Caduet 5 mg/10 mg film - coated tablets 

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Амлодипин, Аторвастатин

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

C10BX3

INN (Международно Name):

Amlodipine, Atorvastatin

дозиране:

5 mg/10 mg film - coated tablets 

Каталог на резюме:

Caduet, 5 mg/10 mg film - coated tablets x 7 x 10 x 14 x 20 x 28 x 30 x 50 x 56 x 60 x 90 x 100 x 200

Дата Оторизация:

2015-07-09

Преглед на историята на документите