

Предлага се от:

Dechra Regulatory B.V.

АТС код:

QH02AA03

INN (Международно Name):

desoxycortone

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Кортикостероиди за системна употреба

Терапевтични показания:

За да се използва като заместителна терапия минералокортикоидной недостатъчност при кучета с основен hypoadrenocorticism (болест на Адисон).

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-06

Листовка

                15
B.
ЛИСТОВКА
16
ЛИСТОВКА:
ZYCORTAL 25 MG/ML ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С
УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ, ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ОТГОВОРЕН ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА
ПАРТИДАТА, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Dechra Regulatory B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Холандия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25
5531 AE Bladel
Холандия
Dales Pharmaceuticals Limited
Snaygill Industrial Estate
Keighley Road
Skipton
North Yorkshire
BD23 2RW
Обединено Кралство
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zycortal 25 mg/ml инжекционна суспензия с
удължено освобождаване за кучета
Desoxycortone pivalate
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Desoxycortone pivalate25 mg/ml
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Хлорокрезол 1 mg/ml
Zycortal е непрозрачна бяла суспензия.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За употреба като заместителна терапия
за минералкортикоидна недостатъчност
при кучета с
първичен хипоадренокортицизъм
(болест на Addison).
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
17
Много чести неблагоприятни реакции в
клин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zycortal 25 mg/ml инжекционна суспензия с
удължено освобождаване за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Desoxycortone pivalate 25 mg/ml
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Хлорокрезол 1 mg/ml
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия с удължено
освобождаване.
Непрозрачна бяла суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За употреба като заместителна терапия
за минералкортикоидна недостатъчност
при кучета с
първичен хипоадренокортицизъм
(болест на Addison).
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или към някой от
ексципиентите.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Преди да се започне третиране с
ветеринарномедицинския продукт,
важно е болестта на
Addison да бъде дефинитивно
диагностицирана. Всяко куче с тежка
хиповолемия,
дехидратация, предбъбречна азотемия и
недостатъчна тъканна перфузия
(изв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-08-2020
Листовка Листовка чешки 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-08-2020
Листовка Листовка датски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-08-2020
Листовка Листовка немски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-08-2020
Листовка Листовка естонски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-08-2020
Листовка Листовка гръцки 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-08-2020
Листовка Листовка английски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-11-2015
Листовка Листовка френски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-08-2020
Листовка Листовка италиански 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-11-2015
Листовка Листовка латвийски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-11-2015
Листовка Листовка литовски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-08-2020
Листовка Листовка унгарски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-08-2020
Листовка Листовка малтийски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-11-2015
Листовка Листовка нидерландски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-11-2015
Листовка Листовка полски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-08-2020
Листовка Листовка португалски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-11-2015
Листовка Листовка румънски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-08-2020
Листовка Листовка словашки 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-08-2020
Листовка Листовка словенски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-11-2015
Листовка Листовка фински 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-08-2020
Листовка Листовка шведски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-08-2020
Листовка Листовка норвежки 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-08-2020
Листовка Листовка исландски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-08-2020
Листовка Листовка хърватски 27-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-11-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите