Telmisartan/Hydrochlorothiazide Teva 80 mg/12,5 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

telmisartan/hydrochlorothiazide teva 80 mg/12,5 mg tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - hydrochlorothiazide Телмисартан - 80 mg/12,5 mg tablets

Irbesartan/Hydrochlorothiazide Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

irbesartan/hydrochlorothiazide teva

teva b.v.  - Ирбесартан, гидрохлортиазид - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. Тази комбинация с фиксирана доза е показана при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно само с ирбесартан или хидрохлоротиазид.

Tespadan HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tespadan hct 20 mg/5 mg/12,5 mg film - coated tablets 

menarini international operations luxembourg s.a - hydrochlorothiazide, Амлодипин, Олмесартана medoxomil - 20 mg/5 mg/12,5 mg film - coated tablets 

Tespadan HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tespadan hct 40 mg/5 mg/12,5 mg film - coated tablets 

menarini international operations luxembourg s.a - hydrochlorothiazide, Амлодипин, Олмесартана medoxomil - 40 mg/5 mg/12,5 mg film - coated tablets 

Tespadan HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tespadan hct 40 mg/10 mg/12,5 mg film - coated tablets 

menarini international operations luxembourg s.a - hydrochlorothiazide, Амлодипин, Олмесартана medoxomil - 40 mg/10 mg/12,5 mg film - coated tablets 

Tespadan HCT 40 mg/5 mg/25 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tespadan hct 40 mg/5 mg/25 mg film - coated tablets 

menarini international operations luxembourg s.a - hydrochlorothiazide, Амлодипин, Олмесартана medoxomil - 40 mg/5 mg/25 mg film - coated tablets 

Tespadan HCT 40 mg/10 mg/25 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tespadan hct 40 mg/10 mg/25 mg film - coated tablets 

menarini international operations luxembourg s.a - hydrochlorothiazide, Амлодипин, Олмесартана medoxomil - 40 mg/10 mg/25 mg film - coated tablets 

Luxtanor 5 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

luxtanor 5 mg/10 mg film - coated tablets

actavis group ptc ehf - hydrochlorothiazide, Амлодипин, Олмесартана medoxomil - 5 mg/10 mg film - coated tablets

Luxtanor 10 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

luxtanor 10 mg/10 mg film - coated tablets

actavis group ptc ehf - hydrochlorothiazide, Амлодипин, Олмесартана medoxomil - 10 mg/10 mg film - coated tablets

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

irbesartan hydrochlorothiazide bms

bristol-myers squibb pharma eeig - Ирбесартан, гидрохлортиазид - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. Това е комбинация от фиксирани дози е показана при възрастни пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано ирбесартаном или гидрохлоротиазидом сам (виж раздел 5.