Telmisartan Actavis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Телмисартан

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf

АТС код:

C09CA07

INN (Международно Name):

telmisartan

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

HypertensionTreatment эссенциальной хипертония при възрастни. Сърдечно-съдови preventionReduction сърдечно-съдовата заболеваемост при пациенти с:манифест атеротромботических сърдечно-съдови заболявания (в анамнеза за исхемична болест на сърцето, инсулт или периферна съдова болест) или захарен диабет тип 2 с документирано унищожение органи-цели.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-09-29

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ТЕЛМИСАРТАН ACTAVIS 20 MG ТАБЛЕТКИ
телмисартан (telmisartan)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Телмисартан Actavis и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Телмисартан Actavis
3.
Как да приемате Телмисартан Actavis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Телмисартан Actavis
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕЛМИСАРТАН ACTAVIS И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Телмисартан Actavis съдържа активно
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Телмисартан Actavis 20 mg таблетки
Телмисартан Actavis 40 mg таблетки
Телмисартан Actavis 80 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Телмисартан Actavis 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 20 mg
телмисартан (
_telmisartan_
).
_ _
Телмисартан Actavis 40 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан (
_telmisartan_
).
_ _
Телмисартан Actavis 80 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80 mg
телмисартан (
_telmisartan_
).
_ _
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Телмисартан Actavis 20 mg таблетки
Бяла, кръгла, плоска таблетка, с
означение T от едната страна.
Телмисартан Actavis 40 mg таблетки
Бяла, овална, двойноизпъкнала
таблетка с делителна черта и
означение T от едната страна.
Таблетката може да се разделя на две
еднакви половини.
Телмисартан Actavis 80 mg таблетки
Бяла, овална, двойноизпъкнала
таблетка, с означение T1от едната
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Хипертония
Лечение на есенциална хипертония при
възрастни.
Превенция на сърдечно-съдови
заболявания
Намаляване на сърдечно-съдовата
заболеваемост при възрастни с:
-
изразена атеро
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-10-2023
Листовка Листовка чешки 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-10-2023
Листовка Листовка датски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-10-2023
Листовка Листовка немски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-10-2023
Листовка Листовка естонски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-10-2023
Листовка Листовка гръцки 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-10-2023
Листовка Листовка английски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-07-2015
Листовка Листовка френски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-10-2023
Листовка Листовка италиански 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-07-2015
Листовка Листовка латвийски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-07-2015
Листовка Листовка литовски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-10-2023
Листовка Листовка унгарски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-10-2023
Листовка Листовка малтийски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-07-2015
Листовка Листовка полски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-10-2023
Листовка Листовка португалски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-07-2015
Листовка Листовка румънски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-10-2023
Листовка Листовка словашки 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-10-2023
Листовка Листовка словенски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-07-2015
Листовка Листовка фински 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-10-2023
Листовка Листовка шведски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-10-2023
Листовка Листовка норвежки 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-10-2023
Листовка Листовка исландски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-10-2023
Листовка Листовка хърватски 24-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите