Roteas

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

edoxaban tosilate

Предлага се от:

Berlin-Chemie AG

АТС код:

B01AF03

INN (Международно Name):

edoxaban

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Stroke; Venous Thromboembolism

Терапевтични показания:

Профилактика на инсулт и системен емболизъм при възрастни пациенти с nonvalvular предсърдно мъждене (NVAF) с един или повече рискови фактори, като застойна сърдечна недостатъчност, хипертония, възраст ≥ 75 години, захарен диабет, предварително инсулт или преходна исхемична атака ( ТИА). Лечение на дълбока венозна тромбоза (DVT) и тромбоэмболии белодробната артерия (ТЭЛА) и за превенция на рецидив на дълбока венозна тромбоза и ТЭЛА при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-04-19

Листовка

                63
Б. ЛИСТОВКА
64
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ROTEAS 15 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ROTEAS 30 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ROTEAS 60 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
едоксабан (еdoxaban)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Roteas и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Roteas
3.
Как да приемате Roteas
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Roteas
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ROTEAS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Roteas съдържа активното вещество
едоксабан и спада към група 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Roteas 15 mg филмирани таблетки
Roteas 30 mg филмирани таблетки
Roteas 60 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Roteas 15 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка от 15 mg
съдържа 15 mg едоксабан (edoxaban) (като
тозилат).
Roteas 30 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка от 30 mg
съдържа 30 mg едоксабан (edoxaban) (като
тозилат).
Roteas 60 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка от 60 mg
съдържа 60 mg едоксабан (edoxaban) (като
тозилат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Roteas 15 mg филмирани таблетки
Оранжеви, кръгли филмирани таблетки (с
диаметър 6,7 mm) с вдлъбнато релефно
означение
„DSC L15”.
Roteas 30 mg филмирани таблетки
Розови, кръгли филмирани таблетки (с
диаметър 8,5 mm) с вдлъбнато релефно
означение
„DSC L30”.
Roteas 60 mg филмирани таблетки
Жълти, кръгли филмирани таблетки (с
диаметър 10,5 mm) с вдлъбнато релефно
означение
„DSC L60”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Roteas е показан за профилактика на
инсулт и системна емболия при
възрастни пациенти с
неклапно предсърдно мъждене (НКПМ), с
един или повеч
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-01-2024
Листовка Листовка чешки 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-01-2024
Листовка Листовка датски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-01-2024
Листовка Листовка немски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-01-2024
Листовка Листовка естонски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-01-2024
Листовка Листовка гръцки 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-01-2024
Листовка Листовка английски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-09-2020
Листовка Листовка френски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-01-2024
Листовка Листовка италиански 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-09-2020
Листовка Листовка латвийски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-09-2020
Листовка Листовка литовски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-01-2024
Листовка Листовка унгарски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-01-2024
Листовка Листовка малтийски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-09-2020
Листовка Листовка нидерландски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-09-2020
Листовка Листовка полски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-01-2024
Листовка Листовка португалски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-09-2020
Листовка Листовка румънски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-01-2024
Листовка Листовка словашки 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-01-2024
Листовка Листовка словенски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-09-2020
Листовка Листовка фински 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-01-2024
Листовка Листовка шведски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-01-2024
Листовка Листовка норвежки 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-01-2024
Листовка Листовка исландски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-01-2024
Листовка Листовка хърватски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-09-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите