Avanor Plus 5 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

avanor plus 5 mg/10 mg film - coated tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - аторвастатин и амлодипин - 5 mg/10 mg film - coated tablets

Avanor Plus 10 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

avanor plus 10 mg/10 mg film - coated tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - аторвастатин и амлодипин - 10 mg/10 mg film - coated tablets

Caduet 5 mg/10 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

caduet 5 mg/10 mg film - coated tablets 

pfizer europe ma eeig - Амлодипин, Аторвастатин - 5 mg/10 mg film - coated tablets 

Caduet 10 mg/10 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

caduet 10 mg/10 mg film - coated tablets 

pfizer europe ma eeig - аторвастатин и амлодипин - 10 mg/10 mg film - coated tablets