Zimulti

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Zimulti
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Zimulti
  Европейски съюз
 • Език:
 • латвийски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Pretiekaisuma līdzekļi, izņemot diētas produkti
 • Терапевтична област:
 • Aptaukošanās
 • Терапевтични показания:
 • Kā palīglīdzekli, lai diēta un izmantot, lai ārstētu aptaukošanās pacientiem (ĶMI 30 kg/ m2) vai lieko svaru, pacientiem (ĶMI 27 kg/ m2) un ar to saistītie riska faktoru(s), piemēram, 2. tipa cukura diabētu vai dyslipidaemia (skatīt 5. iedaļu.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 8

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Atsaukts
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000691
 • Дата Оторизация:
 • 19-06-2006
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000691
 • Последна актуализация:
 • 13-05-2020

Доклад обществена оценка

Zāles vairs nav reğistrētas

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00, Fax (44-20) 74 18 86 13

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged.

EMEA/H/C/691

EIROPAS PUBLISKĀ NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (EPAR)

ZIMULTI

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Šis dokuments ir Eiropas Publiskā novērtējuma (EPAR) kopsavilkums. Tajā ir paskaidrots, kā Cilvēkiem

paredzēto zāļu komiteja (CHMP) ir novērtējusi veiktos pētījumus, pirms sniegt ieteikumus par šo zāļu

lietošanu.

Ja Jums ir vajadzīga plašāka informācija par savu veselības stāvokli vai ārstēšanu, izlasiet zāļu

lietošanas pamācību (kas arī ir daļa no EPAR) vai sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Ja Jums ir

vajadzīga plašāka informācija, kas pamato CHMP ieteikumus, izlasiet zinātnisko iztirzājumu (kas arī ir

daļa no EPAR).

Kas ir ZIMULTI?

ZIMULTI ir zāles, kas satur aktīvo vielu rimonabantu. Tās ir pieejamas kā baltas asaras formas tabletes.

Kāpēc lieto ZIMULTI?

ZIMULTI lieto kā papildlīdzekli diētai un fiziskai aktivitātei pieaugušu slimnieku ārstēšanai

aptaukošanās gadījumā ar ķermeņa masas indeksu (ĶMI), kas ir lielāks par vai vienāds ar

30 kg/m², vai

liekā svara gadījumā (ar ĶMI, kas ir lielāks par vai vienāds ar 27 kg/m²) un ar papildu riska

faktoru(-iem), piemēram, 2. tipa diabētu vai dislipidēmiju (tauku līmeņa traucējumi asinīs).

Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Kā lieto ZIMULTI?

ZIMULTI lieto, iedzerot vienu tableti vienreiz dienā pirms brokastīm. Pacientiem vienlaicīgi jāievēro

mazinātu kaloriju diēta un jāpalielina fiziskās aktivitātes. Zāles nedrīkst lietot pacienti ar nopietniem

aknu un nieru darbības traucējumiem.

Kā ZIMULTI darbojas?

ZIMULTI aktīvā viela rimonabants ir kanabinoīdu receptoru antagonists. Tas darbojas, bloķējot

specifiskus receptorus, kanabinoīdu 1. tipa (CB1) receptorus. Šie receptori atrodas nervu sistēmā un ir daļa

no sistēmas, ko organisms izmanto pārtikas uzņemšanas kontrolēšanai. Šie receptori atrodas arī adipocītos

(taukaudos).

Kā norisēja ZIMULTI izpēte?

Pirms pētījumiem ar cilvēkiem ZIMULTI iedarbība vispirms tika pētīta eksperimentālos modeļos.

ZIMULTI iedarbību vērtēja četros pētījumos, iesaistot gandrīz 7000 pacientu ar liekā svara un

aptaukošanās

problēmām, kuru ķermeņa svars pētījumu sākumā bija vidēji 94 līdz 104 kg. Vienā no

pētījumiem īpaša vērība tika pievērsta pacientiem ar tauku līmeņa traucējumiem asinīs un citā īpaši

pievērsās slimniekiem ar 2. tipa cukura diabētu. Pētījumos salīdzināja ZIMULTI iedarbību ar placebo

(indiferentu vielu), vērtējot svara zaudēšanu gada līdz divu gadu laikā. Vienā no pētījumiem noskaidroja

arī to, kā šis svara zudums tika uzturēts otrā gada laikā.

Zāles vairs nav reğistrētas

EMEA 2007

Četros pētījumos noskaidroja ZIMULTI iedarbību uz smēķēšanas atmešanu, iesaistot vairāk nekā 7000

pacientu un salīdzinot to ar placebo. Tika pētīta ZIMULTI iedarbība uz smēķēšanas pārtraukšanu pēc 10

nedēļām (vienu gadu vienā no pētījumiem) un uz smēķēšanas atsākšanu nākamajā gadā.

Kāds ir ZIMULTI iedarbīgums šajos pētījumos?

Pēc gada jebkurš pacients, kas lietoja ZIMULTI zaudēja vairāk svara nekā tie, kuri lietoja placebo: viņi

zaudēja vidēji par 4,9 kg vairāk nekā placebo lietotāji, izņemot pētījumu ar diabēta slimniekiem, kurā

svara zaudējuma starpība bija 3,9 kg. Zāles mazināja arī risku atgūt z

audēto svaru.

Pētījumi saistībā ar smēķēšanas pārtraukšanu neuzrādīja pastāvīgus rezultātus, un ZIMULTI iedarbību šajā

jomā bija grūti noteikt. Uzņēmums nolēma atsaukt savu pieteikumu saistībā ar smēķēšanas atmešanu.

Tāpēc ZIMULTI neiesaka kā palīglīdzekli smēķēšanas atmešanai.

Kāds pastāv risks, lietojot ZIMULTI?

Pētījumu laikā visizplatītākās ZIMULTI blakusparādības (ko novēroja vairāk nekā 1 pacientam no 10) bija

slikta dūša un augšējo elpceļu infekcijas. Pilns ZIMULTI izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams

zāļu lieto

šanas pamācībā.

ZIMULTI nedrīkst lietot pacienti, kas var būt īpaši jutīgi (kam ir alerģija) pret rimonabantu vai jebkuru

citu sastāvdaļu, kā arī sievietes, kas baro ar krūti. Tās nedrīkst arī lietot pacienti ar smagu depresiju, vai

kuri lieto antidepresantus, jo tās var palielināt depresijas risku, tostarp – nelielai daļai pacientu – domas

par pašnāvību. Pacientiem ar depresijas simptomiem ir jākonsultējas ar savu ārstu un, iespējams, ārstēšana

ir jāpārtrauc. Ir jābūt uzmanīgiem, lietojot ZIMULTI kopā ar citām zālēm, piemēram, ketokonazolu vai

intrakonazolu (pretsēnīšu zāles), ritonaviru (ko lieto HIV infekcijas gadījumā), telitromicīnu vai

klaritromicīnu (antibiotikas).

Kāpēc Z

IMULTI tika apstiprinātas?

Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) secināja, ka tika pierādīta ZIMULTI iedarbība, samazinot

ķermeņa svaru liekā svara un aptaukošanās problēmu pacientiem, kas cieš no liekā svara un aptaukošanās,

ar saistītu riska faktoru(-iem). Komiteja nolēma, ka ieguvums, papildus diētai un fiziskai aktivitātei

ārstējot ar ZIMULTI liekā svara un aptaukošanās pacientus ar riska faktoriem, kā, piemēram, 2. tipa

diabētu vai dislipidēmiju, ir lielāks par risku. Komiteja ieteica izsniegt ZIMULTI reģistrācijas apliecību.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu ZIMULTI lietošanu?

Uzņēmums, kurš ražo ZIMULTI, ieviesīs programmu, lai nodrošinātu, ka šīs zāles lieto pacienti, kam tas

ir vajadzīgs veselības nevis kosmētiskā nolūkā, nodrošinot izglītojošus informācija

s apkopojumus

pacientiem un ārstiem, un lai uzraudzītu to lietošanu. Uzņēmums izmantos īpašu datu bāzi, lai uzraudzītu

radušās blakusparādības, jo īpaši saistībā ar nervu sistēmu.

Cita informācija par ZIMULTI:

Eiropas Komisija 2006. gada 19. jūnijā izsniedza ZIMULTI reģistrācijas apliecību, kas ir derīga visā

Eiropas Savienībā, uzņēmumam sanofi-aventis.

Pilns ZIMULTI EPAR teksts ir atrodams šeit

Šis kopsavilkums pēdējo reizi tika atjaunināts 10-2007.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Zāles vairs nav reğistrētas

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Zāles vairs nav reğistrētas

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

ZIMULTI 20 mg apvalkotās tabletes

(rimonabant)

Pirms zāļu lietošanas uz

manīgi izlasiet visu instrukciju.

Saglabā

jiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkā

di jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs z

āles ir parakstītas Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgi simptomi.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no

minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai

farmaceitam.

Jums ieteicams šajā instrukcijā

iekļauto informāciju pastāstīt arī radiniekiem vai citām

piederīgām personām.

Šajā instrukcijā varat uz

zināt:

Kas ir ZIMULTI un kādam nolūkam to lieto

Pirms ZIMULTI lietošanas

Kā lietot ZIMULTI

Iespē

jamās blakusparādības

uzglabāt ZIMULTI

Sīkā

ka informācija

1.

KAS IR ZIMULTI UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

ZIMULTI aktīvā

viela ir rimonabants. Tas darbojas, bloķējot specifiskus receptorus (sauktus par CB1

receptoriem) galvas smadzenēs un taukaudos. ZIMULTI indicēts, lai ārstētu pacientus, kam ir

aptaukošanās, un pacientus ar lieko svaru ar papildu riska faktoriem, piemēram, cukura diabētu vai

paaugstinātu taukvielu (tās sauc par lipīdiem) koncentrāciju asinīs (dislipidēmiju; galvenokārt,

holesterīna un triglicerīdu dislipidēmiju) papildus diētai un fiziskām aktivitātēm.

2.

PIRMS ZIMULTI LIETOŠANAS

Nelietojiet ZIMULTI šādos gadījumos:

ja Jum

s pašlaik ir depresija,

ja Jum

s pašlaik tiek ārstēta depresija,

ja Jum

s ir alerģija (paaugstināta jutība) pret rimonabantu vai kādu citu ZIMULTI sastāvdaļu,

ja Jūs barojat bē

rnu ar krūti.

Īpaša piesardzība, lietojot Z

IMULTI, nepieciešama šādos gadījumos

Pirms šo zāļu lietošanas pastāstiet ārstam:

ja Jum

s agrāk ir bijusi depresija vai domas par pašnāvību,

ja Jum

s ir aknu darbības traucējumi,

ja Jum

s ir smagi nieru darbības traucējumi,

ja Jum

s ir cukura diabēts (skatīt apakšpunktu 4.),

ja Jum

s pašlaik ārstē epilepsiju,

ja esat jaunā

ks par 18 gadiem. Nav informācijas par ZIMULTI lietošanu cilvēkiem līdz 18 gadu

vecumam.

Pacientiem, kas lieto ZIMULTI, ziņots par nopietniem

psihiskiem traucējumiem, to vidū depresiju vai

garastāvokļa pārmaiņām (skatīt apakšpunktu IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS).

Zāles vairs nav reğistrētas

Ja Jums ā

rstēšanas laikā ar ZIMULTI ir radušies depresijas simptomi, Jums jāsazinās ar savu ārstu un

jāpārtrauc ārstēšana.

Ar depresiju saistītas pazīm

es un simptomi var būt šādi:

Skumjas, nomā

kts garastāvoklis; intereses zudums par aktivitātēm, kas iepriekš sagādāja prieku;

uzbudinājums; aizkaitināmība; palēninātas, nomāktas darbības; vāja koncentrēšanās spēja; trauksme;

grūtības iemigt (bezmiegs); domas vai runas par nāvi vai pašnāvību.

Jums jā

pastāsta savam ārstam, ja pēc ārstēšanas sākšanas rodas vai paasinās kāds no minētiem

simptomiem.

Citu zāļu lietošana

ZIMULTI aktivitā

te palielinās, vienlaikus lietojot dažas citas zāles (tā sauktos CYP3A4 inhibitorus),

piemēram:

itrakonazolu (pretsēnīšu līdzeklis),

ketokonazolu (pretsē

nīšu līdzeklis),

ritonaviru (zā

les HIV infekcijas ārstēšanai),

telitrom

icīnu (antibiotika),

klaritrom

icīnu (antibiotika),

nefazodonu (antidepresants).

Lūdzu, pastā

stiet savam ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat vai nesen lietojāt kādas no iepriekš

minētām zālēm vai kādas citas zāles, tostarp par zālēm, kuras esat iegādājies bez receptes, piemēram,

divšķautņu asinszāles preparātus, rifampicīnu (antibiotiku), zāles ķermeņa masas samazināšanai, zāles

asins lipīdu (tauku) sastāva uzlabošanai, pretdiabēta zāles un zāles epilepsijas (piemēram, fenitoīns,

fenobarbitāls, karbamazepīns) vai depresijas ārstēšanai.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

ZIMULTI nedrīkst lietot grūtniecības laikā

Ja Jums iestā

jas grūtniecība, Jūs domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai Jūs plānojat grūtniecību

ZIMULTI lietošanas laikā, nekavējoties sazinieties ar savu ārstu.

Nelietojiet šīs z

āles bērna zīdīšanas laikā. Pastāstiet ārstam, ja Jūs barojat bērnu ar krūti vai plānojat to

darīt.

Transportlīdz

ekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Lietojot ieteikto devu, nav gaidāms, ka ZIMULTI mazinās spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot

mehānismus.

Svarīga informācija par kādu no Z

IMULTI sastāvdaļām

ZIMULTI tabletes satur laktozi. Ja Jums ir dažu cukuru nepanesība, pirms šo zāļu lietošanas

sazinieties ar savu ārstu.

3.

KĀ LIETOT Z

IMULTI

Vienmē

r lietojiet ZIMULTI tieši tā, kā ārsts Jums stāstījis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai

farmaceitam. Parastā deva ir viena 20 mg tablete reizi dienā no rīta, pirms brokastīm. Norijiet tableti

nesasmalcinātā veidā.

Lai iegūtu vislabā

kos rezultātus, Jums jāsāk un jāturpina ievērot samazinātas kalorāžas diētu un

fiziskās aktivitātes programmu. Ārsts Jums ieteiks diētu un nepieciešamo fiziskās aktivitātes līmeni,

kas ir piemērots Jūsu specifiskajam stāvoklim un vispārējai veselībai.

Zāles vairs nav reğistrētas

ZIMULTI lietošana kopā ar uzturu

ZIMULTI jālieto reizi dienā no rīta, pirms brokastīm.

Ja esat lietojis ZIMULTI vairāk nek

ā noteikts

Ja esat lietojis ZIMULTI vairāk nekā noteikts, pastāstiet to ārstam vai farmaceitam.

Ja esat aizmirsis lietot ZIMULTI

Ieņem

iet to, tiklīdz atceraties, bet nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

pat kā citas zāles, ZIMULTI var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti bieži sastopam

as blakusparādības, kas skar vairāk nekā 1 no 10 pacientiem un kas novērotas,

lietojot ZIMULTI, ir šādas:

slikta dūša un augšējo elpceļu infekcija.

Bieži sastopamas blakusparā

dības, kas skar vairāk nekā 1 no 100, bet mazāk nekā 1 no 10 pacientiem

un kas novērotas, lietojot ZIMULTI, ir šādas:

kuņģa darbības traucējumi, vemšana, miega traucējumi, nervozitāte, depresija, aizkaitināmība,

reibonis, caureja, trauksme, nieze, pastiprināta svīšana, muskuļu krampji vai spazmas, nespēks, zilumi,

cīpslu sāpes un iekaisums (tendinīts), atmiņas zudums, sāpes mugurā (išiass), plaukstu un pēdu jušanas

traucējumi (samazināta jutība vai patoloģiska dedzināšanas vai durstīšanas sajūta), karstuma viļņi,

gripa un locītavu sastiepums.

Retāk sastopamas blakusparādības, kas skar mazāk nekā 1 no 100, bet vairāk nekā 1 no 1000

pacientiem un kas novērotas, lietojot ZIMULTI, ir šādas:

miegainība (letarģija), trīce, svīšana naktī, panikas simptomi, žagas, dusmas, nemiers (disforija),

emocionāli traucējumi, domas par pašnāvību, agresivitāte vai agresīva uzvedība, hipoglikēmija (zems

cukura līmenis asinīs).

Reti sastopamas blakusparādības, kas skar m

azāk nekā 1 no 1000 pacientiem un kas novērotas, lietojot

ZIMULTI, ir šādas: halucinācijas.

creģistrācijas periodā ziņots arī par šādām blakusparādībām (biežums nezināms):

krampji, uzmanības trauc

ējumi, murgi (maldīgi uzskati), paranoja, izsitumi, galvassāpes un sāpes

vēderā.

Ja novē

rojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām

blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam vai farmaceitam.

5.

KĀ UZ

GLABĀT ZIMULTI

Uzglabā

t bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Nelietot ZIMULTI pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējā iepakojuma pēc "Der. līdz".

Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šim zā

lēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

les nedrīkst izmest kopā ar saimniecības atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par

nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

Zāles vairs nav reğistrētas

6.

SĪKĀKA INFORMĀCIJA

Ko ZIMULTI satur

Aktīvā viela ir rimonabants. Viena apvalkotā tablete satur 20 mg rimonabanta.

Citas sastā

vdaļas ir:

Tabletes kodols: kukurūzas ciete, laktozes m

onohidrāts, povidons K 30 (E1201), kroskarmelozes

nātrija sāls (E468), nātrija laurilsulfāts (E487), mikrokristāliska celuloze (E460), magnija stearāts

Tabletes apvalks: laktozes monohirāts, hipromeloze 15 mPa.s (E464), titāna dioksīds (E171),

makrogols 3000

Tabletes spīdums: karnaubas vasks (E903)

ZIMULTI ārē

jais izskats un iepakojums:

ZIMULTI 20 mg ir asaras formas, baltas, apvalkotas tabletes ar iespiedumu “20” vienā pusē.

ZIMULTI ir pieejams blisteros pa 14, 28, 30, 56, 84, 90 un 98 tabletēm, perforētos blisteros ar vienu

devu kontūrligzdā pa 70 x 1 tabletēm un baltās plastmasas pudelēs pa 28, 98 un 500 tabletēm.

Visi iepakojuma lielumi var nebūt tirgū pieejam

Reģistrācijas apliec

ības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliec

ības īpašnieks

sanofi-aventis

174, avenue de France

F-75013 Paris

Francija

Ražotāji

Sanofi Winthrop Industrie

30-36, avenue Gustave Eiffel – BP 27166

F-37071 Tours Cedex 2

Francija

sanofi-aventis S.p.A.

Strada Statale 17, Km 22

67019 Scoppito (AQ)

Itālija

Lai iegūtu papildus informā

ciju par šīm zālēm, lūdzam kontaktēties ar Reģistrācijas apliecības

īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Zāles vairs nav reğistrētas

België/Belgique/Belgien

sanofi-aventis Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Luxembourg/Luxemburg

sanofi-aventis Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

България

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország

Tel: +36 1 505 0050

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Malta

sanofi-aventis Malta Ltd.

Tel: +356 21493022

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 (0)182 557 755

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)180 2 222010

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 541 46 00

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

sanofi-aventis - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 35 89 400

France

sanofi-aventis France

Tél : 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

România

sanofi-aventis România S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 103 777

Italia

sanofi-aventis S.p.A.

Tel: +39 02 393 91

Suomi/Finland

sanofi-aventis Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

sanofi-aventis AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Zāles vairs nav reğistrētas

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

sanofi-aventis

Tel: +44 (0) 1483 505 515

Lietuva

UAB sanofi-aventis Lietuva

Tel: +370 5 2755224

Šī lietošanas instrukcija akcept

ēta

Sīkā

ka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas zāļu aģentūras (EMEA) mājas lapā :

http://www.emea.europa.eu