Vedrop

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

токоферсолана

Предлага се от:

Recordati Rare Diseases

АТС код:

A11HA08

INN (Международно Name):

tocofersolan

Терапевтична група:

Витамини

Терапевтична област:

Cholestasis; Vitamin E Deficiency

Терапевтични показания:

Vedrop е посочена в дефицит на витамин Д поради храносмилателни малабсорбция при педиатрични пациенти, страдащи от вродена хронична холестаза или наследствен хронична холестаза, от раждането (при термин новородени) 16 или 18 години на възраст, в зависимост от региона.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-07-23

Листовка

                18
Б. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VEDROP 50 MG/ML ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР
Токоферсолан (
_Tocofersolan_
)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Vedrop и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се изисква
да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на нежелани реакции
вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vedrop 50 mg/ml перорален разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 50 mg d-алфа-токоферол
под формата на токоферсолан (
_tocofersolan_
), отговарящ
на 74,5 IU токоферол.
Помощни вещества с известно действие:
Всеки ml съдържа 6 mg натриев метил
парахидроксибензоат (E219), 4 mg натриев
етил
парахидроксибензоат (E215) и 0,18 mmol (4,1 mg)
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорален разтвор
Слабо вискозен, бледожълт разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Vedrop е показан за лечение на недостиг
на витамин Е, дължащ се на влошена
резорбция в
храносмилателната система при
педиатрични пациенти с вродена
хронична холестаза или
наследствена хронична холестаза, от
раждане (при доносени новородени) до
18-годишна възр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-08-2019
Листовка Листовка чешки 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-08-2019
Листовка Листовка датски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-08-2019
Листовка Листовка немски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-08-2019
Листовка Листовка естонски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-08-2019
Листовка Листовка гръцки 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-08-2019
Листовка Листовка английски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-09-2017
Листовка Листовка френски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-08-2019
Листовка Листовка италиански 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-09-2017
Листовка Листовка латвийски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-09-2017
Листовка Листовка литовски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-08-2019
Листовка Листовка унгарски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-08-2019
Листовка Листовка малтийски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-09-2017
Листовка Листовка полски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-08-2019
Листовка Листовка португалски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-09-2017
Листовка Листовка румънски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-08-2019
Листовка Листовка словашки 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-08-2019
Листовка Листовка словенски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-09-2017
Листовка Листовка фински 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-08-2019
Листовка Листовка шведски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-08-2019
Листовка Листовка норвежки 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-08-2019
Листовка Листовка исландски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-08-2019
Листовка Листовка хърватски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите