Amgevita

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

адалимумаб

Предлага се от:

Amgen Europe B.V.

АТС код:

L04AB04

INN (Международно Name):

adalimumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Arthritis, Psoriatic; Colitis, Ulcerative; Arthritis, Juvenile Rheumatoid; Spondylitis, Ankylosing; Psoriasis; Crohn Disease; Arthritis, Rheumatoid

Терапевтични показания:

Rheumatoid arthritis  Amgevita in combination with methotrexate, is indicated for: , the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. ,  Amgevita can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with methotrexate is inappropriate. Amgevita намалява скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобрява физическите функции, при назначаването в комбинация с метотрексат. Juvenile idiopathic arthritis Polyarticular juvenile idiopathic arthritis Amgevita in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease-modifying anti-rheumatic dr

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-03-21

Листовка

                83
Б. ЛИСТОВКА
84
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AMGEVITA 20 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
AMGEVITA 40 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
адалимумаб (adalimumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Вашият лекар ще Ви даде също
НАПОМНЯЩА КАРТА НА ПАЦИЕНТА
, която съдържа важна
информация относно безопасността, с
която трябва да сте запознат преди да
започнете да
прилагате AMGEVITA и по време на лечението
с AMGEVITA. Съхранявайте тази
НАПОМНЯЩА КАРТА НА ПАЦИЕНТА
у себе си.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
AMGEVITA 20 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
AMGEVITA 40 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
AMGEVITA 40 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
AMGEVITA 20 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка единична доза в предварително
напълнена спринцовка съдържа 20 mg
адалимумаб
(adalimumab) в 0,4 ml разтвор (50 mg/ml).
AMGEVITA 40 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка единична доза в предварително
напълнена спринцовка съдържа 40 mg
адалимумаб
(adalimumab) в 0,8 ml разтвор (50 mg/ml).
AMGEVITA 40 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка единична доза в предварително
напълнена писалка съдържа 40 mg
адалимумаб
(adalimumab) в 0,8 ml разтвор (50 mg/ml).
Адалимумаб е рекомбинантно човешко
моноклонално антитяло, произведено в
клетки от
яйчници на китайски хамстери.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Инжекционен разтвор (инжекция) в
предварително напълнена писалка
(S
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-01-2023
Листовка Листовка чешки 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-01-2023
Листовка Листовка датски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-01-2023
Листовка Листовка немски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-01-2023
Листовка Листовка естонски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-01-2023
Листовка Листовка гръцки 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-01-2023
Листовка Листовка английски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-04-2017
Листовка Листовка френски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-01-2023
Листовка Листовка италиански 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-04-2017
Листовка Листовка латвийски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-04-2017
Листовка Листовка литовски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-01-2023
Листовка Листовка унгарски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-01-2023
Листовка Листовка малтийски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-04-2017
Листовка Листовка нидерландски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-04-2017
Листовка Листовка полски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-01-2023
Листовка Листовка португалски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-04-2017
Листовка Листовка румънски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-01-2023
Листовка Листовка словашки 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-01-2023
Листовка Листовка словенски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-04-2017
Листовка Листовка фински 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-01-2023
Листовка Листовка шведски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-01-2023
Листовка Листовка норвежки 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-01-2023
Листовка Листовка исландски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-01-2023
Листовка Листовка хърватски 18-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-04-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите