Stronghold Plus

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

selamectin, sarolaner

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QP54AA55

INN (Международно Name):

selamectin, sarolaner

Терапевтична група:

Котки

Терапевтична област:

Антипаразитни средства, инсектициди и репеленти, макроциклических лактони , комбинации

Терапевтични показания:

За котки със или в риск от смесени паразитни инфестации от кърлежи и бълхи, въшки, акари, гастроинтестинални нематоди или сърдечни червеи. Ветеринарният лекарствен продукт е показан изключително, когато се използва срещу кърлежи и един или повече от другите целеви паразити е показан едновременно.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-02-08

Листовка

                19
B. ЛИСТОВКА
20
ЛИСТОВКА:
STRONGHOLD PLUS 15 MG/2,5 MG
РАЗТВОР ЗА ПРИЛАГАНЕ ВЪРХУ ОГРАНИЧЕН
УЧАСТЪК ЗА КОТКИ ≤2,5 KG
STRONGHOLD PLUS 30 MG/5 MG
РАЗТВОР ЗА ПРИЛАГАНЕ ВЪРХУ ОГРАНИЧЕН
УЧАСТЪК ЗА КОТКИ >2,5–5 KG
STRONGHOLD PLUS 60 MG/10 MG
РАЗТВОР ЗА ПРИЛАГАНЕ ВЪРХУ ОГРАНИЧЕН
УЧАСТЪК ЗА КОТКИ >5–10 KG
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Stronghold Plus 15 mg/2,5 mg разтвор за прилагане
върху ограничен участък за котки ≤2,5 kg
Stronghold Plus 30 mg/5 mg разтвор за прилагане
върху ограничен участък за котки >2,5–5
kg
Stronghold Plus 60 mg/10 mg разтвор за прилагане
върху ограничен участък за котки >5–10
kg
selamectin/sarolaner
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка единична доза (пипета) съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Stronghold Plus разтвор за
прилагане върху
ограничен участък
Общ обем на
една доза (ml)
selamectin (mg)
sarolaner (mg)
Котки ≤2,5 kg
0,25
15
2,5
Котки >2,5–5 kg
0,5
30
5
Котки >5–10 kg
1
60
10
ЕКСЦИПИЕНТИ:
0,2 mg/ml butylhydroxytoluene.
Разтвор за прилагане върху ограничен
участък.
Прозрачен, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Stronghold Plus 15 mg/2,5 mg разтвор за прилагане
върху ограничен участък за котки ≤2,5 kg
Stronghold Plus 30 mg/5 mg разтвор за прилагане
върху ограничен участък за котки >2,5–5
kg
Stronghold Plus 60 mg/10 mg разтвор за прилагане
върху ограничен участък за котки >5–10
kg
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка отделна доза (пипета) съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ
Stronghold Plus mg разтвор
за прилагане върху
ограничен участък
Обем на пипета
(ml)
selamectin (mg)
sarolaner (mg)
Котки ≤2,5 kg
0,25
15
2,5
Котки >2,5–5 kg
0,5
30
5
Котки >5–10 kg
1
60
10
ЕКСЦИПИЕНТИ:
0,2 mg/ml butylhydroxytoluene
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Разтвор за прилагане върху ограничен
участък.
Прозрачен, безцветен до жълтеникав
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За котки, които са рискови или вече
опаразитени със смесени инфекции с
кърлежи, бълхи,
ларви, стомашно-чревни нематоди или
сърдечен червей.
Ветеринарномедицинският продукт е
изключително показан за употреба при
опаразитяване с кърлежи 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-12-2021
Листовка Листовка чешки 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-12-2021
Листовка Листовка датски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-12-2021
Листовка Листовка немски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-12-2021
Листовка Листовка естонски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-12-2021
Листовка Листовка гръцки 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-12-2021
Листовка Листовка английски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-03-2017
Листовка Листовка френски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-12-2021
Листовка Листовка италиански 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-03-2017
Листовка Листовка латвийски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-03-2017
Листовка Листовка литовски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-12-2021
Листовка Листовка унгарски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-12-2021
Листовка Листовка малтийски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-03-2017
Листовка Листовка нидерландски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-03-2017
Листовка Листовка полски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-12-2021
Листовка Листовка португалски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-03-2017
Листовка Листовка румънски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-12-2021
Листовка Листовка словашки 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-12-2021
Листовка Листовка словенски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-03-2017
Листовка Листовка фински 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-12-2021
Листовка Листовка шведски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-12-2021
Листовка Листовка норвежки 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-12-2021
Листовка Листовка исландски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-12-2021
Листовка Листовка хърватски 20-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-03-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите