Sylvant

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

siltuximab

Предлага се от:

Recordati Netherlands B.V.

АТС код:

L04AC11

INN (Международно Name):

siltuximab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Грипна хиперплазия на лимфните възли

Терапевтични показания:

Sylvant е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на мултицентрична Кастелман (MCD, които са на човешкия имунодефицитен вирус (HIV) отрицателни и човешки herpesvirus-8 (HHV-8) отрицателни.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-05-22

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
SYLVANT 100 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
силтуксимаб (siltuximab)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява SYLVANT и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен SYLVANT
3.
Как се прилага SYLVANT
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате SYLVANT
6.
Съдържание на опаков
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
SYLVANT 100 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
SYLVANT 400 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
SYLVANT 100 m
g прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Всеки флакон за еднократна употреба
съдържа 100 mg силтуксимаб (siltuximab) прах
за
концентрат за инфузионен разтвор.
След реконституиране разтворът
съдържа 20 mg
силтуксимаб на ml.
SYLVANT 400 m
g прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Всеки флакон за еднократна употреба
съдържа 400 mg силтуксимаб (siltuximab) прах
за
концентрат за инфузионен разтвор.
След реконституиране разтворът
съдържа 20 mg
силтуксимаб на ml.
Силтуксимаб е химерно (човешко-мише)
моноклонално антитяло имуноглобулин
G1κ (IgG1κ),
получено в клетъчна линия от
овариални клетки на китайски хамстер
(Chinese hamster ovary,
СНО) чрез ре
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-07-2023
Листовка Листовка чешки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-07-2023
Листовка Листовка датски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-07-2023
Листовка Листовка немски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-07-2023
Листовка Листовка естонски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-07-2023
Листовка Листовка гръцки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-07-2023
Листовка Листовка английски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-07-2018
Листовка Листовка френски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-07-2023
Листовка Листовка италиански 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-07-2018
Листовка Листовка латвийски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-07-2018
Листовка Листовка литовски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-07-2023
Листовка Листовка унгарски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-07-2023
Листовка Листовка малтийски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-07-2018
Листовка Листовка нидерландски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-07-2018
Листовка Листовка полски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-07-2023
Листовка Листовка португалски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-07-2018
Листовка Листовка румънски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-07-2023
Листовка Листовка словашки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-07-2023
Листовка Листовка словенски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-07-2018
Листовка Листовка фински 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-07-2023
Листовка Листовка шведски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-07-2023
Листовка Листовка норвежки 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-07-2023
Листовка Листовка исландски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-07-2023
Листовка Листовка хърватски 17-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-07-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите