Quixidar

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фондапаринукс натрий

Предлага се от:

Glaxo Group Ltd.

АТС код:

B01AX05

INN (Международно Name):

fondaparinux sodium

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Venous Thrombosis; Pulmonary Embolism; Myocardial Infarction; Angina, Unstable

Терапевтични показания:

5 mg / о. 3 ml и 2. 5 mg / о. 5 ml, разтвор за инжекции: профилактика на венозна тромбоэмболии (ВТЭ) при пациенти, подложени на тежки ортопедични операции на долните крайници като фрактури на бедрената кост, големи коляното или смяна на тазобедрената става. Профилактика на венозна тромбоэмболии (ВТЭ) при пациенти, подложени на операции на органите на коремната кухина, които се считат с висок риск от тромбоемболични усложнения, като например пациенти, подвергающиеся коремна хирургия на рака (виж раздел 5. Профилактика на венозна тромбоэмболии (ВТЭ) при пациенти, които се считат с висок риск от развитие на ВТЭ и които обездвижены се дължи на остро заболяване, като сърдечна недостатъчност и/или от остри респираторни заболявания и/или остри инфекциозни или възпалителни заболявания. , , 2. 5 mg / о. 5 ml, разтвор за инжекции: лечение на нестабилна стенокардия или non-St сегмент височина на инфаркт на миокарда (ELI/ОИМ без вдигане на сегмента ST) при пациенти, за които спешно (< 120 мин) инвазивное лечение (ЧКВ

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2002-03-21

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
77
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
78
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
QUIXIDAR 1,5 MG/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
фондапаринукс натрий (fondaparinux sodium)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Ва
с. Не го преотстъпвайте на други хора.
То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА QUIXIDAR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
2.
ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ QUIXIDAR
3.
КАК ДА ПРИЕМАТЕ QUIXIDAR
4.
ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
5.
КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ QUIXIDAR
6.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА QUIXIDAR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
QUIXIDAR Е ЛЕКАРСТВО, КОЕТО ПОМАГА ЗА
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ОБРАЗУВАНЕ НА КРЪВНИ
СЪСИРЕЦИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Quixidar 1,5 mg/0,3 ml инжекционен разтвор,
предварително напълнена спринцовка.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всяка предварително напълнена
спринцовка (0,3 ml) съдържа 1,5 mg
фондапаринукс натрий
_(fondaparinux sodium)._
Помощно(и) вещество(а): Съдържа
по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза и
затова на
практика не съдържа натрий.
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕ
КАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Разтворът е прозрачна и безцветна
течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Профилактика на венозна
тромбоемболия при пациенти, подложени
на големи ортопедични
операции на долните крайници като
фрактури на бедрената кост, тежки
операции на коляното
или операции за смяна на
тазобедрената става.
Профилактика на ве
нозна тромбоемболия при пациенти,
подложени на коремна операция, при
които е установен висок риск от
развитие на тромбоемболични
усложнения като пациенти с
предстояща коремна операция по повод
кар
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-05-2008
Листовка Листовка чешки 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-05-2008
Листовка Листовка датски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-05-2008
Листовка Листовка немски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-05-2008
Листовка Листовка естонски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-05-2008
Листовка Листовка гръцки 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-05-2008
Листовка Листовка английски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-05-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-05-2008
Листовка Листовка френски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-05-2008
Листовка Листовка италиански 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-05-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-05-2008
Листовка Листовка латвийски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-05-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-05-2008
Листовка Листовка литовски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-05-2008
Листовка Листовка унгарски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-05-2008
Листовка Листовка малтийски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-05-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-05-2008
Листовка Листовка нидерландски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-05-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-05-2008
Листовка Листовка полски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-05-2008
Листовка Листовка португалски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-05-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-05-2008
Листовка Листовка румънски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-05-2008
Листовка Листовка словашки 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-05-2008
Листовка Листовка словенски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-05-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-05-2008
Листовка Листовка фински 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-05-2008
Листовка Листовка шведски 16-05-2008
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-05-2008

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите