Xolair Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

xolair

novartis europharm limited - омализумаб - asthma; urticaria - Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища, - Алергични asthmaxolair, се посочва в възрастни, юноши и деца (от 6 до.

Halimatoz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

halimatoz

sandoz gmbh - адалимумаб - hidradenitis suppurativa; psoriasis; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis; arthritis, rheumatoid; spondylitis, ankylosing; arthritis, psoriatic - Имуносупресори - rheumatoid arthritishalimatoz in combination with methotrexate, is indicated for:the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. halimatoz може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritishalimatoz in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards). halimatoz може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо (при ефективност в монотерапии виж раздел 5. Адалимумаб не е проучена обстойно при пациенти на възраст по-малко от 2 години. enthesitis-related arthritishalimatoz is indicated for the treatment of active enthesitis-related arthritis in patients, 6 years of age and older, who have had an inadequate response to, or who are intolerant of, conventional therapy. axial spondyloarthritisankylosing spondylitis (as)halimatoz is indicated for the treatment of adults with severe active ankylosing spondylitis who have had an inadequate response to conventional therapy. Аксиальный спондилит без рентгенологических признаци ashalimatoz е показан за лечение на възрастни и деца с тежка аксиальный спондилит без рентгенологических признаци, но с обективни признаци на възпаление повишен crp и / или ядрено-магнитен резонанс, които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни лекарства. Псориатичен arthritishalimatoz е показан за лечение на активна и прогресивното псориатичен артрит при възрастни, когато в отговор на предишния заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства терапия е неадекватна.. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на периферната ставите, измерена с помощта на рентген при пациенти с полиартикулярным вариант симетрични подтипове на заболяване и за подобряване на физическата функция. psoriasishalimatoz е показан за лечение на умерена до тежка хронична плака псориазис при възрастни пациенти, които са кандидати за системната терапия. paediatric plaque psoriasishalimatoz is indicated for the treatment of severe chronic plaque psoriasis in children and adolescents from 4 years of age who have had an inadequate response to or are inappropriate candidates for topical therapy and phototherapies. Основен клиничен отговор (tos)halimatoz е показан за лечение на активна умерена до силна основен клиничен отговор (акне Инверса) при възрастни и юноши на 12-годишна възраст с неадекватен отговор на обичайната система yt терапия. Крон diseasehalimatoz се предписват за лечение на умерено или силно активна на болестта на Крон при възрастни пациенти, които не е отговорено, въпреки пълен и адекватен курс на лечение с кортикостероиди и / или иммунодепрессанты; или които не понасят или имат медицински противопоказания за такава терапия. paediatric crohn's diseasehalimatoz is indicated for the treatment of moderately to severely active crohn's disease in paediatric patients (from 6 years of age) who have had an inadequate response to conventional therapy including primary nutrition therapy and a corticosteroid and / or an immunomodulator, or who are intolerant to or have contraindications for such therapies. ulcerative colitis/ uveitis/ paediatric uveitisfor full indication see 4.

Kromeya Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

kromeya

fresenius kabi deutschland gmbh - адалимумаб - arthritis, rheumatoid; arthritis, juvenile rheumatoid; psoriasis; arthritis, psoriatic; spondylitis, ankylosing; uveitis; colitis, ulcerative; crohn disease - Имуносупресори - Ревматоиден arthritiskromeya в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към болест-модифициращи противоревматических медикаменти, включително метотрексат, е неадекватен. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. Кромея може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. Младежката идиопатична младежката идиопатична arthritispolyarticular arthritiskromeya в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активен полиартикулярный младежката идиопатична артрит при пациенти на възраст 2 години, които са били неадекватни отговори на един или няколко заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства (dmards). idacio може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо (при ефективност в монотерапии виж раздел 5. Адалимумаб не е проучена обстойно при пациенти на възраст по-малко от 2 години. Энтезит, свързани с arthritiskromeya е показан за лечение на активна артрит, асоцииран с энтезитом при пациенти на възраст 6 години и по-възрастни, които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към традиционна терапия (виж раздел 5. Аксиален spondyloarthritisankylosing спондилитом (АС)Кромея е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък активен анкилозирующим спондилитом, при които е бил недостатъчен отговор към традиционната терапия. Аксиальный спондилит без рентгенологических признаци askromeya е показан за лечение на възрастни и деца с тежка аксиальный спондилит без рентгенологических признаци, но с обективни признаци на възпаление повишен crp и/или ядрено-магнитен резонанс, които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни лекарства. Псориатичен arthritiskromeya е показан за лечение на активна и прогресивното псориатичен артрит при възрастни, когато в отговор на предишния заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства терапия е неадекватна.. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на периферната ставите, измерена с помощта на рентген при пациенти с полиартикулярным вариант симетрични подтипове на заболяване (виж раздел 5. 1) и за подобряване на физическата функция. psoriasiskromeya е показан за лечение на умерена до тежка хронична плака псориазис при възрастни пациенти, които са кандидати за системната терапия. Детска плака psoriasiskromeya е показан за лечение на тежки форми на хронични бляшечного на псориазис при деца и юноши от 4-те години, които са имали недостатъчен отговор или неподходящи кандидати за локално лечение и phototherapies. Крон diseasekromeya е показан за лечение на ревматоиден болест на Крон, при възрастни пациенти, които не е отговорено, въпреки пълен и адекватен курс на лечение с кортикостероиди и/или иммунодепрессанты; или които не понасят или имат медицински противопоказания за такава терапия. Педиатрични на Крон diseasekromeya се предписват за лечение на умерено или силно активна болест на Крон педиатрични пациенти (от 6 години), които са имали неадекватном отговор на традиционна терапия, включително и на основна храна и терапия с кортикостероиди и/или имуномодулатор, или които не могат да понасят или имат противопоказания за такава терапия. Улцерозен colitiskromeya се предписват за лечение на средни и тежки активни улцерозен колит при възрастни пациенти с неадекватен отговор към традиционна терапия, включително с кортикостероиди и 6-меркаптопурин (6-Мп) или Азатиоприн (desy), или които не могат да понасят или имат медицински противопоказания за такава терапия. uveitiskromeya е показан за лечение на незаразните средно, задно и панувеит при възрастни пациенти, които са с поднормено отговор на кортикостероиди, и при пациенти, които се нуждаят от кортикостероид - съхраняващи, или при които лечението с кортикостероиди е неуместно. Детска uveitiskromeya е показан за лечение на детски незаразните хронични преден увеит при пациенти от 2 години, които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към традиционната терапия, или които обичайната терапия е неоправдан.

Hefiya Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

hefiya

sandoz gmbh - адалимумаб - spondylitis, ankylosing; hidradenitis suppurativa; psoriasis; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis - Имуносупресори - Ревматоиден arthritishefiya в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към болест-модифициращи противоревматических медикаменти, включително метотрексат, е неадекватен. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. hefiya може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. arthritispolyarticular младежката идиопатична младежката идиопатична артрит hefiya в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активна ювенильного идиопатического артрит при пациенти на възраст 2 години, които е бил недостатъчен отговор на един или няколко заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства (dmards). hefiya може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо (при ефективност в монотерапии виж раздел 5. Адалимумаб не е проучена обстойно при пациенти на възраст по-малко от 2 години. Артрит, асоцииран с энтезитом hefiya е показан за лечение на активна артрит, асоцииран с энтезитом при пациенти на възраст 6 години и по-възрастни, които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към традиционна терапия (виж раздел 5. Аксиален spondyloarthritisankylosing спондилитом (АС) hefiya е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък активен анкилозирующим спондилитом, при които е бил недостатъчен отговор към традиционната терапия. Аксиальный спондилит без рентгенологических признаци като hefiya е показан за лечение на възрастни и деца с тежка аксиальный спондилит без рентгенологических признаци, но обективните признаци на възпаления, повишаване на нивата на crp и / или ядрено-магнитен резонанс, които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни лекарства. Псориатичен arthritishefiya е показан за лечение на активна и прогресивното псориатичен артрит при възрастни, когато в отговор на предишния заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства терапия е неадекватна.. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на периферната ставите, измерена с помощта на рентген при пациенти с полиартикулярным вариант симетрични подтипове на заболяване (виж раздел 5. 1) и за подобряване на физическата функция. psoriasishefiya е показан за лечение на умерена до тежка хронична плака псориазис при възрастни пациенти, които са кандидати за системната терапия. Детска плака psoriasishefiya е показан за лечение на тежки форми на хронични бляшечного на псориазис при деца и юноши от 4-те години, които са имали недостатъчен отговор или неподходящи кандидати за локално лечение и phototherapies. Детска плака psoriasishefiya е показан за лечение на тежки форми на хронични бляшечного на псориазис при деца и юноши от 4-те години, които са имали недостатъчен отговор или неподходящи кандидати за локално лечение и phototherapies. Основен клиничен отговор (tos)hefiya е показан за лечение на умерени или тежки активен основен клиничен отговор (акне Инверса) при възрастни и юноши на 12-годишна възраст с неадекватен отговор на обичайната система yt терапия. Крон diseasehefiya се предписват за лечение на умерено или силно активна на болестта на Крон при възрастни пациенти, които не е отговорено, въпреки пълен и адекватен курс на лечение с кортикостероиди и / или иммунодепрессанты; или които не понасят или имат медицински противопоказания за такава терапия. Педиатрични на Крон diseasehefiya се предписват за лечение на умерено или силно активна болест на Крон педиатрични пациенти (от 6 години), които са били в неадекватном отговор на традиционна терапия, включително и на основна храна и терапия с кортикостероиди и / или имуномодулатор, или които са с непоносимост или противопоказания за такава терапия. paediatric ulcerative colitishefiya is indicated for the treatment of moderately to severely active ulcerative colitis in paediatric patients (from 6 years of age) who have had an inadequate response to conventional therapy including corticosteroids and/or 6-mercaptopurine (6-mp) or azathioprine (aza), or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies.  ulcerative colitis hefiya is indicated for treatment of moderately to severely active ulcerative colitis in adult patients who have had an inadequate response to conventional therapy including corticosteroids and 6-mercaptopurine (6-mp) or azathioprine (aza), or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies.  uveitis hefiya is indicated for the treatment of non-infectious intermediate, posterior and panuveitis in adult patients who have had an inadequate response to corticosteroids, in patients in need of corticosteroid-sparing, or in whom corticosteroid treatment is inappropriate.  paediatric uveitis hefiya is indicated for the treatment of paediatric chronic non-infectious anterior uveitis in patients from 2 years of age who have had an inadequate response to or are intolerant to conventional therapy, or in whom conventional therapy is inappropriate.

Hyrimoz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

hyrimoz

sandoz gmbh - адалимумаб - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; spondylitis, ankylosing; uveitis; hidradenitis suppurativa; colitis, ulcerative; arthritis, juvenile rheumatoid; crohn disease; skin diseases, papulosquamous - Имуносупресори - rheumatoid arthritishyrimoz in combination with methotrexate, is indicated for:- the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. - the treatment of severe, active and progressive rheumatoid arthritis in adults not previously treated with methotrexate. hyrimoz може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. juvenile idiopathic arthritis- polyarticular juvenile idiopathic arthritishyrimoz in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards). hyrimoz може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Адалимумаб не е проучена обстойно при пациенти на възраст по-малко от 2 години. - enthesitis-related arthritishyrimoz is indicated for the treatment of active enthesitis-related arthritis in patients, 6 years of age and older, who have had an inadequate response to, or who are intolerant of, conventional therapy. axial spondyloarthritis- ankylosing spondylitis (as)hyrimoz is indicated for the treatment of adults with severe active ankylosing spondylitis who have had an inadequate response to conventional therapy. - axial spondyloarthritis without radiographic evidence of ashyrimoz is indicated for the treatment of adults with severe axial spondyloarthritis without radiographic evidence of as but with objective signs of inflammation by elevated crp and / or mri, who have had an inadequate response to, or are intolerant to nonsteroidal anti-inflammatory drugs. psoriatic arthritishyrimoz is indicated for the treatment of active and progressive psoriatic arthritis in adults when the response to previous disease-modifying anti-rheumatic drug therapy has been inadequate. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на периферната ставите, измерена с помощта на рентген при пациенти с полиартикулярным вариант симетрични подтипове на заболяване и за подобряване на физическата функция. psoriasishyrimoz is indicated for the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis in adult patients who are candidates for systemic therapy. paediatric plaque psoriasishyrimoz is indicated for the treatment of severe chronic plaque psoriasis in children and adolescents from 4 years of age who have had an inadequate response to or are inappropriate candidates for topical therapy and phototherapies. hidradenitis suppurativa (hs)hyrimoz is indicated for the treatment of active moderate to severe hidradenitis suppurativa (acne inversa) in adults and adolescents from 12 years of age with an inadequate response to conventional systemic hs therapy. crohn’s diseasehyrimoz is indicated for treatment of moderately to severely active crohn’s disease in adult patients who have not responded despite a full and adequate course of therapy with a corticosteroid and / or an immunosuppressant; or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. paediatric crohn's diseasehyrimoz is indicated for the treatment of moderately to severely active crohn's disease in paediatric patients (from 6 years of age) who have had an inadequate response to conventional therapy including primary nutrition therapy and a corticosteroid and / or an immunomodulator, or who are intolerant to or have contraindications for such therapies.  paediatric ulcerative colitishyrimoz is indicated for the treatment of moderately to severely active ulcerative colitis in paediatric patients (from 6 years of age) who have had an inadequate response to conventional therapy including corticosteroids and/or 6-mercaptopurine (6-mp) or azathioprine (aza), or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. ulcerative colitishyrimoz is indicated for treatment of moderately to severely active ulcerative colitis in adult patients who have had an inadequate response to conventional therapy including corticosteroids and 6-mercaptopurine (6-mp) or azathioprine (aza), or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. uveitishyrimoz is indicated for the treatment of non-infectious intermediate, posterior and panuveitis in adult patients who have had an inadequate response to corticosteroids, in patients in need of corticosteroid-sparing, or in whom corticosteroid treatment is inappropriate. paediatric uveitishyrimoz is indicated for the treatment of paediatric chronic non-infectious anterior uveitis in patients from 2 years of age who have had an inadequate response to or are intolerant to conventional therapy, or in whom conventional therapy is inappropriate.

Amsparity Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

amsparity

pfizer europe ma eeig  - адалимумаб - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; psoriasis; spondylitis, ankylosing; uveitis; hidradenitis suppurativa; colitis, ulcerative; crohn disease; arthritis, juvenile rheumatoid - Имуносупресори - Ревматоиден arthritisamsparity в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към болест-модифициращи противоревматических медикаменти, включително метотрексат, е неадекватен. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. amsparity може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. arthritispolyarticular младежката идиопатична младежката идиопатична артрит amsparity в комбинация с метотрексат е показан за лечение на активна ювенильного идиопатического артрит при пациенти на възраст 2 години, които е бил недостатъчен отговор на един или няколко заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства (dmards). amsparity може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Адалимумаб не е проучена обстойно при пациенти на възраст по-малко от 2 години. Артрит, асоцииран с энтезитом amsparity е показан за лечение на активна артрит, асоцииран с энтезитом при пациенти на възраст 6 години и по-възрастни, които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към традиционна терапия. Аксиален spondyloarthritisankylosing спондилитом (АС) amsparity е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък активен анкилозирующим спондилитом, при които е бил недостатъчен отговор към традиционната терапия. Аксиальный спондилит без рентгенологических признаци като amsparity е показан за лечение на възрастни и деца с тежка аксиальный спондилит без рентгенологических признаци, но обективните признаци на възпаления, повишаване на нивата на crp и/или ядрено-магнитен резонанс, които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС). Псориатичен arthritisamsparity е показан за лечение на активна и прогресивното псориатичен артрит при възрастни, когато в отговор на предишния заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства терапия е неадекватна.. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на периферната ставите, измерена с помощта на рентген при пациенти с полиартикулярным вариант симетрични подтипове на заболяване и за подобряване на физическата функция. psoriasisamsparity е показан за лечение на умерена до тежка хронична плака псориазис при възрастни пациенти, които са кандидати за системната терапия. Детска psoriasisamsparity дъска е показан за лечение на тежки форми на хронични бляшечного на псориазис при деца и юноши от 4-те години, които са имали недостатъчен отговор или неподходящи кандидати за локално лечение и phototherapies. Антракс suppurativaamsparity е показан за лечение на активна умерена до силна основен клиничен отговор (tos) (акне Инверса) при възрастни и юноши на 12-годишна възраст с неадекватен отговор на обичайната система yt терапия. Крон diseaseamsparity е показан за лечение на ревматоиден болест на Крон, при възрастни пациенти, които не е отговорено, въпреки пълен и адекватен курс на лечение с кортикостероиди и/или иммунодепрессанты; или които не понасят или имат медицински противопоказания за такава терапия. Педиатрични на Крон diseaseamsparity се предписват за лечение на умерено или силно активна болест на Крон педиатрични пациенти (от 6 години), които са имали неадекватном отговор на традиционна терапия, включително и на основна храна и терапия с кортикостероиди и/или имуномодулатор, или които не могат да понасят или имат противопоказания за такава терапия. Улцерозен colitisamsparity се предписват за лечение на средни и тежки активни улцерозен колит при възрастни пациенти с неадекватен отговор към традиционна терапия, включително с кортикостероиди и 6-меркаптопурин (6-Мп) или Азатиоприн (desy), или които не могат да понасят или имат медицински противопоказания за такава терапия. uveitisamsparity е показан за лечение на незаразните средно, задно и панувеит при възрастни пациенти, които са с поднормено отговор на кортикостероиди, и при пациенти, които се нуждаят от кортикостероид-съхраняващи, или при които лечението с кортикостероиди е неуместно. Антракс suppurativaamsparity тийнейджъри е показан за лечение на активна умерена до силна основен клиничен отговор (tos) (акне Инверса) при юноши на 12-годишна възраст с неадекватен отговор на обичайната система yt терапия. Детска uveitisamsparity е показан за лечение на детски незаразните хронични преден увеит при пациенти от 2 години, които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към традиционната терапия, или които обичайната терапия е неоправдан.

Yuflyma Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

yuflyma

celltrion healthcare hungary kft. - адалимумаб - arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; psoriasis; spondylitis, ankylosing; uveitis; hidradenitis suppurativa; colitis, ulcerative; crohn disease; arthritis, juvenile rheumatoid - Имуносупресори - rheumatoid arthritisyuflyma in combination with methotrexate, is indicated for:- the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. - the treatment of severe, active and progressive rheumatoid arthritis in adults not previously treated with methotrexate. yuflyma can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritisyuflyma in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards). yuflyma can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate (for the efficacy in monotherapy see section 5. Адалимумаб не е проучена обстойно при пациенти на възраст по-малко от 2 години. enthesitis-related arthritisyuflyma is indicated for the treatment of active enthesitis-related arthritis in patients, 6 years of age and older, who have had an inadequate response to, or who are intolerant of, conventional therapy (see section 5. axial spondyloarthritisankylosing spondylitis (as)yuflyma is indicated for the treatment of adults with severe active ankylosing spondylitis who have had an inadequate response to conventional therapy. axial spondyloarthritis without radiographic evidence of asyuflyma is indicated for the treatment of adults with severe axial spondyloarthritis without radiographic evidence of as but with objective signs of inflammation by elevated crp and/or mri, who have had an inadequate response to, or are intolerant to non-steroidal anti-inflammatory drugs (nsaids). psoriatic arthritisyuflyma is indicated for the treatment of active and progressive psoriatic arthritis in adults when the response to previous disease-modifying anti-rheumatic drug therapy has been inadequate. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на периферната ставите, измерена с помощта на рентген при пациенти с полиартикулярным вариант симетрични подтипове на заболяване (виж раздел 5. 1) и за подобряване на физическата функция. psoriasisyuflyma is indicated for the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis in adult patients who are candidates for systemic therapy. paediatric plaque psoriasisyuflyma is indicated for the treatment of severe chronic plaque psoriasis in children and adolescents from 4 years of age who have had an inadequate response to or are inappropriate candidates for topical therapy and phototherapies. hidradenitis suppurativa (hs)yuflyma is indicated for the treatment of active moderate to severe hidradenitis suppurativa (acne inversa) in adults and adolescents from 12 years of age with an inadequate response to conventional systemic hs therapy (see sections 5. 1 и 5. crohn’s diseaseyuflyma is indicated for treatment of moderately to severely active crohn’s disease, in adult patients who have not responded despite a full and adequate course of therapy with a corticosteroid and/or an immunosuppressant; or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. paediatric crohn's diseaseyuflyma is indicated for the treatment of moderately to severely active crohn's disease in paediatric patients (from 6 years of age) who have had an inadequate response to conventional therapy including primary nutrition therapy and a corticosteroid and/or an immunomodulator, or who are intolerant to or have contraindications for such therapies. ulcerative colitisyuflyma is indicated for treatment of moderately to severely active ulcerative colitis in adult patients who have had an inadequate response to conventional therapy including corticosteroids and 6-mercaptopurine (6-mp) or azathioprine (aza), or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. paediatric ulcerative colitisyuflyma is indicated for the treatment of moderately to severely active ulcerative colitis in paediatric patients (from 6 years of age) who have had an inadequate response to conventional therapy including corticosteroids and/or 6-mercaptopurine (6-mp) or azathioprine (aza), or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. uveitisyuflyma is indicated for the treatment of non-infectious intermediate, posterior and panuveitis in adult patients who have had an inadequate response to corticosteroids, in patients in need of corticosteroid- sparing, or in whom corticosteroid treatment is inappropriate. paediatric uveitisyuflyma is indicated for the treatment of paediatric chronic non-infectious anterior uveitis in patients from 2 years of age who have had an inadequate response to or are intolerant to conventional therapy, or in whom conventional therapy is inappropriate.

Hukyndra Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

hukyndra

stada arzneimittel ag - адалимумаб - arthritis, psoriatic; arthritis, juvenile rheumatoid; arthritis, rheumatoid; colitis, ulcerative; crohn disease; hidradenitis suppurativa; psoriasis; spondylitis, ankylosing; uveitis - Имуносупресори - rheumatoid arthritishukyndra in combination with methotrexate, is indicated for:- the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards) including methotrexate has been inadequate. - the treatment of severe, active and progressive rheumatoid arthritis in adults not previously treated with methotrexate. hukyndra can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritishukyndra in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more dmard. hukyndra can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate (for the efficacy in monotherapy see section 5. Адалимумаб не е проучена обстойно при пациенти на възраст по-малко от 2 години. enthesitis-related arthritishukyndra is indicated for the treatment of active enthesitis-related arthritis in patients, 6 years of age and older, who have had an inadequate response to, or who are intolerant of, conventional therapy (see section 5. axial spondyloarthritisankylosing spondylitis (as)hukyndra is indicated for the treatment of adults with severe active as who have had an inadequate response to conventional therapy. axial spondyloarthritis without radiographic evidence of ashukyndra is indicated for the treatment of adults with severe axial spondyloarthritis without radiographic evidence of as but with objective signs of inflammation by elevated crp and/or mri, who have had an inadequate response to, or are intolerant to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (nsaids). psoriatic arthritishukyndra is indicated for the treatment of active and progressive psoriatic arthritis in adults when the response to previous dmard therapy has been inadequate. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на периферната ставите, измерена с помощта на рентген при пациенти с полиартикулярным вариант симетрични подтипове на заболяване (виж раздел 5. 1) и за подобряване на физическата функция. psoriasishukyndra is indicated for the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis in adult patients who are candidates for systemic therapy. paediatric plaque psoriasishukyndra is indicated for the treatment of severe chronic plaque psoriasis in children and adolescents from 4 years of age who have had an inadequate response to or are inappropriate candidates for topical therapy and phototherapies. hidradenitis suppurativa (hs)hukyndra is indicated for the treatment of active moderate to severe hs (acne inversa) in adults and adolescents from 12 years of age with an inadequate response to conventional systemic hs therapy (see sections 5. 1 и 5. crohn’s diseasehukyndra is indicated for treatment of moderately to severely active crohn’s disease, in adult patients who have not responded despite a full and adequate course of therapy with a corticosteroid and/or an immunosuppressant; or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. paediatric crohn's diseasehukyndra is indicated for the treatment of moderately to severely active crohn's disease in paediatric patients (from 6 years of age) who have had an inadequate response to conventional therapy including primary nutrition therapy and a corticosteroid and/or an immunomodulator, or who are intolerant to or have contraindications for such therapies. ulcerative colitishukyndra is indicated for treatment of moderately to severely active ulcerative colitis in adult patients who have had an inadequate response to conventional therapy including corticosteroids and 6-mercaptopurine (6-mp) or azathioprine (aza), or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. paediatric ulcerative colitishukyndra is indicated for the treatment of moderately to severely active ulcerative colitis in paediatric patients (from 6 years of age) who have had an inadequate response to conventional therapy including corticosteroids and/or 6-mercaptopurine (6-mp) or azathioprine (aza), or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. uveitishukyndra is indicated for the treatment of non-infectious intermediate, posterior and panuveitis in adult patients who have had an inadequate response to corticosteroids, in patients in need of corticosteroid-sparing, or in whom corticosteroid treatment is inappropriate. paediatric uveitishukyndra is indicated for the treatment of paediatric chronic non-infectious anterior uveitis in patients from 2 years of age who have had an inadequate response to or are intolerant to conventional therapy, or in whom conventional therapy is inappropriate.

Libmyris Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

libmyris

stada arzneimittel ag - адалимумаб - arthritis, rheumatoid; arthritis, juvenile rheumatoid; spondylitis, ankylosing; arthritis, psoriatic; psoriasis; hidradenitis suppurativa; crohn disease; colitis, ulcerative; uveitis - Имуносупресори - rheumatoid arthritislibmyris in combination with methotrexate, is indicated for:- the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards) including methotrexate has been inadequate. - the treatment of severe, active and progressive rheumatoid arthritis in adults not previously treated with methotrexate. libmyris can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritislibmyris in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more dmard. libmyris can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate (for the efficacy in monotherapy see section 5. Адалимумаб не е проучена обстойно при пациенти на възраст по-малко от 2 години. enthesitis-related arthritislibmyris is indicated for the treatment of active enthesitis-related arthritis in patients, 6 years of age and older, who have had an inadequate response to, or who are intolerant of, conventional therapy. axial spondyloarthritisankylosing spondylitis (as)libmyris is indicated for the treatment of adults with severe active as who have had an inadequate response to conventional therapy. axial spondyloarthritis without radiographic evidence of aslibmyris is indicated for the treatment of adults with severe axial spondyloarthritis without radiographic evidence of as but with objective signs of inflammation by elevated crp and/or mri, who have had an inadequate response to, or are intolerant to nonsteroidal anti-inflammatory drugs (nsaids). psoriatic arthritislibmyris is indicated for the treatment of active and progressive psoriatic arthritis in adults when the response to previous dmard therapy has been inadequate. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на периферната ставите, измерена с помощта на рентген при пациенти с полиартикулярным вариант симетрични подтипове на заболяване и за подобряване на физическата функция. psoriasislibmyris is indicated for the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis in adult patients who are candidates for systemic therapy. paediatric plaque psoriasislibmyris is indicated for the treatment of severe chronic plaque psoriasis in children and adolescents from 4 years of age who have had an inadequate response to or are inappropriate candidates for topical therapy and phototherapies. hidradenitis suppurativa (hs)libmyris is indicated for the treatment of active moderate to severe hs (acne inversa) in adults and adolescents from 12 years of age with an inadequate response to conventional systemic hs therapy (see sections 5. 1 и 5. crohn’s diseaselibmyris is indicated for treatment of moderately to severely active crohn’s disease, in adult patients who have not responded despite a full and adequate course of therapy with a corticosteroid and/or an immunosuppressant; or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. paediatric crohn's diseaselibmyris is indicated for the treatment of moderately to severely active crohn's disease in paediatric patients (from 6 years of age) who have had an inadequate response to conventional therapy including primary nutrition therapy and a corticosteroid and/or an immunomodulator, or who are intolerant to or have contraindications for such therapies. ulcerative colitislibmyris is indicated for treatment of moderately to severely active ulcerative colitis in adult patients who have had an inadequate response to conventional therapy including corticosteroids and 6-mercaptopurine (6-mp) or azathioprine (aza), or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. paediatric ulcerative colitislibmyris is indicated for the treatment of moderately to severely active ulcerative colitis in paediatric patients (from 6 years of age) who have had an inadequate response to conventional therapy including corticosteroids and/or 6-mercaptopurine (6-mp) or azathioprine (aza), or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. uveitislibmyris is indicated for the treatment of non-infectious intermediate, posterior and panuveitis in adult patients who have had an inadequate response to corticosteroids, in patients in need of corticosteroid-sparing, or in whom corticosteroid treatment is inappropriate. paediatric uveitislibmyris is indicated for the treatment of paediatric chronic non-infectious anterior uveitis in patients from 2 years of age who have had an inadequate response to or are intolerant to conventional therapy, or in whom conventional therapy is inappropriate.

Amgevita Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

amgevita

amgen europe b.v. - адалимумаб - arthritis, psoriatic; colitis, ulcerative; arthritis, juvenile rheumatoid; spondylitis, ankylosing; psoriasis; crohn disease; arthritis, rheumatoid - Имуносупресори - rheumatoid arthritis  amgevita in combination with methotrexate, is indicated for: , the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. ,  amgevita can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate. amgevita намалява скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобрява физическите функции, при назначаването в комбинация с метотрексат. juvenile idiopathic arthritis polyarticular juvenile idiopathic arthritis amgevita in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic drugs (dmards). amgevita може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо (при ефективност в монотерапии виж раздел 5. Адалимумаб не е проучена обстойно при пациенти на възраст по-малко от 2 години. enthesitis-related arthritis amgevita is indicated for the treatment of active enthesitis-related arthritis in patients, 6 years of age and older, who have had an inadequate response to, or who are intolerant of, conventional therapy (see section 5. axial spondyloarthritis ankylosing spondylitis (as) amgevita is indicated for the treatment of adults with severe active ankylosing spondylitis who have had an inadequate response to conventional therapy. axial spondyloarthritis without radiographic evidence of as amgevita is indicated for the treatment of adults with severe axial spondyloarthritis without radiographic evidence of as but with objective signs of inflammation by elevated crp and/or mri, who have had an inadequate response to, or are intolerant to non-steroidal anti-inflammatory drugs. psoriatic arthritis amgevita is indicated for the treatment of active and progressive psoriatic arthritis in adults when the response to previous disease-modifying anti-rheumatic drug therapy has been inadequate. amgevita намалява скоростта на прогресия на периферната ставите, измерена с помощта на рентген при пациенти с полиартикулярным вариант симетрични подтипове на заболяване (виж раздел 5. 1) и подобрява физическите функции. psoriasis amgevita is indicated for the treatment of moderate to severe chronic plaque psoriasis in adult patients who are candidates for systemic therapy. paediatric plaque psoriasis amgevita is indicated for the treatment of severe chronic plaque psoriasis in children and adolescents from 4 years of age who have had an inadequate response to or are inappropriate candidates for topical therapy and phototherapies. hidradenitis suppurativa (hs) amgevita is indicated for the treatment of active moderate to severe hidradenitis suppurativa (acne inversa) in adults and adolescents from 12 years of age with an inadequate response to conventional systemic hs therapy (see sections 5. 1 и 5. crohn’s disease amgevita is indicated for treatment of moderately to severely active crohn’s disease, in adult patients who have not responded despite a full and adequate course of therapy with a corticosteroid and/or an immunosuppressant; or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. paediatric crohn's disease amgevita is indicated for the treatment of moderately to severely active crohn's disease in paediatric patients (from 6 years of age) who have had an inadequate response to conventional therapy including primary nutrition therapy and a corticosteroid and/or an immunomodulator, or who are intolerant to or have contraindications for such therapies. ulcerative colitis amgevita is indicated for treatment of moderately to severely active ulcerative colitis in adult patients who have had an inadequate response to conventional therapy including corticosteroids and 6-mercaptopurine (6-mp) or azathioprine (aza), or who are intolerant to or have medical contraindications for such therapies. uveitis amgevita is indicated for the treatment of non-infectious intermediate, posterior and panuveitis in adult patients who have had an inadequate response to corticosteroids, in patients in need of corticosteroid-sparing, or in whom corticosteroid treatment is inappropriate. paediatric uveitis amgevita is indicated for the treatment of paediatric chronic non-infectious anterior uveitis in patients from 2 years of age who have had an inadequate response to or are intolerant to conventional therapy, or in whom conventional therapy is inappropriate.