Zonisamide Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

зонизамид

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

N03AX15

INN (Международно Name):

zonisamide

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

, Monotherapy in the treatment of partial seizures, with or without secondary generalisation, in adults with newly diagnosed epilepsy;, adjunctive therapy in the treatment of partial seizures, with or without secondary generalisation, in adults, adolescents, and children aged 6 years and above.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-03-31

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
41
ЛИСТОМКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ЗОНИЗАМИД MYLAN 25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ЗОНИЗАМИД MYLAN 50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ЗОНИЗАМИД MYLAN 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
зонизамид (zonisamide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт.Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Зонизамид Mylan и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Зонизамид Mylan
3.
Как да приемате Зонизамид Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Зонизамид Mylan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗОНИЗАМИД MYLAN И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Зонизамид Mylan 25 mg твърди капсули
Зонизамид Mylan 50 mg твърди капсули
Зонизамид Mylan 100 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Зонизамид Mylan 25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
зонизамид (zonisamide).
Зонизамид Mylan 50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
зонизамид (zonisamide).
Зонизамид Mylan 100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
зонизамид (zonisamide).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Зонизамид Mylan 25 mg твърди капсули
Твърда капсула с бяло непрозрачно
тяло и бяло непрозрачно капаче, с
черен отпечатан надпис
`Z 25`, съдържаща бял/почти бял прах.
Всяка капсула е с дължина
приблизително 14,4 mm.
Зонизамид Mylan 50 mg твърди капсули
Твърда капсула с бяло непрозрачно
тяло и бяло непрозрачно капаче, с
червен отпечатан надпис
`Z 50`, съдържаща бял/почти бял прах.
Всяка капсула е с дължина
приблизително 15,8 mm.
Зонизамид Mylan 100 mg твърди капсули
Твърда капсула с бяло непрозрачно
тяло и бяло непрозрачно капаче, с
черен отпечатан надпис
`Z 100`, съдържаща бял/почти бял прах.
Вся
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-07-2022
Листовка Листовка чешки 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-07-2022
Листовка Листовка датски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-07-2022
Листовка Листовка немски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-07-2022
Листовка Листовка естонски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-07-2022
Листовка Листовка гръцки 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-07-2022
Листовка Листовка английски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-04-2016
Листовка Листовка френски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-07-2022
Листовка Листовка италиански 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-04-2016
Листовка Листовка латвийски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-04-2016
Листовка Листовка литовски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-07-2022
Листовка Листовка унгарски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-07-2022
Листовка Листовка малтийски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-04-2016
Листовка Листовка нидерландски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-04-2016
Листовка Листовка полски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-07-2022
Листовка Листовка португалски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-04-2016
Листовка Листовка румънски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-07-2022
Листовка Листовка словашки 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-07-2022
Листовка Листовка словенски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-04-2016
Листовка Листовка фински 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-07-2022
Листовка Листовка шведски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-07-2022
Листовка Листовка норвежки 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-07-2022
Листовка Листовка исландски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-07-2022
Листовка Листовка хърватски 15-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-04-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите