Saxenda

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лираглутид

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10BJ02

INN (Международно Name):

liraglutide

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Obesity; Overweight

Терапевтични показания:

Saxenda е показан като добавка към гипокалорийной диета и повишена физическа активност за контрол на теглото при възрастни пациенти с отворен индекс на телесна маса (ИТМ)• ≥ 30 кг/м2 (затлъстяване), или• ≥ 27 кг/м2 и < 30 кг/м2 (с наднормено тегло) при наличие на поне един тегло-ревюта на съпътстващи заболявания, като dysglycaemia (предиабет или диабет тип 2), артериална хипертония, дислипидемия или синдром на обструктивна сънна апнея. Лечение Saxenda трябва да спре след 12 седмици 3. 0 мг/ден доза, ако пациентът не се губи, най-малко 5% от първоначалното тегло на тялото .

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-03-23

Листовка

                32
Б. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
SAXENDA 6 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
лираглутид (liraglutide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
–
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Saxenda и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Saxenda
3.
Как да използвате Saxenda
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Saxenda
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SAXENDA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Saxenda 6 mg/ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml от разтвора съдържа 6 mg лираглутид
(liraglutide)*. Една предварително напълнена
писалка съдържа 18 mg лираглутид в 3 ml.
*аналог на човешкия глюкагоноподобен
пептид-1 (GLP-1), произведен по
рекомбинантна ДНК
технология в
_Saccharomyces cerevisiae_
.
_ _
_ _
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър и безцветен или почти
безцветен, изотоничен разтвор; pH=8,15.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Възрастни
Saxenda е показан като допълнение към
нискокалорична диета и режим с
повишена физическа
активност за контролиране на теглото
при възрастни пациенти с първоначален
индекс на
телесната маса (ИТМ):
•
_≥_
30 kg/m² (затлъстяване), или
•
_≥_
27 kg/m² до <30 kg/m² (наднормено тегло) при
наличие на поне едно съпътстващо
заболяване, като дисгликемия
(предиабет или захарен диабет тип 2),
хипертония, дислипидемия
или обструктивна сънна апнея.
Лечението със Saxenda трябва да се
преустанови след 12 седмици при доза 3,0
mg/ден, ако

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-06-2022
Листовка Листовка чешки 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-06-2022
Листовка Листовка датски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-06-2022
Листовка Листовка немски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-06-2022
Листовка Листовка естонски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-06-2022
Листовка Листовка гръцки 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-06-2022
Листовка Листовка английски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-04-2015
Листовка Листовка френски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-06-2022
Листовка Листовка италиански 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-04-2015
Листовка Листовка латвийски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-04-2015
Листовка Листовка литовски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-06-2022
Листовка Листовка унгарски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-06-2022
Листовка Листовка малтийски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-04-2015
Листовка Листовка нидерландски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-04-2015
Листовка Листовка полски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-06-2022
Листовка Листовка португалски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-04-2015
Листовка Листовка румънски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-06-2022
Листовка Листовка словашки 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-06-2022
Листовка Листовка словенски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-04-2015
Листовка Листовка фински 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-06-2022
Листовка Листовка шведски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-06-2022
Листовка Листовка норвежки 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-06-2022
Листовка Листовка исландски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-06-2022
Листовка Листовка хърватски 29-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-04-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите