Vylaer Spiromax

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Budesonide, formoterol fumarate dihydrate

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

R03AK07

INN (Международно Name):

budesonide, formoterol

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Pulmonary Disease, Chronic Obstructive; Asthma

Терапевтични показания:

Vylaer Spiromax е показан само при възрастни над 18-годишна възраст. AsthmaVylaer Spiromax е посочено в редовното лечение на астма, където използването на комбинации (ингаляционных кортикостероид и дълго действащ β2 адренорецепторите) монтаж:при пациенти не се контролира адекватно ингаляционными с кортикостероиди и "необходимо" ингаляционных страните извън еврозоната β2 адреномиметиков. Орин пациенти вече са адекватно контролирани в двата ингаляционных кортикостероид и дълго действащ β2 адреномиметиков. COPDSymptomatic лечение на пациенти с тежка хронична обструктивна белодробна болест (ОФВ1 < 50%, прогнозира нормално) и многократни решетка, които имат значителни симптоми, въпреки редовна терапия с длинн-действа наречени бронходилататори.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2014-11-19

Листовка

                44
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VYLAER SPIROMAX 160 МИКРОГРАМА/4,5 МИКРОГРАМА
ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ
будезонид/формотеролов фумарат
дихидрат (budesonide/formoterol fumarate dihydrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Vylaer Spiromax и за какво
се използва (стр. 3)
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Vylaer Spiromax (стр. 5)
3.
Как да използвате Vylaer Spiromax (стр. 9)
4.
Възможни нежелани реакции (стр. 18)
5.
Как да съхран
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vylaer Spiromax 160 микрограма/4,5 микрограма
прах за инхалация
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доставена доза (дозата, която
излиза от мундщука на Spiromax) съдържа 160
микрограма
будезонид (budesonide) и 4,5 микрограма
формотеролов фумарат дихидрат (formoterol
fumarate
dihydrate).
Това съответства на измерена доза от
200 микрограма будезонид и 6 микрограма
формотеролов
фумарат дихидрат.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всяка доза съдържа приблизително 5
милиграма лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация
Бял прах
Бял инхалатор с полупрозрачен
виненочервен капак на мундщука
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Vylaer Spiromax е показан само при възрастни
на 18 и повече години.
Астма
_ _
Vylaer Spiromax е показан за редовно лечение
на астма, когато е подходящо
използването на
комбинация (инхалаторен
кортикостероид и дългодействащ β
2
-адреноцепторен агонист):
-
при пациенти, при които не се постига
адекватен контрол с инхалато
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-07-2016
Листовка Листовка чешки 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-07-2016
Листовка Листовка датски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-07-2016
Листовка Листовка немски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-07-2016
Листовка Листовка естонски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-07-2016
Листовка Листовка гръцки 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-07-2016
Листовка Листовка английски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-12-2014
Листовка Листовка френски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-07-2016
Листовка Листовка италиански 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-12-2014
Листовка Листовка латвийски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-12-2014
Листовка Листовка литовски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-07-2016
Листовка Листовка унгарски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-07-2016
Листовка Листовка малтийски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-12-2014
Листовка Листовка нидерландски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-12-2014
Листовка Листовка полски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-07-2016
Листовка Листовка португалски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-12-2014
Листовка Листовка румънски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-07-2016
Листовка Листовка словашки 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-07-2016
Листовка Листовка словенски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-12-2014
Листовка Листовка фински 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-07-2016
Листовка Листовка шведски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-07-2016
Листовка Листовка норвежки 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-07-2016
Листовка Листовка исландски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-07-2016
Листовка Листовка хърватски 15-07-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-07-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-12-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите