Campto 20 mg/ml concentrate for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Иринотекан

Предлага се от:

Pfizer Enterprises SARL

АТС код:

L01XX19

INN (Международно Name):

Irinotecan

дозиране:

20 mg/ml concentrate for solution for infusion

Каталог на резюме:

Campto, 20 mg/ml concentrate for solution for infusion -2ml x 1; 5ml x 1; 15ml x 1

Дата Оторизация:

2013-10-04

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите