Rydapt

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

01-02-2021

Активна съставка:
Midostaurin
Предлага се от:
Novartis Europharm Ltd
АТС код:
L01XE
INN (Международно Name):
midostaurin
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Левкемия, Левкемия, Остра, Мастоцитоз
Терапевтични показания:
Rydapt се посочва:в съчетание със стандартна даунорубицин и цитарабин индукция и на високи дози цитарабина консолидиране на химиотерапия и пациенти, на пълен отговор последва Rydapt един представител поддържаща терапия за възрастни пациенти, тъй като за първи път разкри пикантни миелоидным левкемия (ОМЛ), които са мутации FLT3 по положителен (виж раздел 4. 2);като монотерапии за лечение на възрастни пациенти с агресивен системен мастоцитоз (AFM), системен мастоцитоз с придружител гематологическими новообразованиями (виж EN), или мачтата клетки на левкемия (МЛ).
Каталог на резюме:
Revision: 4
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004095
Дата Оторизация:
2017-09-18
EMEA код:
EMEA/H/C/004095

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - испански

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

25-10-2017

Листовка Листовка - чешки

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

01-02-2021

Листовка Листовка - датски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - датски

01-02-2021

Листовка Листовка - немски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - немски

01-02-2021

Листовка Листовка - естонски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

25-10-2017

Листовка Листовка - гръцки

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

01-02-2021

Листовка Листовка - английски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - английски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

25-10-2017

Листовка Листовка - френски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - френски

01-02-2021

Листовка Листовка - италиански

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

25-10-2017

Листовка Листовка - латвийски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

25-10-2017

Листовка Листовка - литовски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

25-10-2017

Листовка Листовка - унгарски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

25-10-2017

Листовка Листовка - малтийски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

25-10-2017

Листовка Листовка - нидерландски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

25-10-2017

Листовка Листовка - полски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - полски

01-02-2021

Листовка Листовка - португалски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

25-10-2017

Листовка Листовка - румънски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

25-10-2017

Листовка Листовка - словашки

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

25-10-2017

Листовка Листовка - словенски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

25-10-2017

Листовка Листовка - фински

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - фински

01-02-2021

Листовка Листовка - шведски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

01-02-2021

Листовка Листовка - норвежки

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

01-02-2021

Листовка Листовка - исландски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

01-02-2021

Листовка Листовка - хърватски

01-02-2021

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

01-02-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

25-10-2017

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Rydapt 25 mg меки капсули

мидостаурин (midostaurin)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Rydapt и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Rydapt

Как да приемате Rydapt

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Rydapt

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Rydapt и за какво се използва

Какво представлява Rydapt

Rydapt съдържа активното вещество мидостаурин. То принадлежи към клас лекарства,

наречени протеинкиназни инхибитори.

За какво се използва Rydapt

Rydapt се използва за лечение на остра миелоидна левкемия (ОМЛ) при възрастни, които имат

дефект в гена, наречен FLT3. Острата миелоидна левкемия е вид рак на определени бели

кръвни клетки (наречени „миелоидни“ клетки), при който тялото произвежда прекалено много

от тези клетки.

Rydapt се използва също при възрастни за лечение на агресивна системна мастоцитоза (АСМ),

системна мастоцитоза, асоциирана с хематологична неоплазма (СМ-АХН) или мастоклетъчна

левкемия (МЛК). Това са заболявания, при които тялото произвежда прекалено много мастни

клетки, вид бели кръвни клетки. Симптомите се дължат на навлизане на твърде много мастни

клетки в определени органи, като черен дроб, костен мозък или слезка, и освобождаването на

вещества, като например хистамин, в кръвта.

Как действа Rydapt

Мидостаурин блокира действието на някои ензими (кинази) в болестните клетки и спира

тяхното делене и растеж.

В началото на лечението на ОМЛ Rydapt винаги се използва заедно с химиотерапия (лекарства

за лечение на злокачествено заболяване).

Ако имате някакви въпроси относно начина на действие на Rydapt или защо това лекарство Ви

е било предписано, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Rydapt

Следвайте внимателно указанията на Вашия лекар. Те могат да се различават от общата

информация, съдържаща се в тази листовка.

Не приемайте Rydapt

ако сте алергични към мидостаурин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6). Ако мислите, че може да сте алергични, консултирайте се

с Вашия лекар.

ако приемате някое от следните лекарства:

лекарства, използвани за лечение на туберкулоза, като рифампицин;

лекарства, използвани за лечение на епилепсия, като карбамазепин или фенитоин;

ензалутамид, лекарство, използвано за лечение на рак на простатата;

жълт кантарион (познат също като

Hypericum perforatum

), билка, използвана за

лечение на депресия.

Тези лекарства трябва да се избягват по време на лечението с Rydapt. Говорете с Вашия

лекар, ако Ви е казано, че трябва да започнете да приемате някое от тях по време на

лечението с Rydapt.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Rydapt:

ако имате някакви инфекции;

ако имате сърдечно заболяване;

ако имате проблеми с белите дробове или дишането.

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра незабавно, ако получите някой

от тези симптоми по време на лечението с Rydapt:

ако имате висока температура, възпалено гърло или язви в устата, тъй като това може да

са признаци, че броят на Вашите бели кръвни клетки е нисък;

ако имате новопоявили се или влошаващи се симптоми, като висока температура,

кашлица със или без храчки, гръдна болка, затруднено дишане или задух, тъй като това

може да са признаци на инфекция или белодробни проблеми;

ако имате или сте имали гръдна болка или дискомфорт, световъртеж, прималяване,

замаяност, синьо оцветяване на устните, дланите или ходилата, задух или подуване на

долните крайници (оток) или кожата, тъй като това може да са признаци на сърдечни

проблеми.

Може да е необходимо Вашият лекар да коригира, временно или изцяло да спре лечението с

Rydapt.

Проследяване по време на лечението с Rydapt

Вашият лекар ще Ви прави редовно кръвни изследвания по време на лечението с Rydapt, за да

проследява броя на кръвните клетки (бели кръвни клетки, червени кръвни клетки и

тромбоцити) и нивата на електролитите (напр. калций, калий, магнезий) в организма Ви. Също

така редовно ще проследява Вашата сърдечна и белодробна функция.

Деца и юноши

Rydapt не трябва да се прилага при деца и юноши на възраст под 18 години, които получават

също и друга химиотерапия, тъй като може да причини сериозно намаляване броя на някои

видове кръвни клетки.

Други лекарства и Rydapt

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. Причината за това е, че Rydapt може да окаже влияние

върху начина на действие на някои лекарства. Някои други лекарства могат също да окажат

влияние върху начина на действие на Rydapt.

Следните лекарства трябва да се избягват по време на лечението с:

лекарства, използвани за лечение на туберкулоза, като рифампицин;

лекарства, използвани за лечение на епилепсия, като карбамазепин или фенитоин;

ензалутамид, лекарство, използвано за лечение на рак на простатата;

жълт кантарион (познат също като

Hypericum perforatum

), билка, използвана за лечение

на депресия.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства:

някои лекарства, които се използват за лечение на инфекции, като кетоконазол или

кларитромицин;

някои лекарства, които се използват за лечение на ХИВ, като ритонавир или ефавиренц;

нефазодон, лекарство, използвано за лечение на депресия;

някои лекарства, които се използват да предпазят организма от отхвърляне на

трансплантирани органи, като такролимус;

някои лекарства, които се използват за лечение на рак, като паклитаксел или

циклофосфамид;

някои лекарства, които се използват за контролиране на нивата на мазнините в кръвта,

като аторвастатин;

дигоксин, лекарство, което се използва за лечение на сърдечна недостатъчност;

варфарин, лекарство, което се използва за лечение и предпазване от тромбоза;

тизанидин, лекарство, което се използва за отпускане на мускулите;

кодеин, лекарство, което се използва за лечение на болка;

омепразол, лекарство, което се използва при прекомерна секреция на киселина в стомаха,

наличие на язва и киселини;

хлороксазон, лекарство, което се използва за лечение на дискомфорт, причинен от

мускулни спазми.

Ако приемате някое от тези лекарства, може да се наложи Вашият лекар да Ви предпише друго

лекарство по време на лечението с Rydapt.

Също така трябва да информирате Вашия лекар, ако вече приемате Rydapt и Ви предпишат

ново лекарство, което не сте приемали преди това по време на лечението с Rydapt.

Попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни, дали Вашето лекарство е някое от

лекарствата, изброени по-горе.

Бременност и кърмене

Rydapt може да увреди плода и не се припоръчва по време на бременност. Ако сте бременна,

смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар

преди употребата на това лекарство.

Rydapt може да увреди Вашето дете. Не трябва да кърмите по време на лечението с Rydapt и в

продължение на поне 4 месеца след спиране на лечението.

Контрацепция при жени

Ако забременеете, докато приемате Rydapt, той може да увреди Вашето дете. Вашият лекар ще

Ви помоли да си направите тест за бременност преди започване на лечението с Rydapt, за да се

увери, че не сте бременна. Трябва да използвате ефективни методи за контрацепция, докато

приемате Rydapt и в продължение на поне 4 месеца след като сте спрели да го приемате. Ако

използвате хормонални контрацептиви, трябва да използвате също така и бариерен метод, като

презерватив или диафрагма. Вашият лекар ще обсъди с Вас най-подходящите методи за

контрацепция, които да използвате.

Ако забременеете или мислите, че сте бременна, информирайте Вашия лекар незабавно.

Фертилитет

Rydapt може да намали мъжкия и женския фертилитет. Трябва да обсъдите това с Вашия лекар,

преди да започнете лечение.

Шофиране и работа с машини

Обърнете специално внимание, когато шофирате и работите с машини, тъй като може да

получите замаяности и световъртеж, докато приемате Rydapt.

Rydapt съдържа безводен етанол (алкохол)

Това лекарство съдържа 666 mg алкохол (етанол) в доза 200 mg (максимална дневна доза),

което е еквивалентно на 14 об. % безводен етанол. Количеството в доза 200 mg от това

лекарство е еквивалентно на 16,9 ml бира или 7,0 ml вино. Малкото количество алкохол в това

лекарство няма да има някави забележими ефекти. Алкохолът може да бъде вреден, ако имате

проблеми, свързани с алкохола, епилепсия или чернодробни проблеми, или ако сте бременна

или кърмите.

Rydapt съдържа макроголглицеролов хидроксистеарат (рициново масло)

Това лекарство съдържа макроголглицеролов хидроксистеарат, който може да предизвика

стомашен дискомфорт и диария.

3.

Как да приемате Rydapt

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Не превишавайте дозата, предписана от Вашия лекар.

Колко Rydapt да приемете

Вашият лекар ще Ви каже точно колко капсули да приемете.

Пациенти с ОМЛ

Обичайната дневна доза е 50 mg (2 капсули) два пъти дневно.

Пациенти с АСМ, СМ-АХН или МЛК

Обичайната дневна доза е 100 mg (4 капсули) два пъти дневно.

В зависимост от това, как отговаряте на лечението с Rydapt, Вашият лекар може да намали

дозата Ви или временно да спре лечението.

Прием на лекарството

Приемът на Rydapt по едно и също време всеки ден ще Ви помогне да не забравяте да

приемате Вашето лекарство;

Приемайте Rydapt два пъти дневно на около 12-часови интервали (например със

закуската и с вечерята).

Приемайте Rydapt с храна.

Гълтайте капсулите цели с чаша вода. Не ги отваряйте, не ги чупете и не ги дъвчете, за да

осигурите правилно дозиране и да избегнете неприятния вкус на съдържанието на

капсулата.

При пациентите с ОМЛ Rydapt се прилага заедно с химиотерапия. Много е важно да

следвате препоръките на Вашия лекар.

Ако повърнете след като сте глътнали капсулата, не вземайте повече капсули до

следващата Ви доза според установената схема.

Колко дълго да приемате Rydapt

Продължете приема на Rydapt толкова дълго, колкото Ви е казал Вашият лекар. Вашият

лекар ще проверява редовно състоянието Ви, за да се увери, че лечението има желания

ефект.

Ако се лекувате за ОМЛ, след като спрете да приемате Rydapt заедно с химотерапия, ще

продължите да приемате Rydapt самостоятелно в продължение на до 12 месеца.

Ако се лекувате за АСМ, СМ-АХН или МЛК, ще приемате Rydapt като дългосрочно

лечение, което може да продължи месеци или години.

Ако имате някакви въпроси, относно това, колко дълго да приемате Rydapt, говорете с Вашия

лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Rydapt

Ако сте приели повече капсули, отколкото трябва, или ако някой друг е приел Вашето

лекарство, говорете с Вашия лекар или отидете в болница незабавно, вземайки опаковката със

себе си, тъй като може да се наложи провеждането на лечение.

Ако сте пропуснали да приемете Rydapt

Ако сте забравили да приемете Rydapt, прескочете пропуснатата доза и вземете следващата

доза в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Вместо това изчакайте, докато стане време за приема на следващата доза.

Ако сте спрели приема на Rydapt

Спирането на лечението с Rydapt може да влоши Вашето състояние. Не спирайте приема на

лекарството, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Спрете приема на Rydapt и информирайте незабавно Вашия лекар, ако забележите нещо

от изброеното по-долу,

тъй като това може да са признаци на алергична реакция:

затруднено дишане или преглъщане;

замаяност;

оток на лицето, устните, езика или гърлото;

силен сърбеж на кожата, с червен обрив или подутини.

Някои нежелани реакции при пациенти с ОМЛ могат да бъдат сериозни.

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра незабавно, ако забележите

нещо от изброеното по-долу:

слабост, спонтанно кървене или получаване на синини, чести инфекции със симптоми

като висока температура, студени тръпки, възпалено гърло или язви в устата (признаци на

понижен брой на белите кръвни клетки);

силен задух, затруднено и необичайно ускорено дишане, замаяност, световъртеж,

обърканост и силна умора (признаци на остър респираторен дистрес синдром);

инфекции, висока температура, ниско кръвно налягане, понижено отделяне на урина,

ускорен пулс, учестено дишане (признаци на сепсис или неутропеничен сепсис).

Други възможни нежелани реакции при пациенти с ОМЛ

Другите нежелани реакции включват изброените по-долу. Ако някоя от тези нежелани реакции

стане тежка, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Повечето от нежеланите реакции са леки до умерени по тежест и като цяло ще изчезнат след

няколко седмици лечение.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

инфекция на мястото на катетъра;

червени или лилави, плоски, точковидни петна под кожата (петехии);

проблеми със съня (безсъние);

главоболие;

задух, затруднено дишане (диспнея);

замаяност, световъртеж (ниско кръвно налягане);

кървене от носа;

болка в гърлото (ларингеална болка);

афти в устата (стоматит);

гадене, повръщане;

болка в горната част на корема;

хемороиди;

прекомерно потене;

кожен обрив с отслояване на кожата или лющене (ексфолиативен дерматит);

болка в гърба;

ставна болка (артралгия);

висока температура;

жажда, повишено отделяне на урина, тъмна урина, суха зачервена кожа (признаци на

високи нива на кръвната захар, познато като хипергликемия);

мускулна слабост, замаяност, обърканост, гърчове, нарушено съзнание (признаци на

високи нива на натрий в кръвта, познато като хипернатриемия);

мускулна слабост, мускулни спазми, неправилен сърдечен ритъм (признаци на ниски нива

на калий в кръвта, познато като хипокалиемия);

получаване на синини и кървене (дефект в кръвосъсирването);

отклонения в резултатите на кръвните тестове, които могат да покажат на Вашия лекар,

колко добре функционират определени части от Вашето тяло: повишени нива на аланин

аминотрансферазата (АЛАТ) и/или аспартат аминотрансферазата (АСАТ) (показателни за

чернодробната функция).

Чести (могат да засегнат до 1 на всеки 10 души)

инфекция на горните дихателни пътища;

гадене, повръщане, запек, коремна болка, често уриниране, жажда, мускулна слабост и

потрепване (признаци на високи нива на калций в кръвта, познато като хиперкалциемия);

прималяване;

неволево треперене на тялото;

главоболие, замаяност (високо кръвно налягане);

ускорен сърдечен ритъм (синусова тахикардия);

събиране на течност около сърцето, което, ако е изразено, може да намали способността

на сърцето да изпомпва кръв (перикарден излив);

събиране на течност в белия дроб/гръдната кухина, което, ако е изразено, може да Ви

остави без дъх (плеврален излив);

възпалено гърло и хрема;

оток на клепача;

дискомфорт в областта на ануса и ректума;

коремна болка, гадене, повръщане, запек (стомашен дискомфорт);

суха кожа;

болка в окото, замъглено зрение, непоносимост към светлина (кератит);

болка във врата;

болка в костите;

болка в крайниците;

повишено тегло;

образуване на съсирек в катетъра;

отклонения в резултатите на кръвните тестове, които могат да покажат на Вашия лекар,

колко добре функционират определени части от Вашето тяло: високи нива на пикочната

киселина.

Някои нежелани реакции при пациенти с АСМ, СМ-АХН и МЛК могат да бъдат сериозни.

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра незабавно, ако забележите

нещо от изброеното по-долу:

слабост, спонтанно кървене или получаване на синини, чести инфекции с признаци като

висока температура, студени тръпки, възпалено гърло или язви в устата (признаци на

понижен брой на белите кръвни клетки);

висока температура, кашлица, затруднено или болезнено дишане, хриптене, гръдна болка

при дишане (признаци на пневмония);

инфекции, висока температура, замаяност, световъртеж, понижено отделяне на урина,

ускорен пулс, ускорено дишане (признаци на сепсис или неутропеничен сепсис);

повръщане на кръв, черни или кървави изпражнения (признаци на гастроинтестинално

кървене).

Други възможни нежелани реакции при пациенти с АСМ, СМ-АХН и МЛК

Другите нежелани реакции включват тези, изброени по-долу. Ако някоя от тези нежелани

реакции стане сериозна, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Повечето от нежеланите реакции са леки до умерени по тежест и като цяло ще изчезнат след

няколко седмици лечение.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

инфекция на пикочните пътища;

инфекция на горни дихателни пътища;

главоболие;

замаяност;

задух, затруднено дишане (диспнея);

кашлица;

събиране на течност в белите дробове/гръдната кухина, което, ако е изразено, може да Ви

остави без дъх (плеврален излив);

кървене от носа;

гадене, повръщане;

диария;

запек;

бързо наддаване на тегло, оток на крайниците (прасците, глезените);

чувство за силна умора (умора);

висока температура;

жажда, повишено отделяне на урина, тъмна урина, суха зачервена кожа (признаци на

високи нива на кръвната захар, известно като хипергликемия);

пожълтяване на кожата и очите (признак на висок билирубин в кръвта);

отклонения в резултатите на кръвните тестове, които могат да покажат възможни

проблеми с панкреаса (високи нива на липаза или амилаза) и черния дроб (високи нива на

аланин аминотрансферазата (АЛАТ) или аспартат аминотрансферазата (АСАТ)).

Чести (могат да засегнат до 1 на всеки 10 души)

неволно треперене на тялото;

кашлица с храчки, гръдна болка, висока температура (бронхит);

херпес на устните поради вирусна инфекция (орален херпес);

болезнено и често уриниране (цистит)

усещане за напрежение или болка в бузите и челото (синузит);

зачервен, подут болезнен обрив на някоя част на тялото (еризипел);

херпес зостер;

нарушено внимание;

чувство на замаяност с усещане за виене на свят (вертиго);

получаване на синини (хематом);

разстроен стомах, нарушено храносмилане;

усещане за слабост (астения);

студени тръпки;

генерализиран оток (едем);

повишено тегло;

контузия (синини);

падания;

замаяност, световъртеж (ниско кръвно налягане);

възпалено гърло.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Rydapt

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената

опаковка и блистера след „Годен до:/ EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден

от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални температурни условия на съхранение. Да се

съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не използвайте това лекарство, ако забележите, че целостта на опаковката е нарушена

или има някакви признаци на фалшифициране.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Rydapt

Активно вещество: мидостаурин. Всяка мека капсула съдържа 25 mg мидостаурин.

Други съставки: макроголглицеролов хидроксистеарат, желатин, макрогол, глицерол,

безводен етанол, царевично олио моно-ди-триглицериди, титанов диоксид (E171),

all-rac-алфа-токоферол, железен оксид, жълт (E172), железен оксид, червен (E172),

кармин (E120), хипромелоза, пропиленгликол, пречистена вода.

Как изглежда Rydapt и какво съдържа опаковката

Rydapt 25 mg меки капсули са бледооранжеви, продълговати капсули, с отпечатано с червено

„PKC NVR“.

Капсулите се предоставят в блистери и се предлагат в опаковки, съдържащи 56 капсули

(2 опаковки по 28 капсули) или 112 капсули (4 опаковки по 28 капсули). Не всички видове

опаковки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата страна.

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Ирландия

Производител

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Rydapt 25 mg меки капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка мека капсула съдържа 25 mg мидостаурин (midostaurin).

Помощни вещества с известно действие

Всяка мека капсула съдържа приблизително 83 mg безводен етанол и 415 mg

макроголглицеролов хидроксистеарат.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Мека капсула (капсула)

Бледооранжева, продълговата капсула, с отпечатано с червено „PKC NVR“. Размерите на

капсулата са приблизително 25,4 х 9,2 mm.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Rydapt е показан:

в комбинация със стандартна индукция с даунорубицин и цитарабин и консолидираща

химиотерапия с висока доза цитарабин, и при пациентите с пълен отговор, последвани от

поддържаща терапия само с Rydapt, при възрастни пациенти с новодиагностицирана остра

миелоидна левкемия (ОМЛ), които са положителни за FLТ3 мутация (вж. точка 4.2);

като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с агресивна системна мастоцитоза

(АСМ), системна мастоцитоза, асоциирана с хематологична неоплазма (СМ-АХН), или

мастоклетъчна левкемия (МЛК).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Rydapt трябва да бъде започнато от лекар с опит в прилагането на противораково

лечение.

Преди да започнат приема на мидостаурин пациентите с ОМЛ трябва да имат потвърдена FLT3

мутация (вътрешна тандемна дупликация [internal tandem duplication - ITD] или в домейна на

тирозинкиназата [tyrosine kinase domain - TKD]) с помощта на валидиран тест.

Дозировка

Rydapt трябва да се приема перорално два пъти дневно, приблизително на 12-часови интервали.

Капсулите трябва да се приемат с храна (вж. точки 4.5 и 5.2).

Профилактичното прилагане на антиеметици трябва да е съгласно локалната медицинска

практика и в зависимост от поносимостта на пациента.

Остра миелоидна левкемия (ОМЛ)

Препоръчителната доза на Rydapt е 50 mg перорално два пъти дневно.

Rydapt се прилага на 8-21 ден от циклите на индукционна и консолидираща терапия, след което

при пациентите с пълен отговор, всеки ден като единствено средство за поддържаща терапия до

възникване на рецидив в продължение на до 12 цикъла по 28 дни всеки (вж. точка 4.1). При

пациентите, при които се осъществява трансплантация на хематопоетични стволови клетки

(ТСК), приемът на Rydapt трябва да се преустанови 48 часа преди кондициониращия режим за

ТСК.

Промяна на дозата при ОМЛ

Препоръките за промяна на дозата на Rydapt при пациенти с ОМЛ са предоставени в Таблица 1.

Таблица 1 Препоръки за прекъсване, намаляване на дозата и спиране на Rydapt при

пациенти с ОМЛ

Фаза

Критерии

Доза на Rydapt

Индукция,

консолидация и

поддържаща фаза

Белодробен инфилтрат

Степен 3/4

Прекъснете приема на Rydapt през

останалата част от цикъла. Подновете

приема на Rydapt със същата доза, когато

инфилтратът претърпи обратно развитие до

Степен ≤1.

Друга нехематологична

токсичност Степен 3/4

Прекъснете приема на Rydapt докато

токсичността, за която се смята, че е най-

малкото възможно свързана с Rydapt,

претърпи обратно развитие до Степен ≤2,

след това подновете приема на Rydapt.

QTc интервал >470 msecs

и ≤500 msecs

Намалете приема на Rydapt на 50 mg

веднъж дневно за останалата част от

цикъла. При следващия цикъл подновете

приема на Rydapt с първоначалната доза,

при условие че в началото на цикъла QTc

интервалът е ≤470 msecs. В противен случай

продължете с Rydapt 50 mg веднъж дневно.

QTc интервал >500 msecs

Задръжте или прекъснете приема на Rydapt

за останалата част от цикъла. Ако QTc се

подобри до ≤470 msecs непосредствено

преди следващия цикъл, подновете приема

на Rydapt с първоначалната доза. Ако QTc

интервалът не се подобри до началото на

следващия цикъл, не прилагайте Rydapt

през този цикъл. Приемът на Rydapt може

да се задържи, колкото цикли е необходимо,

докато се подобри QTc.

Само

поддържаща фаза

Неутропения Степен 4

(АБН <0,5 x 10

Прекъснете приема на Rydapt докато АБН

стане ≥1,0 x 10

/l, след което подновете

приема с доза 50 mg два пъти дневно.

Ако неутропенията (АБН <1,0 x 10

продължава >2 седмици и се подозира, че е

свързана с Rydapt, спрете приема на Rydapt.

Персистираща

токсичност Степен 1/2

Персистиращата токсичност Степен 1 или 2,

която е неприемлива за пациентите, може да

изисква прекъсване на приема в

продължение на 28 дни.

АБН: абсолютен брой на неутрофилите

АСМ, СМ-АХН и МЛК

Препоръчителната начална доза на Rydapt е 100 mg перорално два пъти дневно.

Лечението трябва да продължи, докато се наблюдава клинична полза или до настъпването на

неприемлива токсичност.

Промяна на дозата при АСМ, СМ-АХН и МЛК

Препоръките за промяна на дозата на Rydapt при пациенти АСМ, СМ-АХН и МЛК са

предоставени в Таблица 2.

Таблица 2 Препоръки за прекъсване, намаляване на дозата и спиране на Rydapt при

пациенти с АСМ, СМ-АХН или МЛК

Критерии

Доза на Rydapt

АБН <110 x 10

/l, свързан с приема на Rydapt

при пациенти без МЛК или АБН под

0,5 x 10

/l, свързан с приема на Rydapt при

пациенти със стойности на АБН на изходно

ниво 0,5-1,5 x 10

Прекъснете приема на Rydapt до АБН

≥1,0 x 10

/l, след това подновете приема на

Rydapt с доза 50 mg два пъти дневно и ако се

понася добре, повишете дозата на 100 mg два

пъти дневно.

Преустановете приема на Rydapt, ако ниският

АБН се задържи >21 дни и ако се подозира, че

е свързан с приема на Rydapt.

Тромбоцитен брой под 50 x 10

/l, свързан с

приема на Rydapt при пациенти без МЛК или

тромбоцитен брой под 25 x 10

/l, свързан с

приема на Rydapt при пациенти с тромбоцитен

брой на изходно ниво25-75 x 10

Прекъснете приема на Rydapt докато броят на

тромбоцитите стане повече или равен на

50 x 10

/l, след това подновете приема на

Rydapt с доза 50 mg два пъти дневно и ако се

понася добре, повишете дозата на 100 mg два

пъти дневно.

Преустановете приема на Rydapt, ако ниският

тромбоцитен брой се задържи >21 дни и ако се

подозира, че е свързан с приема на Rydapt.

Хемоглобин под 8 g/dl, свързан с приема на

Rydapt при пациенти без МЛК или

животозастрашаваща анемия, свързана с

приема на Rydapt при пациенти със стойности

на хемоглобина на изходно ниво 8-10 g/dl

Прекъснете приема на Rydapt докато

хемоглобинът стане повече или равен на

8 g/dl, след това подновете приема на Rydapt с

доза 50 mg два пъти дневно и ако се понася

добре, повишете дозата на 100 mg два пъти

дневно.

Преустановете приема на Rydapt, ако ниският

хемоглобин се задържи >21 дни и ако се

подозира, че е свързан с приема на Rydapt.

Степен 3/4 гадене и/или повръщане, въпреки

прилаганата оптимална антиеметична терапия

Прекъснете приема на Rydapt за 3 дни (6

дози), след което го подновете с доза 50 mg

два пъти дневно и ако се понася добре,

постепенно увеличете дозата до 100 mg два

пъти дневно.

Друга нехематологична токсичност Степен 3/4

Прекъснете приема на Rydapt докато

събитието претърпи обратно развитие до

Степен ≤2, след това подновете приема на

Rydapt с доза 50 mg два пъти дневно и ако се

понася добре, повишете дозата на 100 mg два

пъти дневно.

Преустановете приема на Rydapt, ако

токсичността не претърпи обратно развитие до

степен≤2 в рамките на 21 дни или ако тежката

токсичност се появи отново при понижената

доза Rydapt.

АБН: абсолютен брой на неутрофилите

Тежест според Общите терминологични критерии за нежелани събития (CTCAE):

Степен 1 = леки симптоми; 2 = умерени симптоми; 3 = тежки симптоми;

4 = животозастрашаващи симптоми

Пропуснати дози

Ако се пропусне една доза, пациентът трябва да приеме следващата доза според установената

терапевтична схема.

Ако възникне повръщане, пациентът не трябва да приема допълнителна доза Rydapt, а трябва

да приеме следващата доза според установената терапевтична схема.

Специални популации

Старческа възраст (≥65 години)

Не се изисква коригиране на дозата при пациенти на възраст над 65 години (вж. точка 5.2). Има

ограничен опит с приложението на мидостаурин при пациенти с ОМЛ на възраст 60-70 години

и липсва опит при пациенти с ОМЛ на възраст над 70 години. При пациентите на възраст

≥60 години Rydapt трябва да се прилага само ако пациентите са подходящи да получават

интензифицирана индукционна химиотерапия, имат задоволителен функционален статус и са

без значими съпътстващи заболявания.

Бъбречно увреждане

Не се изисква коригиране на дозата при пациенти с лека или умерена степен на бъбречно

увреждане. Клиничният опит при пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане е ограничен

и липсват данни при пациенти с терминална бъбречна недостатъчност (вж. точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Не се изисква коригиране на дозата при пациенти с лека или умерена степен на чернодробно

увреждане (Child-Pugh A или B) (вж. точка 5.2). Не са провеждани проучвания при пациенти с

тежка степен на чернодробно увреждане (Child-Pugh C) (вж. точка 4.4).

Остра промиелоцитна левкемия

Rydapt не е проучван при пациенти с остра промиелоцитна левкемия и поради тази причина

употребата му не се препоръчва в тази пациентска популация.

Педиатрична популация

Rydapt не трябва да се използва в комбинация с интензифицирани режими при деца с ОМЛ на

комбинирана химиотерапия, включително антрациклини, флударабин и цитарабин, поради

риск от продължително хематологично възстановяване (като продължителна тежка

неутропения и тромбоцитопения) (вж. точки 4.4 и 5.1).

Начин на приложение

Rydapt е за перорално приложение.

Капсулите трябва да се гълтат цели с чаша вода. Не трябва да се отварят, чупят или дъвчат, за

да се осигури правилно дозиране и да се избегне неприятния вкус на съдържанието на

капсулата.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Съпътстващо приложение с мощни индуктори на CYP3A4, напр. рифампицин, жълт кантарион

(Hypericum perforatum)

, карбамазепин, ензалутамид, фенитоин (вж. точка 4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Неутропения и инфекции

Наблюдава се възникване на неутропения при пациентите, приемащи Rydapt като монотерапия

и в комбинация с химиотерапия (вж. точка 4.8). В проучванията при АСМ, СМ-АХН и МЛК

тежката неутропения (ANC <0,5 x 10

/l) като цяло е била обратима при временно спиране на

Rydapt до възстановяване на броя на неутрофилите и при трайно преустановяване на лечението.

Броят на белите кръвни клетки (WBCs) трябва да се следи редовно, особено при започване на

лечението.

При пациентите, при които се развие необяснимо тежка неутропения, лечението с Rydapt

трябва да се прекъсне, докато ANC стане ≥1,0 x 10

/l, съгласно препоръките в Таблици 1 и 2.

Rydapt трябва да се спре при пациентите с повторна или продължителна тежка неутропения, за

която се подозира, че е свързана с Rydapt (вж. точка 4.2).

Всяка активна сериозна инфекция трябва да бъде под контрол преди започването на лечение с

Rydapt като монотерапия. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци и симптоми на

инфекция, включително всякакви инфекции, свързани с медицинско изделие, и при

диагностициране на инфекция, трябва да се започне бързо подходящо лечение, включително,

ако е необходимо да се спре приема на Rydapt.

Сърдечна дисфункция

Пациентите със симптоматична застойна сърдечна недостатъчност са изключени от клиничните

проучвания. В проучванията при АСМ, СМ-АХН и МЛК се наблюдава възникване на сърдечна

дисфункция, като застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН) (включително с летален изход) и

преходно намаляване на левокамерната фракция на изтласкване (ЛКФИ). В рандомизираното

проучване при ОМЛ не се наблюдава разлика в честотата на случаите на ЗСН между рамената

на Rydapt + химиотерапия и плацебо + химиотерапия. При рисковите пациенти Rydapt трябва

да се прилага с повишено внимание и пациентите да бъдат внимателно наблюдавани, като се

оценява ЛКФИ при клинични показания (на изходно ниво и по време на лечението).

Наблюдава се повишена честота на удължаване на QTc интервала при пациенти, лекувани с

мидостаурин (вж. точка 4.8), механистично обяснение за това наблюдение обаче не е намерено.

Изисква се повишено внимание при пациентите с риск от удължаване на QTc интервала (напр.

поради съвместно приеманите лекарствени проукти и/или поради електролитни нарушения).

Трябва да се обмисли оценка на QT интервала чрез ЕКГ, ако Rydapt се приема едновременно с

лекарствени продукти, които могат да удължат QT интервала.

Белодробна токсичност

Наблюдават се случаи на интерстициална белодробна болест (ИББ) и пневмонит, понякога с

летален изход, при пациенти, лекувани с Rydapt като монотерапия или в комбинация с

химиотерапия. Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за поява на белодробни симптоми,

показващи наличие на ИББ или пневмонит и Rydapt трябва да бъде спрян при пациентите с

белодробни симптоми, показващи наличие на ИББ или пневмонит, които са ≥ Степен 3 (NCI

CTCAE).

Ембриофетална токсичност и кърмене

Бременните жени трябва да бъдат информирани за потенциалния риск за плода; жените с

репродуктивен потенциал трябва да бъдат посъветвани да направят тест за бременност в

рамките на 7 дни преди започване на лечението с Rydapt и да използват ефективни методи за

контрацепция по време на лечението с Rydapt и в продължение на поне 4 месеца след спиране

на лечението. Жените използващи хормонални контрацептиви, трябва да добавят и бариерен

метод за контрацепция.

Поради възможността Rydapt да предизвика сериозни нежелани реакции при кърмачетата,

жените трябва да спрат кърменето по време на лечението с Rydapt и в продължение на поне

4 месеца след спиране на лечението (вж. точка 4.6).

Педиатрични пациенти

Rydapt не трябва да се използва в комбинация с интензифицирани режими при деца с ОМЛ на

комбинирана химиотерапия, включително антрациклини, флударабин и цитарабин, поради

риск от продължително хематологично възстановяване (като продължителна тежка

неутропения и тромбоцитопения) (вж. точки 4.4 и 5.1).

Тежко чернодробно увреждане

Изисква се повишено внимание, когато се обмисля приложението на мидостаурин при

пациенти с тежко чернодробно увреждане и пациентите трябва да бъдат внимателно

наблюдавани за поява на токсичност (вж. точка 5.2).

Тежко бъбречно увреждане

Изисква се повишено внимание, когато се обмисля приложението на мидостаурин при

пациенти с тежко бъбречно увреждане или терминална бъбречна недостатъчност и пациентите

трябва да бъдат внимателно наблюдавани за поява на токсичност (вж. точка 5.2).

Взаимодействия

Изисква се повишено внимание при съвместно предписване на мидостаурин с лекарствени

продукти, които са силни инхибитори на CYP3A4, като например, но не само, противогъбични

средства (напр. кетоконазол), определени противовирусни средства (напр. ритонавир),

макролидни антибиотици (напр. кларитромицин) и нефазодон, тъй като те могат да повишат

плазмената концентрация на мидостаурин, особено при започване(подновяване) на лечението с

мидостаурин (вж. точка 4.5). Трябва да се имат предвид алтернативни лекарствени продукти,

които не инхибират силно активността на CYP3A4. В случаите, в които не съществуват

задоволителни терапевтични алтернативи, пациентите трябва да бъдат внимателно

наблюдавани за поява на токсичност, свързана с мидостаурин.

Помощни вещества

Този лекарствен продукт съдържа макроголглицерол хидроксистеарат, който може да

предизвика стомашен дискомфорт и диария.

Този лекарствен продукт съдържа 666 mg алкохол (етанол) в доза 200 mg (максимална дневна

доза), което е еквивалентно на 14 об. % безводен етанол. Количеството в доза 200 mg от този

лекарствен продукт е еквивалентно на 16,9 ml бира или 7,0 ml вино. Малкото количество

алкохол в този лекарствен продукт няма да има някави забележими ефекти. Алкохолът може да

бъде вреден за пациенти с проблеми, свързани с алкохола, епилепсия или чернодробни

проблеми, или по време на бременност, или кърмене.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Мидостаурин претърпява екстензивен чернодробен метаболизъм предимно чрез CYP3A4

ензимите, които се индуцират или инхибират от едновременния прием на редица лекарствени

продукти.

Ефект на други лекарствени продукти върху Rydapt

Лекарствени продукти или вещества с известен ефект върху активността на CYP3A4 могат да

повлияят плазмената концентрация на мидостаурин, а оттам и безопасността и/или

ефикасността на Rydapt.

Силни индуктори на CYP3A4

Съпътстващото приложение на Rydapt със силни индуктори на CYP3A4 (напр. карбамазепин,

рифампицин, ензалутамид, фенитоин, жълт кантарион [

Hypericum perforatum

]) е

противопоказана (вж. точка 4.3). Силните индуктори на CYP3A4 понижават експозицията на

мидостаурин и неговите активни метаболити (CGP52421 и CGP62221). В проучване при здрави

доброволци едновременното приложение на силния индуктор на CYP3A4 рифампицин (600 mg

дневно) в стационарно състояние с единична доза мидостаурин 50 mg понижава C

на

мидостаурин средно със 73%, а AUC

съответно с 96%. При CGP62221 се наблюдава подобна

тенденция. Средната AUC

last

на CGP52421 се понижава с 60%.

Силни инхибитори на CYP3A4

Силните инхибитори на CYP3A4 могат да повишат концентрацията на мидостаурин в кръвта. В

проучване при 36 здрави доброволци съпътстващото приложение на силния инхибитор на

CYP3A4 кетоконазол в стационарно състояние с единична доза мидостаурин 50 mg води до

значимо повишаване на експозицията на мидостаурин (повишаване на C

1,8 пъти и

повишаване на AUC

10 пъти) и повишаване на AUC

на CGP62221 3,5 пъти, докато C

на

активните метаболити (CGP62221 и CGP52421) намалява наполовина (вж. точка 5.2).

Приложението на мидостаурин в стационарно състояние (50 mg два пъти дневно в

продължение на 21 дни) със силния инхибитор на CYP3A4 итраконазол в стационарно

състояние при група пациенти (N=7), повишава експозицията на мидостаурин в стационарно

състояние (C

) с 2,09 пъти. C

на CGP52421 се повишава 1,3 пъти като не се наблюдава

значим ефект върху експозицията на CGP62221 (вж. точка 4.4).

Ефект на Rydapt върху други лекарствени продукти

Мидостаурин не инхибира CYP3A4

in vivo.

Фармакокинетиката на мидазолам (чувствителна на

действието на CYP3А4 проба) не се повлиява след тридневно приложение на мидостаурин при

здрави доброволци.

Въз основа на

in vitro

данни мидостаурин и/или неговите метаболити имат потенциала да

инхибират CYP1A2, CYP2D6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2E1 и CYP3A4/5 ензимите.

Въз основа на

in vitro

данни мидостаурин и/или неговите метаболити имат потенциала да

индуцират CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 и CYP3A4/5 ензимите.

Мидостаурин инхибира OATP1B1, BCRP и P-гликопротена (P-gp)

in vitro

(вж- точка 5.2).

Комбинацията от данни

in vivo

за автоиндукция на мидостаурин при многократно прилагане и

повишаване на плазмените нива на 4β-OH холестерола предполага, че мидостаурин може да е

най-малкото умерен индуктор на CYP3A4

in vivo

Не са провеждани проучвания

in vivo

за

изследване на индукцията и инхибирането на ензимите

и транспортерите от мидостаурин и активните метаболити. Лекарствените продукти с тесни

терапевтични интервали, които са субстрати на CYP1A2 (напр. тизанидин), CYP2D6 (напр.

кодеин), CYP2C8 (напр. паклитаксел), CYP2C9 (напр. варфарин), CYP2C19 (напр. омепразол),

CYP2E1 (напр. хлорзоксазон), CYP3A4/5 (напр. такролимус), CYP2B6 (напр. ефавиренц), P-gp

(напр. паклитаксел), BCRP (напр. аторвастатин) или OATP1B1 (напр. дигоксин) трябва да се

използват с повишенно внимание, когато се прилагат съвместно с мидостаурин и може да се

наложи коригиране на дозата, за да се запази оптималната експозиция (вж. точка 5.2).

Понастоящем не е ясно дали мидостаурин може да понижи ефективността на хормоналните

контрацептиви и поради тази причина жените, използващи хормонални контрацептиви трябва

да добавят бариерен метод за контрацепция (вж. точка 4.6).

Взаимодействия с храни

При здрави доброволци абсорбцията на мидостаурин (AUC) се повишава средно с 22%, когато

Rydapt се прилага едновременно със стандартна закуска и средно с 59%, когато се прилага

едновременно с храна, богата на мазнини. Пиковата концентрация на мидостаурин (C

) се

намалява с 20% при прием със стандартна закуска и с 27% при прием с храна, богата на

мазнини, спрямо приема на гладно (вж. точка 5.2).

Препоръчва се Rydapt да се прилага с храна.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Жените с детероден потенциал трябва да бъдат информирани, че проучванията при животни

показват, че мидостаурин може да увреди развиващия се плод. На сексуално активните жени с

детероден потенциал се препоръчва да си направят тест за бременност в рамките на 7 дни

преди започване на лечението с Rydapt, след което да използват ефективни методи за

контрацепция (методи, при които възможността за настъпване на бременност е под 1%) докато

приемат Rydapt и в продължение на поне 4 месеца след спиране на лечението с Rydapt.

Понастоящем не е ясно дали мидостаурин може да понижи ефективността на хормоналните

контрацептиви и поради тази причина жените, използващи хормонални контрацептиви трябва

да добавят и бариерен метод за контрацепция.

Бременност

Мидостаурин може да предизвика увреждане на плода, когато се прилага при бременни жени.

Не са провеждани адекватни и добре контролирани проучвания при бременни жени.

Репродуктивните проучвания при плъхове и зайци показват, че мидостаурин предизвиква

фетотоксичност (вж. точка 5.3). Rydapt не се препоръчва по време на бременност или при жени

с детероден потенциал, които не използват контрацепция. Бременните жени трябва да бъдат

запознати с потенциалния риск за плода.

Кърмене

Не е известно, дали мидостаурин или неговите активни метаболити се екскретират в кърмата.

Наличните данни при животни показват, че мидостаурин и неговите активни метаболити

преминават в млякото на плъхове в период на лактация. Кърменето трябва да се спре по време

на лечението с Rydapt и в продължение на поне 4 месеца след спиране на лечението.

Фертилитет

Липсват данни за влиянието на Rydapt върху фертилитета при хора. Проучванията при животни

с мидостаурин показват нарушаване на фертилитета (вж. точка 5.3).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/471783/2017

EMEA/H/C/004095

Резюме на EPAR за обществено ползване

Rydapt

midostaurin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Rydapt. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Rydapt.

