Revolade

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Eltrombopag

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

B02BX05

INN (Международно Name):

eltrombopag

Терапевтична група:

Other systemic hemostatics, Antihemorrhagics

Терапевтична област:

Пурпура, Тромбоцитопения, Идиопатична

Терапевтични показания:

Revolade is indicated for the treatment of adult patients with primary immune thrombocytopenia (ITP) who are refractory to other treatments (e. corticosteroids, immunoglobulins) (see sections 4. 2 и 5. Revolade is indicated for the treatment of paediatric patients aged 1 year and above with primary immune thrombocytopenia (ITP) lasting 6 months or longer from diagnosis and who are refractory to other treatments (e. corticosteroids, immunoglobulins) (see sections 4. 2 и 5. Revolade is indicated in adult patients with chronic hepatitis C virus (HCV) infection for the treatment of thrombocytopenia, where the degree of thrombocytopenia is the main factor preventing the initiation or limiting the ability to maintain optimal interferon-based therapy (see sections 4. 4 and 5. Revolade is indicated in adult patients with acquired severe aplastic anaemia (SAA) who were either refractory to prior immunosuppressive therapy or heavily pretreated and are unsuitable for haematopoietic stem cell transplantation (see section 5.

Каталог на резюме:

Revision: 34

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-03-11

Листовка

                117
Б. ЛИСТОВКА
118
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
REVOLADE 12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
REVOLADE 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
REVOLADE 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
REVOLADE 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
елтромбопаг (eltrombopag)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Revolade и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Revolade
3.
Как да приемате Revolade
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Revolade
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REVOLADE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Revolade съ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Revolade 12,5 mg филмирани таблетки
Revolade 25 mg филмирани таблетки
Revolade 50 mg филмирани таблетки
Revolade 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Revolade 12,5 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
елтромбопаг оламин, еквивалентен на
12,5 mg елтромбопаг
(eltrombopag).
Revolade 25 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
елтромбопаг оламин, еквивалентен на 25
mg елтромбопаг
(eltrombopag).
Revolade 50 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
елтромбопаг оламин, еквивалентен на 50
mg елтромбопаг
(eltrombopag).
Revolade 75 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
елтромбопаг оламин, еквивалентен на 75
mg елтромбопаг
(eltrombopag).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Revolade 12,5 mg филмирани таблетки
Бели, кръгли, двойноизпъкнали,
филмирани таблетки (с диаметър
приблизително 7,9 mm), с
вдлъбнато релефно означение ‘GS MZ1’ и
’12,5’ от едната страна.
Revolade 25 mg филмирани таблетки
Бели, кръгли, двойноизпъкнали,
филмирани таблетки (с диаметър
приблизително 10,3 mm), с
вдлъбнато релефно озна
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-09-2023
Листовка Листовка чешки 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-09-2023
Листовка Листовка датски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-09-2023
Листовка Листовка немски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-09-2023
Листовка Листовка естонски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-09-2023
Листовка Листовка гръцки 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-09-2023
Листовка Листовка английски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-11-2022
Листовка Листовка френски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-09-2023
Листовка Листовка италиански 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-11-2022
Листовка Листовка латвийски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-11-2022
Листовка Листовка литовски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-09-2023
Листовка Листовка унгарски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-09-2023
Листовка Листовка малтийски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-11-2022
Листовка Листовка нидерландски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-11-2022
Листовка Листовка полски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-09-2023
Листовка Листовка португалски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-11-2022
Листовка Листовка румънски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-09-2023
Листовка Листовка словашки 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-09-2023
Листовка Листовка словенски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-11-2022
Листовка Листовка фински 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-09-2023
Листовка Листовка шведски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-09-2023
Листовка Листовка норвежки 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-09-2023
Листовка Листовка исландски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-09-2023
Листовка Листовка хърватски 01-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-11-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите