Vimizim

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

recombinant human n-acetylgalactosamine-6-sulfatase

Предлага се от:

BioMarin International Limited

АТС код:

A16AB12

INN (Международно Name):

elosulfase alfa

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Мукополизахаридоза IV

Терапевтични показания:

Vimizim е показан за лечението на мукополизахаридоза, тип IVA (Morquio А синдром, MPS IVA) при пациенти от всички възрасти.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-04-27

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VIMIZIM 1 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
елосулфаза алфа (elosulfase alfa)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Vimizim и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Vimizim
3.
Как се прилага Vimizim
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Vimizim
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIMIZIM И ЗА КАКВО СЕ
И
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
▼
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vimizim 1 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от разтвора съдържа 1 mg
елосулфаза алфа* (elosulfase alfa). Всеки
флакон от 5 ml
съдържа 5 mg елосулфаза алфа
*Елосулфаза алфа е рекомбинантна
форма на човешки
N-ацетилгалактозaмин-6-сулфатаза
(rhGALNS) и се произвежда в овариални
клетки на китайски хамстер чрез
рекомбинантна ДНК
технология.
Помощни вещества с известно действие:
Всеки флакон от 5 ml съдържа 8 mg натрий и
100 mg сорбитол (Е420).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат).
Бистър до леко опалесцентен и
безцветен до бледожълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Vimizim е показан за лечение на
мукополизахаридоза тип IVA (Синд
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-02-2019
Листовка Листовка чешки 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-02-2019
Листовка Листовка датски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-02-2019
Листовка Листовка немски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-02-2019
Листовка Листовка естонски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-02-2019
Листовка Листовка гръцки 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-02-2019
Листовка Листовка английски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-06-2014
Листовка Листовка френски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-02-2019
Листовка Листовка италиански 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-06-2014
Листовка Листовка латвийски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-06-2014
Листовка Листовка литовски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-02-2019
Листовка Листовка унгарски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-02-2019
Листовка Листовка малтийски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-06-2014
Листовка Листовка нидерландски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-06-2014
Листовка Листовка полски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-02-2019
Листовка Листовка португалски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-06-2014
Листовка Листовка румънски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-02-2019
Листовка Листовка словашки 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-02-2019
Листовка Листовка словенски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-06-2014
Листовка Листовка фински 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-02-2019
Листовка Листовка шведски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-02-2019
Листовка Листовка норвежки 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-02-2019
Листовка Листовка исландски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-02-2019
Листовка Листовка хърватски 08-02-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-02-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-06-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите