Slentrol

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дирлотапид

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QA08AB91

INN (Международно Name):

dirlotapide

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Препарати против затлъстяване, с изключение на тези, диетични продукти

Терапевтични показания:

Като помощ при лечението на наднорменото тегло и затлъстяването при възрастни кучета. Да се ​​използва като част от цялостната програма за управление на теглото, която включва и подходящи хранителни промени и упражнения.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-04-13

Листовка

                15
B. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не
е разрешен за употреба
16
ЛИСТОВКА ЗА:
SLENTROL 5 MG/ML ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Белгия
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Pfizer Service Company
Hoge Wei 10
1930 Zaventem
Белгия
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Белгия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Slentrol 5 mg/ml перорален разтвор за кучета
Dirlotapide
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ) И ЕКСЦИПИЕНТА
(ИТЕ)
Dirlotapide 5 mg/ml във вид на безцветен до
бледожълт разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
В помощ при контрол и лечение на
наднормено тегло и затлъстяване при
кучета. Вашият
ветеринарен лекар ще определи
необходимото целево тегло и как Slentrol
трябва да се прилага
като част от цялостна програма за
контрол на теглото, която включва
подходяща диета и
упражнения.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при подрастващи
кучета.
Да не се използва по време на
бременност или лактация.
Да не се използва при кучета с
нарушена чернодробна функция.
Да не се изп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
_ _
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не
е разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Slentrol_ _5 mg/ml перорален разтвор за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един мл съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Dirlotapide
5mg/ml
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Перорален разтвор
Безцветен до светложълт разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
В помощ при лечение на наднормено
тегло и затлъстяване при възрастни
кучета. SLENTROL
трябва да се прилага като част от
цялостна програма за контрол на
теглото, която включва
подходяща диета и упражнения.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при подрастващи
кучета.
Да не се използва по време на
бременност или лактация.
Да не се използва при животни с
нарушена чернодробна функция.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция, или към някой от
ексципиентите.
Да не се използва при кучета, чието
наднормено тегло или затлъстяване се
дъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-02-2015
Листовка Листовка чешки 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-02-2015
Листовка Листовка датски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-02-2015
Листовка Листовка немски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-02-2015
Листовка Листовка естонски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-02-2015
Листовка Листовка гръцки 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-02-2015
Листовка Листовка английски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-02-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-02-2015
Листовка Листовка френски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-02-2015
Листовка Листовка италиански 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-02-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-02-2015
Листовка Листовка латвийски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-02-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-02-2015
Листовка Листовка литовски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-02-2015
Листовка Листовка унгарски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-02-2015
Листовка Листовка малтийски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-02-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-02-2015
Листовка Листовка нидерландски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-02-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-02-2015
Листовка Листовка полски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-02-2015
Листовка Листовка португалски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-02-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-02-2015
Листовка Листовка румънски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-02-2015
Листовка Листовка словашки 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-02-2015
Листовка Листовка словенски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-02-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-02-2015
Листовка Листовка фински 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-02-2015
Листовка Листовка шведски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-02-2015
Листовка Листовка норвежки 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-02-2015
Листовка Листовка исландски 24-02-2015
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-02-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите