Zevalin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ибритумомаб тиуксетан

Предлага се от:

Ceft Biopharma s.r.o.

АТС код:

V10XX02

INN (Международно Name):

ibritumomab tiuxetan

Терапевтична група:

Терапевтични радиофармацевтици

Терапевтична област:

Лимфом, фоликуларен

Терапевтични показания:

Zevalin е показан при възрастни. [90y открити]-меченных радиоактивни изотопи Zevalin е посочено като консолидационной терапия след индукция на ремисия при по-рано не леченных пациенти с фоликуларен лимфомой. В полза на Zevalin следните технология на органичния синтез в комбинация с химиотерапия не е истина. [90y открити]-меченных радиоактивни изотопи Zevalin е показан за лечение на възрастни пациенти с CD20 на технология на органичния синтез relapsedorrefractory+ фоликуларен B-клетъчна неходжкинская лимфом (НХЛ).

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-01-16

Листовка

                _ _
33
Б. ЛИСТОВКА
_ _
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZEVALIN 1,6 MG/ML, КИТ ЗА РАДИОФАРМАЦЕВТИЧНИ
ПРЕПАРАТИ ЗА ИНФУЗИЯ,
ИБРИТУМОМАБ ТИУКСЕТАН (IBRITUMOMAB TIUXETAN) [
90
Y]
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Zevalin и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Zevalin
3.
Как да използвате Zevalin
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zevalin
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZEVALIN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Това лекарство е радиофамацевтичен
продукт само за терапия.
Zevalin представлява кит за приготвяне на
активното вещество ибритумомаб
тиуксетан [
90
Y]
моноклонално антитяло, маркирано с
радиоактивно веществ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zevalin 1,6 mg/ml кит за радиофармацевтичен
препарат за инфузия.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Zevalin представлява кит за приготвяне на
радиомаркиран с итрий-90 ибритумомаб
тиуксетан.
Китът съдържа един флакон с
ибритумомаб тиуксетан, един флакон с
натриев ацетат, един
флакон с буферен разтвор и един празен
реакционен флакон. Радионуклидът не е
част от кита.
Един флакон с ибритумомаб тиуксетан
съдържа 3,2 mg ибритумомаб тиуксетан* в 2
ml разтвор
(1,6 mg на милилитър).
*мише IgG
1
моноклонално антитяло, произведено
чрез рекомбинантна ДНК технология в
клетъчна линия от яйчници на китайски
хамстер (CHO) и конюгирано към хелиращия
агент
MX-DTPA.
Крайният продукт след радиомаркиране
съдържа 2,08 mg ибритумомаб тиуксетан [
90
Y] в общ
обем от 10 ml.
_Помощни вещества _
_ _
Този лекарствен продукт съдържа до 28 mg
натрий в една доза, в зависимост от
радиоактивната
концентрация. Това трябва да се има
предвид при пациенти, които са на
диета с контролиран
прием на натрий.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Кит за радиофармацевтичн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-03-2020
Листовка Листовка чешки 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-03-2020
Листовка Листовка датски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-03-2020
Листовка Листовка немски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-03-2020
Листовка Листовка естонски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-03-2020
Листовка Листовка гръцки 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-03-2020
Листовка Листовка английски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-09-2011
Листовка Листовка френски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-03-2020
Листовка Листовка италиански 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-09-2011
Листовка Листовка латвийски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-09-2011
Листовка Листовка литовски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-03-2020
Листовка Листовка унгарски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-03-2020
Листовка Листовка малтийски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-09-2011
Листовка Листовка нидерландски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-09-2011
Листовка Листовка полски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-03-2020
Листовка Листовка португалски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-09-2011
Листовка Листовка румънски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-03-2020
Листовка Листовка словашки 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-03-2020
Листовка Листовка словенски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-03-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-09-2011
Листовка Листовка фински 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-03-2020
Листовка Листовка шведски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-03-2020
Листовка Листовка норвежки 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-03-2020
Листовка Листовка исландски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-03-2020
Листовка Листовка хърватски 09-03-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-03-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите