Avanor Plus 10 mg/10 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

аторвастатин и амлодипин

Предлага се от:

Тева Фармасютикълс България ЕООД

АТС код:

C10BX3

INN (Международно Name):

atorvastatin and amlodipine

дозиране:

10 mg/10 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

Avanor plus, 10 mg/10 mg film - coated tablets x 28 x 30 x 90 x 100

Дата Оторизация:

2014-11-25

Преглед на историята на документите