Atosiban SUN Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

atosiban sun

sun pharmaceutical industries europe b.v. - atosiban (as acetate) - Преждевременно раждане - Други gynecologicals - atosiban показва забавяне на неизбежното преждевременно раждане при бременни жени:редовни контракции с продължителност не по-малко от 30 секунди продължителност в размер ≥ 4 за 30 минути;на шийката на матката, от 1 до 3 см (0-3 за nulliparas) и стертость ≥ 50%;гестационным на възраст от 24 до 33 пълни седмици на бременността;нормалният пулс на плода.

Tractocile Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

tractocile

ferring pharmaceuticals a/s - atosiban (as acetate) - Преждевременно раждане - Други gynecologicals - tractotile показва забавяне на неизбежното преждевременно раждане при бременни жени:редовни контракции с продължителност не по-малко от 30 секунди продължителност в размер ≥ 4 за 30 минути;на шийката на матката, от 1 до 3 см (0-3 за nulliparas) и стертость ≥ 50%;гестационным на възраст от 24 до 33 пълни седмици на бременността;нормалният пулс на плода.