Vibativ

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Telavancin

Предлага се от:

Theravance Biopharma Ireland Umited

АТС код:

J01XA03

INN (Международно Name):

telavancin

Терапевтична група:

Антибактериални средства за подаване на заявления,

Терапевтична област:

Pneumonia, Bacterial; Cross Infection

Терапевтични показания:

Vibativ е показан за лечение на възрастни с нозокомиална пневмония, включително свързани с вентилатор пневмония, известни или предполагаеми да бъдат причинени от метицилин резистентни Staphylococcus aureus (MRSA). Vibativ трябва да се използва само в случаите, когато е известно или се предполага, че другите варианти не са подходящи. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-09-02

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VIBATIV 250 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
VIBATIV 750 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
телаванцин (telavancin)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ВИ БЪДЕ
ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява VIBATIV и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате VIBATIV
3.
Как да изп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
VIBATIV 250 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
VIBATIV 750 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
VIBATIV 250 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 250 mg телаванцин
(telavancin) (като хидрохлорид).
VIBATIV 750 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 750 mg телаванцин
(telavancin) (като хидрохлорид).
След разтваряне, един ml съдържа 15 mg
телаванцин.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Бяла до бледорозова, цяла или
фрагментирана компактна маса
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
VIBATIV е показан за лечение на възрастни
с нозокомиална пневмония (НП),
вк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-05-2018
Листовка Листовка чешки 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-05-2018
Листовка Листовка датски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-05-2018
Листовка Листовка немски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-05-2018
Листовка Листовка естонски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-05-2018
Листовка Листовка гръцки 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-05-2018
Листовка Листовка английски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-05-2018
Листовка Листовка френски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-05-2018
Листовка Листовка италиански 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-05-2018
Листовка Листовка латвийски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-05-2018
Листовка Листовка литовски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-05-2018
Листовка Листовка унгарски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-05-2018
Листовка Листовка малтийски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-05-2018
Листовка Листовка полски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-05-2018
Листовка Листовка португалски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-05-2018
Листовка Листовка румънски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-05-2018
Листовка Листовка словашки 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-05-2018
Листовка Листовка словенски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-05-2018
Листовка Листовка фински 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-05-2018
Листовка Листовка шведски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-05-2018
Листовка Листовка норвежки 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-05-2018
Листовка Листовка исландски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-05-2018
Листовка Листовка хърватски 16-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите