Saxenda Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

saxenda

novo nordisk a/s - лираглутид - obesity; overweight - Лекарства, прилагани при диабет, - saxenda е показан като добавка към гипокалорийной диета и повишена физическа активност за контрол на теглото при възрастни пациенти с отворен индекс на телесна маса (ИТМ)• ≥ 30 кг/м2 (затлъстяване), или• ≥ 27 кг/м2 и < 30 кг/м2 (с наднормено тегло) при наличие на поне един тегло-ревюта на съпътстващи заболявания, като dysglycaemia (предиабет или диабет тип 2), артериална хипертония, дислипидемия или синдром на обструктивна сънна апнея. Лечение saxenda трябва да спре след 12 седмици 3. 0 мг/ден доза, ако пациентът не се губи, най-малко 5% от първоначалното тегло на тялото .

Victoza Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

victoza

novo nordisk a/s - лираглутид - Захарен диабет тип 2 - Лекарства, прилагани при диабет, - Виктоза е показан за лечение на възрастни, юноши и деца на възраст над 10 години и по-горе не е достатъчно контролиран диабет тип 2, като допълнение към диетата и exerciseas, когато монотерапия метформина се счита за неподходящ поради непоносимост или contraindicationsin и други лекарствени средства за лечение на захарен диабет. Според резултатите от проучване по отношение на комбинации, влияние върху гликемичния контрол и сърдечно-съдови събития, както в добре проучените групи.