Tobi Podhaler

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Тобрамицин

Предлага се от:

Viatris Healthcare Limited

АТС код:

J01GB01

INN (Международно Name):

tobramycin

Терапевтична група:

Антибактериални средства за подаване на заявления,

Терапевтична област:

Cystic Fibrosis; Respiratory Tract Infections

Терапевтични показания:

Tobi Podhaler е показан за принудителна терапия на хронична белодробна инфекция, причинена от Pseudomonas aeruginosa при възрастни и деца на възраст 6 години и по-големи с муковисцидоза. Вижте раздели 4. 4 и 5. 1 относно данните в различни възрастови групи. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-07-20

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TOBI PODHALER 28 MG
ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ, ТВЪРДИ КАПСУЛИ
тобрамицин (tobramycin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява TOBI Podhaler и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате TOBI Podhaler
3.
Как да използвате TOBI Podhaler
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате TOBI Podhaler
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
Инструкции за употреба на
устройството Podhaler (
_на гърба_
)
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TOBI PODHALER И ЗА КАКВО
СЕ ИЗПОЛЗВА
КАКВО П
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
TOBI Podhaler 28 mg прах за инхалация, твърди
капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 28 mg
тобрамицин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, твърда капсула
Прозрачни безцветни капсули,
съдържащи бял до почти бял прах, с
надпис “MYL TPH”,
отпечатан в синьо от едната страна на
капсулата и логото на Mylan, отпечатано в
синьо от
другата страна на капсулата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
TOBI Podhaler е показан за супресивно
лечение на хронична белодробна
инфекция, причинена
от
_Pseudomonas aeruginosa_
при възрастни и деца на възраст 6
години и повече с муковисцидоза.
Вижте точки 4.4 и 5.1 относно данните при
различните възрастови групи.
Да се обърне внимание на официалното
ръководство за правилна употреба на
антибактериални
средства.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Дозата на TOBI Podhaler е една и съща при
всички пациенти в рамките на
одобрения възрастова
група, независимо от възрастта и
теглото. Препоръчителната доза е 112 mg
тобрамицин
(4 x 28 mg капсули), приложени д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-08-2023
Листовка Листовка чешки 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-08-2023
Листовка Листовка датски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-08-2023
Листовка Листовка немски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-08-2023
Листовка Листовка естонски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-08-2023
Листовка Листовка гръцки 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-08-2023
Листовка Листовка английски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-03-2016
Листовка Листовка френски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-08-2023
Листовка Листовка италиански 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-03-2016
Листовка Листовка латвийски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-03-2016
Листовка Листовка литовски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-08-2023
Листовка Листовка унгарски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-08-2023
Листовка Листовка малтийски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-03-2016
Листовка Листовка нидерландски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-03-2016
Листовка Листовка полски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-08-2023
Листовка Листовка португалски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-03-2016
Листовка Листовка румънски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-08-2023
Листовка Листовка словашки 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-08-2023
Листовка Листовка словенски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-03-2016
Листовка Листовка фински 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-08-2023
Листовка Листовка шведски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-08-2023
Листовка Листовка норвежки 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-08-2023
Листовка Листовка исландски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-08-2023
Листовка Листовка хърватски 16-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 22-03-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите