Sylvant

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

siltuximab

Предлага се от:

EUSA Pharma (Netherlands) BV

АТС код:

L04AC11

INN (Международно Name):

siltuximab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Грипна хиперплазия на лимфните възли

Терапевтични показания:

Sylvant е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на мултицентрична Кастелман (MCD, които са на човешкия имунодефицитен вирус (HIV) отрицателни и човешки herpesvirus-8 (HHV-8) отрицателни.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-05-22

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
SYLVANT 100 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
силтуксимаб (siltuximab)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява SYLVANT и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен SYLVANT
3.
Как се прилага SYLVANT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате SYLVANT
6.
Съдържание на опаков
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
SYLVANT 100 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
SYLVANT 400 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
SYLVANT 100 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Всеки флакон за еднократна употреба
съдържа 100 mg силтуксимаб (siltuximab) прах
за
концентрат за инфузионен разтвор.
След реконституиране разтворът
съдържа 20 mg
силтуксимаб на ml.
SYLVANT 400 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
Всеки флакон за еднократна употреба
съдържа 400 mg силтуксимаб (siltuximab) прах
за
концентрат за инфузионен разтвор.
След реконституиране разтворът
съдържа 20 mg
силтуксимаб на ml.
Силтуксимаб е химерно (човешко-мише)
моноклонално антитяло имуноглобулин
G1κ (IgG1κ),
получено в клетъчна линия от
овариални клетки на китайски хамстер
(Chinese hamster ovary,
СНО) чрез рек
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-02-2023
Листовка Листовка чешки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-02-2023
Листовка Листовка датски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-02-2023
Листовка Листовка немски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-02-2023
Листовка Листовка естонски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-02-2023
Листовка Листовка гръцки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-02-2023
Листовка Листовка английски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-07-2018
Листовка Листовка френски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-02-2023
Листовка Листовка италиански 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-07-2018
Листовка Листовка латвийски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-07-2018
Листовка Листовка литовски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-02-2023
Листовка Листовка унгарски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-02-2023
Листовка Листовка малтийски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-07-2018
Листовка Листовка нидерландски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-07-2018
Листовка Листовка полски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-02-2023
Листовка Листовка португалски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-07-2018
Листовка Листовка румънски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-02-2023
Листовка Листовка словашки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-02-2023
Листовка Листовка словенски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-07-2018
Листовка Листовка фински 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-02-2023
Листовка Листовка шведски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-02-2023
Листовка Листовка норвежки 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-02-2023
Листовка Листовка исландски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-02-2023
Листовка Листовка хърватски 09-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-07-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите