VarroMed

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оксалова киселина дигидрат, мравчена киселина

Предлага се от:

BeeVital GmbH

АТС код:

QP53AG30

INN (Международно Name):

oxalic acid dihydrate / formic acid

Терапевтична група:

Пчелите

Терапевтична област:

Ectoparasiticides за външно приложение, включително. инсектициди

Терапевтични показания:

Лечение varroosis (Варроа деструктор) в мед пчелните семейства без потомство.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-02-02

Листовка

                26
B. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА:
VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml дисперсия за кошери за
медоносни пчели
_ _
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
BeeVital GmbH
Wiesenbergstraße 19
A-5164 Seeham
АВСТРИЯ
+43 6219 20645
info@beevital.com
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Lichtenheldt GmbH
Industriestr. 7-9
DE-23812 Wahlstedt
ГЕРМАНИЯ
+49-(0)4554-9070-0
info@lichtenheldt.de
Labor LS SE & Co. KG
Mangelsfeld 4, 5, 6
DE-97708 Bad Bocklet-Großenbrach
ГЕРМАНИЯ
+49-(0)9708-9100-0
service@labor-ls.de
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml дисперсия за кошери за
медоносни пчели
Formic acid / oxalic acid dihydrate
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
_ _
Всеки ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Formic acid
5 mg
Oxalic acid dihydrate
44 mg (еквивалентни на 31,42 mg oxalic acid anhydrous)
_ _
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Цвят карамел (E150d)
Леко кафява до тъмнокафява водна
дисперсия.
28
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на вароатоза (
_Varroa destructor_
) при колонии на медоносни пчели със
или без пило.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва по време на медосбор.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
В клиничните и предклиничните
изпитвания след третирането с VarroMed
много често е
наблюдавана повишена смъртност пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml дисперсия за кошери за
медоносни пчели
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Formic acid
5 mg
Oxalic acid dihydrate
44 mg (еквивалентни на 31,42 mg oxalic acid anhydrous)
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Цвят карамел (E150d)
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Дисперсия за кошери.
Леко кафява до тъмнокафява водна
дисперсия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1.
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Медоносни пчели (
_Apis mellifera_
).
4.2.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на вароатоза (
_Varroa destructor_
) при колонии на медоносни пчели със
или без пило.
4.3.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва по време на медосбор.
4.4.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Ветеринарномедицинският продукт
трябва да се използва само като част
от интегрирана
програма за контрол на акари вароа.
Нивата на акари трябва да се
наблюдават редовно.
Ефикасността е проучена само при
кошери със слаба до умерена степен на
заразяване с акари.
4.5.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-01-2022
Листовка Листовка чешки 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-01-2022
Листовка Листовка датски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-01-2022
Листовка Листовка немски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-01-2022
Листовка Листовка естонски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-01-2022
Листовка Листовка гръцки 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-01-2022
Листовка Листовка английски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-04-2017
Листовка Листовка френски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-01-2022
Листовка Листовка италиански 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-04-2017
Листовка Листовка латвийски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-04-2017
Листовка Листовка литовски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-01-2022
Листовка Листовка унгарски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-01-2022
Листовка Листовка малтийски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-04-2017
Листовка Листовка нидерландски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-04-2017
Листовка Листовка полски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-01-2022
Листовка Листовка португалски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-04-2017
Листовка Листовка румънски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-01-2022
Листовка Листовка словашки 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-01-2022
Листовка Листовка словенски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-04-2017
Листовка Листовка фински 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-01-2022
Листовка Листовка шведски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-01-2022
Листовка Листовка норвежки 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-01-2022
Листовка Листовка исландски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-01-2022
Листовка Листовка хърватски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-04-2017

Преглед на историята на документите