Twinrix Paediatric

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

hepatitis A virus (inactivated), hepatitis B surface antigen

Предлага се от:

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

АТС код:

J07BC20

INN (Международно Name):

hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) (HAB) vaccine (adsorbed)

Терапевтична група:

Ваксина,

Терапевтична област:

Immunization; Hepatitis B; Hepatitis A

Терапевтични показания:

Twinrix Paediatric е показан за употреба при неимунни кърмачета, деца и юноши на възраст от една година до и включително 15 години, които са изложени на риск както от хепатит А, така и от хепатит В.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1997-02-10

Листовка

                18
Б. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TWINRIX PAEDIATRIC, ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ
В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
Адсорбирана ваксина срещу хепатит А
(инактивирана) и хепатит В (р-ДНК))
(Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) (HAB) vaccine
(adsorbed))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА
ТАЗИ
ВАКСИНА НА ВАС ИЛИ ДЕТЕТО ВИ, ТЪЙ КАТО
ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Тази ваксина е предписана лично на
Вас/на Вашето дете. Не я
преотстъпвайте на други
хора.
-
Ако получите/детето Ви получи някакви
нежелани реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
Тази листовка е адресирана към лицето,
на което ще се прилага ваксината, но
ваксината може
да се приложи на юноши и на деца и Вие
може да я четете за Вашето дете.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Twinrix Paediatric и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Twinrix Paediatric
3.
Как се при
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Twinrix Paediatric инжекционна суспензия в
предварително напълнена спринцовка
Адсорбирана ваксина срещу хепатит A
(инактивирана) и хепатит B (р-ДНК).
(Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) (HAB) vaccine
(adsorbed)).
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 доза (0,5 ml) съдържа:
Хепатит A вирус (инактивиран)
_(Hepatitis A virus_
_ _
_(inactivated_
_ _
_))_
1,2
360 ELISA Units
Хепатит B повърхностен антиген
_(Hepatitis B surface antigen) _
3,4
10 микрограма
1
Произведен върху човешки диплоидни
(MRC-5) клетки
2
Адсорбиран върху алуминиев хидроксид,
хидратиран
0,025 милиграма Al
3+
3
Произведен в дрождеви клетки (
_Saccharomyces_
_cerevisiae)_
по рекомбинантна ДНК технология.
4
Адсорбиран върху алуминиев фосфат
0,2 милиграма Al
3+
Ваксината може да съдържа следи от
неомицин, който се използва по време
на
производствения процес (вж. точка 4.3).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Мътна, бяла суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Twinrix Paediatric е показан за приложение при
неимунни бебета, деца и юноши от 1 до
15 години включително, които са
изложени на риск от хепатит А и
хепати
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-01-2022
Листовка Листовка чешки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-01-2022
Листовка Листовка датски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-01-2022
Листовка Листовка немски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-01-2022
Листовка Листовка естонски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-01-2022
Листовка Листовка гръцки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-01-2022
Листовка Листовка английски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-04-2008
Листовка Листовка френски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-01-2022
Листовка Листовка италиански 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-04-2008
Листовка Листовка латвийски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-04-2008
Листовка Листовка литовски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-01-2022
Листовка Листовка унгарски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-01-2022
Листовка Листовка малтийски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-04-2008
Листовка Листовка нидерландски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-04-2008
Листовка Листовка полски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-01-2022
Листовка Листовка португалски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-04-2008
Листовка Листовка румънски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-01-2022
Листовка Листовка словашки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-01-2022
Листовка Листовка словенски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-04-2008
Листовка Листовка фински 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-01-2022
Листовка Листовка шведски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-01-2022
Листовка Листовка норвежки 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-01-2022
Листовка Листовка исландски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-01-2022
Листовка Листовка хърватски 14-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-01-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите