Zejula

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Niraparib (tosilate monohydrate)

Предлага се от:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

АТС код:

L01XK02

INN (Международно Name):

niraparib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Fallopian Tube Neoplasms; Peritoneal Neoplasms; Ovarian Neoplasms

Терапевтични показания:

Zejula is indicated: , as monotherapy for the maintenance treatment of adult patients with advanced epithelial (FIGO Stages III and IV) high-grade ovarian, fallopian tube or primary peritoneal cancer who are in response (complete or partial) following completion of first-line platinum-based chemotherapy. , as monotherapy for the maintenance treatment of adult patients with platinum sensitive relapsed high grade serous epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer who are in response (complete or partial) to platinum based chemotherapy.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-11-16

Листовка

                59
Б. ЛИСТОВКА
60
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ZEJULA 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
нирапариб (niraparib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Zejula и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Zejula
3.
Как да приемате Zejula
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zejula
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZEJULA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZEJULA И КАК ДЕЙСТВА
Zejula съдържа активното вещество
нирапариб. Ни
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zejula 100 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа
нирапариб тозилат монохидрат,
еквивалентен на 100 mg
нирапариб (niraparib).
Помощни вещества с известно действие
Всяка твърда капсула съдържа 254,5 mg
лактоза монохидрат (вж. точка 4.4).
Обвивката на всяка твърда капсула
съдържа и 0,0172 mg оцветител тартразин (E
102).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула)
Твърда капсула с размери
приблизително 22 mm × 8 mm; бяло тяло с
надпис „100 mg“,
отпечатан с черно мастило, и лилаво
капаче с надпис „Niraparib“, отпечатан с
бяло мастило.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Zejula е показан:
•
като монотерапия за поддържащо
лечение на възрастни пациентки с
напреднал епителен
(FIGO Стадии III и IV) високостепенен рак на
яйчника, рак на фалопиевата тръба или
първичен перитонеален рак, който се
повлиява (напълно или частично) след
завършването на платина-базирана
химиотерапия като първа линия на
лечение.
_ _
•
като монотерапия за поддържащо
лечение на възрастни пациентки с
чувств
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-01-2024
Листовка Листовка чешки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-01-2024
Листовка Листовка датски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-01-2024
Листовка Листовка немски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-01-2024
Листовка Листовка естонски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-01-2024
Листовка Листовка гръцки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-01-2024
Листовка Листовка английски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-11-2020
Листовка Листовка френски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-01-2024
Листовка Листовка италиански 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-11-2020
Листовка Листовка латвийски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-11-2020
Листовка Листовка литовски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-01-2024
Листовка Листовка унгарски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-01-2024
Листовка Листовка малтийски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-11-2020
Листовка Листовка нидерландски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-11-2020
Листовка Листовка полски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-01-2024
Листовка Листовка португалски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-11-2020
Листовка Листовка румънски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-01-2024
Листовка Листовка словашки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-01-2024
Листовка Листовка словенски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-11-2020
Листовка Листовка фински 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-01-2024
Листовка Листовка шведски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-01-2024
Листовка Листовка норвежки 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-01-2024
Листовка Листовка исландски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-01-2024
Листовка Листовка хърватски 08-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-11-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите