Somavert

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Пегвисомант

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

H01AX01

INN (Международно Name):

pegvisomant

Терапевтична група:

Хипофизни и хипоталамични хормони и аналози

Терапевтична област:

акромегалия

Терапевтични показания:

Лечение на възрастни пациенти с акромегалия, при които е бил недостатъчен отговор на операция и/или лъчетерапия, при които е подходящо лечение с използване на аналози на соматостатин не е нормализиране на нивата на IGF-i концентрация или не се понася. Лечение на възрастни пациенти с акромегалия, при които е бил недостатъчен отговор на операция и/или лъчетерапия, при които е подходящо лечение с използване на аналози на соматостатин не е нормализиране на нивата на IGF -i концентрация или не се понася.

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-11-12

Листовка

                58
Б. ЛИСТОВКА
59
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SOMAVERT 10 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
SOMAVERT 15 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
SOMAVERT 20 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
SOMAVERT 25 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
SOMAVERT 30 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
пегвисомант (pegvisomant)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява SOMAVERT и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате SOMAVERT
3.
Как да изпол
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
SOMAVERT 10 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
SOMAVERT 15 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
SOMAVERT 20 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
SOMAVERT 25 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
SOMAVERT 30 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
SOMAVERT 10 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Един флакон съдържа 10 mg пегвисомант
(_pegvisomant_).
След разтваряне 1 ml разтвор съдържа 10 mg
пегвисомант_ (pegvisomant)_.*
Помощно вещество с известно действие
Лекарственият продукт с количество на
активното вещество 10 mg съдържа 0,4 mg
натрий на
флакон с прах.
SOMAVERT 15 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Един флакон съдържа 15 mg пегвисомант
(_pegvisomant_).
След разтваряне 1 ml разтвор съдържа 15 mg
пегвисомант_ (pegvisomant)_.*
Помощно вещество с известно действие
Лекарственият продукт с количество на
активното вещество 15 mg съдържа 0,4 mg
натрий на
флакон с прах.
SOMAVERT 20 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Един флакон съдържа 20 mg пегвисомант
(_pegvisomant_).
След разтваряне 1 ml разтвор съдържа 20 mg
пегвисомант_ (pegvisomant)_.*
Помощно 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-11-2023
Листовка Листовка чешки 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-11-2023
Листовка Листовка датски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-11-2023
Листовка Листовка немски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-11-2023
Листовка Листовка естонски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-11-2023
Листовка Листовка гръцки 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-11-2023
Листовка Листовка английски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-11-2018
Листовка Листовка френски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-11-2023
Листовка Листовка италиански 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-11-2018
Листовка Листовка латвийски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-11-2018
Листовка Листовка литовски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-11-2023
Листовка Листовка унгарски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-11-2023
Листовка Листовка малтийски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-11-2018
Листовка Листовка нидерландски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-11-2018
Листовка Листовка полски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-11-2023
Листовка Листовка португалски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-11-2018
Листовка Листовка румънски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-11-2023
Листовка Листовка словашки 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-11-2023
Листовка Листовка словенски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-11-2018
Листовка Листовка фински 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-11-2023
Листовка Листовка шведски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-11-2023
Листовка Листовка норвежки 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-11-2023
Листовка Листовка исландски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-11-2023
Листовка Листовка хърватски 27-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-11-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите