Arixtra Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

arixtra

mylan ire healthcare limited - фондапаринукс натрий - venous thrombosis; pulmonary embolism; myocardial infarction; angina, unstable - Антитромботични агенти - 5 мг / 0. 3-ml и 2. 5 мг / 0. 5-ml solution for injectionprevention of venous thromboembolic events (vte) in adults undergoing major orthopaedic surgery of the lower limbs such as hip fracture, major knee surgery or hip-replacement surgery. Профилактика ВТЭ при възрастни пациенти, подложени на операции на органите на коремната кухина, които се считат с висок риск от тромбоемболични усложнения, като например пациенти, подвергающиеся коремна хирургия на рака. Профилактика ВТЭ при възрастни пациенти, здравни заведения, които се считат с висок риск от ВТЭ и които обездвижены се дължи на остро заболяване, като сърдечна недостатъчност и / или от остри респираторни заболявания и / или остри инфекциозни или възпалителни заболявания. Лечение на възрастни с остър симптоматическим спонтанно повърхностно тромбозом вени на долните крайници без свързаното с тромбоза на дълбоките вени. 5 мг / 0. 5-ml solution for injectiontreatment of unstable angina or non-st-segment-elevation myocardial infarction (ua/nstemi) in adult pat

Quixidar Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

quixidar

glaxo group ltd. - фондапаринукс натрий - venous thrombosis; pulmonary embolism; myocardial infarction; angina, unstable - Антитромботични агенти - 5 mg / о. 3 ml и 2. 5 mg / о. 5 ml, разтвор за инжекции: профилактика на венозна тромбоэмболии (ВТЭ) при пациенти, подложени на тежки ортопедични операции на долните крайници като фрактури на бедрената кост, големи коляното или смяна на тазобедрената става. Профилактика на венозна тромбоэмболии (ВТЭ) при пациенти, подложени на операции на органите на коремната кухина, които се считат с висок риск от тромбоемболични усложнения, като например пациенти, подвергающиеся коремна хирургия на рака (виж раздел 5. Профилактика на венозна тромбоэмболии (ВТЭ) при пациенти, които се считат с висок риск от развитие на ВТЭ и които обездвижены се дължи на остро заболяване, като сърдечна недостатъчност и/или от остри респираторни заболявания и/или остри инфекциозни или възпалителни заболявания. , , 2. 5 mg / о. 5 ml, разтвор за инжекции: лечение на нестабилна стенокардия или non-st сегмент височина на инфаркт на миокарда (eli/ОИМ без вдигане на сегмента st) при пациенти, за които спешно (< 120 мин) инвазивное лечение (ЧКВ