За практическа информация относно употребата на Rydapt, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Rydapt и за какво се използва?

Rydapt е лекарство за рак, което се използва за лечение на възрастни с новодиагностицирана

остра миелоидна левкемия (ОMЛ) — рак на белите кръвни клетки. То се използва първоначално

заедно с други лекарства за рак (химиотерапия) или самостоятелно след приключване на

химиотерапията, ако заболяването се повлиява от лечението. Rydapt се прилага само когато ОМЛ

има определена генетична промяна, наречена FLT3 мутация.

Rydapt се използва и самостоятелно при възрастни със следните нарушения на вид бели кръвни

клетки, известни като мастоцити: агресивна системна мастоцитоза, системна мастоцитоза,

свързана с хематологична неоплазма (рак на кръвта), и мастоклетъчна левкемия.

Тъй като броят на пациентите е малък, тези болести се считат за „редки“ и Rydapt е определен

като „лекарство сирак“ (лекарство, използвано при редки болести) на различни дати (вж. по-

долу).

Rydapt съдържа активното вещество мидостаурин (midostaurin).

Rydapt

EMA/471783/2017

Страница 2/3

Как се използва Rydapt?

Rydapt се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде започнато от лекар с

опит в използването на лекарства за рак. Rydapt се предлага под формата на капсули,

съдържащи 25 mg мидостаурин. Обичайната начална доза е 50 mg (две капсули) два пъти на ден

за ОМЛ, от 8-ия до 21-ия ден на 28-дневен цикъл на лечение, и след това веднъж дневно, след

повлияване на заболяването. Лечението продължава до 12 цикъла в зависимост от повлияването

на пациентите. При нарушения на мастоцитите началната доза е 100 mg (четири капсули) два

пъти дневно; лечението продължава, докато пациентът изпитва полза. Ако даден пациент развие

определени тежки нежелани лекарствени реакции, лекарят може да реши да намали

последващите дози или да отложи, или да прекрати лечението.

За повече информация вижте листовката.

Как действа Rydapt?

Активното вещество в Rydapt, мидостаурин, е „инхибитор на тирозин киназа“. Това означава, че

блокира действието на определени ензими, известни като рецептори на тирозин киназа. При

пациенти с FLT3 мутация анормалната форма на FLT3 тирозин киназа стимулира оцеляването и

растежа на ОМЛ клетки. Като блокира анормалния FLT3 ензим, Rydapt помага за умъртвяването

на анормалните клетки и контролира разпространението на рака. Rydapt блокира също

мутиралата форма на друг ензим, КІТ киназа, който изпълнява важна роля за стимулирането на

анормалния растеж на мастоцити при пациенти с нарушения на мастоцитите.

Какви ползи от Rydapt са установени в проучванията?

Установено е, че Rydapt подобрява преживяемостта при пациенти с ОМЛ, свързана с FLT3

мутация. В едно основно проучване, обхващащо 717 такива пациенти, Rydapt е сравнен с

плацебо (сляпо лечение) отначало като добавяне към други лекарства за рак, а след това като

лечение с Rydapt или плацебо самостоятелно при тези, чието заболяване се повлиява. Около

51 % от пациентите, които приемат Rydapt, и 43 % от приемащите плацебо все още са живи след

5 години.

В друго основно проучване, обхващащо 116 пациенти с нарушения на мастоцитите, също е

установена полза. В проучването се разглежда повлияването от лечението с Rydapt при пациенти

с агресивна системна мастоцитоза, системна мастоцитоза, свързана с рак на кръвта, или

мастоклетъчна левкемия. Като цяло, използвайки най-строгите съвременни критерии,

заболяването се повлиява от лечението при около 28 % от пациентите (32 от 113). Когато се

разглежда отделно, процентът на повлияване е най-висок (60 %) при пациентите с агресивна

системна мастоцитоза.

Какви са рисковете, свързани с Rydapt?

Когато се използва за лечение на ОМЛ, най-честите нежелани лекарствени реакции при Rydapt

(които е възможно да засегнат повече от 1 на 10 души) са фебрилна неутропения (повишена

температура и нисък брой на белите кръвни клетки, наблюдавани при почти всички пациенти),

ексфолиативен дерматит (възпалена, лющеща се кожа), повръщане, главоболие, петехия (малки

точковидни кръвоизливи под кожата) и повишена температура. Най-честите тежки нежелани

лекарствени реакции са фебрилна неутропения, лимфопения (нисък брой на лимфоцити,

определен вид бели кръвни клетки), инфекции на мястото на катетъра (тръбичка, въведена във

вена), ексфолиативен дерматит, висока кръвна захар и гадене (позиви за повръщане).

Rydapt

EMA/471783/2017

Страница 3/3

Когато се използва за нарушения на мастоцитите, най-честите нежелани лекарствени реакции

(засягащи една трета или повече от всички пациенти) са гадене, повръщане, диария, периферен

едем (подуване на глезените и краката) и умора. Най-честите тежки нежелани лекарствени

реакции са умора, сепсис (отравяне на кръвта), пневмония (белодробна инфекция), фебрилна

неутропения и диария.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Rydapt, вижте

листовката.

Rydapt не трябва да се прилага при пациенти, приемащи някои други лекарства, които влияят на

начина, по който лекарството се третира в организма. За пълния списък на ограниченията вижте

листовката.

Защо Rydapt е разрешен за употреба?

Установено е, че Rydapt е от полза при пациенти с ОМЛ, свързана с FLT3 мутация. Безопасността

на лекарството е приемлива при такова тежко заболяване и се счита за подлежаща на

овладяване.

При нарушения на мастоцитите също има важни доказателства за ефективност. Въпреки че

Rydapt не е сравняван с други лечения, предвид рядкостта на заболяванията и

неудовлетворената медицинска нужда на пациенти с такива заболявания, клиничните ползи са

ясни, а нежеланите ефекти са приемливи.

Поради това Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Rydapt са по-големи от

рисковете и препоръча да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Rydapt?

Фирмата, която предлага Rydapt, ще завърши три допълнителни проучвания, за да предостави на

Агенцията доказателства в подкрепа на ефективността на лекарството при пациенти в

напреднала възраст с ОМЛ.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Rydapt, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Rydapt

Пълният текст на EPAR за Rydapt може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За

повече информация относно лечението с Rydapt прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Rydapt може да се намери на

уебсайта на Агенцията:

остра миелоидна левкемия

мастоцитоза.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация