Cegfila (previously Pegfilgrastim Mundipharma) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cegfila (previously pegfilgrastim mundipharma)

mundipharma corporation (ireland) limited - пегфилграстин - Неутропения - Иммуностимуляторы, - Намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при възрастни пациенти, лекувани с цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на хронична миелоидна левкемия и миелодиспластични синдроми).

Nyxoid Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nyxoid

mundipharma corporation (ireland) limited - Налоксона хидрохлорид дигидрат - Нарушения, свързани с опиоиди - Всички други терапевтични продукти - nyxoid е предназначен за незабавно прилагане като спешна терапия за известни или предполагаеми свръхдозата опиати, като проявява с дихателни или централната нервна система депресия в не медицински и здравни заведения. nyxoid is indicated in adults and adolescents aged 14 years and over. nyxoid is not a substitute for emergency medical care.

Pelmeg Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pelmeg

mundipharma corporation (ireland) limited - пегфилграстин - Неутропения - Иммуностимуляторы, - За намаляване продължителността на нейтропении и честотата на фебрильной нейтропении на фона на химиотерапия.