Refludan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лепирудин

Предлага се от:

Celgene Europe Ltd.

АТС код:

B01AE02

INN (Международно Name):

lepirudin

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Thromboembolism; Thrombocytopenia

Терапевтични показания:

Антикоагулация при възрастни пациенти с хепарин индуцирана тромбоцитопения тип II и тромбоемболична болест възложи парентерално antithrombotic терапия. Диагнозата трябва да бъде потвърдена от хепарин-индуцираната активация на тромбоцитите или еквивалентен тест.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1997-03-13

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
REFLUDAN 20 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН ИЛИ
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Lepirudin (Лепирудин)
ПРОЧЕТЕТЕ
ВНИМАТЕЛНО
ЦЯЛАТА
ЛИСТОВКА
ПРЕДИ
ДА
ЗАПОЧНЕТЕ
ДА
ИЗПОЛЗВАТЕ
ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите както
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите реакции стане
сериозна, или ако забележите
неописани в тази
листовка нежелани реакции, моля
уведомете Вашия лекар или фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Refludan и за какво се
използва
2.
Преди да използвате Refludan
3.
Как да използвате Refludan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на Refludan
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА REFLUDAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Refludan е антитромботично лекарство.
Антитромботичните
средства
са
лекарства,
които предотвратяват образуването на
кръвни
съсиреци (тромбоза).
Refludan се 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Refludan 20 mg прах за инфузионен или
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всеки флакон съдържа 20 mg лепирудин
(_lepirudin_).
(Лепирудин представлява
рекомбинантен ДНК-продукт, извлечен
от дрождени клетки)
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инфузионен или инжекционен
разтвор.
Бял до почти бял лиофилизиран прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Антикоагулация при възрастни
пациенти с хепарин индуцирана
тромбоцитопения (HIT) тип II
и тромбоемболична болест, изискваща
парентерално антитромботично
лечение.
Диагнозата трябва да бъде потвърдена
чрез HIPAA (тест за хепарин-индуцирано
активиране на
тромбоцитите) или чрез друг
еквивалентен тест.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението
с
Refludan
трябва
да
бъде
проведено
под
ръководството
на
лекар
с
опит
в
нарушенията на коагулацията.
Начална дозировка
Антикоагулация при пациенти с HIT тип II
и тромбоемболична болест:
–
0,4 mg/kg телесно тегло интравенозно като
болус доза

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-07-2012
Листовка Листовка чешки 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-07-2012
Листовка Листовка датски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-07-2012
Листовка Листовка немски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-07-2012
Листовка Листовка естонски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-07-2012
Листовка Листовка гръцки 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-07-2012
Листовка Листовка английски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-07-2012
Листовка Листовка френски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-07-2012
Листовка Листовка италиански 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-07-2012
Листовка Листовка латвийски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-07-2012
Листовка Листовка литовски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-07-2012
Листовка Листовка унгарски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-07-2012
Листовка Листовка малтийски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-07-2012
Листовка Листовка нидерландски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-07-2012
Листовка Листовка полски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-07-2012
Листовка Листовка португалски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-07-2012
Листовка Листовка румънски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-07-2012
Листовка Листовка словашки 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-07-2012
Листовка Листовка словенски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-07-2012
Листовка Листовка фински 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-07-2012
Листовка Листовка шведски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-07-2012
Листовка Листовка норвежки 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-07-2012
Листовка Листовка исландски 27-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-07-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите