Alonet 400 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

alonet 400 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД," - Амисульприд - 400 mg film - coated tablets

Solian  400 mg film - coated tablets  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

solian  400 mg film - coated tablets 

Санофи-Авентис България ЕООД - Амисульприд - 400 mg film - coated tablets 

Caprelsa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

caprelsa

genzyme europe bv - vandetanib - Тироидни неоплазми - Антинеопластични и имуномодулиращи средства - caprelsa е показан за лечение на агресивен и симптоматичен медуларен карцином на щитовидната жлеза (mtc) при пациенти с неподлежащи на възстановяване локално напреднали или метастатични заболявания. caprelsa е показан за възрастни, деца и юноши на възраст от 5 години и по-възрастни. За пациенти, които се прегрупират в трансфекция(рэт) мутация не е известен или е отрицателен, възможно намаляване на ползите трябва да се вземат предвид преди индивидуално лечение на решение.

Signifor Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

signifor

recordati rare diseases - pasireotide - acromegaly; pituitary acth hypersecretion - Хипофизни и хипоталамични хормони и аналози - signifor е показан за лечение на възрастни пациенти с болест на Кушинг, при които хирургичната намеса не е вариант или при които операцията не е успешна. Сигнифор е показан за лечение на възрастни пациенти с акромегалия, за които хирургическа намеса не е вариант, или не е бил лечебен и които не се контролират на лечение с друг аналог на соматостатин.