Pemetrexed Pfizer (previously Pemetrexed Hospira) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed pfizer (previously pemetrexed hospira)

pfizer europe ma eeig - pemetrexed disodium, pemetrexed disodium hemipentahydrate - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - Антинеопластични средства - malignant pleural mesotheliomapemetrexed pfizer in combination with cisplatin is indicated for the treatment of chemotherapy naïve patients with unresectable malignant pleural mesothelioma. non-small cell lung cancerpemetrexed pfizer in combination with cisplatin is indicated for the first-line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology. pemetrexed pfizer is indicated as monotherapy for the maintenance treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology in patients whose disease has not progressed immediately following platinum-based chemotherapy. pemetrexed pfizer is indicated as monotherapy for the second-line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology.

Pemetrexed Pfizer (previously known as Pemetrexed Hospira UK Limited) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed pfizer (previously known as pemetrexed hospira uk limited)

pfizer europe ma eeig - пеметрексед ditromethamine - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - Аналози на фолиевата киселина, антиметаболиты - Злокачественный плеврален mesotheliomapemetrexed приключване на дефлация подкрепиха Великобритания са ограничени в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Немелкоклеточного на белите дробове cancerpemetrexed приключване на дефлация, подкрепени от наказателния кодекс дружество в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други предимно плоскоклетъчен хистология (виж раздел 5 Смпц. Пеметрексед приключване на дефлация, подкрепени от наказателния кодекс дружество включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия (виж раздел 5 Смпц. Пеметрексед приключване на дефлация подкрепиха Великобритания дружество включен като монотерапии за втора линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други предимно плоскоклетъчен хистология (виж раздел 5 Смпц.