Victoza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лираглутид

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10BJ02

INN (Международно Name):

liraglutide

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Виктоза е показан за лечение на възрастни, юноши и деца на възраст над 10 години и по-горе не е достатъчно контролиран диабет тип 2, като допълнение към диетата и exerciseas, когато монотерапия метформина се счита за неподходящ поради непоносимост или contraindicationsin и други лекарствени средства за лечение на захарен диабет. Според резултатите от проучване по отношение на комбинации, влияние върху гликемичния контрол и сърдечно-съдови събития, както в добре проучените групи.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-06-30

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VICTOZA 6 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
лираглутид (liraglutide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
–
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Victoza и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Victoza
3.
Как да използвате Victoza
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Victoza
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VICTOZA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Victoza 6 mg/ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml от разтвора съдържа 6 mg лираглутид
(liraglutide)*. Една предварително напълнена
писалка съдържа 18 mg лираглутид в 3 ml.
*аналог на човешкия глюкагоноподобен
пептид-1 (GLP-1), произведен по
рекомбинантна ДНК
технология в
_Saccharomyces cerevisiae_
.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър и безцветен или почти
безцветен, изотоничен разтвор; pH=8,15.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Victoza е показан за лечение на възрастни,
юноши и деца на възраст 10 и повече
години с
незадоволително контролиран захарен
диабет тип 2 като допълнение към диета
и упражнения:
•
като монотерапия, когато метформин се
счита за неподходящ поради
непоносимост или
противопоказания
•
като допълнение към други лекарствени
продукти за лечение на диабет.
За резултатитете от изпитвания по
отношение на комбинации, ефекти върху
гликемичния
контрол и сърдечносъдови събития,
както и за изследваните популации,
вижте точки 4
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-09-2023
Листовка Листовка чешки 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-09-2023
Листовка Листовка датски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-09-2023
Листовка Листовка немски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-09-2023
Листовка Листовка естонски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-09-2023
Листовка Листовка гръцки 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-09-2023
Листовка Листовка английски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-04-2021
Листовка Листовка френски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-09-2023
Листовка Листовка италиански 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-04-2021
Листовка Листовка латвийски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-04-2021
Листовка Листовка литовски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-09-2023
Листовка Листовка унгарски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-09-2023
Листовка Листовка малтийски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-04-2021
Листовка Листовка нидерландски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-04-2021
Листовка Листовка полски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-09-2023
Листовка Листовка португалски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-04-2021
Листовка Листовка румънски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-09-2023
Листовка Листовка словашки 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-09-2023
Листовка Листовка словенски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-04-2021
Листовка Листовка фински 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-09-2023
Листовка Листовка шведски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-09-2023
Листовка Листовка норвежки 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-09-2023
Листовка Листовка исландски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-09-2023
Листовка Листовка хърватски 14-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-04-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите