Sirturo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

леукаквилин фумарат

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

J04AK05

INN (Международно Name):

bedaquiline

Терапевтична група:

Антимикобактериални

Терапевтична област:

Туберкулоза, мултирезистентни

Терапевтични показания:

Sirturo е предназначена за използване в състава на подходяща комбинация от лекарства за белодробен туберкулоза с множествена лекарствена устойчивост (МЛУ-TB) при възрастни и подрастващи пациенти (12 години по-малко от 18 години и с тегло по-малко от 30 кг) за ефективно лечение не може да бъде съставен от съображения за стабилност, или преносимост. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-03-05

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
SIRTURO 20 MG ТАБЛЕТКИ
бедахилин (bedaquiline)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява SIRTURO и за какво се
използва
2.
К
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
SIRTURO 20 mg таблетки
SIRTURO 100 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
SIRTURO 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа бедахилин
фумарат, еквивалентно на 20 mg бедахилин
(bedaquiline).
SIRTURO 100 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа бедахилин
фумарат, еквивалентно на 100 mg
бедахилин (bedaquiline).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 145 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
SIRTURO 20 mg таблетки
Таблетка
Необвита, бяла до почти бяла
продълговата таблетка (12,0 mm дължина x
5,7 mm ширина), с
делителна черта от двете страни, с
вдлъбнато релефно обозначение „2“ и
„0“ от едната страна и
гладка от другата страна.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
SIRTURO 100 mg таблетки
Таблетка
Необвита, бяла до п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-05-2023
Листовка Листовка чешки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-05-2023
Листовка Листовка датски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-05-2023
Листовка Листовка немски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-05-2023
Листовка Листовка естонски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-05-2023
Листовка Листовка гръцки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-05-2023
Листовка Листовка английски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-07-2021
Листовка Листовка френски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-05-2023
Листовка Листовка италиански 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-07-2021
Листовка Листовка латвийски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-07-2021
Листовка Листовка литовски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-05-2023
Листовка Листовка унгарски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-05-2023
Листовка Листовка малтийски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-07-2021
Листовка Листовка нидерландски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-07-2021
Листовка Листовка полски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-05-2023
Листовка Листовка португалски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-07-2021
Листовка Листовка румънски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-05-2023
Листовка Листовка словашки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-05-2023
Листовка Листовка словенски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-07-2021
Листовка Листовка фински 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-05-2023
Листовка Листовка шведски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-05-2023
Листовка Листовка норвежки 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-05-2023
Листовка Листовка исландски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-05-2023
Листовка Листовка хърватски 16-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-07-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите