Zonisamide Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

зонизамид

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

N03AX15

INN (Международно Name):

zonisamide

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Монотерапии при лечение на парциальных гърчове с или без вторична генерализации при възрастни за първи път е поставена диагноза епилепсия;допълнителна терапия при лечение на парциальных епилептични гърчове с или без вторична генерализации при възрастни, юноши и деца на възраст от 6 години и по-висока.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-03-31

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОМКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ЗОНИЗАМИД MYLAN 25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ЗОНИЗАМИД MYLAN 50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ЗОНИЗАМИД MYLAN 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
зонизамид (zonisamide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Зонизамид Mylan и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Зонизамид Mylan
3.
Как да приемате Зонизамид Mylan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Зонизамид Mylan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗОНИЗАМИД MYLAN И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Зонизамид Mylan 25 mg твърди капсули
Зонизамид Mylan 50 mg твърди капсули
Зонизамид Mylan 100 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Зонизамид
Mylan 25 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 25 mg
зонизамид (zonisamide).
Зонизамид Mylan 50 mg
твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
зонизамид (zonisamide).
Зонизамид Mylan 100 mg
твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
зонизамид (zonisamide).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Зонизамид Mylan 25 mg
твърди капсули
Твърда капсула с бяло непрозрачно
тяло и бяло непрозрачно капаче, с
черен отпечатан надпис
`Z 25`, съдържаща бял/почти бял прах.
Всяка капсула е с дължина
приблизително 14,4 mm.
Зонизамид Mylan 50 mg
твърди капсули
Твърда капсула с бяло непрозрачно
тяло и бяло непрозрачно капаче, с
червен отпечатан надпис
`Z 50`, съдържаща бял/почти бял прах.
Всяка капсула е с дължина
приблизително 15,8 mm.
Зонизамид Mylan 100 mg
твърди капсули
Твърда капсула с бяло непрозрачно
тяло и бяло непрозрачно капаче, с
черен отпечатан надпис
`Z 100`, съдържаща бял/почти бял прах.
Вся
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-06-2023
Листовка Листовка чешки 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-06-2023
Листовка Листовка датски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-06-2023
Листовка Листовка немски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-06-2023
Листовка Листовка естонски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-06-2023
Листовка Листовка гръцки 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-06-2023
Листовка Листовка английски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-04-2016
Листовка Листовка френски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-06-2023
Листовка Листовка италиански 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-04-2016
Листовка Листовка латвийски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-04-2016
Листовка Листовка литовски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-06-2023
Листовка Листовка унгарски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-06-2023
Листовка Листовка малтийски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-04-2016
Листовка Листовка нидерландски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-04-2016
Листовка Листовка полски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-06-2023
Листовка Листовка португалски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-04-2016
Листовка Листовка румънски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-06-2023
Листовка Листовка словашки 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-06-2023
Листовка Листовка словенски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-04-2016
Листовка Листовка фински 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-06-2023
Листовка Листовка шведски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-06-2023
Листовка Листовка норвежки 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-06-2023
Листовка Листовка исландски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-06-2023
Листовка Листовка хърватски 08-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-04-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите